Meerweg 23 en 24 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 3, huis en stokerij  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 4  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 311, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 23 en 24  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 19 / 18 hisgiscode: 1099
eigenaren
eigenaar in 1715: Jurjen Geringa
eigenaar in 1729: De fiscaal Geringa
eigenaar in 1758: Pier Kok
eigenaar in 1774: diaconie van Balk
eigenaar in 1832 OAT: erven Kornelis Johannes voor de Wind
verkoop in ???? aan: jhr G.R.G.S.van Swinderen te Rijs
verkoop in 1862 aan: Cornelis Pieters Wildeboer, timmerman te Balk
verkoop in 1886 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
verkoop in 1889 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1905 aan: Bauke Hisses Lyklema schipper te Balk
verkoop in 1905 aan: Douwe Rinkes Dijkstra tuinman te Balk
   
verkoop in 19?? aan: A. Alkema
verkoop in 1978 aan:  
verkoop in ???? aan: Chinees restaurant Golden River
   
Meerweg 19
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

311 vernummerd in 1858 naar nummers 418, 419
418 vernummerd in 1874 naar nummer 512
419 vernummerd in 1874 naar nummers 511, 512
511 vernummerd in 1916 naar nummers 956, 957 (is perceel aan de Luts)
512 vernummerd in 1916 naar nummer 952
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1978
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 4; 1859 - 1910 Balk 6; 1910 - 1953 Balk 7; 1953 - 1976 Meerweg 24, 1977 - heden Meerweg 19
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jurjen Geringa / Hans Hartius; blad 69, nummer 3 (huisinge en stookery)
1716 Jurjen Geringa / Syttie Jans; blad 69, nummer 3
1717 Jurjen Geringa / Syttie Jans; blad 70, nummer 3
1718 Jurjen Geringa / Syttie Jans, Beerent Jans ; blad 70, nummer 3
1721 - 1725 Jurjen Geringa / Beerent Jans ; blad 99, nummer 3 (huisinge voor de reparatie bewoont)
1729 - 1733 De fiscaal Geringa / Beerent Jans ; blad 99, nummer 3 (huisinge voor de reparatie bewoont)
1739 - 1742 De fiscaal Geringa weduwe / Beerent Jans; blad 99, nummer 3 (huisinge voor de reparatie bewoont)
1745 - 1750 De fiscaal Geringa erven / Jan Beerents; blad 99, nummer 3 (huisinge voor de reparatie bewoont)
1758 - 1769 Pier Kok / zelfs; blad 99, nummer 3
1770 - 1773 Pier Koks weduwe / zelfs; blad 99, nummer 3
1774 diaconie van Balk / Pier Koks weduwe; blad 99, nummer 3
1775 - 1785 diaconie van Balk / door armen bewoond; blad 152, nummer 4
1786 - 1788 diaconie van Balk / door armen bewoond; blad 153, nummer 4
1789 - 1795 diaconie van Balk / Jan Rintjes; blad 153, nummer 4 (na 1720 geacquireerd)
1797 - 1804 op 't apart register pagina 4 nummer 2 te Balk; het aparte register niet gevonden
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 4
1812 Jan Rintjes, volgnummer 176
1812 onbewoond, volgnummer 176
periode 1811 - 1829
1816 Hotske, dochter van Geert Ykes Ykema en Hiltje Sjoerds Bakker geboren op nummer 4
1820 Froukje, dochter van Betze Dooitjes Schram en Trijntje Sakes Haanstra geboren op nummer 4
1823 Johanna, dochter van Betze Johannes Betzema en ?geboren op nummer 4
1826 Betze Johannes Betzema, overleden op nummer 4
1827 Himina, dochter van Johan Georg Koning en Anna Elisabeth Wijnants geboren en overleden op nummer 4
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
1829  
periode 1830 - 1839
1831 Jacobjen, dochter van Hantje Haitjes Visser en , geboren op nummer 4
volkstelling 1840; huisnummer Balk 4
1840 Roelof Hendriks van der Akker
periode 1841 - 1848
   
   
woningregister 1849 - 1859 blad 6; huisnummer Balk 4 / 6
1849 - 1859 Kornelis Pieters Wildeboer, timmerman ( * 6 maar 1817 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 418, volgnummer 301 / 288
1869 - 1879 timmerschuur
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 419, volgnummer 302 / 289
1869 - 1879 Marijke Lubberts Hofstra, weduwe Kornelis Pieters Wildeboer,
  Geeske Lubberts Hofstra,
1876 - 1879 Daniël de Bloq van Scheltinga, zonder beroep ( * 5 april 1849 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 419, volgnummer 289
1876 - 1879 Wybrandus Meyer, veldwachter ( * 21 maart 1848 te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 133; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 512
1879 - 1890 Marijke Lubberts Hofstra
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 5; huisnummer Balk 6
1890 - 189? Mary Lubberts Hofstra, zonder beroep ( * 1 februari 1816 te Balk)
189? - 1900 Roelof Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 5; huisnummer Balk 6 / 7
1900 - 1903 Roelof Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek)
1903 - 1910 Hendrik Pieters de Jong, koperslagersknecht ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 7
1910 - 1920 Hendrik de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1921 H-J blad 197; huisnummer Balk 7
1911 - 1920 Hendrik Pieters de Jong, koperslager ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 4; huisnummer Balk 7
1921 - 1929 Hendrik Pieters de Jong, koperslager ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
1929 - 1930 Marijke van der Weij, zonder beroep ( * 12 augustus 1870 te Nijhuizum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 5; huisnummer Balk 7
1931 - 1939 Marijke van der Weij, zonder beroep ( * 12 augustus 1870 te Nijhuizum)
1936 - 1939 Maria Regina Dölle, winkeljuffrouw ( * 2 april 1918 te Balk)
1936 - 1939 Margaretha Tecla Dölle, zonder beroep ( 8 14 maart 1903 te Balk)
 
1939 - ????  
???? - 1978 A. Alkema
1978 Chinees Restaurant Golden River
     
bewoners
huisnummers: ???? - (1839) Balk 4; 1890 - 1910 Balk 5; 1910 - 1953 Balk 6, 1953 - 1976 Meerweg 24, 1977 - heden Meerweg 19
   
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 133; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 512
1879 - 1889 Wijbrandus Meijer, veldwachter ( * 21 maart 1848 te Leeuwarden); hoofd
1886 - 1890 Pier Jottjes Krul, zonder beroep ( * 7 april 1850 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 4; huisnummer Balk 5
1890 - 189? Pier Jottjes Krul, zonder beroep ( * 7 april 1850 te Koudum); hoofd
189? - 1900 Murk Bakker, schoonzoon timmerknecht ( * 6 augustus 1872 te Koudum); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 4; huisnummer Balk 5 / 6
1900 - 1900 Pier Krul, zonder beroep ( * 7 april 1850 te Koudum); hoofd
1900 - 1900 Murk Bakker, schoonzoon, timmerknecht ( * 6 augustus 1872 te Koudum); inwonend
1900 - 1910 Douwe Dijkstra, tuinman ( * 1 juli 1862 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 6
1910 - 1920 Douwe Dijkstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 64; huisnummer Balk 6 / 6
1911 - 1920 Douwe Dijkstra, tuinman ( * 1 juli 1862 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Balk 6
1921 - 1930 Douwe Dijkstra, tuinman ( * 1 juli 1862 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 4; huisnummer Balk 6
1931 - 1931 Douwe Dijkstra, zonder beroep ( * 1 juli 1862 te Koudum); hoofdu
1931 - 1939 Holkjen de Jong, weduwe Douwe Dijkstra, zonder beroep ( * 29 augustus 1864 te Koudum)
     
Jachtwerf en Jachtverhuur "Marswâl"
 
jachtwerf Alkema
bron: Balkster Courant van 15 juni 1968
jachtwerf Alkema
 
Jachtwerf Marswal Jachtwerf Alkema
bron: Balkster Courant van 27 mei 1972
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1971  
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-07-2023