Meerweg 22 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 4, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 5  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 310, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 22  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 18 hisgiscode: 1098
eigenaren
eigenaar in 1715: Yble Hiddes
eigenaar in 1718: Hidde Ybles
eigenaar in 1729: Sipke Willems
eigenaar in 1733: Obe Ages
eigenaar in 1804: Gerrit Jans
verkoop in ???? aan: Kornelis Johannes Voordewind te Balk
verkoop in 1826 aan: erven Kornelis Johannes Voor de wind
eigenaar in 1832 OAT: erven Kornelis Johannes voor de Wind
verkoop in 1843 aan: Frederik Taekes Hoogendorf omroeper te Balk
verkoop in 1880 aan: Arend Dooitjes Schram, verversknecht te Balk (A 363)
verkoop in 1888 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
verkoop in 1889 aan: Meine Annes Meinesz te Harich (A 599)
ruiling in 1914 aan: Arend Dooitjes Schram, Annigje Schram, Rein Haringsma, Marten van der Meer
verkoop in 1927 aan: Liekele Bremer, stoombootondernemer te Balk
verkoop in ???? aan: Hendrik Stegenga
verkoop in 1971 aan: Johannes Sijtsma
verkoop in 1977 aan: G. Coehoorn uit Nieuweschoot "strykjildskriuwer"
verkoop in 1978 aan: Chinees restaurant Golden River
   
Meerweg 18
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

310 vernummerd in 1846 naar nummers 362, 363
362 vernummerd in 1882 naar nummers 599
363 vernummerd in 1882 naar nummers 599,600
600 vernummerd in 1916 naar nummers 956,957 (is perceel aan de Luts)
600 vernummerd in 1916 naar nummer 951
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 310 in 1977
foto: Sjoerd Riemersma
Het pand in 1977

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Balk A 310 advertentie
bron: Leeuwarder Courant 29 april 1977
 
verbouwingen
 
Lijkele Breemer
Timmerman Thijs Johannes van Hout uit Balk heeft opdracht van Lijkele Breemer voor het slopen van perceel kadastraal sectie A nummer 951 en het bouwen van een garage met woonhuis. De bouwvergunning is van 29 augustus 1927
tekeningen: voorgevel, begane grond, verdieping, dwarsdoorsnede, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 5; (1890) - 1953 Balk 8, 1953 - 1976 Meerweg
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Yble Hiddes / zelfs; blad 69, nummer 4, huisinge bezwaart met grondpacht en eigenaar arm
1717 Yble Hiddes / zelfs; blad 70, nummer 4, huisinge bezwaart met grondpacht en eigenaar arm
1718 Hidde Ybles / zelfs; blad 70, nummer 4
1721 Hidde Ybles / zelfs ; blad 99, nummer 4 (old huske en eigenaar arm)
1722 - 1725 Lieuwe ??Jorikes??? / zelfs; blad 99, nummer 4 (old huske)
1729 - 1730 Sipke Willems / zelfs; blad 99, nummer 4
1733 - 1739 Obe Ages / zelfs; blad 99, nummer 4
1742 - 1774 Obe Ages weduwe / zelfs; blad 99, nummer 4 (de eigenaarse arm en insolvent)
1775 - 1777 Jan Teunis / zelfs; blad 152, nummer 5
1779 - 1785 weduwe en erven Obe Ages / zelfs; blad 152, nummer 5
1786 - 1803 weduwe en erven Obe Ages / zelfs; blad 153, nummer 5
1804 Gerrit Jans / Hendrik Jans; blad 153, nummer 5
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 5
1812 Kornelis Johannes, volgnummer 108
1812 Foeke Sijmens, volgnummer 198
periode 1813 - 1828
1828 Kornelis Johannes voor de Wind overleden op huisnummer 5, 79 jaar oud.
  Klaartje Jans Albrink
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
1832 Froukjen, dochter van Rinze Theunis de Jong en Grietje Piers Dijkstra geboren op huisnummer 5
volkstelling 1840, huisnummer Balk 5
1840 Klaare Cornelis de Wind, naaister
volkstelling 1840, huisnummer Balk 5a
1840 Aaltje Jans Albrink, zonder beroep
woningregister 1849 - 1859 blad 8; huisnummer Balk 5a / 7
1849 - 18?? Klara voor de Wint, zonder beroep ( * 1785 te Balk)
18?? - 1852 Obbe van Elselo, timmerknecht ( * 1809 te Sloten)
1852 - 1859 Jan Geerts Wolda, timmerknecht ( * 21 januari 1824 te Harich)
   
woningregister 1859 - 1869 blad
1859 - 1869   ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 362; volgnummer 299 / 286
1869 - 1871 Foeke Frederiks Hogendorff, timmerman ( * 3 oktober 1842 te Balk); hoofd
1871 - 1879 Arend Dooitjes Schram, verversknecht ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 81; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 362
1879 - 1890 Pietje van der Werf,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 7; huisnummer Balk 8
1890 - 1890 Herke Dirks de Jonge, machinist ( * 19 februari 1865 te Lekkum); hoofd
1890 - 1896 Sietze Arends, olieslagersknecht ( * 8 oktober 1861 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 7; huisnummer Balk 8 / 8
1900 - 1905 Minne van Dijk, olieslagersknecht ( * 30 juli 1866 te Balk); hoofd
1905 - 1910 Emilius Wijckelsma, ?? ( * 30 januari 1842 te Wijckel); hoofd
1905 - 1910 Derk Slot, schipper ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 8
1910 - 1920 Emilius Wijckelsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 64; huisnummer Balk 8 / 8
1911 - 1920 Emilius Wijckelsma, arbeider ( * 30 januari 1842 te Wijckel); hoofd
1911 - 1920 Derk Slot, schipper ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 5; huisnummer Balk 8
1921 - 1930 Derk Slot, brandstoffenhandelaar ( * 1 januari 1856 te Wanneperveen)
1930 - 1930 Jacob Jans de Graaf, arbeider ( * 4 april 1902 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 6; huisnummer Balk 8
1931 - 1931 Jacob Jans de Graaf, pakhuisknecht ( * 4 april 1902 te Balk)
1931 - 1936 Thijs van der Woude, venter ( * 10 maart 1856 te Jutrijp)
1936 - 1938 Maria van der Zee, weduwe Thijs van der Woude ( * 19 maart 1856 te Scharnegoutum)
1938 - 1939 Jochem Mandemaker, koperslager ( * 3 januari 1914 te Mirns en Bakhuizen)
 
1939 - ???? Mandemaker
???? gesloopt
     
bewoners
huisnummering: (1820)- (1839) Balk 5; (1890) - 1910 Balk 7, 1910 - 1953 Balk 9, 1953 - 1976 Meerweg 22, 1977 - heden Meerweg 18
     
volkstelling 1840
  Klaare Cornelis voor de Wint
  Annigjen Fockes Visser
  Fredrik Focke Hogendorff
woningregister 1849 - 1859 blad 7; huisnummer Balk 5 / 7
  Frederik Taekes Hogendorff
  Klara voor de Wint
woningregioster 1859 - 1869
1859 - 1869   woningregister 1859-1869 blad ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 363, volgnummer 300 / 287
1869 - 1879 Frederik Taekes Hogendorff, ( * 15 februari 1800 te Koudum)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 82; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 363
1879 - 1890 Annigje Foekes Visser, weduwe Frederik Taekes Hogendorff, zonder beroep ( * 21 oktober 1814 te Balk)
1879 - 1890 Arend Dooitjes Schram, verversknecht ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 6; huisnummer Balk 7
1890 - 1900 Arend Dooitjes Schram, verversknecht ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
1890 - 1896 Annigje Foekes Visser, weduwe Frederik Taekes Hogendorff, zonder beroep ( * 21 oktober 1814 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 6; huisnummer Balk 7 / 9
1900 - 1910 Arent Dooitjes Schram, verversknecht ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 9
1910 - 1920 Arend Schram
bevolkingsregister 1911 - 1921 S blad 54; huisnummer Balk 9
1911 - 1920 Arent Schram, verver ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 6; huisnummer Balk 9
1921 - 1927 Arent Dooitjes Schram, ( * 18 december 1844 te Balk); hoofd
1927 - 1927 Annigje Schram, ( * 6 september 1875 te Balk); hoofd
1928 - 1930 Hylke Sjoerds Tijsma, houthandelaar ( * 22 januari 1902 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Liekele Bremer, stoombootondernemer ( * 19 augustus 1900 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 7; huisnummer Balk 9
1931 - 1939 Liekele Bremer, stoombootondernemer ( * 19 augustus 1900 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 2; huisnummer Balk 10
1931 - 1939 garage
 
  Jacob Fokkes Klijnsma  
  Hendrik Stegenga ?  
  familie Sijtsma  
     
chineesrestaurant Golden River
 
foto 006-005 beschikbaar gesteld door Henk de Jong uit Enkhuizen
 
bron: Balkster Courant van 2 april 1981
 
foto 006-005 beschikbaar gesteld door Henk de Jong uit Enkhuizen
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-08-2022