Meerweg 20 en 21 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 5, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 6  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 309, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 20 en 21  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 18 hisgiscode: 1097
eigenaren
eigenaar in 1715: bijzitter Jouwe Tibbes
eigenaar in 1742: Jacob Stientzes
eigenaar in 1748: Heert Hinnes
eigenaar in 1792: Hinne Heerts
verkoop in ???? aan: Pieter Pieters Velzen, mr. timmerman
verkoop in 1824 aan: Jan Stoffels Stoffelsma, landbouwer te Harich
eigenaar in 1832 OAT: Jan Stoffels Stoffelsma, landbouwer te Harich
bij boedelscheiding in 1840 aan: Jan Stoffels Stoffelsma, boer te Hemelum en Jan Freerks Beukens,
verkoop in 1845 aan: Douwe Thees Rijpsma, slager te Balk; 1/2 woning
verkoop in 1855 aan: jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
verkoop in 1889 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1905 aan: Douwe Rinkes Dijkstra tuinman te Balk
verkoop in 1905 aan: Meine Lieuwes Visser, boer te Harich
verkoop in 19?? aan: J. Hendriks
verkoop in 19?? aan: Chinees restaurant Golden River
Meerweg 17
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

309 vernummerd in 1861 naar nummer 434
434 vernummerd in 1903 naar nummers 802, 803
802 vernummerd in 1916 naar nummer 950
803 vernummerd in 1917 naar nummers 956,957
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1972
 
verbouwingen
 
weduwe Jan Halbes Doele
Timmerman Halbe Jansz Doele uit Balk verbouwt in 1921 de gang en de voorkamer van het pand tot een winkel met zijkamertje.op verzoek de weduwe van Jan Halbes Doele.
tekeningen: gevel bestaand, gevel nieuw, plattegrond bestaand, plattegrond nieuw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 6; 1859 - 1910 Balk 9; 1930 - 1953 Balk 11, 1953 - 1976 Meerweg 20, 1977 - heden Meerweg 17
huisnummers: ???? - (1839) Balk 6; ???? - 1953 Balk 10, 1953 - ???? Meerweg 21
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Bijzitter Jouwe Tibbes / zelfs; blad 69, nummer 5
1717 - 1718 Bijzitter Jouwe Tibbes / zelfs; blad 70, nummer 5
1721 - 1729 Bijzitter Jouwe Tibbes / zelfs; blad 99, nummer 5
1730 - 1739 Bijzitter Jouwe Tibbes weduwe / zelfs; blad 99, nummer 5
  % Jouwe Tibbes van Balk trouwt te Balk 28 februari 1711 (ondertrouw) met Geeske Anskes
1742 - 1745 Jacob Stientzes / zelfs; blad 99, nummer 5
1746 - 1747 Jacob Stintjes / Hylcke Sikkes; blad 99, nummer 5
1748 - 1762 Heert Hinnes / zelfs; blad 99, nummer 5
1764 - 1774 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 99, nummer 5
1775 - 1785 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 152, nummer 6
1786 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 6
1787 - 1791 Heert Hinnes weduwe / Hinne Heerts; blad 153, nummer 6
1792 - 1804 Hinne Heerts / zelfs; blad 153, nummer 6
  Hinne Heerts op 11 september 1768 getrouwd met Tettje Aukes
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 6
1812 Betze Baukes, volgnummer 14
1812 Harmen Jelles, volgnummer 105
   
periode 1813 - 1828
1815 Pieter, geboren op nummer 6 zoon van Pieter Pieters Velzen en Popkjen Johannes de Vries
1817 Aaltje, geboren en overleden op nummer 6 dochter van Pieter Pieters Velzen en Popkjen Johannes de Vries
1818 Aaltje,geboren op nummer 6 dochter van Pieter Pieters Velzen en Popkjen Johannes de Vries
1821 Aukje, geboren op nummer 6 dochter van Pieter Pieters Velzen en Popkjen Johannes de Vries
1828 Pieter Pieters Velzen overleden op dit adres (nuummer 6)
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 6
1840 Auke Douwes van Randen, molenmaker en timmerman
 
1843 Jitske van Vugt, geboren op dit adres
woningregister 1849 - 1859 blad 9; huisnummer Balk 6 / 9
1849 - 1859 Douwe Teas Rijpsma, vleeschhouwer ( * 1814 te Balk)
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 434, volgnummer 297 / 284
1869 - 1879 bergplaats
woningregister 1869 - 1879 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 434, volgnummer 298 / 285
1869 - 1879 Douwe Teas Rijpsma, slager
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 103; kad.nr. A 434
1879 - 1888 Douwe Teas Rijpsma, slager
1888 - 1889 Wobbigje van der Goot (weduwe Douwe Rijpsma)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 8; huisnummer Balk 9
1890 - 1890 Wobbigje van der Goot ( * 11 februari 1816 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Tjipke Vermooten, timmerknecht ( * 3 september 1854 te Sloten frl.); hoofd
1894 - 1894 Siementje van den Bosch, dienstmeid ( * 25 maart 1877 te Oudega HON); inwonend
1894 - 1895 Jantje Meester, dienstmeid ( * 11 oktober 1869 te Rottum); inwonend
1895 - 1900 Antje Dokkum, dienstmeid ( * 15 mei 1854 te Oudemirdum); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 366; huisnummer Balk 9a
1891 - 1900 Dirk Brandsma, korenmolenaar ( * 19 december 1853 te Oldeboorn); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 8; huisnummer Balk 9 / 10
1900 - 190? Tjipke Vermooten, timmerknecht ( * 3 september 1854 te Sloten frl.); hoofd
190? - 190? Roelof Groenewold, olieslagersknecht
1906 - 1906 Lolle Spanninga, goudsmidsknecht
1906 - 1910 Jan Doele, timmerknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 9; huisnummer Balk 9a / 11
1900 - 1910 Dirk Brandsma, molenaarsknecht ( * 19 december 1853 te Oldeboorn); hoofd
1907 - 1908 Dieuwke Wiersma, ? ( * 12 mei 1840 te Harlingen)
1908 - 1910 Roelof de Jong, stuurman ( * 4 september 1881 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 10
1910 - 1920 Jan Doele
bevolkingsregister 1911 - 1921 C-G blad 32; huisnummer Balk 10
1911 - 1920 Jan Halbes Doele, timmerman ( * 13 november 1875 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 11
1910 - 1911 Roelof de Jong
1911 - 1916 Fouk Tijsma
1916 - 1920 bij Jan Doele in gebruik
bevolkingsregister 1911 - 1921 T-V blad 29; huisnummer Balk 11
1910 - 1911 Roelof de Jong, kapitein ( * 4 september 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1921 T-V blad 29; huisnummer Balk 11
1911 - 1916 Fouk Tijsma, zonder beroep ( * 8 februari 1834 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 7; huisnummer Balk 10
1921 - 1921 Jan Halbes Doele, timmerman ( * 13 november 1875 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Grietje Harmens Visser, weduwe Jan Doele, winkelierster (* 29 mei 1878 te Oudemridum); hoofd vanaf 1921
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 8; huisnummer Balk 11
1931 - 1939 Grietje Harmens Visser, weduwe Jan Doele, winkelierster (* 29 mei 1878 te Oudemridum); hoofd
 
1939 - ????  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-07-2023