Meerweg 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 7, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 8  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 307, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 15 hisgiscode: 1095
eigenaren
eigenaar in 1715: erven Hette Taekes
eigenaar in 1718: Mayke Lolles
eigenaar in 1739: Heert Hinnes
eigenaar in 1792: Hinne Heerts
verkoop in 1??? aan: Kaspar Hendriks Pothof, timmerman te Balk
verkoop in 1819 aan: Eliazar Jakobs de Raay, inlands kramer te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
verkoop in 1837 aan:  
bij boedelscheiding in 1848 aan: Fettje Poppes, renteniersche te Balk
verkoop in 1923 aan: Thijs van Hout timmerman te Balk
verkoop in 1924 aan: Age Sipkes Hofstra, goudsmid te Balk
verkoop in 1926 aan: Roelof Wildschut, veehouder te Wijckel
verkoop in 1926 aan: Instelling van Weldadigheid in Gaasterland
   
   
 
2006 >>>
   
Meerweg 15
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

Balk A 307
- hypotheken 69, inventaris 1156: 26 / 7
307 vernummerd in 1860 naar nummer 432
Balk A 432
- hypotheken 69, inventaris 1156: 26 / 7
- hypotheken 69, inventaris 1157: 103 / 654
432 vernummerd in 1903 naar nummers 806, 807
Balk A 806
- hypotheken 69, inventaris 1157:
122 / 39 , 120 / 255 , 116 / 722 , 128 / 647
Balk A 807
- hypotheken 69, inventaris 1157: 28 / 96
807 vernummerd in 1917 naar nummers 956, 957 (is perceel aan de Luts)
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel in 1965

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

De voorgevel van het pand in 1965
verkopen
 
Meerweg 15
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1824
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1837
perceel 1 is aan de Pypsterstikke, perceel 2 is aan de Meerweg, perceel 3 is in de Raadhuisstraat
 
 
 
Meerweg
bron: foto 96.433 van de beeldbank cultereel erfgoed
De Meerweg in 1965 met rechts nummer 18. Nu is dit Meerweg 15.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 8; 1859 - 1910 Balk 11; 1911 - 1920 Balk 13; 1921 - 1930 Balk 12; 1931 - 1953 Balk 13 ; 1953 - 1976 Meerweg 18; 1977 - heden Meerweg 15
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hette Taekes erven / Jan Feldkamp; blad 70, nummer 7,
1717  
1718 Mayke Lolles / zelfs; blad 71, nummer 7,
1721 - 1730 Mayke Lolles / zelfs; blad 100, nummer 7, eigenaar een arm olde vrouw
1733 Mayke Lolles erven / zelfs; blad 100, nummer 7
1739 - 1762 Heert Hinnes / zelfs; blad 100, nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1764 - 1774 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 100, nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1775 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 8, te voren nummer 7, huisinghe onder nummer 6 alhier
1777 - 1785 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1786 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 154, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1787 - 1791 Heert Hinnes weduwe / Hinne Heerts; blad 154, nummer 8, huisinghe onder nummer 6 alhier
1792 - 1804 Hinne Heerts / zelfs; blad 154, nummer 8
2speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hinne Heerts (2de post); blad 43, volgnummer 3
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 8
1812 Luitjen Hartmans, volgnummer 77
1812 Caspar Pothof
periode 1813 - 1828
1813 Kornelis, zoon van Casper Hendriks Pothof en Korneliske Jochums Diest geboren op nummer 8
1813 Korneliske Jochums Diest overleden op nummer 8
1814 Trijntje, dochter van Pieter Pieters Velzen en Popkjen Johannes de Vries, geboren op nummer 8
1819 Albertje, dochter van Casper Hendriks Pothof en Reinsk Alberts Paauw geboren op nummer 8
1820 Abraham, zoon van Eliazar Jakobs de Raay (inlands kramer) en Ester Philips Les, geboren op nummer 8
1822 Beligje, dochter van Eliazar Jakobs de Raay (inlands kramer) en Ester Philips Les, geboren op nummer 8
1825 Rachel, dochter van Eliazar Jakobs de Raay (inlands kramer) en Ester Philips Les,geboren op nummer 8
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
1833 Pieter Halbes Drijfhout, wagenmakersknecht ( * 14 augustus 1808 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 8
1840 Eelke Jarichs Schram, schipperknecht ( * Balk)
1840 Jelle Klazes Hornstra, schatter van het slagten ( * Nijehorne)
woningregister 1849 - 1859 blad 11; huisnummer Balk 8 / 11
1849 - 1850 Klaas Gerbens Boersma, werkman ( * 1808 te Wijckel)
1850 - 1859 Rein Piers Haringsma, koopman ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 5; huisnummer Balk 11
1859 - 1869 Rein Piers Haringsma, winkelier ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 432, volgnummer 295 / 282
1869 - 1879 Rein Piers Haringsma, veehouder ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 432
1879 - 1889 Johannes Thijsses van Hout, timmerknecht ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 10; huisnummer Balk 11
1890 - 1900 Johannes Thijsses van Hout, winkelier in kruiden??? ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 12; huisnummer Balk 11 / 13
1900 - 1908 Johannes Thijsses van Hout, timmerman ( * 28 oktober 1839 te Dokkum); hoofd
1908 - 1910 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 13
1910 - 1920 Thijs van Hout
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 98; huisnummer Balk 13
1911- 1920 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 9; huisnummer Balk 12
1921 - 1924 Thijs Johannes van Hout, timmerman ( * 29 december 1875 te Harich); hoofd
1922 - 1924 Siebe Hoekstra, schoonvader ( * 1 januari 1841 te IJlst)
1924 - 1925 Johannes Berger, onderwijzer ( * 13 januari 1900 te Kampen); hoofd
1925 - 1930 Jacob Simons Helder, gemeenteveldwachter ( * 6 mei 1890 te Minnertsga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 10 huisnummer Balk 13
1931 - 1939 Jacob Helder, gemeenteveldwachter ( * 6 mei 1890 te Minnertsga); hoofd
1932 - 1939 Berber Tuinhof, schoonmoeder ( * 7 maart 1863 te Minnertsga)
 
1939 - ????  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 2-07-2023