Meerweg 13 en 14 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 10, huis en boothuis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 11  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 303, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 304, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 13 en 14  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 12 hisgiscode: 1092
eigenaren
eigenaar in 1700: Tymen Harmens, cum sociis. Wegens seecker huijsinge hovinge en stede cum annexis tot Balk
eigenaar in 1715: Jaytze Doues
eigenaar in 1739: mr. Atsma
eigenaar in 1775: Hylke Sikkes
eigenaar in 1782: Meijne Tjeerds
eigenaar in 1798: Meyndert Ygrams
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk
bij boedelscheding in 1843 aan: Eelkjen Annes Visser, getrouwd met Cornelis Poppes, landeigenaar te Balk

bij boedelscheiding in 1896 aan

mr. Cornelis Jan Tromp, advocaat te Balk en dr. Jan Cornelis Tromp, arts te Balk
bij boedelscheiding in 1898 aan: mr. Cornelis Jan Tromp advocaat te Balk
verkoop in 1923 aan: Bokke Gerbens van der Wal, logementhouder te Balk; Jan van der Wal, logementbediende te Balk; Jouke Ykes Schaap, zaadhandel te Balk
bij boedelscheiding in 1924 aan: Jouke Ykes Schaap, zaadhandel te Balk
verkoop in 1925 aan: Sino Johan van Dijk veehouder te Goutum en Jacob Annes Strikwerda fouragehandelaar te Waaxens.
verkoop in 1934 aan: Jacob Annes Strikwerda, fouragehandelaar te Balk
verkoop in ???? aan: familie Mulder
   
   
Meerweg 12
2006

 

Balk A 304 gevelsteen
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

303 vernummerd in 1851 naar 373
304 vernummerd in 1851 naar 373
373 vernummerd in 1887 naar 641
641 vernummerd in 1888 naar 646, 647, 648
646 vernummerd in 1905 naar 828, 829
647 vernummerd in 1905 naar 828 (zie Meerweg 13)
648 vernummerd in 1916 naar 948
829 vernummerd in 1925 naar 1024, 1025
1024 vernummerd in 1928 naar 1038
1025 vernummerd in 1928 naar 1038, 1039
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 304 rond 1980
rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1780
 
verkoop boerenhuizinge
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1923
 
verbouwingen
 
verbouw 1924
Rond 1880 is het achterste deel van de grond van het rechter erf (nummer 372 van netteplan 1887) toegevoegd aan het erf van de boerderij. Hierop is een schuur/woning gebouwd in ???? getuige de steen in de gevel. In 1924 laat de nieuwe eigenaar Bokke van der Wal de kap van dit pand verhogen. Tiede Tijsses Tijsma is de architect. De prachtig versierde gevellijst is nog steeds aanwezig. De bouwvergunning werd verstrekt op 6 februari 1924
tekeningen: voorgevel, plattegrond, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Strikwerda
Op 9 november 1925 verleent de gemeente Gaasterland bouwvergunning voor een verbouwing van de boerderij. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Balkster timmerman Siebe Visser. Hierbij wordt de voordeur verplaatst naar de zijgevel, twee nieuwe lichtkozijnen als bestaand worden aan gebracht en de gevels worden bepleisterd.
tekeningen: plattegrond, dwarsdoorsnede, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Strikwerda
Het bouwbedrijf van de gebr. Burggraaff uit Lollum tekent in juli 1946 een plan voor de verbouwing van de boerderij en een uitbreiding met een fourage loods voor Jacob Annes Strikwerda. In 1947 wijzigen de plannen en wordt vergunning aangevraagd en verstrekt voor alleen de verbouwing van het woongedeelte. Deze verbouwing wordt uitgevoerd door bouwbedrijf van der Velde uit Balk.
tekeningen: plattegrond nieuw, voorgevel bestaand, zijgevel nieuw, achtergevel nieuw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
gevelsteen Strikwerda
De gevelsteen is in twee stukken gevonden bij werkzaamheden aan de boerderij in 1952. In 1956 is de steen in de zijgevel geplaatst naast de nieuwe staldeur (zie boven) en in 1977 verplaatst naar zijn huidige plek.
 
Strikwerda
Architect Th. Burggraaff uit Franeker verzorgt in 1956 de bouwaanvraag voor de verbouwing van de boerderij. De stal wordt aan de achterzijde uitgebreid en in de zijgevel aan de Pijpsterstikke komt een grote staldeur.
tekeningen: plattegrond nieuw, zijgevel bestaand, zijgevel nieuw, situatie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Strikwerda
In 1965 verbouwt bouwbedrijf B.P. Boersma uit Balk de woning naast de boerderij en achter Meerweg 13. De woning wordt samengevoegd met de boerderij en verbouwd tot berging en schaftlokaal.
tekeningen: gevels en plattegrond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 11; 1859 - 1910 Balk 14; 1910 - 1920 Balk 16; 1920 - 1930 Balk 15; 1930 - 1953 Balk 17; 1953 - 1976 Meerweg 13, 1977 - heden Meerweg 12
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1717 Jaytze Doues / zelfs; blad 70, nummer 10, huisinge en oud vervallen schuythuis, niets waerdigh
1718 Jaytze Doues / zelfs; blad 71, nummer 10, nihil
1721 - 1725 Jaytze Doues / zelfs; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen. niet waerdigh
1729 Jaytze`?? Doues??? / ledig; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen. niet waerdigh
1730 ?? / Hendrik Caspers; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen. niet waerdigh
1733 ?? / ?? ; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen. niet waerdigh
1739 - 1746 mr.Atsma / zelfs; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen. niet waerdigh
1747 mr.Atsma / -- ; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreenç niet waerdigh
1748 - 1750 mr.Atsma erven / -- ; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen, niet waerdigh
1758 - 1774 mr.Atsma erven / Hylke Sikkes; blad 100, nummer 10, huisinge boven de floreen, niet waerdigh
1775 Hylke Sikkes / zelfs; blad 153, nummer 11 te voren nummer 10, huysinhe en land te Ruigahuizen op nr. 16
1777 - 1779 Hylke Sikkes / zelfs; blad 153, nummer 11, huysinhe en land te Ruigahuizen op nr. 16
1780 Hylke Sikkes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 11, huysinhe en land te Ruigahuizen op nr. 16
1782 Meijne Tjeerds / Roelof Pyttters; blad 153, nummer 11, huysinhe en 1/2 land te Wijckel
1783 - 1784 Meijne Tjeerds / Wytze Geerts; blad 153, nummer 11, huysinhe en 1/2 land te Wijckel
1785 Meijne Tjeerds / Hein Luytjens; blad 153, nummer 11, huysinhe en 1/2 land te Wijckel
1786 - 1788 Meijne Tjeerds / Hein Luytjens; blad 154, nummer 11, huysinhe en 1/2 land te Wijckel
1789 - 1797 weduwe Meijne Tjeerds / Hein Luytjens; blad 154, nummer 11, huysinhe en 1/2 land te Wijckel
1798 - 1799 Meyndert Ygrams / Hein Luytjens; blad 154, nummer 11
1800 - 1801 Meyndert Ygrams / Cornelis Wouters; blad 154, nummer 11
1802 - 1804 Meyndert Ygrams / Jan Ages (van der Meer?); blad 154, nummer 11
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Ages (van der Meer?); blad 44, volgnummer 8
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 11
1812 Jan Manus, volgnummer 134
periode 1811 - 1829
1813 Hinkje, dochter van Hendrik Harmens Bouwman(s) en Imkje Gerbens Bloemhof geboren op huisnummer 11
1827 Hendrik Harmens Bouma, landbouwer op huisnummer 11, getuige bij overlijden Jarich Ygrams Vermeulen
1828 Kasper, zoon van Hendrik Kaspers Betz en Froukje Coenraads Veenstra geboren op huisnummer 11
 
1829 Hendrik Caspers Betz
volkstelling 1829 blad 7; huisnummer Balk 11
1829 Jan Douwes Huistra
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 11
1840 Jan Douwes Huistra, huisman
woningregister 1849 - 1859 blad 14; huisnummer Balk 11 / 14
1849 - 1852 Lieuwe Ykes de Jong, werkman ( * 1812 te Bakhuizen); hoofd
1852 - 1859 Rindert Eises Wijma, werkman ( * 1817 te Nijehaske); hoofd
1853 - 1854 Klaske Huites Veldhuis, boerenmeid ( * 1 september 1833 te Jutrijp); inwonend
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 7; huisnummer Balk 14
1859 - 1860 Rindert Eises Wijma, zetmeijer ( * 1817 te Nijehaske); hoofd, naar Heeg
  Grietje Samplonius, ? ( * 11 april 1842 te Balk)
1860 - 1869 Thijs Jans van der Meer, zetmeijer ( * 10 maart 1835 te Oosterzee)
woningregister 1859 - 1869 blad ontbreekt
1859 - 1869    
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 373, volgnummer 292 / 279
1869 - 1879 Tijs Jans van der Meer, zetbaas ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 373
1879 - 1890 Thijs Jans van der Meer, landbouwer ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 13; huisnummer Balk 14
1890 - 1894 Thijs Jans van der Meer, veehouder ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); hoofd
1894 - 1900 Christiaan Willems Damstra, veehouder ( * 30 januari 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 14; huisnummer Balk 14 / 16
1900 - 1902 Christiaan Willems Damstra, veehouder ( * 30 januari 1842 te Balk); hoofd
1902 - 1910 Otte Teunis Schilstra, veehouder ( * 7 november 1875 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 16
1910 - 1914 Otte Schilstra, naar Balk 373a
1914 - 1920 Wieger Smits, van Balk 20
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 144, huisnummer Balk 16
1911 - 1914 Otte Teunis Schilstra, veehouder ( * 7 november 1875 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 144, huisnummer Balk 16
1914 -1920 Wieger Franzes Smits, veehouder ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Balk 15
1921 - 1924 Wieger Franzes Smits, veehouder ( * 14 juli 1867 te Koudum); hoofd
1924 - 1925 Jouke Schaap, zaadhandelaar ( * 26 mei 1888 te Ruigahuizen); hoofd
1925 - 1930 Sino Johan van Dijk, graanhandelaar ( * 29 decembwer 1829 te Amjum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 379; huisnummer Balk 14a
1924 - 1930 Bokke Gerbens van der Wal, zonder beroep ( * 1 december 1851 te Nijega ); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Balk 17
1931 - 1935 Sino Johan van Dijk, fouragehandelaar ( * 29 december 1829 te Anjum); hoofd
1935 - 1939 Jacob Annes Strikwerda, fouragehandelaar ( 13 september 1901 te Waaxens); hoofd
 
1939 - 19?? familie Strikwerda
19?? - heden familie Mulder
     
Hylke Sikkes
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat, reëelcohieren 1715-1805, toegang 101
Uit het reëelcohier van 1780 met als eigenaar en gebruiker de weduwe van Hylck Sikkes
 
veevoer- en zaadhandel Jouke Schaap
 
Jouke Schaap
bron: Balkster Courant van 3 oktober 1925
 
Jouke Schaap
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1926
 
Lieuwe Schaap, een broer van Jouke, vertrok in 1906 naar de Verenigde Staten. In de Balkster Courant van 6 oktober 2011 is een artikel verschenen over deze emigratie.
 
fouragehandel van Dijk & Strikwerda
 
van Dijk & Strikwerda
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
 
In 1925 moest het echtpaar Jouke Schaap en Jantje Visser hun bedrijf beëindigen. Het pand en het bedrijf werden verkocht aan Sino van Dijk, veehouder te Goutum, en Jacob Strikwerda, fouragehandelaar te Waaxens. In de moeilijke dertiger jaren slaagden ze er nauwelijks in het hoofd boven water te houden. Toen van Dijk in Balk 'armmeester' kon worden, ging Jacob Strikwerda in 1934 alleen verder met het bedrijf.
 
Van Dijk en Strikwerda
bron: programmaboekje volksfeesten op 2 september 1930
 
fouragehandel Strikwerda
 
Strikwerda
blad beschikbaar gesteld door Henk Boomsma
advertentie in het AR partijblad van de afdeling Gaasterland uit 1939
 
J Strikwerda
 
voorgevel
foto 049-031 beschikbaar gesteld door Theo de Boer
De boerderij rond 1950
 
Strikwerda
bron: De Gaasterlander, juli 1946, uitgegeven door de Christelijk Historiche Kiesvereniging "Groen van Prinsterer" in Gaasterland. beschikbaar gesteld door Dick de Jong.
 
Na het overlijden van Jacob Strikwerda in 1948 zette zijn vrouw de onderneming voort met hulp van haar bedrijfsleider Rintje Mulder.
weduwe J. Strikwerda
bron: nota 194? beschikbaar gesteld door de familie Mulder
 
Strikwerda
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Balk op 16 augustus 1950
 
Strikwerda
bron: programmaboekje fokveekeuring te Balk op zaterdag 4 oktober 1952
 
Strikwerda's eerste vrachtauto
foto 218-017 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
De eerste vrachtauto van de firma Strikwerda. Een Bedford met kenteken NF-67-51. Hier waarschijnlijk met een vracht cokes dat werd gehaald van de overslag in Stavoren. Naast de wagen staat vakantiewerker Sjoerd Haantjes Wzn.
 
weduwe Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 9 april 1949
bron: Balkster Courant van 15 mei 1954
 
lossen schip voor de wal aan de Meerweg
foto 218-018 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Op de kraan Harry Swart van loonbedrijf Swart uit Wijckel.
 
lossen schip
lossen schip
lossen schip
foto 218-015
foto 218-016
foto 218-019
Het lossen van een bulkschip met kunstmest afgemeert aan de Meerweg.
Het lossen van zakken slakkenmeel afkomstig van de hoogovens in IJmuiden.
Nadat het schip en de vrachtauto zijn gelost mag de jeugd uit de buurt op de foto.
 
logo Strikwerda
 
Bestelling van zaden bij boomkwekerij en zaadhadel D.J. van der Have in Kapelle-Biezelinge
briefkaart 063-008 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
 
Strikwerda
foto 218-038 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Johannes Stegenga en Hielke Feenstra met de Bedford, kenteken RJ-55-86
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 23 februari 1957
 
WHI tentoonstelling
bron: Balkster Courant van 7 september 1957
In september 1957 organiseerde de WHI voor de tweede keer een tentoonstelling in de oude ZWH-garage aan de Wilhelminastraat in Balk. De fa. Strikwerda was in samenwerking met de brandstoffenhandel van Haarsma ook van de partij.
klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de WHI en de tentoonstellingskrant!!!
WHI tentoonstelling

WHI-tentoonstelling

WHI-tentoonstelling
foto 218-020
foto 218-021
foto 218-022
Rintje Mulder met Catrinus Haarsma op stand nummer 9 van de tentoonstelling.
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 25 januari 1958
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1959
 
gondelvaart 1961
foto 004-016 beschikbaar gesteld door mevr. Hoekstra - de Jong
Varende reclame bij de Gondelvaart van 1961. Onder deze link nog een foto van deze Gondelvaart
 
auto te water bij Strikwerda
foto 218-041 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
auto bijna te water bij Strikwerda
Strikwerda
Strikwerda
foto 218-039
foto 218-040
Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 28 oktober 1961
foto 218-042
foto 218-043
 
Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 13 april 1963
 
bron: Balkster Courant van 7 december 1963 >>>
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 14 december 1963
 
Strikwerda
nota van 21 december 1964 voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk
bron: archief De Bolster
 
Strikwerda UTD
bron: Balkster Courant van 14 december 1963
Ulbe Twijnstra Delphia uit Akkrum
 
de Meerweg
bron: foto 96.432 beelbank cultureel erfgoed
Bovenstaande foto is gemaakt in 1965 vanaf de Lytse Side
 
Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 4 april 1964
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 15 april 1967
bron: Balkster Courant van 11 april 1964
 
Strikwerda
Strikwerda
foto 218-046
foto 218-047
Hielke Feenstra en Johannes Stegenga
 
Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 4 december 1965
bron: Balkster Courant van 18 december 1965
   
Strikwerda overname de Jong
bron: Balkster Courant van 31 december 1965
Durk Willems de Jong (1900-1989) en Aaltje Stegenga (1909-1966) hadden tot 1962 een buurtwinkel en brandstofhandel aan de oude Delbuursterweg 20, nu Lijnbaan 18, in Wijckel, Na 2 jaar aan de Jachtlustweg gewoond te hebben verhuizen ze in 1964 naar Zandmeer 15, nu Sânmar 13 in Wijckel.
Met dank aan Gerben Wildschut en Siemen en Iene de Jong uit Wijckel.
 
Strikwerda
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 1 juli 1967
bron: Balkster Courant van 1 julie 1967
De familie Leijenaar woonde in het voormalige kaaspakhuis aan de Gaaikemastraat.
 
 
Strikwerda
bron: Balkster Courant van 22 juni 1968
 
Handelscentrum Gaasterland
 
handelscentrum Gaasterland
bron: Balkster Courant van 30 december 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete kranteartikel
Door gebrek aan een opvolger kon in 1956 de brandstoffenhandel van buurman Catrinus Haarsma worden overgenomen. Inclusief de opslag voor brandstof aan de Meerweg. Samen met Piet Westra van het Oudemirdumer bedrijf de fa. Lieuwe Arends Visser & Zn (advertentie programmaboekje zendingsdag 16 juli 1930). en de veevoerhandel van Jitze de Boer uit Balk werd in 1970 het 'Handelscentrum Gaasterland' opgestart. Eerst alleen vanuit de loctatie op de hoek van de Meerweg en de Pypsterstikke. In 1970 werd de woning van Johannes van der Werf aan de Meerweg gekocht. Hierin kwam een winkel voor de verkoop van gereedschappen, zaden, voer en artikelen voor huisdieren.
 
de bulkopslag in de boerderij
foto 218-057 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
De bulkopslag in de boerderij aan de Meerweg in het jaar 1971
 
witte pomp
 
Vanaf 1972 kon de automobilist en watertoerist tanken bij de vrij pomp van de firma aan de oever van de Luts.
De verkoop van benzine en diesel is gestopt in 1986 bij de reconstructie van de Meerweg.
 
<<< bron: Balkster Courant van 20 januari 1973
 
vrije pomp
foto 049-029 gemaakt door Jitze de Boer
 
benzinepomp
 
Op 6 september 1977 rijdt een vrachtauto van Spaans één van de benzinepompen bijna omver. Een halve liter super kostte toen f 0,533,
 
 
 
 
 
<<< foto 218-060
 
handelscentrum Gaasterland
foto 049-050 gemaakt door Jitze de Boer
De buitenopslag van het handelscentrum Gaasterland rond 1975
 
bietenververvoer
bulkauto
Mercedes met eerste vracht
foto-218-214
foto-218-213
foto-218-211
Lolle Zandstra haalt een vracht bieten van Westerein Harich in 1978..
Het vullen van de bulkwagen met ?? in 1978
De eerste vracht voor de nieuwe Mercedes op 23 mei 1979
 
lossen schip aan de Meerweg
silo op het achtererf
lossen schip aan de Meerweg
foto-218-208
foto-218-209
foto-218-210
Het eerste schip met ?? gelost in het voorjaar van 1980.
 
weer een schip gelost
foto 218-220 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Met behulp van een kraan van gebr. Altenburg uit Heeg is weer een schip gelost.
 
schip gelost
foto 049-035 gemaakt door Jitze de Boer
 
afvullen kunstmest
afvullen kunstmest afvullen kunstmest
foto 049-053
foto 049-057
foto 049-058
opslag kunstmest
vervoer kunstmest
vervoer kunstmest
foto 049-054
foto 049-055
foto 049-056
     
 
verkoop van flessengas
foto 218-220 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Vanaf september 1980 is het handelscentrum "Gaasterland" grossier voor flessengas.
 
achtererf in 1981
foto 218-202 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Het achtererf in de zomer van 1981. Links de in 1979 gebouwde opslagloods. Het lage gedeelte daarvoor waarin het kantoor uit 1974. Dan de tot garage omgebouwde woning met fraaie daklijst. (1924). En geheel rechts de boerderij.
 
Scania Scania
foto-218-205 foto-218-203
De laatste rit van de Scania in april 1981
 
Op 1 oktober 1986 werd de handel in bulk van veevoer, kunstmest en ruwvoer beëindigd. Ook de benzinepompen aan de Lutswal verdwenen in dat jaar vanwege een reconstructie van de Meerweg. De handel concentreerde zich vanaf die tijd op de winkelverkoop even verderop aan de Meerweg.
 
pakken hooi
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-09-2022