Meerweg 11 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 13, twee huizen  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 15  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 297, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1086
eigenaren
eigenaar in 1715: Wybe Gr????
eigenaar in 1722: Arent Hendriks
eigenaar in 1775: Pieter Arends Wildeboer
eigenaar in 1832 OAT: erven Pieter Arends Wildeboer te Balk
verkoop in 1862 aan: Gerben Pieters Theekens, schipper te Balk
bij legaat in 1866 aan: Taeke Theekens, winkelier te Balk
verkoop in 1878 aan: Izaak Arnoud Daniël Hemsing, stoombootkapitein te Balk
eigenaar in 1887: Izaak Arnoud Daniël Hemsing te Balk
verkoop in 1903 aan: Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker te Balk
verkoop in 1918 aan: Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein te Balk
verkoop in 1926 aan: Marten Tjalkes de Boer, koopman en schipper te Balk
verkoop in 1927 aan: firma Marten de Boer & Zn, busonderneming
verkoop in 1930 aan: gemeente Gaasterland, brandweerkazerne
sloop in 1979  
Meerweg 11
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

297 vernummerd in 1884 naar nummer 616
616 vernummerd in 1916 naar nummers 946, 947
946 vernummerd in 1928 naar nummers 1036, 1037
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
sloop brnadweerkazerne zomer 1979
foto 200-179 gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop Meerweg 11
bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1903
 
verkoop Meerweg 11
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 12 december 1903
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 28 oktober 1930 >>>
 
perceel I: Wijckelerzijde Raadhuisstraat 5, perceel II: Harichsterzijde; Meerweg 6, perceel III: Oostersteke, Meerweg 11,
perceel IV: Oostersteke; Pypsterstikke (1), perceel V: Oostersteke; Pypsterstikke (1)
 
verbouwingen
 
verbouw garage
 
Verbouwing van het woonhuis van Jan de Groot, stoombootkapitein, tot garage, volgens tekeningen gemaakt door Age Annes Schrale bouwkundige te Balk.
tekeningen: voorgevel, zijgevel, plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland van 19 maart 1923
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Balk 15; 1859 - 1910 Balk 22; 1910 - 1920 Balk 28; 1920 - 1930 Balk 26; 1930 - 1953 Balk 28; 1953 - 1976 Meerweg 12; 1977 - sloop Meerweg 11
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Wybe Gr???? / zelfs; blad 71 / nummer 13, twee huisinghen
1717 - 1718 Wybe Gr???? / zelfs; blad 72 / nummer 13, twee huisinghen
1721 Wybe Gr???? / zelfs; blad 101 / nummer 13, twee huisinghen sijnde de eigenaar arm en de een huis vol kinderen
1722 - 1774 Arent Hendriks / zelfs; blad 101 / nummer 13
1775 - 1785 Pieter Arends Wildeboer / zelfs; blad 154 / nummer 14
1786 - 1804 Pieter Arends Wildeboer / zelfs; blad 155 / nummer 14
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1792 Pieter Wildeboer; blad 44 / volgnummer 11
1792 - 1793 de zoon op deze nummer verantwoord zijnde Sible Wildeboer een huisje in 1793 op koud steed gebouwd; blad 44 / volgnummer 11, waarschijnlijk is dit het latere Pypsterstikke (1)
1805 Pieter Wildeboer; Sible Wildeboer (2de post); blad 44 / volgnummer 11
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 15
1812 Pieter Wildeboer, volgnummer 226
periode 1813 - 1929 huisnummer Balk 15
1815 Pieter Arends Wildeboer (senior overleden op dit adres
   
volkstelling 1829 blad 15; huisnummer Balk 15
1829 Jan Pieters Wildeboer, schoenmaker
1829 Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker
1829 Hylkjen Rinkes Wildeboer, winkeliersche
periode 1830 - 1839 huisnummer Balk 15
1834 Jan Pieters Wildeboer overleden op dit adres
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 15
1840 Pieter Rinkes Wildeboer, mr. schoenmaker ( * )
1840 Anna Geerts Wolda, dienstmeid ( * )
periode 1840 - 1849 huisnummer Balk 15
1841 Aaltje, dochter van Marten Siebes Vissser, schoenmaker, en Froukje Alberts Wierda geboren op nummer 15
1843 Albert, zoon van Marten Siebes Vissser, schoenmaker, en Froukje Alberts Wierda geboren op nummer 15
1846 Trijntje, dochter van Marten Siebes Vissser, schoenmaker, en Froukje Alberts Wierda geboren op nummer 15
woningregister 1849 - 1859 blad 22; huisnummer Balk 15 / 22
1849 - 1859 Marijke van der Hoek, renteniersche ( * 1783)
woningregister 1849 - 1859 blad 21; huisnummer Balk 15 / 22
1849 - 1859 Taeke Theekens, winkelier ( * 1817 )
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 10; huisnummer 22 / volgnummer 270
1859 - 1879 Taeke Theekens, winkelier ( * 5 april 1817 te Balk)
1859 - 1869   woningregister 1859-1869 niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 59; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 297, volgnummer 283 / 270
1869 - 1879 Taeke Theekens, winkelier ( * 5 april 1817 te Balk); hoofd
1870 - 1871 Rintje de Jong, ( * 13 december 1848 te Woudsend)
1874 - 1879 Harmke Visser, ( * 3 april 1817 te Balk)
1878 - 1879 Tjeerd Roosjen, ( * 14 maart 1859 te Woudsend)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 69 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 297
1880 - 1890 Izaak Hemsing, gezagvoerder ( * 27 november 1840 te Balk)
1882 - 1882 Zwaantje Bouma, dienstbode ( * 23 mei 1856 te Hemelum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 20; huisnummer Balk 22
1890 - 1900 Izaak Hemsing, stoombootkapitein ( * 27 november 1840 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 22; huisnummer Balk 22 / 28
1900 - 1904 Izaak Hemsing, stoombootkapitein ( * 27 november 1840 te Balk); hoofd
1904 - 1906 Oege van der Weij, postiljon ( * 19 december 1875 te Stiens); hoofd
1906 - 1910 Pieter Baukes Betzema, veehouder en winkelier ( * 8 mei 1874 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 22; huisnummer Balk 22 / 28a
190? - 1910 Martjen Freerks Smink, weduwe Jacob Tjeerds Sinnema, ( * 10 april 1842 te Wijckel)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 28
1911 - 1917 Pieter Betzema
1917 - 1920 Geele Kuperus
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 76; huisnummer Balk 28
1911 - 1917 Pieter Baukes Betzema, veehouder ( * 8 mei 1874 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 117; huisnummer Balk 28
1917 - 1920 Geele Kuperus, huisschilder ( * 16 februari 1888 te Idskenhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 2; huisnummer Balk 28a
1910 - 1916 Martjen Smink
1916 - 1917 Grietje Noorderwerf
1917 - 1920 Jantje de Vries
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 110; huisnummer Balk 28a
1911- 1916 Martjen Freerks Smink, weduwe Jacob Tjeerds Sinnema, ( * 10 april 1842 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 22; huisnummer Balk 28a
1916 - 1917 Grietje Jacobus Noorderwerf, weduwe Jan Jans de Boer, ( * 3 juli 1843 te Woudsend);hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 204; huisnummer Balk 28a
1917 - 1920 Jantje de Vries, weduwe Johannes Meijer ( * 4 december 1849 te Oudega HO); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 22; huisnummer Balk 26
1921 - 1921 Geele Kuperus, huisschilder ( * 16 februari 1888 te Idskenhuizen); hoofd
1921 - 1923 Johannes Gorter, machinist ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 3; huisnummer Balk 26
1923 - 1930 garage
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 23; huisnummer Balk 26a
1921 - 1921 Jantje de Vries, weduwe Johannes Meijer ( * 4 december 1849 te Oudega HON)
1923 - 1926 Johannes Gorter. machinist ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga); hoofd
1926 - 1927 Harmen de Boer, chauffeur ( * 13 mei 1903 te Elahuizen); hoofd
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 4; huisummer Balk 28
1931 - 1939 garage
 
1939 - 1979 brandweerkazerne
   
stoombootdienst Hemsing
 
Kamer van Koophandel
Punt 4 uit het verslag van een buitengewone vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op maandag 30 augustus 1875 namiddags 2 uur onder voorzitterschap van K. Wijbrandi Js.
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1875
 
dienstregeling
bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1875
 
verkoop
Tot 1878 huurt Izaak Hemsing een pand iets verderop aan de Meerweg
bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1878
 
winterdienst zomerdienst
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1881 bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1882
 
redding
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1890
 
Slotermeer Slotermeer
bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1891 bron: Leeuwarder Courant van 7 januari 1897
 
stoombootsteiger
prentbriefkaart 080-188 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Meerweg rond 1900 met rechts de beurtveer van Balk naar Sneek.
 
dienstregeling ketelinspectie
bron: Leeuwarder Courant van 13 september 1899 bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1902
 
kruidenier Oege van der Weij
 
Oege van der Weij
bron: Balkster Courant van 4 juni 1904
In april 1906 vertrekt het gezin van der Weij naar Grand Rapids in Noord Amerika.
 
Eerste Balkster autobusdienst
 
Balk A 297
De Saurer-Spijker, bouwjaar 1904, voor de garage aan de Meerweg in de jaren twintig van de 20e eeuw.
 
advertentie 1926
advertentie in de Gids voor Gaasterland en het aansluitende Merengebied uit 1926
 
dienstregeling
bron: Leeuwarder Courant van 4 april 1927
 
dienstregeling
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1928
 
auto te water
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 28 november 1930
 
brandweerkazerne
 
Nadat de busonderneming van de firma Marten de Boer & Zn. hun nieuwe garage aan de Harichsterstikke, nu Wilhelminastraat, in gebruik hadden genomen kwam de garage aan het Oosteinde, nu Meerweg, leeg te staan. De gemeente Gaasterland kocht het pand aan en stalde er de Ford TT automobielbrandspuit voor de Vrijwillige Brandweer..
 
brandweerkazerne
Afbeelding uit een film uit de periode 1960 - 1970 gemaakt door Lubertus van Beek of Jouke Smink van een in scene gezette uitruk van de brandweer van Balk
 
Hieronder de uitruk van de Chevrolet brandweerwagen gekocht in 1947.
uitruk brandweer uitruk brandweer
uitruk brandweer brandweer
 
uitruk brandweer
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1969
 
brandweerkazerne
De brandweerkazerne aan de Meerweg vlak voor de sloop aan het eind van de jaren zeventig in de 20e eeuw.
foto 115-074 gemaakt door Hielke Tromp
 
Balk A 297 in 1973
foto 036-047 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
rechts op de foto de zijgevel van de brandweerkazerne in 1973, links op de achtergrond de Lytse Side
 
Op 9 december 1978 is de nieuwe kazerne aan de Herman Gorterstraat, naast het politiebureau, officieel in gebruik genomen
 
sloop brandweerkazerne
foto 218-063 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
In de zomer van 1979 gaat de oude brandweerkazerne tegen de vlakte
sloop brandweerkazerne sloop brandweerkazerne
foto 200-180 gemeente Gaasterlân-Sleat foto 200-181 gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-02-2024