Meerweg 10 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 14, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 16  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 296, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 10  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 10 hisgiscode: 1085
eigenaren
eigenaar in 1715: Luijtien Takes erven
eigenaar in 1717: Trijn Scheltes
eigenaar in 1742: Kleis Kleisma
eigenaar in 1762: Executeur Betsz
eigenaar in 1782: Pieter Sikkes
eigenaar in 1802: Hendrik Gerardus, (Keizer), te Balk
verkoop in 1817 aan: Tjeerd Haitjes Haitjema,
eigenaar in 1832 OAT: Tjeerd Haitjes Haitjema, visser te Balk
verkoop in 1848 aan; Doopsgezinde Gemeente te Balk
verkoop in 1869 aan: Obe Haitjes Visser
bij boedelscheiding in 1881 aan: Gatske Tjeerds Haitjema, weduwe van Obe Haitjes Visser te Balk
eigenaar in 1887: Gatske Tjeerds Haitjema, weduwe van Obe Haitjes Visser te Balk
bij boedelscheiding in 1918 aan: Jacobje Obes Visser, weduwe van Geert Tasma, zonder beroep te Gorredijk
verkoop in 1921 aan: Jan Aukes de Groot, stoombootkapitein te Balk
verkoop in ???? aan: familie Haitjema
verkoop in 1988 aan: Jappie en Marjan Sijbrandij
   
Meerweg 10
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

296 vernummerd in 1916 naar nummer 944, 945
944 vernummerd in 1928 naar nummer 1037
945 ongewijzigd tot 1928 (is perceel langs de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 296 rond 1980
foto 012-030044 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Akte van Openbare Verkoop d.d. 5 februari 1817 te Balk nr 145

Op den vijfden februarij duizend agt honderd zeventien des Avonds ongeveer zeven uren zijn mij Martinus Westendorp openbaar Notaris te Balk, canton Lemmer, Arrondissement Sneek: Departement Vriesland gecompareerd ten huize van Gerrit Thijsse Bosma, kastelein in den Herberg de Roskam met № 172 te Balk en hebben aldaar aan de mede comparanten en liefhebbers bekend gemaakt, in presentie en bijwezen van nagenoemde getuigen dat mij ten verzoeke van Ietje Geerts Pluim weduwe wijlen Hendrik Keizer en benevens harer meederjarige zoon Gerardus Hendriks Keizer, Schipper en Koopman te Balk Publieke Veilinge zouden houden en openbaar aan de meest biedende Presentanten te verkopen: Een deftige en nette nering staande huizinge gequoteerd met № 16 staande aan de Harichster zijde op het oosten der Vlekke Balk, voorzien met voorhuis gang zijkamertje twee kamers, een Loots, kelder, plaats en regenwatersbak met tuin en erve cum omnibus annexis zich strekkende voor van de Lutz, tot agter aan de Binge, tegenwoordig door voornoemde Weduwe en Zoon cum aequo als eigenaars wordende bewoond en gebruikt tot den twaalfden Maij eerstkomstig en als dan vrij te aanvaarden op de volgende konditiën …

 
gegevens verstrekt door Harry Keijzer
 
verkoop Meerweg 10
bron: Leeuwarder Courant van 22 oktober 1847
perceel 1 = Meerweg 10, perceel 2 = Raadhuisstraat 59
 
verkoop Meerweg 10
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1847
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Balk 16; 1859 - 1910 Balk 23; 1910 - 1920 Balk 29; 1921 - 1930 Balk 27; 1931 - 1953 Balk 29; 1953 - heden Meerweg 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Luijtien Takes erven / zelfs; blad 71, nummer 14
1717 - 1718 Trijn Scheltes / zelfs; blad 72, nummer 14
1721 - 1739 Trijn Scheltes / zelfs; blad 101, nummer 14
1742 - 1750 Kleis Kleisma / zelfs; blad 101, nummer 14
1758 Trijntje Scheltes / zelfs; blad 101, nummer 14
1762 - 1774 Executeur Betsz / zelfs; blad 101, nummer 14
1775 - 1780 Executeur Betsz / zelfs; blad 154, nummer 15
1782 - 1785 Pieter Sikkes / zelfs; blad 154, nummer 15
1786 - 1800 Pieter Sikkes / zelfs; blad 155, nummer 15
1801 Pieter Sikkes erven / zelfs; blad 155, nummer 15
1802 - 1804 Hendrik Gerardus; blad 155, nummer 15
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hendrik Graddus; blad 44, volgnummer 12
 
1811 Hendrik Gerardus, overleden op 26 oktober 1811 dit adres nummer 16
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 16
1812 weduwe Hendrik Gerardus, volgnummer 58
 
1816 Ittje Geerts Pluim, winkeliersche
volkstelling 1829; blad 16, huisnummer Balk 16
1829 Tjeerd Haitjes Haitjema, visser
volkstelling 1840; huisnummer Balk 16
1840 Tjeerd Haitjes Haitjema, visser
woningregister 1849 - 1859 blad 23; huisnummer Balk 16 / 23
1849 - 1959 Obe Haitjes Visser, winkelier ( * 10 december 1812 te Harich)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 11; huisnummer Balk 23
1859 - 1879 Obe Haitjes Visser, visser ( * 10 december 1812 te Harich)
1859 - 1869   woningregister 1859-1869 niet aanwezig
woningregister 1869 - 1879 blad 58; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 296, volgnummer 282 / 269
1869 - 1879 Obe Haitjes Visser, visser ( * 10 december 1812 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 69 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 296
1880 - 1880 Obe Haitjes Visser, visser ( * 10 december 1812 te Harich); hoofd
1880 - 1890 Gatske Haitjema, weduwe Obe Haitjes Visser, ( * 15 januari 1816 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 21; huisnummer Balk 23
1890 - 1894 Gatske Haitjema, weduwe Obe Haitjes Visser, ( * 15 januari 1816 te Balk); hoofd
1894 - 1900 Jan Obes Visser, ( * 12 september 1845 te Balk)
1890 - 1900 Ynskjen Hofstra, huishoudster ( * 13 april 1874 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 23; huisnummer Balk 23 / 29
1900 - 1905 Jan Obes Visser, ( * 12 september 1845 te Balk)
1900 - 1905 Ynskjen Hofstra, huishoudster ( * 13 april 1874 te Balk)
1905 - 1910 Anna Maria Goedkoop, weduwe Wybe Jans Brandsma ( * 7 december 1844 te Amsterdam)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 23; huisnummer 23 / 29a
190? - 1910 Uilkjen Jakobs Bergstra, weduwe Rudolphus Ykes Swart, ( * 26 januari 1839 te Harich)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 29
1910 - 1920 Anna Maria Goedkoop
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 176; huisnummer Balk 29
1911 - 1920 Anna Maria Goedkoop, weduwe Wybe Jans Brandsma ( * 7 december 1844 te Amsterdam)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 29a
1910 - 1915 Uilkje Bergstra
1915 - 1919 Akke Schootstra
1919 - 1920 Rigte Wiegman
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 29a
1911 - 1915 Uilkje Jakobs Bergstra, weduwe Rudolphus Ykes Swart, ( * 26 januari 1839 te Harich)
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 34; huisnummer Balk 29a
1915 - 1919 Akke Schootstra, weduwe Dirk ten Brink ( * 10 april 1846 te Harich)
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 48; huisnummer Balk 29a
1919 - 1920 Rigte Wiegman, commies rijksbelastingen ( * 4 februari 1890 te Midwolda)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 24; huisnummer Balk 27
1921 - 1922 Anna Maria Goedkoop, weduwe Wybe Jans Brandsma ( * 7 december 1844 te Amsterdam)
1922 - 1930 Jan de Groot, stoombootkapitein ( * 7 april 1875 te Workum)
1924 - 1928 Rigtje de Groot, dienstbode ( * 6 november 1904 te Workum)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 25; huisnummer Balk 27a
1921 - 1928 Rigte Wiegman, commies rijksbelastingen ( * 4 februari 1890 te Midwolda)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 24; huisnummer Balk 29
1931 - 1939 Jan de Groot, stoombootondernemer ( * 7 april 1875 te Workum)
1932 - 1934 Metske Steffen Kramer, onderwijzer ( * 21 februari 1908 te Hempens)
1939 - 1939 Lubbert Eize de Vries, chauffeur ( * 5 oktober 1915 te Warmenhuizen)
 
???? - 1988 mevrouw Haitjema
1988 - heden Jappie en Marjan Sijbrandij
     
stoombootkapitein de Groot
 
stoombootkapitien Jan de Groot
foto 003-026 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Jan de Groot met de stoomboot Gaasterland in de Luts nabij Balk.
 
 
 
Meerweg circa 1950
foto 218-014 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
De Meerweg met op de achtergrond het torentje van de Hervormsde Kerk in de van Swinderenstraat.
 
optocht Meerweg
foto 218-028 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Optocht in de lichtweek van 1956.
 
videotheek 't Filmhuis
 
opening videotheek
bron: Balkster Courant van 22 december 1988
 
opening videotheek
foto 513-017 beschikbaar gesteld door de Balkster Courant
 
opening videotheek
bron: Balkster Courant van 29 december 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
videotheek
bron: Balkster Courant van 19 januari 1989
 
sluiting videotheek
bron: Balkster Courant van 29 maart 2001
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-08-2022