Lytse Side 9 en 10 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 178  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 98, pakhuis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 9 en 10  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 9 hisgiscode: 1111

eigenaren

eigenaar in 1742: Ruurdtje Colde erven
eigenaar in 1789: Jan Harkes
eigenaar in 1832 OAT: Thomas Jans Rinkema en medeeigenaren te Balk,
  Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1854 aan: Age Michiels Tromp, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1868 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1872 aan: Reinder Lammerts Hamming, molenaar te Witmarsum
verkoop in 1886 aan: jonkheer van Swinderen
   
   
   
   
   
   
Balk A 98
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

98 vernummerd in 1851 naar 383
98a vernummerd in 1851 naar 383
383 vernummerd in 1860 naar 429, 430
429 vernummerd in 1874 naar 513 (Lytse Side 9)
430 vernummerd in 1889 naar 667 (Lytse Side 10)
513 vernummerd in 1889 naar 668
667 vernummerd in 1903 naar 813 (Lytse Side 10)
668 vernummerd in 1903 naar 813, 814
813 vernummerd in 1918 naar 964 (Lytse Side 10)
814 vernummerd in 1905 naar 830, 831
830 ongewijzigd tot 1928 (Lytse Side 9)
831 zie Lytse Side 8
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1854
perceel 1 = van Swinderenstr 8 , perceel 2 = van Swinderenstr 10, perceel 3 is Lytse Side 9 , perceel 4 = van Swinderenstr. 6
 
verkoop grutterij verkoop grutterij
bron: Leeuwarder Courant 26 februari 1886 bron: Leeuwarder Courant 19 maart 1886
perceel 1. = Lytse Side 9, perceel 2 = Lytse Side 8, perceel 3 = nog onbekend
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 178; 1859 - 1910 Balk 236; 1910 - 1910 Balk 361; 1910 - 1914 Balk 362; 1914 - 1920 Balk 397; 1920 -1930 Balk 420; 1930 - 1953 Balk 406; 1953 - heden Lytse Side 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1739 geen vermelding
1742 Ruurdtje Colde erven / Hoyte Pieters; blad 125, nummer 154, huysinghe
1745 - 1750 Ruurdtje Colde erven / ---- ; blad 125, nummer 154, een tuin onder nummer 27 alhier
1758 Ruurdtje Colde erven / ---- ; blad 125, nummer 156, een tuin onder nummer 27 alhier
1762 - 1774 Ruurdtje Colde erven / Tjeerd Poppes; blad 125, nummer 156, een tuin onder nummer 27 alhier
1775 Ruurdtje Colde erven / weduwe Tjeerd Poppes; blad 179, nummer 167, te voren 156, een tuin onder nummer 27 alhier
1776 - 1777 Ruurdtje Colde erven / weduwe Tjeerd Poppes; blad 179, nummer 167, een tuin onder nummer 27 alhier
1779 - 1785 Ruurdtje Colde erven / zelf ; blad 179, nummer 167, een tuin onder nummer 27 alhier
1786 - 1788 Ruurdtje Colde erven / zelf ; blad 180, nummer 167, een tuin
1789 - 1804 Jan Harkes / zelf; blad 180, nummer 167, pakhuis en tuin
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 178
1812 geen bewoners
volkstelling 1840; huisnummer Balk 178
1840  
woningregister 1849 - 1859 blad 331; huisnummer Balk 178 / 236
1849 - 1859 pakhuis
woningregister 1859 - 1869 blad 110; huisnummer Balk 236
1859 - 1869 pakhuis
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 430, volgnummer 299
1869 - 1879 pakhuis
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 429, volgnummer 300
1869 - 1872 pakhuis
1872 - 1880 Reinder Lammerts Hamming, grutter
bevolkingsregister 1880 - 1890
1880 - 1890 niet vermeld in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 335; huisnummer Balk 236
1890 - 1890 Johannes Groenewold, olieslagerknecht
1890 - 1900 niet vermeld in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 waarschijnlijk huisnummer Balk 361
1900 - 1910 niet vermeld in register
huisnummerregister 1910-1920 blad 28; huisnummer Balk 362 / 397
1910 - 1920 bergplaats
huisnummerregister 1920-1930 blad 36; huisnummer Balk 420
1920 - 1930 bergplaats
huisnummerregister 1930-1938 blad 31; huisnummer Balk 406
1930 - 1938 pakhuis, Piersma
huisnummerregister 1931 -1939 blad 31; huisnummer Balk 406a
193? - 1938 pakhuis, R. Koopmans  
1953: Balk 406 = Lytse Side 9 ; Balk 406a = Lytse Side 10
     
grutterij Hamming
 
grutterij Hamming
bron: Leeuwarder Courant 17 mei 1872
 
gruttersknecht gruttersknecht
bron: Leeuwarder Courant 29 maart 1872 bron: Leeuwarder Courant 14 april 1876
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-08-2022