Lytse Side 8 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 152, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 177  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 99, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 8  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 8 hisgiscode: 1112

eigenaren

eigenaar in 1715: Lou Antkes, schuiteboer te Balk
eigenaar in 1758: Anneke Louwes
eigenaar in 1799: Louw Annekes
eigenaar in 1832 OAT: Louw Annekes Alsniet, schipper te Balk
bij boedelscheiding in 1848 aan: Jelle Sjoerds Meinesz, landeigenaar te Nijega, Sloten en Fenne Sjoerds Meinesz
   
verkoop in 1888 aan: Meine Meinesz te Harich
verkoop in 1905 aan: Idskje Jans Vos weduwe van Gijsbert Koelstra zonder beroep te Balk
verkoop in 1922 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra, bankwerker/fabrikant te Balk
verkoop in 1925 aan: Gijsbert Koelstra, boekhouder te Balk
   
   
   
Balk A 099
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

99 vernummerd in 1864 naar 443
443 vernummerd in 1889 naar 668, 669
668 komt uit 443, 513
668 vernummerd in 1903 naar 813, 814
669 vernummerd in 1905 naar 831
813 vernummerd in 1918 naar 964
814 vernummerd in 1905 naar 830, 831
830 ongewijzigd tot 1928
831 ongewijzigd tot 1928
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 177; 1859 - 1910 Balk 235; 1910 - 1910 Balk 360; 1910 - 1914 Balk 361; 1914 - 1920 Balk 396; 1920 - 1930 Balk 418; 1930 - 1953 Balk 405; 1953 - heden Lytse Side 8
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Lou Antkes / zelf; blad 93, nummer 152
1717 - 1718 Lou Antkes / zelf; blad 95, nummer 153
1721 - 1750 Lou Antkes / zelf; blad 125, nummer 153, huis oud en vervallen
1758 - 1774 Anneke Louwes / zelf; blad 125, nummer 155, huis oud en vervallen
1775 Anneke Louwes erven / zelf; blad 178, nummer 166, te voren 155
1776 - 1785 Anneke Louwes erven / zelf; blad 178, nummer 166
1786 - 1794 Anneke Louwes erven / zelf; blad 179, nummer 166
1795 - 1798 Anne Louwes weduwe / zelf; blad 179, nummer 166
1799 - 1804 Louw Annekes / zelf; blad 179, nummer 166
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 177
1812 Lein Annekes, volgnummer 10
volkstelling 1840; huisnummer Balk 177
1840 Wybe Tietema, klerk
woningregister 1849 - 1859 blad 330; huisnummer 177 / 235
1849 - 1850 Gillus Schouterden, pastoor (* 1763 te Hasselt, België)
  Baukje Boertje, dienstbode (* 1822 te Balk)
1850 - 1855 Jan Dirks Molanus, gepensioneerd officier / brievengaarder (* circa 1793 te Klooster ter Apel)
1855 - 1859 Johannes Sybrens Dooper (*17 augustus 1828 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 109; huisnummer Balk 235
1859 - ???? Johannes Sybrens Dooper (*17 augustus 1828 te Balk)
1859 - ???? Jelle Tjeerds Meinesz ( * 26 februari 1836 te )
1859 - 1864 Lutske Lammerts Rinkes (* 22 okt 1841)
1864 - 1864 Trijntje van der Meer (* 4 nov 1841)
1866 - 1867 Aaltje Teunis de Vries (*13 feb 1840)
1868 - ???? Ly? Feenstra (* 17 jan 1848 Irnsum)
1869 - ???? Aaltje Martens Visser (*28 sep 1841)
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 443
1869 - 1879 Aukje Hendriks van der Goot ( * 4 april 1813)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 443
1880 - 1886 Reinder Lammerts Hamming, grutter ( * 4 juni 1831 te Den Ham); hoofd
  Stephanus Louwrens, dienstbode ( * 8 februari 1856 te Leek)
  Johannes Yebs Feikema, dienstbode ( * 24 maart 1863 te Arum)
  Jacob Feninga, ( * 7 augustus 1835 te Oldeboorn?)
1886 - 1890 Gijsbert Hendriks Koelstra, ( * 18 februari 1841 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 334; huisnummer Balk 235
1890 - 1900 Gijsbert Hendriks Koelstra, machineriesmid ( * 18 februari 1841 te Langweer); hoofd
1892 - 1895 Baukje van der Wal, ( * 24 december 1876 te Tjalleberd)
1894 - 1897 Jan Hermanus Vos, neef, opzichter rijkswaterstaat ( * 24 september 1870 te Luinjeberd)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 331; huisnummer Balk 235 / 360
1900 - 1902 Gijsbert Hendriks Koelstra, machineriesmid ( * 18 februari 1841 te Langweer); hoofd
1902 - 1910 Jitske Vos, weduwe Gijsbert Koelstra, zonder beroep ( * 8 december 1844 te Gersloot) hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer Balk 361 / 396
1910 - 1920 Jitske Vos, weduwe Gijsbert Hendriks Koelstra
1920 - 1920 Jan Gijsberts Koelstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 366; huisnummer Balk 419
1921 - 1922 Jan Gijsberts Koelstra, bedrijfschef ( * 22 oktober 1885 te Molkwerum)
1921 - 1922 Gelske ten Brink, dienstbode ( * 8 augustus 1897 te Sondel)
1922 - 1923 Arend Hulscher, bedrijfschef ( * 31 januari 1888 te Groningen); hoofd
1923 - 1923 Hendrikus Johannes Stam, bedrijfsleider machinefabriek ( * 11 oktober 1887 te Deventer); hoofd
1923 - 1926 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); hoofd
1926 - 1930 Gijsbert Koelstra, machinefabrikant ( * 23 october 1899 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 337; huisnummer Balk 405
1931 - 1934 Gijsbert Koelstra, bedrijfsleider machinefabriek ( * 23 october 1899 te Balk); hoofd
1934 - 1936 Wietze Dijkstra, huisschilder ( * 6 oktober 1872 te Balk); hoofd
1936 - ???? Frans Haarsma, kleermaker ( * 15 december 1898 te Makkum); hoofd
 
     
kleermaker Frans Haarsma
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019