Lytse Side - (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 174  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 102, tuin en tuinhuis  
1953 / invoering straatnamen, geen nummer  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 3a hisgiscode: 1115

eigenaren

eigenaar in 1832: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1848 aan: Sikke Poppes Poppes, grossier in wijn- en sterke drank te Balk
   
   
   
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk (A 754)
schenking in 1927 aan: het Groene Kruis afdeling Gaasterland te Balk
  tandarts Nooitgedagt
  tandarts Brüll
   
voorgevel
2006

 

kadastrale gegevens
102 vernummerd in ? naar 343, 344
343 vernummerd in 1851 naar 374
374 komt 343 en 107
374 vernummerd in 1889 naar 672
672 komt uit 343, 374, 425, 649, 650, 651, 652
672 vernummerd in 1893 naar 705, 706
705 zie Lytse Side 4 en 5
706 vernummerd in 1901 naat 754, 755
754 vernummerd in 1918 naar 965
755 vernummerd in 1903 naar 816 zie Dubbelstraat
965 vernummerd in 1923 naar 994, 995
994 is trafohuis aan de straat Lytse Side 3
995 is tuin is Lytse Side 3a

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 174; 1859 - 1910 Balk 232; 1910 - 1910 Balk 356; 1910 - 1914 Balk 357; 1914 - 1920 Balk 392
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 174
1812 Attje Arjens, volgnummer 12
  Attje Arjens de Beek, zonder bedrijf, 85 jaar oud, overleden in 1819 op Balk 124, weduwe Frans Ferdinands
1812 Gerrit Thijsses Bosman, volgnummer 25
1812 Jan Piers, volgnummer 153
volkstelling 1840; huisnummer Balk 174
1840 Tiede Johannes Samplonius, boerenarbeider en stalhouder ( * 1811 te Tjerkgaast); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 327; huisnummer Balk 174 / 232
1849 - 1850 Tiede Johannes Samplonius, zetboer ( * 1811 te Tjerkgaast); hoofd
1850 - 1853 Dieuwke de Koe, weduwe Haagsma, boerin ( * 1801 te Esterga) hoofd
1853 - 1859 Wieger Jurjens Draaijer, arbeider ( * 1823 te Oosterzee); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 374, huisnummer Balk 232
1859 - 1869 Wieger Jurjens Draayer
woningregister 1869-1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 374, volgnummer 305
1869 - 1879 Wieger Jurjens Draayer ( * 1823 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 374
1880 - 1890 Wieger Jurjens Draayer ( * 1823 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 330; huisnummer Balk 232
1890 - 1900 Wieger Jurjens Draayer ( * 1823 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 328; huisnummer Balk 232 / 356
1900 - 1909 Wieger Jurjens Draayer ( * 1823 te Oosterzee); hoofd
1909 - 1910 Johannes Samplonius, veehouder ( * 15 januari 1845 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 28; huisnummer Balk 357 / 392
1910 - 1914 Johannes Samplonius, veehouder ( * 15 januari 1845 te Balk); hoofd
  boerderij gesloopt
1957 - 19?? wijkgebouw Groene Kruis
19?? - heden tandartspraktijk Nooitgedagt
     
boerderij
 
voorgevel straatbeeld Lytse Side
De Lytse Side rond 1900 met rechts Hotel Gaasterland. Vlak boven het fietsenrek de boerderij waar de familie Draayer meer dan 60 jaar heeft gewoond.
 
 
Rond 1850 is het tuinhuis afgebroken om plaats te maken voor een boerderij. Deze boerderij is waarschijnlijk rond 1920 afgebroken.
 
 
 
tuin
 
Belgische vluchtelingen
bron: Balkster Courant van 31 juli 1915
 
luchtfoto
prentbriefkaart 024-002 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
De Dubbelstraat met daarachter de tuin van de familie Tromp bereikbaar via een poort aan de Lytse Side.
 
Groene Kruis
 
Groenekruisgebouw
bron: Balkster Courant van 15 september 1956
 
Groenekruis
bron: Balkster Courant van 30 november 1957
 
Groenekruis
 
opening Groene Kruisgebouw
foto 200-033 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De officiële opening van het wijkgebouw in november 1957.
 
pedicure de Jong
bron: Balkster Courant van 11 april 1959
 
moedercursus Schaap
bron: Balkster Courant van 30 januari 1965 bron: Balkster Courant van 2 juli 1966
 
tuinpoort Groene Kruisgebouw
foto 115-060 beschikbaar gesteld door Jetske Tromp-Salverda
De ingang van het terrein van het Groene Kruisgebouw aan de Lytse Side. Op de achtergrond de Meerweg.
 
wijkgebouw
foto 115-045 beschikbaar gesteld door Jetske Tromp-Salverda
Links de woning van de beheerder en op de achtergrond het wijkgebouw. Verscholen in de begroeiing het theehuisje.
 
herinrichting park
foto 200-508 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
herinrichting park
foto 200-509 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Bij de verbouwing van het gemeentehuis in 1989 gaat hele park bij het wijkgebouw op de schop. Het theehuisje krijgt in 1991 een prominente plek in de nieuwe tuin.
 
tandarts Nooigedagt
 
tandarts Nooigedagt
bron: Balkster Courant van 6 juni 2013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019