Lytse Side 17 en 18, De Volharding (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 153, rogmolen  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 180  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 93, rogmolen en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 94, bleekveld als bouwland  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 17 en 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1105 en 1106

eigenaren

eigenaar in 1715: Pieter Claeses
eigenaar in 1716: Claes Pieters
eigenaar in 1721: Bouwe Joldts
eigenaar in 1725: Dirk Sierks
eigenaar in 1758: Grietman Rengers
eigenaar in 1764: Wessel Sints weduwe
eigenaar in 1795: Bart Sytzes
eigenaar in 1798: Abel Abeles
eigenaar in 1832 OAT: erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk
bij boedelscheiding in 1842 aan: Truike Barts Sytsema gehuwd met Arend Hendriks Nijmeyer te Balk
verkoop in 1867 aan: Hendrik Arends Nijmeyer te Balk
verkoop in 1878 aan: firma Nijmeijer en van der Wal
verkoop in 1886 aan: Meine Annes Meinesz te Harich
verkoop in 1906 aan: Anne Meinesz koopman te Balk, Simon Meinesz koopman te Wijckel
verkoop in 1912 aan: Coöperatie De Volharding te Balk
verkoop in 1926 aan: Siebren Hendriks Woudstra, directeur te Balk en Gerrit Foekes van der Wal, koopman te Sloten
verkoop in 1931 aan: Paul de Vries, fouragehandel
verkoop in 1970 aan: ??
verkoop in 1985 aan: Janke Wijnstra en Gerrit Heideveld, jachtwerf Wijnstra
verkoop in 1994 aan: Pakhuis de Volharding bv.
verkoop in 1996 aan: Breek en Sloopwerken te Joure
verkoop in 1997 aan: Imca International bv te Haarlem
  gesloopt in 2008
verkoop in 2016 aan: Van Beek bv
De Volharding
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

93 vernummerd in 1879 naar 576
94 vernummerd in 1879 naar 576
576 vernummerd in 1881 naar 595, 596
595 vernummerd in 1883 naar 614, 615
596 vernummerd in 1883 naar 615
614 vernummerd in 1884 naar 623
623 vernummerd in 1888 naar 657, 658
657 vernummerd in 1889 naar 664
658 vernummerd in 1889 naar 663
663 vernummerd in 1901 naar 753
664 vernummerd in 1901 naar 753
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 93 naar de molen
naar de molen gezien, waterverftekening door Jan Bulthuis omstreeks 1785?

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners huis en molen
huisnummers:
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Pieter Claeses / zelf; blad --2, nummer 153, huysinghe en roghmolen
1716 Claes Pieters / zelf; blad 92, nummer 153, huysinghe en molen
1717 - 1718 Claes Pieters / zelf; blad 94, nummer 154, huysinghe en molen
1721 - 1722 Bouwe Gjoldts / zelf; blad 125, nummer 154, huysinghe en roghmolen
1725 - 1739 Dirk Sierks / zelf; blad 125, nummer 154, huysinghe en molen
1742 Dirk Sierks / zelf; blad 125, nummer 155, huysinghe en molen
1745 - 1748 Dirk Sierks weduwe / zelf; blad 125, nummer 155, huysinghe en molen
1750 Dirk Sierks weduwe / Johannes de Jager; blad 125, nummer 155, huysinghe en molen
1758 - 1762 Grietman Rengers / zelf; blad 125, nummer 157, huysinghe en molen
1764 - 1774 Wessel Sints weduwe / zelf; blad 180, nummer 157, huysinghe en molen
1775 Wessel Sints weduwe / zelf; blad 180, nummer 168 te voren 157, huysinghe en molen
1776 - 1785 Wessel Sints weduwe / zelf; blad 179, nummer 168, huysinghe en molen
1786 - 1794 Wessel Sints weduwe / zelf; blad 180, nummer 168, huysinghe en molen
1795 - 1797 Bart Sytzes / Abe Abes; blad 180, nummer 168, huysinghe en molen
1798 - 1804 Abel Abeles / zelf; blad 180, nummer 168, huysinghe en molen
speciecohieren 1748 - 1806
1805  
     
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk ??
1812 geen vermelding
volkstelling 1840; huisnummer Balk ??
1840 geen vermelding
woningregister 1849 - 1859 blad 335; huisnummer 180 / 239
1849 - 1859 windkorenmolen
woningregister 1859 - 1869 blad 111; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 93; huisnummer 239
1859 - 1869 windkorenmolen
woningregister 1869 - 1879 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 93; volgnummer 295
1869 - 1879 windkorenmolen
woningregister 1880 - 1890
1880 - 1890 geen vermelding
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 geen vermelding
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 geen vermelding
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 369 / 403
1910 - 1920 olieslagerij
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 425
1920 - 1930 olieslagerij / veevoederfabriek
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 411 / Lytse Side 17 (1953)
1930 - 1939 olieslagerij / pakhuizen
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 412 / Lytse Side 18 (1953)
  werkplaats Hylke Tijsma,
     
korenmolen aan de oostzijde van Balk (1715) - 1877
 
In de 18e eeuw kende Gaasterland, "de Zevende Grietenije van de Zevenwolden", vier "Koornmolens". Op de Schotanus kaart uit 1718 is er één te vinden in Oudemirdum, één te Sondel en twee in Balk. Watermolens stonden volgens deze kaart bij de Hr Valkenierspolder achter Minnemastate in Harich, bij de Majoor Generaal Koehoornpolder bij Wijckel en bij De Wiel aan het Mirnserklif onder Bakhuizen.
 
kaart Oudemirdum kaart Sondel
 
kaart balk
 
deze pagina is in bewerking
In onderstaande advertentie wordt een welbeklante ROGGE - en WEIT MOOLEN te koop aangeboden in Gaasterland. In welke plaats de molen staat vermeldt de advertentie niet. De aangeboden molen was in gebruik bij Janke Haijes, de weduwe van Wessel Sints.
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1794
 
Bij de kadastrale inventarisatie aan het begin van 19e eeuw vastgelegd in de minuutplans van 1832 was het aantal molens fors uitgebreid. Eén rogmolen aan het Oosteinde van Balk (locatie Volharding), 17 watermolens verspreid over de hele gemeente en 9 molens waarvan de functie niet bekend is. In totaal 27 molens.
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1814
 
bron: Tresoar
kadastraal minuutplan uit 1832: 96 = huis en erf; 95 = huis en erf; 94 = bleekveld als bouwland; 93 = rogmolen en erf
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1846
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1854
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 maart 1870
 
molenaarsknecht
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1874
 
Stellingmolen De Vlijt 1877 - 1898
 
bron: Tresoar
kadastraal netteplan uit 1887: 620 = huis en erf; 621 = huis en erf; 622 = huis; 623 = graanmalerij en erf
 
Van de molen in Balk is geen foto beschikbaar. In 1877 is de molen De Pelicaan vanuit Koog aan de Zaan verplaatst naar Balk. In 1898 is de molen met een platbodem over de Zuiderzee verplaatst van Balk naar Den Hulst in de gemeente Dalfsen aan de Dedemsvaart.
deze gegevens komen uit de molendatabase van verdwenen molens
De Pelikaan Den Hulst
De Pelikaan in Koog aan de Zaan
foto: verzameling F. Rol, omstreeks 1870
 
bron: Het nieuws van de dag van 19 januari 1878 foto: collectie Hans Lägers
De restanten van de afgebroken standerdmolen werden via een landelijk dagblad te koop aangeboden. de molen van de gebroeders Muller in Den Hulst
 
bron: Nederlandsche Staatscourant van 23 juli 1878
firma "Nijmeijer en van der Wal"
 
molenaarsknecht
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1879 bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1881
 
opheffing firma Nijmeijer en van der Wal
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1884
 
DE Volharding Balk
bron: Het Nieuws van de Dag van 18 juni 1889
 
ongeluk Jurjen de Vries DE Vlharind Meinesz Jurjen de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1893
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 november 1893>>>
 
De Volharding 1898 - 1916
 
Balk A 93 rond 1900
foto: eigen collectie
rechts olieslagerij de Volharding aan het eind van de Lytse Side en links op de achtergrond de Helling aan het Tsjamkedykje
 
bron: Nederlandsche Staatcourant van 14 juli 1899
de complete statuten van de NV: deel 1 en deel 2
Meine Meinesz (1842-1928), Anne Meinesz (1867-1936), Simon Meinesz (1874-1929)
 
 
bron: Algemeen Handelsblad van 14 juli 1899
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1903 >>>
 
bron: Nederlandsche Staatscourant van 13 juni 1906
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 augustus 1911 bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 oktober 1911
 
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1911
Cooperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder "de Volharding" te Balk
Bovenstaande coöperatie is de opvolger van de coöperatieve graanmalerij "Balk".
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 maart 1912
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 13 april 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 april 1912
Eén van de kandidaten is waarschijnlijk Douwe Hans Zandstra (1876 Langweer-1923 Jubbega) geweest. Hij is directeur van de zuivelfabriek te Jubbega-Schurega van 1907-1923
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 april 1912
Anne Meinesz werd benoemd tot directeur-boekhouder van de veevoederfabriek.
 
foto: eigen collectie
Het personeel van de pas oprichte Coöperatie en hun nieuwe directeur in 1912? op de gevoelige plaat vastgelegd.
staand v.l.n.r.:
1 ? , 2 ?, 3 ? , Albert Jongstra (met handzaag), 5 ? , Jan Groenewoud sr. (met schort), Roelf Groenewold, 8 ?, directeur Anne Meinesz van de olieslagerij
liggend v.l.n.r.: ??
Het gezin van Jan Groenewoud sr. woonde in één van de huizen nabij de Volharding naast of achter de directeurswoning van Meinesz. In de volksmond heette dit de "molenpôlle"
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 13 november 1912
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1913
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 september 1913
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 november 1913
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 augustus 1913
 
bron: ingekomen stukken gemeente Gaasterland
rapport van de arbeidsinspectie over de maand december in het jaar 1913
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 september 1914 bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1915
 
bron: Balkster Courant van 6 november 1915
 
De Volharding 1916 - 2008
 
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken toegang 163-130
bouwaanvraag voor het maken van een kantoor / bouwaanvraag voor het maken van een schoorsteen
tekening schoorsteen nog toevoegen
tekening voorgevel Volharding
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
In juni 1916 wordt een aanvraag voor de bouw van een schoorsteen ingediend bij de gemeente Gaasterland. Niet lang daarna zijn er plannen voor een complete nieuwe fabriek. De plannen zijn gemaakt door Tiede Tijsses Tijsma, architect te Balk. De aannemer van de Volharding is niet bekend.
tekeningen: plattegrond, ondertekening
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1916
 
bron: Algemeen Handelsblad van 5 oktober 1916
 
<<< bron: Balkster Courant van 23 september 1916
 
 
De machines voor de Volharding zijn gemaakt en geleverd door de Utrechtse Machinefabriek Frans Smulders.
Machinefabriek Frans Smulders
 
Frans Smulders veekoekpers Frans Smulders Frans Smulders oliedwinger
roterende veekoekpers   oliedwinger
bron: website Erfgoed Utrecht
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1917
 
Volharding Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1919
 
<<<bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 augustus 1918
 
Volharding Balk  
Aanvraag voor het maken van een tijdelijke dam in de Luts vanweg de lage waterstand.
brief aan de gemeente Gaasterland dd 26 augustus 1919
 
brief aan de gemeente Gaasterland
11 september 1919
 
 
bron: Balkster Courant van 13 december 1919
 
Volharding
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 juli 1921
 
Volharding  
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1923
 
<<< bron: Leeuwarder Cournat van 12 januari 1923
 
Volharding
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 26 juli 1923
 
Volharding van Riek
bron: Nieuwblad van Friesland van 2 februari 1926
 
verkoop Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1926 bron: Algemeen Handelsblad van 9 augustus 1926
 
verkoop Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1926 bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 augustus 1926
 
Volharding De machinist is Jan Hoekstra, geboren op 17 maart 1893 te Eesterga als zoon van Jelle Hoekstra en Jeltje Woudstra.. Van 1921 - 1925 is hij in de kost bij winkelier Tjebbe van der Molen aan de Raadhuisstraat in Balk. Hij trouwt in 1925 met Tjitske Huitema, dochter van goud- en zilversmid Hinnen Baukes Huitema en Sietske Doorenspleet. uit Balk. Ze huren een woning in de Wilhelminastraat in Balk van de Woningstichting Gaasterland een woning in de Wilhelminastraat in Balk Na het ongeluk wordt hij chaufeur. In 1929 verhuizen ze naar Diever waar ze gaan wonen op Zorgvlied nummer 76
bron: Leeuwarder Courant van 31 augustus 1926  
 
Volharding Balk
foto beschikbaar gesteld door Frans van der Heide sr.
 
Volharding Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1931
 
Volharding
bron: Friesch Dagblad van 28 februari 1931
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 februari 1931 >>>
 
Volharding
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 28 februari 1931
 
molenaar gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1932
 
luchtfoto
 
personeel werkzaam op de locatie "De Volharding
periode naam beroep bijzonderheden
       
       
1879 - 1892 Dirk Jacobs de Jonge (1828-1892) olieslagersknecht  
1887 - 18?? Herke Dirks de Jonge (1865-1935) olieslagersknecht  
18?? - 1891 Herke Dirks de Jonge (1865-1935) machinist  
1883 - 1888 Tamme Dirks de Jonge (1852-1888) olieslagersknecht  
1886 - 1890 Johannes Jacobs Groenewold (1825-1890) olieslagersknecht - 1886 op de Ymedaem
1886 - 1921 Roelf Johannes Groenewold (1855-1921) olieslagersknecht - 1886 op de Ymedaem
1888 - 1919 Jan Johannes Groenewoud (1861-1931) olieslagersknecht - 1888 op de Ymedaem
1886 - 1902 Hylke Hylkes de Vries (1838-1902) olieslagersknecht - 1886 op de Ymedaem
1886 - 1893 Jurjen Hylkes de Vries (1871-1899) olieslagersknecht betrokken bij ongeluk in 1893
1886 - 1900 Pier Jottjes Krul (1850-1908) olieslagerknecht - 1886 op de Ymedaem
1885, 1911 Gerrit Alberts de Vos (1860-1942 ) olieslagersknecht  
  Ane Alberts de Vos ( * 4 juni 1870 te Balk) arbeider  
1893 - 1895 Albert Jans Jongstra (1862-1934) olieslagersknecht  
1904? - 1919 Jozef Jacobs Mous (1878-1963) machinist  
1921 - 1926 Jan Hoekstra machinist betrokken bij ongeluk in 1926
       
  Meine van Dijk    
  Doede Pieters de Jong    
  Sietse Arends    
  Meine Annes Bosma    
       
       
 
 
molenaars
molenaarsknechten
1805-1809 Albert Jans (Ecker) 1805-1809 Albert Jans (Ecker)
(1818)-(1820) Albertus Alberts Ekker 1823-1826 Albertus Alberts Ekker
    (1842)-(1844) Jurjen Kok
(1841)-(1848) (1845) Broer van der Molen
(1855)-(1859) Lourens Alexander Smit (1848) - (1851) Johannes Hes
(1862) Geert Arjens Boerstra (1859) Frederik Syert?
(1867)-(1880) Hendrik Arends Nijmeijer (1870) Andries Aaltes de Jong
    (1875) Johannes Mulder
    (1878) Doede de Jong
      Cornelis Adolf Mulder
      Dirk Jacobs de Jonge
      Dirk Ruurds Brandsma
       
Tijsma's houthandel
 
Balk A 93 rond 2003
foto 003-041 collectie Berend Bakker
 
Tussen 1931 en 1939 begint Hylke Sjoerds Tijsma in deze houten loods op het Volharding met zijn houthandel en timmeractiviteiten; o.a. het bouwen van BM'ers. De loods krijgt een apart huisnummer: Balk 412. De olieslagerij met de pakhuizen hadden al een huisnummer namelijk Balk 411. Fouragehandelaar Paul de Vries was eigenaar van alle gebouwen.
Volharding
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat toegang 1018
Register van huisnummering periode 1931-1939 Balk
 
Tijsma
 
Tijsma
foto 027-040 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
De Citroën (waarschijnlijk type "C6 G1-2 tonnes" ; dit type werd gebouwd in de periode 1930 - 1934; bron www.23ru.nl) vrachtwagen met oplegger voor het vervoer van boomstammen en hout. Het kenteken B 18583 werd afgegeven op 24 maart 1933 door de gemeente Gaasterland aan Hylke Tijsma te Balk.
 
veiling boedel Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1966
De zaagmachines zijn in 1966 verplaatst naar de werkplaats van Haye Dijkstra aan de overzijde.
 
dansles
 
In de tweede wereldoorlog was er een danszaal ingericht op één van de graanzolders. Henk de Vries uit Workum en Theo Deden uit Balk gaven hier dansles aan de Balkster jeugd.
 
9 december 2018: reactie van Bertus van Dijk op mijn oproep over de danslessen van Theo Deden:

    Hij was,voor zover ik weet afkomstig uit Bakhuizen.Volgens mij was hij aktief als verzekeringsagent. Daarnaast was zijn hobby dansen.Samen met zijn vrouw vormden ze een heel goed danspaar.
    Ze richten een dansschool op en dat werd steeds meer een bron van inkomen.Begonnen werd in een deel van de Volharding (lage deel,1e verdieping, tegen de timmerr / houtloods van Hielke Tijsma).
    Hier heb ik in de eerste na-oorlogse jaren zelf ook les gehad en o.a. aan de medaltests mee gedaan.(vormde een danspaar met Coba Toering). Enkele andere deelnemers die me zo te binnen schieten:
    Wiepke Nijdam, Jeltje de Boer, Sjoukje de Boer, Piet Tamminga, Mine Hottinga?, Hinke Bergsma, Harm en Margje Toering.   Theo Deden woonde met zijn gezin niet zover van mijn ouders in een woningstichtingwoning aan wat toen nog de Harichster Stikke(nr.136?)  heette (nu Wilhelminastraat). Het is het laatste blok voor het garagecomplex van v.h. M.de Boer en Zn. Buren van Theo waren indertijd fam.Gerrit Otter (onder één  dak) en fam.Groenhof.

 
distributiekantoor
 
In het kantoor naast de directeurswoning was na de tweede wereldoorlog het distributiekantoor voor de voedselbonnen.
 
Volharding distributiekantoor Volharding distributiekantoor
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 september 1948 bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 oktober 1948
 
fouragehandel van der Werf
 
Volharding van der Werff
bron: Balkster Courant van 16 oktober 1948
 
Waterschap "Woudsend"
 
Waterschap Woudsend
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1962
Het Waterschap "Woudsend" had een kantoor op de Volharding in Balk. Voor de jaren 1960, 1961, 1962 heb ik advertenties gevonden met de aankondiging van de jaarvergadering. Het is niet duidelijk gedurende welke periode het waterschap hier zitting hield.
 
gebroeders Hoogeveen
 
Volharding Balk Volharding Balk
 
Volharding Balk bron: Fries Film Archief
 
De film is gemaakt door Henk Kanninga in het voorjaar van 1965 tijdens de bevrijdingsfeesten
Uilke Hoogeveen sloopt eigenhandig de schoorsteen steen voor steen.
 
 
 
 
 
 
 
Jeugdcommissie
 
Volharding jeugdcommissie
bron: Balkster Courant van 17 mei 1969
Tijdens de feestweek in 1969 is de Jeugdcommissie in Balk begonnen met het organiseren van feestavonden in de Volharding. Dit omdat de feesten in de Treemter nogal eens uit de hand liepen door baldadig publiek. Nu wordt er om de vier of vijf weken een optreden georganiseerd van blues en undergrond muziek. Naast muziek worden er ook films vertoond, zoals "Help" van de Beatles en "Don't look back" over Bob Dylan. Vanwege de studie van de leden is de jeugdcommissie in oktober 1970 opgeheven. De groep bestond uit Johan Dölle, Arnold Hylkema, Dick Hofma, Andries de Jong, Eddie Bosma en Hessel Mous.
 
Jeugdcommissie
bron: Friese Koerier van 23 juli 1969
 
Big Wheel Big Wheel
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1969
 
bron: You Tube >>>
 
  Volharding
 
Brainbox
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1969
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 december 1969 >>>
 
 
Jeugdcommissie Jeugdcommissie
bron: Leeuwarder Courant van 26 november 1969 bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1969
 
Jeugdcommissie Progress
bron: Leeuwarder Courant 13 december 1969
 
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1970 >>>
Pogress moet volgens mij Progress zijn.
 
jeugdcommissie
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1970
 
Dölle landbouwwerktuigen
 
Volharding
foto 144-002 beschikbaar gesteld door de familie de Jong
De Luts met de Volharding, de Christelijke kleuterschool en de mr. C.J. Trompstraat circa 1961
 
 
 
Volharding Balk
bron: Tresoar
kadastrale kaart uit 1962
 
Onduidelijk is wanneer Dölle begin met het onderhoud en verkoop van landbouwwerktuigen op de Volharding. Vanuit café De Zwaan" aan de Meerweg 4 werden de machines verkocht.
 
Dölle
Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1963
 
jachtwerf / winterberging J. Wijnstra
 
winterberging Wijnstra
foto in 1994 genomen door Gerard Tijsma
 
Wijnstra Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1977
 
de strijd om het behoud van pakhuis "De Volharding"
 
Balk A 93 rond 2003
 
 
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 8 december 1995; foto Niels Westra
Volharding
 
krantekop

bron: Leeuwarder Courant 10 april 1996; foto's Niels Westra

Volharding Balk
Het oude en vervallen pakhuis biedt een troosteloze aanblik
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 23 januari 1997
Volharding Balk
foto 003-237 beschuikbaar gesteld door Berend Bakker, gemaakt door Catrienus Meijer
 
Volharding
bron: Balkster Courant 28 mei 1998 / deel 1 / deel 2 / deel 3 / meer foto's
De dossiers worden alsmaar dikker en nog steeds is de toekomst van het oude gebouw De Volharding in Balk niet beslecht. Al van meet af aan weigert de gemeente Gaasterlân-Sleat een sloopvergunning. En zolang er geen definitief plan is voor de locatie komt die er zeker niet. Vraag is of een sloopvergunning straks nog wel nodig is. Steeds meer neigt de opninie naar het bijna onmogelijke, restauratie van het ernstig in verval geraakte pakhuis langs de Luts.
Behoud van het inmiddels onogenlijke gedrocht is boter op het hoofd van hen die zich inzetten voor het behoud van oud Balk. Tot dat oude behoort ook het uit het begin van deze eeuw daterende kaaspakhuis (in de Gaaikemastraat), geen monument maar wel beschermd dorpgsgezicht. Waar tot voor kort nog sloop de overhand voerde, lijkt de opninie zich in hun voordeel te keren. Naast de gemeente als tegenstander van sloop is er nu ook een stichting in het leven geroepen die zich het lot van De Volharding heeft aangetrokken. Bovendien lijkt er amper nog noodzaak tot sloop nu plannenmaker Imca Vastgoed uit Haarlem mogelijkheden ziet tot realisering van zo'n 25 ouderenwoningen in een gerestaureerde Volharding.
Balk A 93 rond 2000
foto 003-238 beschuikbaar gesteld door Berend Bakker, gemaakt door Catrienus Meijer
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 29 oktober 1998 / deel 1 / deel 2 / foto's
Het is oktober 1994 als een Amsterdamse architect, James Rijksschroef, een plan presenteert ter opwaardering van het oude fabriekspand De Volharding, langs het vaarwater de Luts in Balk. Een plan zolas er nadien meer kwamen. Appartementen gecombineerd met horeca meestal als doel. Hoewel verschillend van elkaar, hebben ze toch één ding gemeen. Geen van Allen haalde tot nog toe de eindstreep.
De jongste eigenaar, Imca bv Vastgoed in Amsterdam, hoopt echter volgend voorjaar de schop in de grond te kunnen steken voor een nieuw appartementenplan waarbij niet alleen De Volharding maar ook de omliggende terreinen worden betrokken.
Volharding
foto's Balkster Courant / Catrienus Meijer
 
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 2002
 
Volharding
bron: Balkster Courant 4 april 2002
 
Volharding verkoop
bron: Balkster Courant van 18 april 2002
Volharding Balk start verkoop
bron: Balkster Courant van 29 mei 2002
 
Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 7 januari 2003
 
Volharding Balk Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 2003 bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 2003
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 4 maart 2004
Volharding foto
 
Volharding Balk  
Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 2003
 
Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 2004
 
Volhardin Balk
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 2005
 
Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 2006
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 2004
 
Volharding
bron: www.mapio.net?
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 30 maart 2006
De toestand van De Volharding verslechterd met de dag. Delen van het dak storten in en de ramen op de begane grond zijn dichtegespijkerd. Het pand waarin ooit een veevoederfabriek en opslag voor graan waren gevestigd, dateerd van 1916. Sinds de eerste helft van de jaren negentig staat het pand leeg en waren er verschillende plannen voor een woonbestemming op losgelaten. Tot nogtoe is geen van allen tot uitvoer gebracht.
Volharding Balk
 
sloop van de Volharding
 
Volharding Balk Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 15 mei 2007 bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 2007
 
Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 2007
 
Volharding
bron: www.mapio.net?
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 5 juli 2007
Volharding Balk
 
Volharding Balk Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 5 juli 2007 bron: Balkster Courant van 5 juli 2007
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 12 juli 2007
Volharding
 
Volharding Balk Volharding Balk
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 2008 bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 2008
 
Volharding Balk
bron: Balkster Courant van 28 februari 2008
 
Volharding Balk
foto 120-021 gemaakt door Bram de Smit
 
sloop Volharding
foto: Leeuwarder Courant 26 februari 2008 Jan de Vries
 
sloop Volharding sloop Volharding sloop Volharding
foto's gemaakt door Bram de Smit in februari 2008
sloop Volharding sloop Volharding sloop Volharding
 
sloop Volharding
foto: Johan Groenewoud 29 februari 2008
De restanten van wat eens een centrum van bedrijvigheid was.
 
sanering terrein Volharding
Bij bodemsaneringswerkzaamheden in het voorjaar van 2009 kwam een oude fundering te voorschijn. Oplettende leden van het HWG schakelden een amateurarcheoloog in. Het bezoek van de archeoloog op maandag 25 mei 2009 was echter te laat. De restanten van de fundering lagen al op een hoop. Van deze restanten zijn foto's gemaakt en een aantal scherven zijn meegenomen voor onderzoek. Het is moeilijk om aan de hand van de brokstukken te kunnen bepalen of deze onderdeel waren van de korenmolen, (1718) - 1877 welke hier ooit heeft gestaan. Of van de oliemolen De Vlijt 1877 - 1898.
bron: Balkster Courant van 16 juli 2009
Volharding Volharding Volharding
De foto's gemaakt door Auke Bult op maandag 25 mei 2009
Volharding

Volharding

Volharding
 
Volharding Balk
foto 120-021 gemaakt door Bram de Smit
Deze oude molensteen is vernietigd in de puinbreker.
 
panelen Volharding
bron: Balkster Courant van 10 december 2015
Volharding Balk
foto gemaakt door Jannie Haantjes
 
eindelijk nieuwbouw op het Volharding terrein
 
Volharding Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 2016 bron: Friesch Dagblad van 25 juni 2016
 
luchtfoto terrein Volharding Balk Volharding Balk vogelvluchtimpressie
bron: www.haskestaete.nl bron: www.haskestaete.nl
luchtfoto van het terrein circa 2017 Vogelvlucht impressie van het terrein circa 2017
 
Volharding Balk situatie
bron: DGMR rapport dd 26 juli 2016
Een mogelijke kavelverdeling van het oude Volhardingterrein.
 
Volharding
eigen foto 19 maart 2018
Het terrein wordt bouwrijp gemaakt in het voorjaar van 2018.
 
Wat stond er nog meer op het huidige (2018) Volharding terrein.
 
Volhardingterrein
foto 200-027 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze luchtfoto is in circa 1975 gemaakt. 1. De gebouwen van de Volharding, 2. De locatie waar "gele kleuterschool" heeft gestaan, 3. De lokalen van de Christelijke MAVO, 4. De loods voor de polyesterprodctie van jachtwerf Meijer, 5. Het woonhuis met kantoor van de jachtwerf Meijer in aanbouw. 6. De 16 schiphuizen.
Alleen 5 en 6 staan anno 2018 nog overeind. De rest is in de loop van de jaren gesloopt.
 
Zie verder op deze link
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 16-10-2019