Lytse Side 11, 12 en 13? (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 97, weiland  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 52, weiland  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 11, 12 en 13?  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Lytse Side 12 hisgiscode: 1109

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: erven Bart Sijtses Sijtsema, molenaar te Balk (A 97)
eigenaar in 1832 OAT: Hans Halbes Dijfhout, zilversmid te Balk (B 52)
   
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk (A 739, 740)
verkoop in 1916 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra bankwerker te Balk en Jan Dölle bankwerker te Balk (A 887)
bij boedelscheiding in 1920 aan: Hendrik Gijsberts Koelstra, fabrikant te Balk (A 964)
verkoop in 1934 aan: Hans Hoogeveen en Harmen Hoogeveen
verkoop in 1970 aan:  
   
   
   
voorgevel pension
2006
 
appartementen voorgevel cafetaria
de appartementen in 2006 , Lytse Side 12 A-D het cafetaria in 2006
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

97 vernummerd in 1884 naar 619

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

619 vernummerd in 1888 naar 653, 656, 657
653 vernummerd in 1889 naar 665
656 = Volharding
657 komt uit 619, 623, B1243
657 vernummerd in 1889 naar 664 = Volharding
664 vernummerd in naar 751, 753 = Volharding
967 komt uit 750, 751, 752, 753, 606 = Volharding
967 vernummerd in 1922 naar 990, 991 =Volharding
665 vernummerd in 1901 naar 750, 751
750 vernummerd in 1918 naar 964, 967
751 = Volharding
967 = Volharding
649 vernummerd in 1888 naar 666, 672 > 649 komt uit B 762
652 vernummerd in 1888 naar 666, 672 > 652 komt uit B 1243
659 vernummerd in 1889 naar 662
662 vernummerd in 1899 naar 738, 739
666 vernummerd in 1899 naar 739, 740
738 komt uit 662
739 komt uit 662, 666
740 komt uit 666
738 vernummerd in 1913 naar 886
739 vernummerd in 1913 naar 886, 887
740 vernummerd in 1913 naar 887
886 is weiland
887 vernummerd in 1918 naar 964, 965, 966
964 komt uit 813, 887, 958, 750 = Lytse Side 10, 11 en 12
965 vernummerd in 1923 naar 994,995 = Volharding
966 vernummerd in 1922 naar 987, 988, 989 = Volharding
 
bewoners
huisnummering: 1916 - 1920 Balk 398; 1921 - 1930 Balk 421; 1930 - 1953 Balk 407; 1953 - heden Lytse Side 11
       
       
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ; huisnummer Balk 422
1921 - 1930 kantoor
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 31; huisnummer Balk 408
1931 - 1934 kantoor
1934 - 1936 Hans Hoogeveen, van Balk 21
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 349; huisnummer Balk 408a
1933 - 1936 Douwe Andela, agent Raad van de Arbeid ( * 25 april 1886 te Edens); hoofd
1936 - 1938 Abraham van Dijk, arbeider ( * 27 december 1895 te Parrega); hoofd
1938 - 1939 Petrus Rekers, ( * 7 augustus 1873 te Balk); hoofd
   
1953: Balk 408 = Lytse Side 12 ; Balk 408a = Lytse Side 13
       
       
       
verbouwingen
 
voorgevel
 
Voorgevel van de uitbreiding in 1916. De grote dubbele deur in het midden is nu de toegang tot de snackbar.
tekening plattegrond
 
Omschrijving van de werkzaamheden volgens bestek en tekeningen gemaakt door Thijs van Hout uitvoerder:
"Het uit te voeren werk zal bestaan in: Het bijbouwen van een werkplaats voor plaatbewerking, magazijn met privaat, gang, brandkluis, kantoor en privékantoor tegen en bij de bestaande fabriek."
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 19 juli 1916.
 
Waar nu (2017) de snackbar is was in 1916 de werkplaats voor plaatbewerking.
Op de plek van het huidige pension stond in 1916 het magazijn, het kantoor en het privékantoor.
 
In 1920 wordt een open loods gebouwd door Hendrik Koelstra in het verlengde van de werkplaats voor plaatbewerking volgens tekening en bestek gemaakt door Thijs Johannes van Hout timmerman te Balk. Deze open loods is na 1970 omgebouwd tot 4 appartementen die nu nog steeds verhuurd worden aan toeristen.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 20 mei 1920
 
De gebroeders Harmen en Hans Hoogeveen nemen in 1934 de zaak over van Hendrik Koelstra en laten een deel van het kantoor verbouwen tot woonhuis.
 
titel
tekeningen: begane grond, voorgevel en zijgevel
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 15 oktober 1934
 
verkopen
 
verkoop Hoogeveen verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1934 bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1970
zie ook Lytse Side 10
 
firma Koelstra en Dölle
 
zie Lytse Side 10
 
brug in aanbouw
foto 003-167 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Een stalen draaibrug in aanbouw op het terrein naast het kantoor aan de Lytse Side. Op de achtergrond de huizen van de Meerweg en aan deze kant van de Luts het zandweggetje dat naar de Volharding toe gaat. Datering van de foto is onbekend. De twee personen zijn waarschijnlijk J. Dölle en H. Mous.
 
Koelstra & Dölle
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1934
 
Gebr. Hoogeveen
 
verkoop Koelstra een Hoogeveen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 maart 1934
 
gebroeders Hoogeveen
bron: Nieuwsblad van Friesland 20 april 1934
 
gebroeders Hoogeveen
bron: Nederlandse Staatscourant van 28 mei 1934
 
In de crisisjaren ging het slecht met het bedrijf van Hendrik Koelstra. De gebroeders Hans en Harmen Hoogeveen waren al werkzaam in het bedrijf in Balk. Hans vanaf 1914 en Harmen vanaf 1918. In 1934 nemen ze het bedrijf over. In 1957 trekt Harmen Hoogeveen zich terug uit de zaak. Na het overlijden van Hans Hoogeveen in 1960 ging zijn zoon Uilke verder onder de naam Hoba (HoogeveenBalk). In 1970 is het bedrijf verkocht en is met een deel van de werknemers verhuisd naar Wijk bij Duurstede.
 
gebroeders Hoogeveen
bron: programma tentoonstelling Lahanito van 29 september - 1 oktober 1937 te Koudum
 
gebroeders Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 31 juli 1954
 
gebroeders Hoogeveen
bron: archief De Bolster
rekening firma Hoogeveen d.d. 17 april 1956 voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs
 
Uilke Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 15 juni 1957
 
firma Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 25 januari 1958
 
Lytse Side
foto 019-017 beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
De Lytse Side aan de overkant van de Luts gezien vanaf de Meerweg, tussen de lindenbomen de woning van de firma Hoogeveen.
 
logo
beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
rekening Hoogeveen
beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
firma Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 24 augustus 1963
 
firma Hoogeveen
bron: archief De Bolster
rekening firma Hoogeveen d.d. 12 december 1964 voor Vereniging voor Christelijk Onderwijs
 
firma Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 11 maart 1967
 
firma Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 26 augustus 1967
 
firma Hoogeveen
bron: archief De Bolster
rekening d.d. 25 augustus 1969 voor de Vereniging van Christelijk Onderwijs te Balk
 
Hoogeveen
bron: Balkster Courant van 7 november 1970
 
cafetaria "De Balk"
 
DE BALK - familie G.P. van Vliet, 19?? - 1989
 
bron: Balkster Courant van 31 december 1987
 
DE BALK - familie Boon, 1989 - 1995
 
snackbar De Balk
bron: Balkster Courant van 26 januari 1989
 
DE BALK - Jan en Sijbrigje Reinsma, 1995 - 2003
 
bron: Balkster Courant van 26 oktober 1995 (foto: Doede de Vries)
 
DE BALK - Willem en Anneke Hiemstra, 2003 - 2021
 
cafetria De Balk
bron: Balkster Courant van 11 december 2003
 
cafetaria De Balk cafetaria De Balk
 
bron: Balkster Courant van 11 december 2003
 
 
eethuis De Balk
bron: Balkster Courant van 27 maart 2008
eethuis De Balk
 
Big Snack
bron: Balkster Courant van 28 april 2011
 
Big Snack Big Snack
bron: Balkster Courant van 11 oktober 2012 bron: Balkster Courant van 20 december 2012
 
cafetaria 't Straatje
 
bron: Balkster Courant van 28 oktober 2021
 
 
 
Lytse Side

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-11-2022