Lytse Side 1 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 151, huis en tapperie, zie Dubbelstraat 1  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 172  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 104, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Lytse Side 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 en 1a hisgiscode: 1117

eigenaren

verkoop in 1798 aan: Gerrit Thijsses Bosman, logementhouder te Balk
verkoop in 1828 aan: Sijbren Aukes Dooper, logementhouder te Balk
verkoop in 1877 aan: gemeente Gaasterland
verkoop in 1916 aan: Markus Bouwman, timmerman te Balk en Jan Jolles Smit van boerenbedrijf te Harich
verkoop in 1919 aan: Johannes Wagenmakers, postbode te Balk
verkoop in ???? aan: gemeente Gaasterland
   
Balk A 104 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

104 vernummerd in 1867 naar 463, 464
463 vernummerd in 1879 naar 573, 574
464 is het perceel langs de Luts
573, 574 komen uit 105, 463, 464
573 vernummerd in 1889 naar 676
574 vernummerd in 1889 naar 675
676 ongewijzigd tot 1928 zie Dubbelstraat A 104
675 vernummerd in 1917 naar 962, 963
962 en 963 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
hotel Gaasterland
hotel Gaasterland rond 1900

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1839 Balk 172; 1890 - 1910 Balk 230; 1910 - 1910 Balk 354; 1910 - 1914 Balk 355; 1914 - 1920 Balk 390; 1920 - 1930 Balk 414; 1930 - 1953 Balk 399; 1953 - 1989 Lytse Side 1
     
  bewoners voor 1878 zie Dubbelstraat 1  
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 463; huisnummer Balk 307
1869 - 1879 Johannes Sybrens Dooper, logementhouder
1869 - 1870 Hinke Lykles Haarsma, dienstbode
1869 - 187? Sjieuwke Willems Kramer, dienstbode
1869 - 187? Bernardus Georg Schrakamp, reizend agent
1870 - 1871 Annigje Martens Sonsma,
1870 - 187? Sybrigje Bouma,
1878 - 1879 Trijntje Reekers,
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 162; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 574
1880 - 1890 Johannes Sybrens Dooper, logementhouder
1880 - 1884 Jeltje Annes Coldeweijer, dienstbode
1883 - 1885 Antje Lolkema, dienstbode
1885 - 1889 Bernard Herman Bietendael??, commencaal
1886 - 1888 Annigje Froklage, dienstbode
1889 - 1890 Martha Roodhof, commencaal
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 328; huisnummer Balk 230
1890 - 1892 Johannes Sybrens Dooper, hotelhouder
1890 - 1892 Boukje Frankena, werkmeid ( * 7 mei 1869 te Harich)
1892 - 1896 Fokke Alles Wijminga, hotelhouder
1892 - 1893 Martje Hellinga, dienstbode ( * 30 augustus 1876 te Aalzum)
1892 - 1893 Ike de Jager, onderwijzeres ( * 12 augustus 1865 te Murmerwoude)
  Froukje Tuinier, dienstmeid ( * 16 augustus 1873 te Oudemirdum)
1896 - 1899 Pieter Foppes Schram, hotelhouder
1896 - 1896 Hotske Rondhout, dienstmeid ( * 25 december 1877 te Woudsend)
1897 - 1897 Sieboutje Bokma, dienstmeid ( * 29 mei 1879 te Langweer)
1898 - 1898 Rigtje Booi, dienstmeid ( * 21 maart 1874 te Terwispel)
1898 - 1899 Lipkje de Jong, dienstmeid ( * 19 maart 1883 te Woudsend)
1899 - 1900 Jan Rijpkema, logementhouder
1899 - 1899 Sjirkje Hofman, dienstmeid ( * 5 april 1878 te Follega )
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 326; huisnummer Balk 230 / 354
1900 - 1901 Jan Rijpkema, logementhouder
1900 - 1902 Sietske Bijlsma, dienstbode ( * 24 mei 1885 te Tjalleberd)
1900 - 190? Leenke Boender, dienstbode ( * 8 februari 1878 te Sloten (Fr))
1901 - 1904 Sijmen Kingma,
  Elisabeth de Vries, dienstbode ( * 13 april 1880 te Nijega)
1904 - 1906 Jurjen Pelsma, hotelhouder
  Gerhardus Wenting, klerk zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem)
1906 - 1908 Douwe Gramsma, hotelhouder / restaurateur
1906 - 1907 Johannes Gramsma, kelner ( * 16 juni 1888 te Breda)
1906 - 1907 Herman Landweer, rijksontvanger ( * 26 april 1877 te Onstwedde)
1908 - 1910 Harmen Jacobs Poppes, hotelhouder
1908 - 1910 Andries van der Ven, klerk posterijen en telegrafist (geboren op 22 juni 1882 te Amsterdam)
register van huisnummers 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 355 / 390
1910 - 1916 Harmen Jacobs Poppes, logementhouder ( * 8 mei 1860 te Balk); hoofd
1911 - 191? Sibbele Postma, stalknecht ( * 10 september 1887 te Nijemirdum); dienstboden register 1911-1920
1917 - 1917 Pieter Bos,
1917 - 1917 Age Haringsma,
1917 - 1917 Hylke Tromp
1917 - 1918 Jan Duijff
1920 - 1920 Johannes Wagenmakers
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 362; huisnummer Balk 414
1921 - 1930 Johannes Wagenmakers, brievenbesteller / zonder beroep ( * 31 oktober 1876 te Sloten)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 332; huisnummer Balk 399
1931 - 1939 Johannes Wagenmakers, zonder beroep ( * 31 oktober 1876 te Sloten)
 
1939 - 19?? familie Wagenmakers
196? - 1982 Dirk de Jong, bode
     
Boterwaag
 
postkantoor en boterwaag
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1876
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1877
De architect van het nieuwe gebouw was Jacob Izaaks Douma uit Leeuwarden. Voor het postkantoor zie Dubbelstraat
 
Timmerman Pieter Folkerts Postma uit Woudsend was de laagste inschrijver bij de aanbesteding op 7 maart 1877 op het gemeentehuis te Balk. Hij mocht het nieuwe postkantoor en waag bouwen voor een bedrag van f 22097,- Het schilder- en behangwerk is in twee delen apart aanbesteed op 27 december 1877. Het 1e perceel (postkantoor) ging naar Jacob Dijkstra, schilder te Balk voor f 653,- en het 2e perceel (waaggebouw) naar Marten Zwanenburg, schilder te Balk voor f 647,-
 
bouw postkantoor
tekeningen: voorgevel - zijgevel - begane grond - verdieping
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
In de waag werd wekelijks de geproduceerde boter uit de omgeving ter veiling aangeboden. Er waren drie boterverenigingen actief in deze regio, namelijk de Botervereniging "Balk" later Oudste Botervereniging genoemd, de Botervereniging "Frisia" en "De Concurrent"
 
boterereniging Balk botervereniging Frisia
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1877 bron: Leeuwarder Courant van 21 augustus 1883
 
De Concurrent
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1884
 
weegbriefje S. Teppema weegbriefje De Concurrent
bron: 1116-1118 register Marktgeld, wik- en weegloon, gemeente Gaasterlân-Sleat
 
sluiting boterwaag
bron: Leeuwarder Courant van 18 juni 1886
 
boterwaag
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1896
 
Hotel Gaasterland, het hotel boven de waag
 
hotel Gaasterland
 
Voordat boterverkopers hun gekochte boter inscheepten, werd deze gewogen op de waag bij hotel "Gaasterland", waar Pelsma en later Jan Poppes als eigenaren de scepter zwaaiden. Ook de postkoets vond haar stalling in de stalhouderij van dit hotel. 's Morgens vertrok de postkoets naar de Staverse boot en 's middags reed men met de post naar Sneek. De bovenverdieping van het hotel had een uitvoeringszaal, waar in de wintertijd de activicteiten van het verenigingsleven plaatsvonden.
bron tekst en foto: Balk in oude ansichten door K.A. de Groot
 
1878 - 1892 logementhouder Dooper
 
Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1878
 
Dooper Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1879 bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1879
 
Lytse Side 1
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
regsiter drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
  Dooper
Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1879
 
 
 
 
 
Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1891
 
  bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1891
 
Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 27 januari 1892
 
1892 - 1896 logementhouder Wijmenga
 
logement logement Wijmenga
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1892 bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1892
 
logement Wijmenga lokaal Wijmenga
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1892 bron: Leeuwarder Courant van 23 maart 1894
 
hotel Wijmenga
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 1894
 
1896 - 1899 logementhouder Pieter Foppes Schram
 
Hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1896
 
dienstbode
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1897
 
hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1898
 
1899 - 1901 logementhouder Rijpkema
 
hotel Gaasterland hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1900 bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1901
 
1901 - 1904 logementhouder Kingma
 
hotel Gaasterland hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1901 bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 1903
 
1904 - 1906 logementhouder Pelsma
 
hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1904
 
1906 - 1908 logementhouder Gramsma
 
Gramsma  
Gramsma
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1906
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 30 juni 1906
 
1908 - 1916 logementhouder Poppes
 
hotel Gaasterland hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1908 bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1908
 
De op 17 mei 1911 opgerichte boerenleenbank hield vanaf 8 november 1911 zitting in een gehuurd kamertje in "Hotel Gaasterland". Van 1916 tot mei 1925 werd een grotere kamer gehuurd in hotel Boonstra.
 
voordrachtavond
bron: Balkster Courant van 6 februari 1915
 
muziekkorps
Deze foto is gepubliceerd geweest in de Balkster Courant van 28 februari 1980 met onderstaande tekst:
Muziekkorps "Harmonie" samengesteld uit ingekwartierde Belgische militairen te Balk in de eerste wereldoorlog 1914-1918. De foto uit 1915 is genomen voor de ingang van "Hotel Gaasterland" boven het voormalige waaggebouw bewoond door de familie Poppes.
 
Hotel Gaasterland afbraak hotel Gaasterland
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1916 bron: Leeuwarder Courant van 4 december 1917
 
woning
 
Het hotel is gesloopt. In opdracht van ? bouwt timmerman Thijs Johannes van Hout in 1919 een woning op deze locatie.
tekeningen: voorgevel, plattegrond, situatie
bron: bouwergunning verleend door de gemeente Gaasterland op 1 november 1919
 
voorgevel
De conciërgewoning aan de Lytse Side, hier op de foto van rond 1985, is gesloopt in 1989 ten behoeve van de uitbreiding van het gemeentehuis in 1990
 
gemeentehuis
 
gemeentehuis in aanbouw
Het plaatsen van de dakspanten tijdens de uitbreiding van het gemeentehuis in 1990. Op de achtergrond de woningen aan de Meerweg.
 
plattegrond
De plattegrond van de begane grond van een deel van het nieuwe gemeentehuis. Links onder de inrichting op de plaats van het oude postkantoor met daarboven de indeling ter plaatse van de oude conciërge woning.
 
bibliotheek
 
Vlak na de bouwvak in 2008 is begonnen met de verbouw van dit deel van het gemeentehuis ten behoeve van de vestiging van de Bibliotheek te Balk.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-09-2019