Wyldemerkwei 4
 
De grasdrogerij gezien vanuit de richting Rijs in 1984.
 
topografische kaart 1930
 
De Lykwei was in 1832 nog een zandpad dat begon ten zuidwesten van 't Spitael en eindigde een honderd meter van de weg Kippenburg naar Rijs. Ten westen van de weg rietland en ten zuiden heide. Op de strook heide zal in 1940 de grasdrogerij gebouwd worden. Toen al lang geen heide meer maar grasland.
minuutplan hisgis 1832 / minuutplan 1832
Op de topografische militaire kaart (TMK) gemaakt in 1864 is de Lykwei nog steeds niet doorgetrokken naar de weg Kippenburg / Rijs. De Kippenburg staat inmiddels wel op de kaart met een ophaalbrug over de Luts. Recht tegenover Kippenburg en deze brug het toegangspad naar 't Spitael. Dat pad is rond 1914 nog steeds als zodanig in gebruik.
TMK 1864
Op het netteplan van 1887 is de Lykwei de ontsluitingsweg geworden van het Westerein van Harich. Het toegangspad naar 't Spitael wordt de Klaas Swart reed genoemd. Waarschijnlijk woonde het gezin Swart van circa 1832 tot 1844 op deze boerderij.
netteplan 1887
Met de aanleg van de Nieuwe weg (=Wyldemerkwei) en de Lykwei raakte de toegangsweg naar ' t Spitael vanuit Kippenburg in verval.
topo 1930
Door de aanleg van de provinciale weg tussen Balk en Koudum in 1967 veranderde de verkeersituatie compleet. De Lykwei werd verlegd. Er kwam een nieuwe brug over de Luts tegenover de Sminkewei. In 2017 zal de kruising vervangen worden door een rotonde. De werkzaamheden hiervoor zijn in april begonnen.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 november 1939.
Het bestuur van de afdeling Gaasterland van de Friesche Mij voor Landbouw vergaderde in café van Schotanus op Kippenburg. In deze vergadering werd dhr W. Draaijer benoemd tot lid van een voorlopige commissie ter voorbereidng van een aanvraag en stichten van een coöperatieve grasdrogerij.
In de Staatcourant van woensdag 17 april 1940 staan de statuten van de nieuwe coöperatie gepubliceerd onder nummer 11086. De akte passeerde op 20 maart 1940 bij notaris van Giffen in Balk.
blad 1 / blad 2 / blad 3
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 16 mei 1940
 
tekeningen: plattegrond, voorgevel, zijgevel, zijgevel
Op 6 mei 1940 verstrekte de gemeente Gaasterland een vergunning voor de bouw van een schaftlokaal~transformatorruimte.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
tekeningen: plattegrond, voorgevel, achtergevel, zijgevel, zijgevel, lengtedoorsnede
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de bouiw van de grasdrogerij stopgezet. De Duitse bezetter zag de noodzaak van een grasdrogerij. Op 14 februari 1942 kwam toch de bouwvergunning voor de drogerij zelf.
situatie in 1942
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
bron: Balkster Courant van 25 maart 1950
 
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 2 juli 1954 >>>
 
bron: Friese Koerier van 15 januari 1955
 
bron: Balkster Courant van 6 april 1957 bron: Balkster Courant van 19 september 1959
 
 
bron: Friese Koerier van 28 april 1964
 
bron: Balkster Courant van 9 november 1963
 
bron: Friese Koerier van 4 januari 1964
 
bron: Balkster Courant van 18 januari 1964
 
bron: Friese Koerier van 21 mei 1964 bron: Leeuwarder Courant van 16 juni 1964
 
bron: Balkster Courant van 15 mei 1965
 
bron: Balkster Courant van 17 juli 1965 bron: Balkster Courant van 24 september 1966
 
bron: Balkster Courant van 9 november 1968; foto zoekwedstrijd
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1973
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1970  
 
Deze drie foto's zijn gemaakt rond 1977
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bron: Balkster Courant van 4 maart 1982 bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1982
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1985
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1986 >>>
 
bron: Balkster Courant van 10 april 1986
 
bron: Balkster Courant van 27 oktober 1988 / deel 1 / deel 2
De controlekamer van de grasdrogerij.
     
bron: archief Balkster Courant
De heer Veldman voor het aangevoerde gras.
 
bron: Om it heech hinne
Het voetbalteam van de grasdrogerij in 1985????.
 
bron: archief Balkster Courant
De grasdrogerij rond 1987
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 2006
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 april 2006 bron: Leeuwarder Courant van 18 juli 2006
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 2007
 
In de zomer van 2008 is de sloop in volle gang. Sloop- en grondwerkbedrijf Jager uit Midwolde (gemeente Leek) klaarde de klus. Alleen het administratiegebouw bij de ingang van het terrein bleef staan.
 
 
 
campus Wyldemerk
 
schetsplannen voor de bouw van een campus op het terrein van de voormalige grasdrogerij
In de omgeving was veel verzet tegen de bouw van een campus voor 96 probleemjongeren. Aan de overkant van de Wyldemerkwei kwam een tijdelijke campus. Door geldgebrek moest deze sluiten. Van de oorspronkelijk plannen is niets terecht gekomen. De gemeente hield vast aan het tijdelijk karakter. Het terrein tussen de Wyldemerkwei en de Van Swinderenvaart (De Luts) is in 2017 schoon opgeleverd. De gebouwen staan kris kras bijelkaar op het terrein van de oude grasdrogerij.
 
eigen foto gemaakt op 17 april 2017
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 2006
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 2006
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 2007
Mieke Panhuys heeft Kippenburg weer in oude staat gebracht. (foto: Simon Bleeker)
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 april 2008
foto LC: Catrinus van der Veen
 
foto's: Jan Snel flexibel bouwen
bron: Leeuwarder Courant van 28 oktober 2008
Op de Wyldemerk willen Bram (links) en Maxime (rechts) het atheneum afronden en Javier het vmbo. (foto: Wietze Landman)
 
eigen foto
Het terrein van de voormalige grasdrogerij op 22 maart 2009
 
eigen foto's
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 2011
De geslaagden van de Wyldemerk plakken hun naambordjes op de wall of fame (foto LC: Jan de Vries)
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 2014
Lieuwe Zijlstra, Douwe Jaarsma en Romke Falkena (van links naar rechts) hopen dat de gemeente de tijdelijke vergunning om willen zetten in een permanente. (foto: Niels Westra)
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 2016
Op de Wyldemerk bij Harich moeten de units van de campus weg, er is intussen één unit naar de manege verplaatst.(foto: Marchje Andringa)
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 augustus 2016
De oude campuspanden stonden 6 jaar illegaal op het Wyldemerkterrein ( foto: Simon Bleeker)
 
eigen foto: het lege terrein op 17 april 2017
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019