Tsjerkepaed 1
 
Tsjerkepaed 1 Harich
bron: google streetview augustus 2016
 
De Laatste Eer
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1919
 
De in 1909 opgerichte begrafenisvereniging "De Laatse Eer" in Balk en de vereniging "Plaatselijk Belang" in Balk opperden in 1919 een plan voor de aanleg van de Algemene begraafplaats bij Balk. Balk had al tientallen jaren geen eigen kerkhof meer. Het oude kerkhof aan de Dubbelstraat in Balk, nu (2018), het Haskeplein deed al lang geen dienst. Balksters werden begraven in de omringende dorpen Wijckel, Sondel, Ruigahuizen en Harich.
Een speciale commissie diende namens de beide verenigingen een beargumenteerd plan in. Diverse locaties rond Balk werden onder de loep genomen. Optie 1 was aan de Gaaikemastraat op de plek waar later de Julianastraat aangelegd zou worden. Optie 2 was om een doorbraak te maken tegenover de Teernstrabrug op de plek waar veel later de Erasmusstraat zou worden aangelegd. Optie 3 en ook de gekozen optie was achter de Hervormde Kerk aan de Van Swinderenstraat met de ingang aan de Pypsterstikke. Voor de aankoop van deze grond had men al contact gezocht met de eigenaar baron van der Feltz.
de ontwerptekening met argumantatie is te vinden op de pagina van de begrafenisvereniging
De gemeenteraad gaf echter geen toestemming. De begraafplaats lag volgens de nieuwste eisen destijds te dicht bij de bebouwde kom van Balk. Balk moest wachten tot 1956. De nieuwe begraafplaats kwam op Harichster grondgebied dat tot op de dag van vandaag nog weleens verwarring opleverd omdat bij de kerk in Harich ook een begraafplaast is. Een verzoek van de begrafenisvereniging om de begraafplaats aan de bebouwde kom van Balk toe te voegen is in 2011 afgewezen.
 
 
Tsjerkepaed
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1954
 
Tsjerkepaed 1
bron: bonneblad Rijkspolitie topografische kaart 1932
 
Tsjerkepaed 1  
Tsjerkepaed 1
bron: Friese Koerier van 30 oktober 1956
 
<<< bron: Balkster Courant van 13 oktober 1956
 
 
Tsjerkepaed 1
bron: Leeuwarder Courant van 22 juni 1957
Tsjerkepaed 1
 
begraafplaats
eigen foto gemaakt in 2009
 
Tsjerkepaed 1 Tsjerkepaed
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 2010 bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 2011
 
Tjerkepaed 1
bron: www.perceelloep.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019