Tsjamkedykje 4
 
Tsjamkedykje
foto 324-001 beschikbaar gesteld door Klaas Alles Dijkstra
De boerderij aan het eind van het Tsjamkedykje in de jaren dertig van de 20e eeuw. Geheel links de draaibrug over de Harichstervaart. En uiterst rechts het stookhok waar het gezin gedurende de zomer woonde. De mooie kamer in de stelp werd in de zomer niet gebruikt.
kadastrale gemeente Balk, sectie H 232, hooiland in 1832, eigenaar in 1832: Uilke Luitjens Wierstra, te Harich
omstreek 1853 vernummerd naar van H 152 - 246 naar: kadastrale gemeente Balk H 620 - 631
in 1868 vernummerd naar: kadastrale gemeente Balk sectie H 782
in 1883 vernummerd 782 naar : kadastrale gemeente Balk sectie H 920
minuutplan 1832 / netteplan 1887
Vanaf de Luts naar De Warren zal rond 1860 een vaart gegraven zijn. De Harichstervaart?. In het land naast de vaart wordt een windmolen gebouwd om De Warren droog te houden. (kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 923).
 
De Warren
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel wordt rond 1869 de boerderij gebouwd aan de oever van de Luts. Midden in het land staat de Wm (Windmolen)
 

Op de eerste kadastrale kaarten uit 1832 was het gebied tegen het Slotermeer allemaal hooiland, De Warren genoemd. De gele percelen op bovenstaande kaart zijn maar een tiental meters breed en honderden meters diep. Zich uitstrekkend tot aan waar nu de provinciale weg naar Woudsend loopt.
Op de TMK 1864 (= Topografische Militaire Kaart) staat er nog geen boerderij. In het het bevolkingsregister 1869-1879 van Harich vinden we de eerste vermelding van bewoners op deze boerderij. Dat was veehouder en voormalig visser Hantje Haitjes Visser. Na zijn overlijden in 1875 blijft zijn vrouw Jetske Coopmans, dochter van geneesheer Albert Coopmans en Janke Bavius van Theeken, wonen en werken op de pachtboerderij tot 1890.

De in Hemelum geboren veehouder Yke Tjittes Stoffelsma (1836-1918) wordt haar opvolger.
 
Yke Stoffelsma
bron: Het Nieuws van de dag van 4 oktober 1894
 
In 1895 volgt de uit Oosterzee afkomstige en in Nijemirdum geboren Jouke Meines Beukens (1858-1945) hem op.
 
Jouke Beuckens Jouke Beuckens
bron: Nieuwsblad van Friesland 26 april 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland 29 april 1905
 
Jouke Meines Beukens vertrekt in 1905 naar Workum en later 't Heidenschip. Oorspronkelijk was deze boerderij alleen te bereiken door de weilanden die tot aan de Luts liepen. Een pad was er niet. Over de Harichstervaart lag een draaibrug vlak naast de Luts. De 27 jarige Klaas Alles Dijkstra uit Koudum, op 18 mei 1905 getrouwd met Wiepkje Ykes Stoffelsma, pacht de boerderij met ingang van mei 1905 van ?
 
getrokken maaimachine
foto 280-005 beschikbaar gesteld door Klaas Ykes Dijkstra
 
bonneblad 1932
topografische kaart uit 1932 beschikbaar gesteld door Anne Drenth
Over de Harichstervaart staat naast de Warrensterweg een electrisch gemaal.
 
hooitijd
foto 280-004 beschikbaar gesteld door Klaas Ykes Dijkstra
Geheel rechts Yke Dijkstra. Wie zijn de anderen op de foto?
 
familie Dijkstra
foto 280-052 beschikbaar gesteld door Klaas Ykes Dijkstra
staand van links naar rechts:
1. ?, 2. Yke Dijkstra, 3. ? , 4. Alle Dijkstra, 5. Wiepkje Dijkstra-Stoffelsma, 6. ?, 7. ?
zittend van links naar rechts
8. ?, 9.? 10. ?, 11. Alle Dijkstra
 
Tsjamkedykje
foto 144-000 gemaakt en beschikbaar gesteld door de familie de Jong
Halverwege de 20e eeuw was het Tsjamkedykje niet meer dan een smal pad. Via het witte hek bij het erf van de boerderij van Dijkstra kwam je bij het zwembad in het Slotermeer.
 
badmeester de Jong windmolen
foto 003-221 collectie Berend Bakker foto 161-007 gemaakt door Piet van der Wal
Badmeester Jacob de Jong voor de boerderij van Dijkstra De windrotor in het land aan de Wijckelerzijde van de Luts. Nu jachthaven Lutsmond. Op de achtergrond de boerderij van de familie Dijkstra.
 
Tsjamkedykje
prentbriefkaart 500-058 eigen colectie
Het Tsjamkedykje in de jaren zestig. De brug over de Harichstervaart is al verdwenen.
 
Tsjamkedykje 4
prentbriefkaart 280-061
De Luts met de boerderij op Tsjamkedykje 4 in de jaren zeventig.
 
camping Yn e Finne
www.winterbergingdijkstra.nl
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Harich 100; 1910 - 1920 Harich 86; 1920 - 1930 Harich 89; 1930 - 1953 Harich 88; 1953 - heden Tsjamkedykje 4
   
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 190; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 782; volgnummer 941
1869 - 1875 Hantje Haitjes Visser, veehouder ( * 6 februari 1809 te Sondel); hoofd
1875 - 1879 Jetske Coopmans, weduwe Hantje H. Visser, veehouder ( * februari 1807 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 605; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 782
1879 - 1890 Jetske Coopmans, weduwe H.H. Visser, veehouder ( * februari 1807 te Balk); hoofd
1887 - 1890 Sietze Sipkes Hofstra, boerenknecht ( * 27 maart 1859 te ? )
  Minke Holtrop, boerenmeid ( * 24 april 1866 te Oosterwolde)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118; huisummer Harich 100
1890 - 1890 Jetske Coopmans, veehouder ( * februari 1807 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Gooitjen van der Werf, boerenmeid ( * 24 december 1865 te Harich)
1890 - 1890 Minke Holtrop, boerenmeid ( * 24 april 1866 te Oosterwolde)
1890 - 1895 Yke Tjittes Stoffelsma, veehouder ( * 9 oktober 1836 te Hemelum); hoofd
1890 - 1891 Huite Wolthuis, boerenknecht ( * 29 mei 1864 te Nijega)
1890 - 1893 Johannes Trinks, boerenknecht ( * 28 juni 1868 te Mirns en Bakhuizen)
1893 - 1894 Sjoerd Bijlsma, boerenknecht ( * 19 oktober 1855 te Sint Nicolaasga)
  Titte Trinks, boerenknecht ( * 17 januari 1871 te Mirns en Bakhuizen)
1895 - 1900 Jouke Meines Beukens, veehouder ( * 1 februari 1858 te Nijemirdum); hoofd (van Oosterzee)
1895 - 1897 Geert Samplonius, boerenknecht ( * 10 april 1877 te Oosterzee)
1895 Holkje de Jong, boerenmeid ( * 9 juli 1876 te Oudemirdum)
1899 - 1900 Antje van der Meer, boerenmeid ( * 6 oktober 1881 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 117; huisnummer Harich 100 / 86
1900 - 1905 Jouke Meines Beukens, veehouder ( * 1 februari 1858 te Nijemirdum); hoofd
1900 - 1902 Antje van der Meer, boerenmeid ( * 6 oktober 1881 te Harich)
1900 - 1900 Pieter Postma, boerenknecht ( * 27 april 1879 te Nijemirdum)
  Pier Jongsma, boerenknecht ( * 19 augustus 1884 te Wijckel)
1902 - 1905 Sjoerd Wijckelsma, boerenknecht ( * 5 februari 1887 te Ruigahuizen)
1905 - 1910 Klaas Alles Dijkstra, veehouder ( * 19 november 1878 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 86
1911 - 1920 Klaas Alles Dijkstra, veehouder ( * 12 januari 1908 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 82; huisnummer Harich 89
1921 - 1930 Klaas Alles Dijkstra, veehouder ( * 12 januari 1908 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 80; huisnummer Harich 88
1931 - 1939 Klaas Alles Dijkstra, veehouder ( * 12 januari 1908 te Harich); hoofd
  Jelke, boerenknecht ( * te Oudega HON)
  Fokjen Luinenburg, dienstbode ( * 10 juli 1896 te Wijckel)
  Fokke Klijnsma, boerenknecht ( * 23 december 1899 te Ruigahuizen)
  Martje Postma, dienstbode ( * 9 januari 1904 te Ruigahuizen)
  Pieter Mandemaker, boerenknecht ( * 27 september 1895 te Harich)
  Pieter Smits, boerenknecht ( * 28 oktober 1904 te Oldeouwer)
  Johanneske Roelevink, dienstbode ( * 9 september 1907 te Oudemirdum)
 
1939 - 1943 Klaas Alles Dijkstra
1941 - 2013 Alle Uilke Dijkstra en later Klaas Dijkstra jr.
2013 - heden Alle Roelof Dijkstra
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019