Tsjamkedykje 3
 
Tsjamkedykje 3
foto 250-011 beschikbaar gesteld door de familie Albada
Deze unieke foto zal gemaakt zijn tussen 1906 en 1924. Dit type kop-hals romp-boerderij is vaker gebouwd rondom Balk. Vergelijk hiervoor de boerderijen aan de Lorbuorren 1 en 4. De melkbussen worden geladen in een roeiboot voor vervoer naar de zuivelfabriek Harich bij Balk. Dat ging gemakkelijker dan over land, want een pad was er niet richting Balk. De weilanden liepen door tot aan de Luts.
Tsjamkedykje 3
foto 250-010 beschikbaar gesteld door de familie Albada
 
Schotanus kaart
bron: Tresoar, Schotanus kaart
Op bovenstaande behoorlijke gedetailleerde kaart gemaakt in 1718 staat er langs de oevers van Luts vanuit Balk richting het Balkster Meer (Slotermeer) nog geen enkele boerderij. Terwijl er aan de rand van de zandgronden in Harich, Lorbuorren en langs de weg naar Wijckel talrijke boerenbedrijven te vinden zijn. Het gebied van de huidige Warrenserpolder onder de Rysemeer zal in de loop van de 18e eeuw drooggelegd en in cultuur gebracht zijn. Mijn vermoeden is dat de Albada-boerderij aan het Tsjamkedykje 3 ongeveer halverwege de 18e eeuw gebouwd is in het kop-hals-romp-type. Door de bestudering van belastingkohieren zal waarschijnlijk een exactere datum vast te stellen zijn.
kadastrale gegevens:
kadastrale gemeente Balk, sectie H 290, huis en erf in 1832; eigenaar in 1832 Constantia Johanna Rengers
minuutplan 1832 / netteplan 1887
Onder deze link de landerijen rondom de boerderij, geel gekleurd, in eigendom van Constantia Johanna Rengers en waarschijnlijk ook gepacht door de bewoners van de Meerswal.
 
TMK 1864
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel staat de boerderij op Tsjamkedykje 3. De boerderij en het gebied eromheen werden Meerswal genoemd.
 
Meerswal
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1823
De naam Meerswal komen we tegen in bovenstaande advertentie. De complete boedel van weduwe Peekjen Minnes Baay werd te koop aangeboden door griffier van Eijck uit Balk. Decennia lang is de boerderij gepacht door haar en haar schoonfamilie.
Rond 1773 vestigden Wouter Cornelis en Hiltje Ates zich in Harich bij Balk. Vanaf 1784 komen we hun tegen in de speciekohieren van Harich op volgnummer 42. (de oudere boeken moet ik nog bestuderen) Waarschijnlijk woonden ze al van 1773 aan de Meerswal bij Balk, waar hun jongste kinderen Gelk (* 1774) en Ate (* 1776) zijn geboren. De kinderen zijn gedoopt in de Hervormde Kerk in Balk.
Zoon Cornelis Wouters (* 1772 te Sijbrandaburen) trouwde in 1796 te Balk met de uit Harich afkomstige Peekjen Minnes, Ze gingen eerst aan de Lytse Side en later aan het Oosteinde (Meerweg) in Balk wonen. Na het overlijden van zijn vader in 1801 betrokken ze de boerderij aan de Meerswal. Cornelis Wouters neemt in 1811 de naam van der Meer aan en zijn vrouw de naam Baay (Baai). Kornelis Wouters van der Meer overlijdt in 1812 op 39 jarige leeftijd. Zijn vrouw Peekjen trouwde in 1814 met Hessel Frankes Remeri. Samen zetten ze het boerenbedrijf aan de oevers van de Luts voort. Hessel werd ook niet oud. In 1820 stierf hij, 38 jaar oud. Twee jaar later overleed Peekjen, 47 jaar oud.
 
Lieuwe Klazes Visser, van beroep visser, trouwde in 1827 met Aafke Meinesz Smid. Het jonge stel ging in Balk wonen op nummer 113 waar hun eerste kind Sybrig (1829) geboren werd. Rond 1830 verhuisden ze naar Harich 44, de boerderij aan de Meerswal. Daar zou het gezin Visser blijven wonen tot het overlijden van Lieuwe Visser in 1872. Hun knecht Lyckele Reins Lycklema (1837-1914) nam het boerenbedrijf over tot 1906.
 
Tsjamkedykje Tsjamkedykje
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1905
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 augustus 1905 >>>
De veiling van de boerderij was in het logement van Jurjen Pelsma boven de waag aan de Lytse Side 1 te Balk.
 
In 1906 komt Bauke Albada (1839-1909) uit Nijega (HON) op de boerderij. Na zijn overlijden in 1909 zette zijn vrouw Grietje van der Zee het boerenbedrijf voort met behulp van haar kinderen tot 1914 toen zoon Siemen op de boerderij ging wonen. Grietje van der Zee kocht een woning aan de Wijckelerzijde in Balk, nu Raadhuisstraat 10. Siemen Albada liet in 1925 de boerderij verbouwen. Het voorhuis, de kop en hals, werd afgebroken en maakte plaats voor een stelp. De schuur bleef staan.
 
verharding Tsjamkedykje
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1909
 
Tsjamkedykje 3
foto 250-012 beschikbaar gesteld door de familie Albada
Deze foto zal gemaakt zijn rond 1950?. Het smalle looppad heeft plaats gemaakt voor een breder pad. Het hek haaks op de voorgevel, zie foto 250-010 is verdwenen.
 
Tsjamkedykje
foto 219-009 beschikbaar gesteld door de familie Dölle
Komend uit de richting van Balk zien we links de Albada-boerderij in 1960?
 
Tsjamkedykje 3
foto beschikbaar gesteld door de familie Albada
De Albada boerderij aan de Luts in 1996.
Tsjamkedykje
bron: Leeuwarder Courant van 29 augustus 2015
Tsjamkedykje 3
bron: Leeuwarder Courant van 29 augustus 2015
 
Jan Albada was 15 jaar toen hij in 1945 de plattegrond van hun boerderij aan de Luts tekende.
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 44; 1859 - 1890 Harich 65; 1890 - 1910 Harich 99; 1910 - 1920 Harich 88; 1920 - 1930 Harich 91; 1930 - 1953 Harich 89; 1953 - heden Tsjamkedykje 3
   
reëelkohieren 1715 - 1805 Harich
   
   
speciekohieren 1748 - 1806 Harich
1784 - 1800 Wouter Cornelis; blad 41, volgnummer 42;
1801 - 1802 Wouter Cornelis overleden; blad 41, volgnummer 42;
1802 Kornelis Wouters; blad 41, volgnummer 42; van Balk volgnummer 8, blad 44
1803 Kornelis Wouters; blad 41, volgnummer 42; van Balk volgnummer 8, blad 44
1804 - 1805 Kornelis Wouters; blad 41, volgnummer 42
   
 
1811 Kornelis Wouters, zoon Ate geboren op Harich 44
1812 Kornelis Wouters van der Meer, overleden op Harich 44
1820 Hessel Frankes Remiri, overleden op Harich 44
1822 Peekje Minnes Baay, weduwe Kornelis Wouters en Hessel Frankes Remeri, overleden op Harich 44
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 44
1840 Lieuwe Klazes Visser, veehouder ( * 3 oktober 1804 te Balk); hoofd
   
woningregister 1849 - 1859 blad 484; huisnummer Harich 45 / 65
1849 - 1859 Lieuwe Klazes Visser, veehouder ( * 3 oktober 1804 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 290; huisnummer 65
1859 - 1869 Lieuwe Klazes Visser, veehouder ( * 3 oktober 1804 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 191; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 290; volgnummer 942
1869 - 1872 Lieuwe Klazes Visser, veehouder ( * 3 oktober 1804 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Lyckele Reins Lycklema, boerenknecht ( * 15 april 1837 te Balk)
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 587; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 290
1879 - 1890 Lyckele Reins Lycklema, landbouwer ( * 15 april 1837 te Balk)
  Jacob Hiddes Koornstra, boerenknecht ( * 9 mei 1860 te ?)
18?? - 1888 Sjoukje Postma, dienstbode ( * 3 april 1863 te ?)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 117; huisummer Harich 99
1890 - 1900 Lijkle Reins Lyklema, veehouder ( * 15 april 1837 te Balk); hoofd
1891 - 189? Aagje Molenaar, boerenmeid ( * 10 november 1871 te Oudega)
1892 - 189? Froukje Koornstra, boerenmeid ( * 12 oktober 1869 te Wijckel)
1893 - 189? Hinke Bonte, boerenmeid ( * 3 juni 1873 te Ruigahuizen)
  Grietje Haga, boerenmeid ( * 10 september 1876 te Ruigahuizen)
1895 - 1900 Fokeltje Kampen, boerenmeid ( * 27 september 1871 te Mirns en Bakhuizen)
1898 - 1900 Hendrikje de Vries, boerenmeid ( * 12 juni 1882 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 116; huisnummer Harich 99 / 88
1900 - 1906 Lijkle Lyklema, veehouder ( * 15 april 1837 te Balk); hoofd
1900 - 190? Fokeltje Kampen, huishoudster ( * 27 september 1871 te Mirns en Bakhuizen)
  Feikje de Jong, boerenmeid ( * 18 maart 1882 te Oudemirdum)
  Foekje Kampen, boerenmeid ( * 8 maart 1881 te Mirns en Bakhuizen)
1906 - 1909 Bauke Hendriks Albada, veehouder ( * 8 juni 1839 te Wijckel); hoofd
1909 - 1910 Grietje van der Zee, weduwe van Bauke Albada ( * 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 88
1911 - 1914 Grietje van der Zee, weduwe van Bauke Albada ( * 14 september 1845 te Mirns en Bakhuizen)
1914 - 1920 Siemen Albada, veehouder
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 83; huisnummer Harich 91
1921 - 1930 Siemen Albada, veehouder ( * 3 oktober 1882 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1921 - 1921 Jouke van der Werf, boerenknecht ( * 17 oktober 1904 te Harich)
1921 - 1921 Zwaantje Harsma, dienstbode ( * 23 mei 1900 te Oosterzee); 8 mei 1924 getrouwd met Jolke Bajema
1921 - 1923 Lammert Postma, boerenknecht ( * 24 juli 1905 te Ruigahuizen)
1921 - 1926 Harmke van Hes, dienstbode ( * 9 november 1900 te Brûch, Duitsland)
1922 - 1923 Johannes Doorenspleet, boerenknecht ( * 10 juni 1903 te Ruigahuizen)
1923 - 1923 Yme van Dijk, boerenknecht ( * 5 septemer 1902 te Harlingen)
1923 - 1923 Ferdinand Hornstra, boerenknecht ( * 16 januari 1910 te Waldeck, Duitsland)
1923 - 1926 Luitjen de Vlugt, boerenknecht ( * 5 februari 1903 te Wijckel)
1923 - 1927 Pieter van der Goot, boerenknecht ( * 12 juni 1909 te Harich)
1925 - 1927 Sjoerd de Vlugt, boerenknecht ( * 12 mei 1911 te Wijckel)
1926 - 1927 Lolkje Roelevink, dienstbode ( * 13 november 1905 te Oudemirdum)
1927 - 1928 Pieter Kuiper, boerenknecht ( * 1 december 1912 te Balk)
1927 - 1929 Bregtje Feenstra, dienstbode ( * 20 juli 1906 te Oudemirdum); 11 mei 1929 getrouwd met Pieter Hoekstra
1928 - 1929 Jan Hoekstra, boerenknecht ( * 20 juli 1914 te Oudega HON)
1929 - 1930 Harmke Visser, dienstbode ( * 16 december 1910 te Ruigahuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 81; huisnummer Harich 89
1931 - 1939 Siemen Albada, veehouder( * 3 oktober 1882 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1931 - 1931 Harmke Visser, ( * 16 december 1910 te Ruigahuizen)
1932 - 1933 Jacobje Semplonius, dienstbode ( * 19 augustus 1917 te Eesterga)
 
1939 - heden familie Albada
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019