Stinsenwei 20
 
Stinsenwei 20
google streetview 2010
 
Stinsenwei 20
bron: archief gemeente Gaasterland
De buorren van Harich rond 1900 met uiterst rechts de heg van het kerkhof. Een paard met wagen staat voor het café van Anne Wierstra. De gelagkamer was links van de voordeur.
 
eigenaren
1832: het dorp Harich
 
kadastrale gegevens
 
Balk H 546 huis en erf in 1832
Balk H 545 weiland in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 545 vernummerd voor 1839 naar H 635, 636 en 634
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546 vernummerd in 1877 naar H 894
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 634 en 635 ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 636 vernummerd in 1898 naar H 1080
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 894 vernummerd in 1898 naar H 1080
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1080 ongewijzigd tot 1929
 
Stinsenwei 20 Stinsenwei 20
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 545 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
H 546 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/298 , 4/383 , 26/170
H 634,635,636 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/298 , 4/383 , 26/170 , 96/ 20
H 894 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/298 , 4/383 , 26/170 , 96/20
H 634, 635 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: ---
H 1080 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: ---
bron: www.tresoar.nl
 
Stinsenwei 20
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Stinsenwei 20 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners herberg
huisnummering: 1812 - 1859 Harich 30; 1859 - 1890 Harich 43, 1890 - 1910 Harich 64; 1910 - 1920 Harich 66; 1921 - 1930 Harich 69; 1931 - 1953 Harich 66 ; 1953 - heden Stinsenwei 20
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1792 - 1803 Willem Rijkholts 2/3, prose A nofili 1/3 / zelfs; blad 132, nummer 52 herberg en thuin
1804 Willem Rijkholts weduwe 2/3, prose A nofili 1/3 / zelfs; blad 132, nummer 52 herberg en huizinge
   
patentregister 1808
1808 Aaltje Luitjens, tapper en herbergiersche
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Harich 30
1812 Aaltje Luitjens (Bonstra), weduwe Willem Rijkholts chasteleine
 
1821 Aaltje Luitjens Bonstra overleden op 15 mei 1821 op het adres Harich 30
   
volkstelling 1840; huisnummer Harich 30
1840 Grietje Willems ten Brink, zonder beroep
1840 Willem Herres de Boer, tapper en koopman
1840 Bokke Herres de Boer, tapper en koopman
1840 Jentje Jans Hento, dienstmeid
 
  Gijsbert Hanzes Roskam, tapper
1843 Lijsbert Gijsberts Roskam geboren op Harich 30, Gijsbert is tapper op dat adres
1845 Anne Gijsberts Roskam geboren op Harich 30, Gijsbert is tapper op dat adres
1848 Pieter Gijsberts Roskam geboren op Harich 30, Gijsbert is tapper op dat adres
woningregister 1849 - 1859 blad 459; huisnummer Harich 30 / 43
1849 - 1859 Gijsbert Hanzes Roskam, tapper
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546, huisnummer Harich 43
1859 - 1869 Gijsbert Hanzes Roskam, ? ( * 6 april 1809 te Sondel); hoofd
1866 - 1869 Luite Pekes Hoekstra ( * Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 187; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 546, volgnummer 917
1869 - 1879 Gijsbert Hanzes Roskam, landarbeider ( * 6 april 1809 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 622; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 894
1880 - 1884 Gerrit Gerlofs Sietsma, kastelein ( * 28 augustus 1845 te Harich); hoofd, naar Sloten
18?? - 18?? Stijntje Johannes Feenstra, dienstbode ( * 1 augustus 1860 te Balk); inwonend
1882 - 1883 Hinke Uilkes van Hes, dienstbode ( * 17 februari 1852 te Sloten); inwonend
1884 - 1889 niet vermeld, Bokke Gerbens van der Wal
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 82; huisnummer Harich 64
1890 - 1899 Bokke Gerbens van der Wal, winkelier / herbergier ( * 3 december 1851 te Nijega HON); hoofd
1890 - 189? Jeltje Schram, werkmeid ( * 26 april 1867 te Balk); inwonend
1890 Zwaantje van der Goot, werkmeid ( *
1891 - Gerritje Wenning, werkmeid ( *
1891 - Zwaantje van der Goot, werkmeid ( *
1892 - Aaltje de Vos, werkmeid ( *
1894 - Pieter A Tromp, zwager ( * 21 februari 1850 te Langweer); inwonend
189? - 1895 Neeltje Bremer, werkmeid ( * 12 juni 1876 te Wijckel); inwonend
1899 - 1900 Anne Uilkes Wierstra, winkelier / herbergier ( * 8 juli 1861 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 82; huisnummer Harich 64 / 66
1900 - 1907 Anne Uilkes Wierstra, winkelier / herbergier ( * 8 juli 1861 te Hemelum); hoofd
1900 - 1908 Siementje Boersma, weduwe Anne Wierstra ( * 13 maart 1863 te Harich); hoofd vanaf 1907
19?? - 19?? Idiliana Meina, dienstbode ( * 8 mei 1887 te Oudega); inwonend
1908 - 1910 Jan Hendrik Schutter, kastelein ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 95; huisnummer Harich 66
1911 - 1920 Jan Hendrik Schutter, caféhouder ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 65, huisnummer Harich 69
1921 - 1923 Jan Hendrik Schutter, caféhouder ( * 14 februari 1880 te Wijckel); hoofd, naar Tjerkgaast / Spannenburg
1923 - 1930 Jan Volbeda, caféhouder ( * 20 augustus 1891 te Oosterlittens); hoofd
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 62; huisnummer Harich 66
1931 - 1939 Jan Volbeda, caféhouder ( * 20 augustus 1891 te Oosterlittens); hoofd
 
1939 - 1962 familie Volbeda
1962 woning in tweeën gesplitst: links familie Volbeda en rechts Ybeltje Tromp
???? - ???? familie Landman
???? - heden familie Oenema
   
bewoners woning gebouwd achter de herberg voor 1839
 
   
1839 Rients Dooitjes Rijpsma,
volkstelling 1840; huisnummer Harich 30a
1840 Rients Dooitjes Rijpsma, zonder beroep
woningregister 1849 - 1859 blad 460; huisnummer Harich 30a / 44
1849 - 1850 Rients Dooitjes Rijpsma, rentenier ( * 1771 te Dronrijp); hoofd, naar Balk 94a
18?? - 18?? Wiggele de Boer, werkman ( * 2 februari 1818 te Molkwerum); hoofd
18?? - 18?? Jan Jacobs Stoffelsma, werkman ( * 1819 te Sondel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 635, huisnummer Harich 44
  huisje onbewoond
1859 - 1860 Sjoerd Gerrits Ligthart, timmerknecht ( * 19 september 1815 te Tjalhuizen); hoofd, naar Balk 138
woningregister 1869 - 1879 blad 187, kadastrale gemeente Balk sectie H 635, volgnummer 918
1866 - 1879 Luite Peekes Hoekstra, landarbeider ( * 23 juni 1837 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 -1890 blad 592, kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 635
1880 - 1890 Luite Peekes Hoekstra, arbeider ( * 23 juni 1837 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Harich 65
1890 - 1900 Luite Peekes Hoekstra, werkman ( * 23 juni 1837 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 83; huisnummer Harich 65 / 67
1900 - 1900 Luite Peekes Hoekstra, arbeider ( * 23 juni 1837 te Wijckel); hoofd
1900 - 1910 Sjetske Roskam, weduwe Luite Pekes Hoekstra, ( * 2 december 1839 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 180; huisnummer Harich 67
1911 - 1912 Sjetske Roskam, weduwe Luite Pekes Hoekstra, ( * 2 dec. 1839 te Nijemirdum); hoofd, naar Harich 107a
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 129; huisnummer Harich 67
1912 - 1913 Luitjen Ykema, zonder beroep ( * 21 april 1836 te Sloten (frl)); hoofd
 
1913 - 1913 Sibbele Pietersma
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 241; huisnummer Harich 67
1913 - 1920 Durk van der Molen, zonder beroep ( * 8 maart 1835 te Rotsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 66, huisnummer Harich 70
1921 - 1924 Durk van der Molen, zonder beroep ( * 8 maart 1835 te Rotsterhaule); hoofd
1924 ?
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?, huisnummer Harich 67
   
     
 
 
kastelein Willem Rijkholts
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij Gaasterland, 1604-1816 toegang 103
reeelcohier 1792 Harich blad 132 nummer 52
Willem Rijkholts voor 2/3 eigenaar en onleesbaar voor 1/3 eigenaar van herberg & ?? thuin
bruiker: Willem Rijkholts
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij Gaasterland, 1604-1816 toegang 104
Willem Rijkholts weduwe voor 2/3 eigenaar en Prose A: Nofili voor 1/3 eigenaar van Herberg & Thuin
bruiker: Willem Rijkholts weduwe
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij Gaasterland, 1604-1816 toegang 94
voor 1812 tot aanslag van personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
Harich, volgnummer 37 Rijkholts (veuve Willem) chasteleine, huisnummer Harich 30
 
herberg van Bocke en Willem Herres de Boer
 
de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1839
 
tapper Gijsbert Hanzes Roskam
 
 
herberg Gerrit Gerlofs Sijtsma
 
Gerrit Sijtsma Gerrit Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1878
Het betreft de woning Meerweg 16 te Balk aankocht in 1875 door Siemen Ages Wierstra, landbouwer te Harich en Otte Cornelis Bouwstra, winkelier te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1875  
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Stinsenwei 20
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
winkel en herberg Bokke van der Wal
 
Bokke van der Wal
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1893
Bokke Gerbens van der Wal was schipper te Nijega. Na wat omzwervingen neemt hij in 1884 dit café annex winkel in Harich over van Gerrit Sijtsma. Vanaf 1899 - 1923 staat hij achter de tap in café De Zwaan aan de Meerweg in Balk.
 
 
winkel en herberg Anne Wierstra
 
  Anne Wierstra
Anne Wierstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1900
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1900 >>>
 
café Jan Hendrik Schutter
 
Stinsenwei 20
bron: archief gemeente Gaasterland
 
  Jan hendrik Schutter
Jan hendrik Schutter
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 augustus 1908
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 april 1910 >>>
 
Jan Hendrik Schutter  
Jan Hendrik Schutter
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 feb 1923
Jan Hendrik Schutter staat vanaf 1923 achter de tap in de uitspanning "Spannenburg" te Tjerkgaast
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 dec. 1922
 
café Jan Volbeda
 
Jan Volbeda
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 september 1923
 
Stinsenwei 20
feestgids beschikbaar gesteld door Sjouwe Leffertstra
Uit de feestgids voor het tweedaagsch muziek- en zangconcours te Balk op 6 en 7 juli 1926.
 
Stinsenwei 20  
cafe Volbeda
bron: Balkster Courant van 17 november 1928
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 16 april 1927
 
 
 
Stinsenwei 20
bron: boek Tussen Stins en klokkestoel geschreven door M. Hendriks
Het huisje vlak onder de kerktoren is waar ht gezin van Luite Peekes Hoekstra en Sjetske Gijsberts Roskam heeft gewoond.
 
Stinsenwei 20
bron: beschikbaar gesteld door Albert Visser uit een onbekend boek van een onbekende fotograaf
De hengstenkeuringen bij Jan Schutter en later Jan Volbeda trok altijd veel handelaren en publiek. Deze foto's zullen waarschijnlijk in de jaren vijfig van de 20e eeuw gemaakt zijn.
 
Stinsenwei 20
bron: beschikbaar gesteld door Albert Visser uit een onbekend boek van een onbekende fotograaf
 
Stinsenwei 20
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 1962
 
Stinsenwei 20
bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 1962
Stinsenwei 20
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 16-04-2020