Lykwei 3 / 't Spitâel
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 7 januari 1792
 
houtverkoop
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1810
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1831
 
it Spitael
bron: Leeuwarder Courant 7 januari 1953
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
it Spitael
 
 
topografische kaart 1930
topografische kaart 1930
digitale kaart 1832, minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
it Spitael
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 29 oktober 1904
 
De oospronkelijke toegangsweg naar Het Hospitaal liep vanaf de weg van Balk naar Rijs beginnend waar nu de brug tegenover de Kippenburg ligt. Op het netteplan van 1887 wordt dit de Klaas Swart reed genoemd. Waarschijnlijk woonde het gezin Swart van circa 1832 tot 1844 op deze boerderij.
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 8; 1859 - 1890 Harich 14; 1890 - 1910 Harich 15; 1910 - 1920 Harich 131; 1920 - 1930 Harich 141; 1930 - 1953 Harich 158; 1953 - heden Lykwei 3
 
1792 Tjebbe Jacobs  
1810 Jan Pieters Klijnstra, landbouwer en veenbaas, ( * Oudehaske, 26 oktober 1756) / Gerritje de Glee
1830 Foppe Jans Klijnstra  
 
1832 - 1844 Klaas Johannes Swart? nummer Harich 8
woningregister 1849 - 1859 blad 430; huisnummer Harich 8 / 14
1849 - 1854 Reinskje Klijnstra, boerin ( * 1803 te Harich) circa 1854 naar Amerika
1854 - 1859 Stoffel Tittes Boersma, boer ( * 12 april 1822 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 5; kadastrale gemeente Balk G nummer 130, huisnummer Harich 14
1859 - 1861 Stoffel Tittes Boersma, veehouder ( * 12 april 1822 te Oudemirdum); hoofd
1861 - 1869 Herre Johannes Kampen, veehouder ( * 28 juni 1832 te Sint Nicolaasga); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 180; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 130, huisnummer 876
1869 - 1879 Herre Johannes Kampen, veehouder ( * 28 juni 1832 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 549; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 130
1879 - 1890 Herre Johannes Kampen, landbouwer ( * 29 juni 1832 te Idskenhuizen); hoofd
  Marten Willems de Boer, boerenknecht ( * 13 november 1845 te Oudemirdum)
  Jantje Popkes Stegenga, dienstbode ( * 22 maart 1861 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 15; huisnummer Harich 15
1890 - 1890 Herre Johannes Kampen, veehouder ( * 29 juni 1832 te Idskenhuizen); hoofd
1890 - 1893 Rintje Hessels Boschma, veehouder ( * 23 juni 1840 te Folsgare)
1893 - 1898 Pieter Lootsma, veehouder ( * 6 maart 1834 te Stavoren); hoofd, van Workum
  Immentje Haringsma, boerenmeid ( * 8 december 1874 te Mirns en Bakhuizen)
1898 - 1900 Sjoerd Durks de Vries, veehouder ( * 2 december 1865 te Broek); hoofd, van Akmarijp
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 15; huisnummer Harich 15 / 131
1900 - 1910 Sjoerd Durks de Vries, veehouder ( * 2 december 1865 te Broek); hoofd
1900 - 1900 Sietske W Kouwenhoven, ( * 14 november 1883 te Sondel)
  Sibbele Ferdinands Keulen ( * 31 augustus 1872 te Mirns en Bakhuizen)
  Margje de Vries, boerenmeid ( * 16 augustus 1881 te Oldehouwer)
  Minne de Boer, boerenknecht ( * 5 maart 1877 te Hemelum)
1900 - Willem van der Meer, ( * 3 december 1826 te Ruigahuizen)
  Hendrik Hendriks Bouwstra, boerenknecht ( * 22 mei 1875 te Wijckel)
  Siemen Kok, boerenknecht ( * 18 januari 1887 te Sondel)
  Grietje van Dijk, boerenmeid ( * 1 juli 1883 te Harich)
register van huisnummering 1910 - 1920; huisnummer Harich 131
1910 - 1920 Sjoerd Durks de Vries,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? huisnummer Harich 141
1921 - 1929 Sjoerd Durks de Vries
1929 - 1930 Siemen Bokma
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?, huisnummer Harich 158
1931 - 1939 Siemen Bokma  
 
1938 - 19?? familie Bokma
19?? - heden familie Geertssma
     
eigenaren
???? - 1759 Annius Lodewijk Betting "ordinaris capiteyn ten dienste van het Harlinger Admiraliteits Collegie"
17?? - 1792 Jovius Duco Hanekamp van Haringxma thoe Heeg (1762-1830) notaris te Leeuwarden???
 
1832 erven Jan Pieters Klijnstra  
1832 - 1844 Klaas Johannes Swart?  
  familie van der Feltz
     
familie de Vries
 
it Spitael
foto 275-001 beschikbaar gesteld door Sjoerd Wildschut
De foto is gemaakt rond 1912. Op de achtergrond met paard Siemen Kok en daarnaast met zeis Klaas de Vries.
Links met de grote hoed dienstbode Fokje Ploegstra. Daarnaast van links naar rechts Sjoerd de Vries (*1865), ervoor Pier de Vries (*1905), daarachter Jan de Vries (*1897), dan de kleine Wouter de Vries (*1911). Met oorijzer Hotske de Vries-Brouwer (*1868), met hoed Sjoukje de Vries (*1903), Hotze de Vries (*1900) en Gerben de Vries (*1893). Op het paard Durk de Vries (*1895).
 
tentenkamp
foto 2012-001 beschikbaar gesteld door Petra Haarsma
 
Belgen
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's 29 augustus 1914
 
familie Bokma
 
it Spitael
foto 244-010 beschikbaar gesteld door de familie Bokma
 
familie Bokma
bron: Leeuwarder Courant van 24 november 1966
 
familie Bokma
foto 244-002 beschikbaar gesteld door de familie Bokma
 
familie Bokma
foto 244-005 beschikbaar gesteld door de familie Bokma
 
familie Bokma
foto 244-001 beschikbaar gesteld door de familie Bokma
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-11-2021