Houtdyk 7
 
bron: google streetview 2016
Links een strook bos waardoor de Davidsreed loopt. Halverwege in de weilanden links liggen de boerderijen van Frisbuorren. En geheel rechts tussen de bomen de Houtdyk. De google auto reed op de provinciale weg N 359 tussen Balk en Koudum.
 
kadastrale gemeente Balk, sectie G 115, bouwland in 1832, eigenaar in 1832: Doopsgezinde Gemeente Balk
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar: kadastrale gemeente Balk sectie G 362 en G 393
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie G 362
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel wordt tussen 1832 en 1864 de woning met veestalling gebouwd.
 

Gabe Gerbens Grouwstra

 
bron: Leeuwarder Courant 20 augustus 1904
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 augustus 1904 bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 augustus 1904
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1906
Jelte Douwes Dijkstra ( * 12 oktober 1851 te Oosterzee) ~ 1894 Willemke Pelsma
Jan Douwes Dijkstra ( * 31 oktober 1848 te Oosterzee) ~ 1890 Marijke Doorn
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 januari 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 januari 1912
 
Haije Douwes Sikkes
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 september 1916 bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 september 1916
 
Pieter Attes Roskam
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 oktober 1926
 
Albert Douwes Sikkes
 
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1840 - 1859 Harich 9a?; 1859 - 1910 Harich 16; 1910 - 1920 Harich 132; 1920 - 1930 Harich 142; 1930 - 1953 Harich 159; 1953 - sloop Houtdyk 7
   
   

woningregister 1859 - 1869 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer ?, huisnummer Harich 16

1859 - 1869 Fekke Pieters Pietersma, ( * 7 oktober 1830 te Oudemirdum)
1859 - 1869 Kornelis A van der Meer, ( * 18 februari 1847 te Tjerkgaast)
woningregister 1869 - 1879 blad 181; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 362, volgnummer 880
1869 - 1879 Fekke Pieters Pietersma, ( * 7 oktober 1830 te Oudemirdum)
bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 blad 557; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 362
1880 - 1890 Gabe Gerbens Grouwstra, arbeider ( * 8 augustus 1841 te Sloten)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 16; huisummer Harich 16
1890 -1900 Gabe Gerbens Grouwstra, werkman ( * 8 augustus 1841 te Sloten)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Harich 16 / 132
1900 - 1910 Gabe Gerbens Grouwstra, koemelker ( * 8 augustus 1841 te Sloten)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 132
1910 - 1912 Gabe Gerbens Grouwstra, ( * 8 augustus 1841 te Sloten)
1912 - 1916 Haije Douwes Sikkes, boerenknecht ( * te Ruigahuizen) van Elahuizen, naar Sondel ( ~ 1912 Piertje Boelsma)
1916 - 1918 P. Weerman
1917 - 1920 Pieter Attes Roskam, ( * 22 mei 1869 te Wijckel) van Wijckel ( ~ 1895 Neeltje Thijsseling)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 142
1921 - 1927 Pieter Attes Roskam, ( * 22 mei 1869 te Wijckel)
1927 - 1930 Albert Douwes Sikkes, ( * 18 augustus 1886 te Harich) (~ 1927 Albertje Baukema)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 141; huisnummer Harich 159
1931 - 1939 Albert Douwes Sikkes, veehouder ( * 18 augustus 1886 te Harich); hoofd
 
  Jan Hendriks en Popkje Visser
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-09-2021