Houtdyk 6
 
bron: google streetview 2016
De woning met schuur aan de Houtdyk 6 te Harich is waarschijnlijk gebouwd rond 1870 en 100 jaar later in 1970 gesloopt vanwege de aanleg van de Sudergoawei, de provinciale weg N 359 tussen Balk en Koudum.
 
 
kadastrale gemeente Balk, sectie G 98, bouwland in 1832, eigenaar in 1832: Wieger van Eijck griffier te Balk
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar: kadastrale gemeente Balk sectie G 462
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie G 462
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de TMK (Topografische Militaire Kaart) uit 1864. Op het rood omrande perceel wordt na 1864 de woning gebouwd.
 
bron: www.hisgis.nl
Het minuutplan van 1832 gecombineerd met de topografische kaart uit 1932. Rechts onder in het rood omrande perceel staat het huis met schuur Houtdyk 6
 

Willem Strak

 
 
Durk van der Molen
 
 
Age van der Goot
 
 
Hielke Plantinga
 
 
Gosse Plantinga
 
 
Stoffel Ages van der Goot
 
 
Stoffel van der Goot met zijn 1e vrouw Joukje van der Meer of zijn 2e vrouw Yke van der Brug
 
 
foto's beschikbaar gesteld door de familie van der Goot uit Harich en Nijemirdum
 
Weromsjen yn Gaasterlân 308

Ibo Grouwstra uit Sondel is op zoek naar informatie en de woonplaatsen van zijn voorouders. Zijn betovergrootvader Gabe Gerbens Grouwstra (1841-1918) trouwt in 1865 met Rinske Folkerts van der Zee. Het gezin Grouwstra woonde van circa 1875 – circa 1915 op Houtdyk 7 onder Frisbuorren te Harich. Dit deel van de Houtdyk hoorde in volksmond eerder bij Kippenburg dan bij Harich. De woning is rond 1970  afgebroken bij de aanleg van de provinciale weg tussen Balk en Koudum. De laatste bewoners waren Jan Hendriks en Popkje Visser. Een foto van deze woning is nog niet gevonden!!

Elke zoektocht levert bijna altijd een bijvangst op. Voor mij deze keer een hele interessante. Op de Houtdyk 6, naast Jan Hendriks en Popkje Visser, woonde de familie Stoffel van der Goot. Ook zij  moesten in 1970 wijken voor de provinciale weg. Zoon Cornelis van der Goot liet een nieuwe boerderij bouwen in het ruiverkavelingsgebied aan de Trophornsterweg tussen Harich en Waterloo, waar de familie toch al het meeste land in gebruik had. De kinderen uit het gezin Stoffel van der Goot gingen naar de school met den Bijbel in Balk, lopend wel te verstaan!!! We hebben het over de periode 1935 – 1950. De kinderen van de familie Albada van Frisbuorren vertrokken rond halfacht, liepen door het land naar de Houtdyk waar ze kinderen van Van der Goot oppikten. Langs de Luts ging het richting de Star Numanbrug. Aan de andere kant van de Luts richting Balk. Ondertussen sloten de kinderen uit Ruigahuizen zich aan bij de groep op weg naar de Wykelerdyk in Balk. De schoolbel luidde om half negen. Op de foto de in 1970 afgebroken boerderij van de familie van der Goot aan de Houtdyk.
 
reactie van mevrouw Schilstra-Albada (1933) uit Oudega (HON)
Waarschijnlijk waren het niet de Albada's die vanaf Frisbuorren naar Balk liepen. De Albada's woonden op de boerderij aan Harichsterkant van de Witte Brug in de nieuwe weg naar Rijs. Op huisnummer Oudemirdum 1. Haar grootvader Leffert Reinsma. heeft het bosland ontgonnen om er weiland van te maken. Hij heeft veel stobben en bolstenen moeten verwijderen. Met de hand.
De kinderen van het gezin Albada gingen naar de Christelijk school in Balk. Voor de tweede wereldoorlog ging er een bus richting Balk. De komst van de Duitsers bracht daar een einde aan. Toen met zijn drieën op de fiets bij haar oudere broers. Eén op de stang en één op de bagagedrager. Tot de Marechaausse uit Sloten dat verbood. Toen moets er gelopen worden naar Balk.Elke dag 1,5 uur lopen.
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 22; 1910 - 1920 Harich 133; 1920 - 1930 Harich 143; 1930 - 1953 Harich 159; 1953 - sloop Houtdyk 6
   
bevolkingsregister Harich 1880 - 1890 blad 578; kadastrale gemeente Balk sectie G nummer 462
1880 - 1882 Hylke Gerrits de Wilde, arbeider ( * 22 september 1847 te Harich); hoofd; 1882 naar Ruigahuizen
1882 - ? Willem Berends Strak
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 23; huisummer Harich 22
1890 - 1894 Willem Berends Strak, houtkoopman ( * 2 december 1848 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1894 - 1900 Durk van der Molen, werkman ( * 8 maart 1835 te Sint Johannesga); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 23; huisnummer Harich 22 / 133
1900 - 190? Durk van der Molen, werkman ( * 8 maart 1835 te Sint Johannesga); hoofd
190? - 1910 Age van der Goot, arbeider ( * 19 februari 1872 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 133
1910 - 1912 Age van der Goot, arbeider ( * 19 februari 1872 te Wijckel); hoofd
1912 - 1916 Hielke Siegers Plantinga, touwslager ( * 10 januari 1859 te Balk): hoofd
1916 - 1920 Gosse Hielkes Plantinga, veehouder ( * 2 december 1891 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 129; huisnummer Harich 143
1921 - 1923 Gosse Hielkes Plantinga, veehouder ( * 2 december 1891 te Harich); hoofd
1923 - 1930 Stoffel van der Goot, veehouder ( * 5 november 1897 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 142; huisnummer Harich 160
1931 - 1939 Stoffel van der Goot
 
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-09-2021