Houtdyk 1
 
Houtdijk 1
foto gemaakt in maart 2017
 
 
Houtdijk 1
foto gemaakt in 1973 door Jan van den Berg
 
eigenaren
in 1832: Constantia Johanna Rengers te Rijs, legger Balk 215
verkoop in 18?? aan: Maatschappij Gaasterland
verkoop in 1902 aan: Rein Johannes Bets, melkverkoper te Balk
verkoop in 1916: aan: Anna Christina Baronesse van der Feltz te Overveen, gehuwd met jonkheer Anthony Bas Backer
 
kadastrale gegevens
 
Balk H 387 bouwland 1832
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 387 vernummerd in 1857 naar 701 en 702
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 701 vernummerd in 1867 naar 755 en 763
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 755 vernummerd in 1903 naar 1120
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1120 vernummerd in 1909 naar 1179
kadastrale gemeente Balk sectie H 1120 komt uit 755 en 1034
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1179 vernummerd in 1918 naar 1387
kadastrale gemeente Balk sectie H 1179 komt uit 1119 en 1120
kadastrale gemeente Balk sectie H 1387 komt uit 1178 en 1179
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1387 ongewijzigd tot 1929
 

Houtdyk 1

Houtdyk 1

minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 701 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 55/169 , 28 / 96
H 755 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 55/169 , 28 / 96 , 80 /109
H 755 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180 , 106/611 , 106/84
H 1120 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
H 1178,1179,1180 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/501
H 1387 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
bron: www.tresoar.nl
 
Houtdyk 1
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Houtdyk 1 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummers: 1859 - 1890 Harich 40; 1890 - 1910 Harich 109; 1910 - 1920 Harich 136; 1920 - 1930 Harich 147; 1930 - 1953 Harich 167; 1953 - sloop Houtdyk 1
   
  waarschijnlijk is de in 1915 afgebrande beorderij in 1855 of 1856 gebouwd.
   
woningregister 1859 - 1869 blad 15; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 701, huisnummer Harich 40
1859 - 1867 Yke G Ykema, werkman ( * 1820 te Ruigahuizen); op 28 aug. 1867 naar Indiana, Noord Amerika
1867 - 1869 Jacob Sijtzes Leijenaar, arbeider ( * 20 juli 1833 te Oosterlittens); van boord
woningregister 1859 - 1879 blad 196; huisnummer Harich 40
1859 - 1867 Yke G Ykemea werkman ( * 1820 te Ruigahuizen); op 28 aug. 1867 naar Indiana, Noord Amerika
1867 - 1873 Jacob Sijtzes Leijenaar, arbeider ( * 20 juli 1833 te Oosterlittens); naar Swichum
woningregister 1869 - 1879 blad 194; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 755, volgnummer 959
1869 - 1873 Jacob Sijtzes Leijenaar, landarbeider ( * 20 juli 1833 te Oosterlittens); 28 juli 1873 naar Swichum
woningregister 1869 - 1879 blad 196; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 755, volgnummer 959
1873 - 1880 Uilke Eiberts Hoekstra, ( * 24 april 1834 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 602; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 755
1880 - 1890 Jouke Reins Haringsma, arbeider ( * 8 februari 1844 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 127; huisnummer Harich 109
1890 - 1891 Jouke Reins Haringsma, schippersknecht ( * 8 februari 1844 te Balk); hoofd
1891- 1895 Jeen Dijkstra, ( * 11 februari 1859 te Oldetrijne); hoofd
1895 - 1900 Koenraad Louwsma, schippersknecht ( * 26 september 1870 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 129; huisnummer Harich 109 / 136
1900 - 190? Koenraad Louwsma, arbeider ( * 26 september 1870 te Balk)
190? - 1910 Rein Johannes Bets, melktapper ( * 5 november 1870 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 70; huisnummer Harich 136
1911 - 1920 Rein Johannes Bets, veehouder ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 131; huisnummer Harich 147
1921 - 1927 Rein Johannes Bets, veehouder ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
1922 - 1923 Hendrik Stegenga, veehouder ( * 29 mei 1895 te Nijemirdum); inwonend
1923 - 1924 Tijs van der Goot, boerenknecht ( * 12 april 1904 te Nijemirdum); inwonend
1924 - 1924 Jacob Roelevink, boerenknecht ( * 24 april 1908 te Harich); inwonend
1926 - 1927 Petrus Cornelis Kuperus, boerenknecht ( * 2 november 1907 te Haarzopf, Duitsland)
1927 - 1930 Hendrik Stegenga, veehouder ( * 29 mei 1895 te Nijemirdum); hoofd
192? - 1930 Froukje Gras, dienstbode ( * 13 september 1910 te Heeg)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 144; huisnummer Harich 167
1931 - 1939 Hendrik Stegenga, veehouder ( * 29 mei 1895 te Nijemirdum); hoofd
1931 - 1931 Froukje Gras, dienstbode ( * 13 september 1910 te Heeg); 26 juni 1931 naar Bozum 174
 
1939 - 1957 familie Hendrik Stegenga
1957 - 19??  
  familie Bergsma
   
 
 
Houtdyk 1
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1915
 
afwikkeling brand met verzekering
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 161-128
Opperbrandmeester / gemeenteopzichter Douwe van der Meer declareert de door de gemeente gemaakte kosten voor het blussen van de brand bij Rein Bets op Harich met succes bij de Onderlinge brand waarborg maatschappij van Woudsend met als direkteuren A.H. Tromp & Zonen.
Lucas Bouwman, Jacob Hettinga, Jentje Larooi, Pieter de Vries en Hielke Bleeker, allen uit Balk, kregen 40 cent per uur uitbetaald. Waarschijnlijk zijn deze heren de vaste brandweerploeg uit Balk. In 1915 nog een handbediende pomp die in een schuur naast de Hervormde Kerk aan de van Swinderenstraat stond. De andere blussers 30 cent per uur. In totaal zijn 36 man gedurende 2,5 uur actief geweest met blussen.
papieren: brief van de verzekering / lijst met blussers deel 1 / lijst met blussers deel 2
 
Na de brand van 25 maart 1915 waarbij de schuur verloren ging laat Rein Bets een nieuwe stelpboerderij bouwen. Timmerman Thijs van Hout uit Balk verzorgt de aanvraag voor de bouwwvergunning die op 21 april 1915 verstrekt wordt.
De restanten van de schuur en het woonhuis worden gesloopt.
 
Houtdijk 1
bron: archief gemeente Gaasterland
tekeningen: zijgevel, plattegrond, langsdoorsnede, dwarsdoorsnede
 
Houtdyk 1
 
Houtdyk 1 Stegenga
bron: Balkster Courant van 23 maart 1957
 
Houtdijk 1
bron: Balkster Courant van 30 maart 1957
 
Houtdijk 1
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1971
Houtdijk 1
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019