Harichsterdyk 20
 
Harichsterdyk 20
foto beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
De boerderij aan de Harichsterdyk 20 waarop de familie Koopmans vanaf 1902 woont en werkt. De boerderij is in 2009 als //gevolg van blikseminslag afgebrand.
eigenaar in 1832 OAT: Constantia Johanna Rengers te Rijs
kadastrale perceelsnummers in 1832:
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 461 huis en erf / kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 462 tuin
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bouw- en zuivelboer Hans Sybren van de Bank
 
Hans van de Bank
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1878
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1878
 
veehouder Bote Waltes de Vries
 
Bote Waltes de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 1890
Op 68 jarige leeftijd houdt veehouder Bote Waltes de Vries het voor gezien. Zijn boedel wordt verkocht.
 
veehouder Cornelis Stoffel Boersma
 
Cornelis Stoffels Boersma pacht de boerderij en landerijen vanaf 1890. Op 19 september 1901 overlijdt hij plotseling, 42 jaar oud. Zijn vrouw is genoodzaakt het bedrijf over te doen. De rentmeester van der Goot biedt de zathe en landen te huur aan.
 
Harichsterdyk 20
bron: Leeuwarder Courant van 19 november 1901
 
boelgoed Cornelis Stoffels Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1901
 
<<< Nieuwsblad van Friesland van 20 november 1901
 
Dieuwke Stoffelsma, weduwe van Cornelis Stoffels Boersma, krijgt hulp van Lyckele Wierstra bij het naar de zuivelfabriek in Nijega brengen van de melk. De 65 jarige Wierstra wordt er van verdacht melk te stelen van de jonge weduwe.
Lykle Wierstra Lykle Wierstra
bron: Nieuwsblad van Friesland 21 december 1901
 
bron: Leeuwarder Courant 21 december 1901 >>>
Een verslag van de rechtzaak is gepubliceerd in het Nieuwsblad van Friesland van 25 december 1902
Op 2 januari 1902 wordt Lyckele Ages Wierstra vrijgesproken door de rechtbank in Heerenveen. Het gezin Wierstra woonde op De Bels in Harich. Koemelker Lyckele Ages Wierstra, op 13 februari 1864 getrouwd met Iebeltje Durks Tuinier, overlijdt op 1 januari 1916 te Harich, 80 jaar oud.
hooiboelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1902
 
familie Koopmans
 
Op 22 mei 1902 betrekt veehouder Eling Koopmans uit Oosterzee de boerderij. Dit wordt op 7 juni 1902 vastgelegd in het bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland. Op 30 mei 1902 komen zijn vrouw Eibertje Akkerman en boerenmeid Sietske Holtrop daarbij. Een en ander vastgelegd in het register op 10 juni 1902.
Als gevolg van blikseminslag ontstond in de middag van 3 juli 2009 brand in de oude boerderij.
Harichsterdyk 20
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 2009
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Harich 18; 1859 - 1890 Harich 29; 1890 - 1910 Harich 46; 1910 - 1920 Harich 51; 1920 - 1930 Harich 54; 1930 - 1953 Harich 50; 1953 - heden Harichsterdyk 20
   
volkstelling 1840; huisnumer Harich 18
1840 Hans Siebren van de Bank, boer ( * 1796 te Balk); hoofd
1840 Hendrik Jans de Vries, boerenknecht ( * Wijckel)
1840 Sietske Jacobs Bremer, dienstmeid ( * Sondel)
1840 Antje Gerrits Huisman, dienstmeid ( * Harich)
woningregister 1849 - 1859 blad 445; huisnummer 18 / 29
1849 - 1859 Hans Siebren van de Bank, bouw en zuivelboer ( * 1796 te Balk); hoofd
  Herre Mulder
woningregister 1859 - 1869 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 461; huisnummer 29
1859 - 1869 Hans Siebren van de Bank, veehouder ( * 1796 te Balk)
  Siemen Ages Wierstra, ( * 1833 te Harich)
  Herre H. Dijkstra ( * 1834 te Lemmer)
  Akke N Bruinsma ( * 1831 te Harich)
  Liesbeth H Doornspleet ( * 14 januari 1839 te Balk)
1860 - 1862 Aaltje van der Goot ( * 1846 te Balk)
1863 - 1865 Jurrit Jansma, ( * 24 september 1835 te Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 185; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 461; volgnummer 901
1869 - 1879 Hans Siebren van de Bank, veehouder ( * 1796 te Balk); hoofd Overleden 23 mrt 1885 te Wijckel, 89 jaar.
1869 -1870 Rintje Jans van der Goot, boereknecht ( * 6 september 1846 te Harich)
  Trijntje Hendriks de Vries, boerenmeid ( * 26 mei 1845 te Mirsn en Bakhuizen)
  Age Teas Aukema, boereknecht ( * 28 juni 1849 te Balk)
  Hendrikje Fortuin, boeremeid ( * 30 maart 1851 te Wijckel)
  Rinske Dijkstra ( * 11 april 1848 te Delfstrahuizen)
1872 - 1877 Abraham Jacobs van der Werf, boereknecht ( * 11 juni 1858 te Mirns en Bakhuizen)
1876 - 1879 Everen Kouwenhoven, boereknecht ( * 15 mei 1858 te Harich)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 571; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 461
1879 - 1890 Bote Waltes de Vries, landbouwer ( * 16 september 1822 te Wijckel); hoofd
1879 - 1881 Elisabeth Jelles Koornstra, dienstbode ( * 30 september 1862 te Balk)
1884 - 1889 Rinske Demmer, dienstbode ( * 26 januari 1853 te Stavoren)
  Haring Botes de Vries, landbouwer ( * 31 mei 1857 te Harich)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 60; huisummer Harich 46
1890 - 1890 Bote Waltes de Vries, veehouder ( * 16 september 1822 te Wijckel); hoofd
  Auke Pieters van Dijk, van veehouderij ( * 31 augustus 1875 te Harich)
  Anna Harmens Jongsma, van veehouderij ( * 23 maart 1873 te Oudega HON)
1890 - 1900 Cornelis Boersma, veehouder ( * 1 september 1859 te Harich); hoofd
1892 - 1899 Piebe Duijff, veehouderij ( * 21 januari 1873 te Harich)
1893 - 1896 Lolke Klijnstra, veehouderij ( * 4 mei 1875 Oudega HON)
  Tjaltje Grouwstra, veehouderij ( * 25 februari 1870 te Ruigahuizen)
18?? - 1897 Liskjen Feenstra, veehouderij ( * 21 juni 1874 te Oudemirdum)
1895 - 1895 Arendtje Wildschut, veehouderij ( * 8 december 1877 te Oudega HON)
1898 - 1899 Sijtse van der Wal, veehouderij ( * 29 juli 18 Kolderwolde)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 61; huisnummer Harich 46 / 51
1900 - 1901 Cornelis Boersma, veehouder ( * 1 september 1859 te Harich); hoofd
1900 - 1901 Arendtje Wildschut, boerenmeid ( * 8 december 1877 te Oudega HON)
1902 - 1910 Eling Koopmans, veehouder ( * 14 mei 1877 te Oosterzee); hoofd
1902 - 190? Sietske Holtrop, boerenmeid ( * 5 augustus 1887 te Teroele)
1902 - 1903 Jacob Jongsma, boerenknecht ( * 29 mei 1889 te Oosterzee)
1903 - 190? Jan Helffrich, boerenknecht ( * 18 augustus 1887 te Echten)
190? - 190? Klaas Bijlsma, boerenknecht ( * 9 augustus 1886 te Tjalleberd)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 51
1910 - 1920 Eling Koopmans, veehouder ( * 14 mei 1877 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 54
1921 - 1930 Eling Koopmans, veehouder ( * 14 mei 1877 te Oosterzee); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 90; huisnummer Harich 50
1931 - 1939 Eling Koopmans, veehouder ( * 14 mei 1877 te Oosterzee); hoofd
 
1939 - heden familie Koopmans
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-12-2020