Gaaikemastraat 18, 19, 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 83, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 87  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 218 huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 219 huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 18, 19 en 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 9 en 10 hisgiscode: 1003 en 1004
eigenaren
eigenaar in 1715: Hinne Heerts
eigenaar in 1750: Jan Pieters
eigenaar in 1762: Cornelis Jans weduwe
eigenaar in 1779: Beerent Beerents
eigenaar in 1803: Sipke Jacobs
eigenaar in 1832 OAT: Ruurd Klazens Visser, visser te Balk
verkoop in 1853 aan: diaconie Hervormde Kerk
   
   
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
gesloopt in 19??  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
Gaaikemastraat 9 en 10
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

218 vernummerd in 1902 naar 781, 782
219 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 218 in 1973
foto 036-002 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
foto gemaakt in 1973 vlak voor de sloop
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
Balk A 218: huisnummers: 1812 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 100; 1910 - 1914 Balk 137; 1914 -1920 Balk 157; 1920 - 1930 Balk 185; 1930 - 1953 Balk 186; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 18;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Hinne Heerts / Jelle Baukes; blad --, nummer 83
1716 Hinne Heerts / -----; blad 81, nummer 83
1717 - 1718 Hinne Heerts / -----; blad 83, nummer 83
1721 - 1722 Hinne Heerts / Jan Veldcamp; blad 112, nummer 83
1725 - 1730 Hinne Heerts erven / Jan Veldcamp; blad 112, nummer 83
1733 - 1742 Hinne Heerts erven / Jan Pieters; blad 112, nummer 83
1745 Hinne Heerts erven / Douwe; blad 112, nummer 83
1746 - 1747 Hinne Heerts erven / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1748 Hinne Heerts erven, Jan Pieters / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1750 Jan Pieters / Antke Lous; blad 112, nummer 83
1758 Jan Pieters / Albert Everts; blad 112, nummer 83
1762 - 1774 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 112, nummer 83
1775 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 165, nummer 84 te voren nummer 83
1776 - 1777 Cornelis Jans weduwe / Fokke Symens; blad 165, nummer 84
1779 - 1785 Beerent Beerents / zelfs; blad 165, nummer 84
1786 - 1802 Beerent Beerents / zelfs; blad 166, nummer 84
1803 Sipke Jacobs / Hermanus Deman; blad 166, nummer 84
1804 Sipke Jacobs / Gerlof Pieters; blad 166, nummer 84
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 87
1812 weduwe Sipke Jacobs, volgnummer 90
1812 Johannes Lammerts, volgnummer 127
periode 1812 - 1829
1820 Auke, zoon van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op nummer 87
1824 Akke Wiebes ten Brink, getrouwd met Yttjen Lykles de Vos overleden op nummer 87
1824 Marten, Zoon van Rinze Theunis de Jong en Rinske Piers Delfstra geboren op nummer 87
1824 Jan, zoon van Wessel Roelofs Bosma en Sjouw Gerrits de Vries geboren op nummer 87
1826 Anna Maria Dähmen, weduwe Frederik Dillingh, overleden op nuumer 87
1826 Anne, zoon van Hendrik Annes Folmer en Afke Jentjes Bekema geboren op nummer 87
1826 Jan, zoon van Yttjen Lykles de Vos en Pietertje Jans van der Meer geboren op nummer 87
1828 Grietje, dochter van Yttjen Lykles de Vos en Pietertje Jans van der Meer geboren op nummer 87
1828 Pietertje Jans van der Meer, getrouwd met Yttjen Lykles de Vos overleden op nummer 87
volkstelling 1829 blad 101; huisnummer Balk 87
1829 Hendrik Annes Folmer
volkstelling 1829 blad 102; huisnummer Balk 87
1829 Yttjen Lykles de Vos
volkstelling 1829 blad 103; huisnummer Balk 87
1829 Broer Joostes van der Hol
periode 1830 - 1840, huisnummer Balk 87
1830 Albert, zoon van Yttjen Lykles de Vos en Idsk Alberts Zeldenrust geboren op nummer 87
1831 Broer Joostes van der Hol overleden op huisnummer Balk 87
1833 Daniëltje, dochter van Berend Pieters Pietersma en Hiltje Hepkes Luinenburg geboren op nummer 87
1834 Tjeerd, zoon van Hendrik Annes Folmer en Afke Jentjes Bekema geboren op nummer 87
1836 Aukjen, dochter van Berend Pieters Pietersma en Hiltje Hepkes Luinenburg geboren op nummer 87
1837 Hiltje, dochter van Berend Pieters Pietersma en Hiltje Hepkes Luinenburg geboren op nummer 87
volkstelling 1840; huisnummer Balk 87
1840 Hendrik Annes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk)
periode 1841 - 1849, huisnummer Balk 87
1845 Angenietje Johannes Herkstra, weduwe Lubbert Jacobs Hofstra overleden op nummer 87
woningregister 1849 - 1859 blad 125; huisnummer Balk 87 / 100
1849 - 185? Hendrik Anes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk)
185? - 1859 Grietje Hotzes Wielinga, weduwe Hendrik Gerlofs Postma, zonder beroep ( * 1792 te Sint Annaparochie)
185? - 1859 Hylkjen Arends Wildeboer, turfmeetster ( * 1796 te Balk)
1854 - 1859 Rein Jongsma, kleermaker ( * 1788 te Franeker)
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnummer Balk 100
1859 - 1869 Idskjen Andries Martena, ( * 14 maart 1800 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, volgnrs. 174 / 161
1869 - 1879 Grietje Hotzes Wielinga, weduwe Hendrik Gerlofs Postma, zonder beroep ( * 28 oktober 1797 te Sint Annaparochie); hoofd
1869 - 1879 Baukjen Bokkes de Jong, weduwe Johannes Hendriks de Jong,zonder beroep ( * 11 okt. 1809 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218
1880 - 1890 Feikjen Pieters van der Vaart, weduwe Rienk Hendriks Ronner, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 117; huisnummer Balk 100
1890 - 1900 Feikjen Pieters van der Vaart, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
1890 - 1900 Elizabeth Ronner, dochter, zonder beroep ( * 2 maart 1852 te Balk)
1890 - 1900 Ebeltje Ronner, dochter, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 126; huisnummer Balk 100 / 137
1900 - 1909 Feikje Pieters van der Vaart, zonder beroep ( * 11 juli 1821 te Haarlem)
1900 - 1907 Elizabeth Ronner, dochter, zonder beroep ( * 2 maart 1852 te Balk)
1900 - 1910 Ebeltje Ronner, dochter, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 137 / 157
1910 - 1920 Ebeltje Ronner
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 166; huisnummer Balk 137 / Balk 157
1911 - 1920 Ebeltje Ronner, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Aagje van der Vaart, tante, zonder beroep ( * 28 april 1833 te Sloten frl.); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 171; huisnummer Balk 185
1921 - 1930 Ebeltje Ronner, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk); hoofd
1921 - 1921 Aagjen van der Vaart, tante, zonder beroep ( * 28 april 1833 te Sloten )
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 161; huisnummer Balk 186
1931 - 1937 Ebeltje Ronner, zonder beroep ( * 22 maart 1861 te Balk); hoofd
1937 - 1939 Maria van der Zee, weduwe van Thijs van der Woude ( * 19 maart 1856 te Scharnegoutum)
 
     
bewoners
Balk A 218: huisnummers: 1813 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 100; 1910 - 1914 Balk 138; 1914 - 1920 Balk 158; 1920 - 1930 Balk 186; 1930 - 1953 Balk 187; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 19;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
   
volkstelling 1840; huisnummer 87
1840 Harmen Ietjes de Vos, werkman ( *
periode 1841 - 1848
   
woningregister 1849 - 1859 blad 126; huisnummer Balk 87 / 100
1849 - 185? Jeltje de Boer
185? - 1853 Tjeerd Pietersma, werkman ( *
1853 - Janke Gerardus Samplonius ( * 1806 te Wijckel)
185? - 185?

Sjutje Aukes Visser, weduwe Jurjen Bontes de Jager( * 1790 te Woudsend)

  Willem Berends Smid, werkman ( * 1832 te Sondel )
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, huisnummer Balk 100
1859 - 1869 Ymkjen Bontes Ottema, ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
  Grietje Hotzes Wielinga, weduwe Hendrik Gerlofs Postma (* 1792 te Sint Annaparochie)
1859 - 1868 Sjutje Aukes Visser, weduwe Jurjen Bontes de Jager( * 1790 te Woudsend)
  Janneke Wybrandus Zielstra, weduwe Sake Gerlofs Postma, ( * 1813 Warns)
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218, volgnrs. 174 / 161
1869 - 1879 Ymkjen Bontes Ottema, naaister ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
1869 - 1879 Geert Hartman Betz, ( * 19 oktober 1838 te Balk)
1869 - 1879 Willem Hanzes van der Veer, ( * 12 decmber 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 218
1880 - 1890 Ymkjen Bontes Ottema zonder beroep ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118; huisnummer Balk 100a
1890 - 1891 Ymkjen Bontes Ottema, zonder beroep ( * 20 mei 1817 te Heeg); hoofd
1891 - 1892 Andries Martena, zoon, kleermaker ( * 1 juli 1844 te Balk)
1892 - 1900 Baukjen Janstra (Jongsma), weduwe Jan Hendriks Wignand, zonder beroep ( * 5 juni 1826 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 127; huisnummer Balk 100 / 138
1900 - 190? Baukje Janstra (Jongstra), weduwe Jan Hendriks Wignand, zonder beroep, ( * 5 juni 1826 te Balk)
190? - 1910 Albert Jongstra, werkman ( * 17 juni 1862 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 138 / 158
1910 - 1920 Albert Jongstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 241; huisnummer Balk 138 / Balk 158
1911 - 1920 Albert Jongstra, arbeider ( * 17 juni 1862 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 172; huisnummer Balk 186
1920 - 1930 Albert Jongstra, landarbeider ( * 17 juni 1862 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 162; huisnummer Balk 187
1931 - 1934 Albert Jongstra, arbeider ( * 17 juni 1862 te Balk); hoofd
1934 - 1939 Maria Groenewold, weduwe Albert Jongstra ( * 21 december 1862 te Het Meer)
 
     
bewoners
Balk A 219: huisnummers: 1813 - 1859 Balk 87; 1859 - 1910 Balk 101; 1910 - 1914 Balk 139; 1914 - 1920 Balk 159; 1920 - 1930 Balk 187; 1930 - 1953 Balk 188; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 20;
1990 - heden Gaaikemastraat 9 en 10
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 87a
1840 Jacob Ottes de Beer, schipper en werkman ( * 6 december 1795 te Balk)
periode 1841 - 1848
   
 
1849 - 1859  
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219, huisnummer Balk 101
1859 - 1869 Rients Hendriks Ronner( * 23 januari 1819 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219, volgnrs. 173 / 160
1869 - 1875 Jakob Obbes Hofstra, waagmeester ( * 12 maart 1808 te Balk)
1869 - 1878 Rients Hendriks Ronner, sjouwer ( * 23 januari 1819 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 219
1880 - 1883 Baukjen Bokkes de Jong, weduwe Johannes Hendriks de Jong,zonder beroep ( * 11 okt. 1809 te Balk); hoofd
1883 - 1890 Jan Harmens Wignand, ( * 14 juni 1863 te Gaasterland); hoofd
1880 - 1890 Hinke van der Zee, ( * 19 juni 1813 te Haskerland); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 119; huisnummer Balk 100b
1890 - 1892 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden); hoofd
1890 - 1892 Bonne Dikland, kleermakersknecht ( * 21 december 1870 te IJlst); hoofd
1892 - 1900 Hendrik Jans Bremer, arbeider ( * 8 juni 1842 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 128; huisnummer Balk 100b / 139
1900 - 1906 Hendrik Jans Bremer, arbeider ( * 8 juni 1842 te Sloten); hoofd
1906 - 1910 Tijs Geerts de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 139 / 159
1910 - 1920 Tijs Geerts de Jager
bevolkingsregister H-J 1911 - 1920 blad 175; huisnummer Balk 139 / Balk 159
1911 - 1920 Tijs Geerts de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 173; huisnummer Balk 187
1921 - 1930 Tijs Geerts de Jager, venter ( * 9 februari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 163; huisnummer Balk 188
1931 - 1939 Tijs Geerts de Jager, koopman ( * 9 februari 1873 te Balk); hoofd
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-07-2023