Gaaikemastraat 7 - 12 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 79, tuin  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 82  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 224, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 7 - 12 doorlopend  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 5 hisgiscode: 1011

eigenaren

1e eigenaar in 1775: secretaris Colde weduwe
eigenaar in 1788: Murk Jans
eigenaar in 1802: Meindert Ygrams
eigenaar in 1832 OAT: erven Johannes Jurjens ten Brink
verkoop in 1838 aan: Roelof Peekes de Vries, koopman te Balk
   
verkoop in ???? aan: Harmen Thees Hoogeterp, winkelier te Balk
verkoop in 1897 aan: Trijntje Teymens Boes, winkeliersche te Balk
Balk A 798; A 861
verkoop in 1908 aan: Roelof Groenewold, olieslagersknecht te Balk
verkoop in 1935 aan: Hendrik Luyckx, kruidenier te Balk
verkoop in 1972 aan: Gereformeerde Kerk te Balk
verkoop in 1981 aan:  
verkoop in 1983 aan:  
   
   
Balk A 224 in 2007
2007
Balk A 792; A 855 Balk A 793; A 856
verkoop in 1909 aan: Halbe Jans Doele, timmerman te Balk
verkoop in 1921 aan: Sietze Hofstra, melktapper te Balk
verkoop in 1922 aan: Yntzen Bergsma, timmerknecht te Bakhuizen
verkoop in 1928 aan: Hendrik Jongstra, werkman te Balk
   
verkoop in 1909 aan: Thijs Kuiper, koopman te Balk
ruiling in 1918 aan: Meine Bosma / Hendrik Kortekamp
verkoop in 1922 aan: Johannes Haringsma, werkman te Balk
verkoop in 1927 aan: Betze Piekes de Vries schipper te Balk
   
 
Balk A 794; 857 Balk A 795; A 858
verkoop in 1909 aan: Thijs Kuiper, koopman te Balk
   
   
   
   
   
verkoop in 1909 aan: Douwe van der Meer, gemeentearchitect te Balk
verkoop in 1913 aan: Freerk Hoekema, werkman te Balk
verkoop in 1914 aan: Thijs Kuiper, koopman te Balk en ?
verkoop in 1921 aan: Hendrik Hemstra, bankwerker te Balk
   
Balk A 796; A 859 Balk A 797; A 860
verkoop in 1909 aan: Halbe Jans Doele, timmerman te Balk
bij boedelscheiding in 1927 aan: Bontje Sikkes de Jong, weduwe van Halbe Jans Doele
   
   
verkoop in 1909 aan: Roelf Groenewold olieslagersknecht te Balk
   
   
   
 

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

224 vernummerd in circa 1845 naar 347, 348
347 vernummerd in 1874 naar 524, 525,526,527,528,529
348 vernummerd in 1874 naar 524
524 vernummerd in 1903 naar 795,796,798
525 vernummerd in 1903 naar 797
526 vernummerd in 1903 naar 795,796,798
527 vernummerd in 1903 naar 795, 798
528 vernummerd in 1903 naar 792,793,794,798
529 vernummerd in 1903 naar 792,793,794,795
792 vernummerd in 1910 naar 855
793 vernummerd in 1910 naar 856
794 vernummerd in 1910 naar 857
795 vernummerd in 1910 naar 858
796 vernummerd in 1910 naar 859
797 vernummerd in 1910 naar 860
798 vernummerd in 1910 naar 855 - 859, 861
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
Het woon-winkelhuis van de familie Luyckx rond 1935

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 

verkopen

 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1838
"cum sociis" betekent: "met de zijnen"
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 december 1908
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1981
 
- Gereformeerde Kerk Gaaikemastraat 3
- verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
- kosterswoning Gaaikemastraat 5 bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1983
- 3 woningen Gaaikemastraat 6/7 - voormalige kosterswoning Gaaikemastraat 5
  - voormalig verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
  - 2 woningen Gaaikemastraat 6/7
 
bewoners
 
Dit perceel wordt van 1775 - 1790 beschreven als een tuin.
Vanaf 1790 als pakhuis en tuin.
In 1832 stond op dit perceel (A 224) één woning en één huisnummer.
Tussen 1832 - 1839 is het perceel vernummerd naar A 347 ( nummer 82) en A 348 ( nummer 82a)
Bij de volkstelling van 1840 werd het bewoond door 2 families op huisnummer 82 en 82a.
Tussen 1849 - 1859 was alleen nummer 82 bewoond.
 
bewoners Gaaikemastraat 7
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 82; 1859 - 1910 Balk 93; 1910 - 1914 Balk 123; 1914 - 1920 Balk 143; 1920 - 1930 Balk 172; 1930 - 1953 Balk 173; 1953 - heden Gaaikemastraat 7
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 niet genoemd in cohieren
1775 secretaris Colde weduwe / Fedde Rinia; blad 164, nummer 79, een tuin, tevoren nummer 78
1776 - 1780 secretaris Colde weduwe / Fedde Rinia; blad 164, nummer 79, een tuin
1782 - 1785 secretaris Colde weduwe / Murk Jans; blad 164, nummer 79, een tuin
1786 - 1787 secretaris Colde weduwe / Murk Jans; blad 165, nummer 79, een tuin
1788 Murk Jans / zelfs; blad 165, nummer 79, een tuin
1790 - 1801 Murk Jans / zelfs; blad 165, nummer 79½, een pakhuis en tuin
1802 - 1803 Meindert Ygrams / Ferdinant Willems; blad 165, nummer 79½
1804 Meindert Ygrams / zelfs; blad 165, nummer 79a
  een pakhuis en tuin
speciekohieren 1748 - 1806
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 82
1812 weduwe Johannes Jurjens, volgnummer 116
1812 Marten Harmens, volgnummer 116
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 82
   
volkstelling 1829
   
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 82
1832 Bauke, zoon van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op nummer 82
1834 Afke, dochter van Rein Lykles Bosma en Grietje Teunes Beekhof geboren op nummer 82
1837 Jantje, dochter van Popke Dooitjes Schram en Roelofke Hendriks Hoekstra geboren op nummer 82
1838 Popke Dooitjes Schram,
volkstelling 1840; huisnummer Balk 82
1840 Roelof Peekes de Vries, koopman
periode 1841 - 1849
1849 Foekjen Taekema getrouwd met Roelof Pekes de Vries overleden op nummer 82
woningregister 1849 - 1859 blad 113; huisnummer 82 / 93
1849 - 1850 Roelof Peekes de Vries, koopman ( * 1798 te Koudum); hoofd
1850 - 1859 Harmen Thees Hoogeterp, koopman ( * 1814 te Sloten)
woningregister 1849 - 1859 blad 114; huisnummer 82 / 93
1849 - 1859 Hendrik Lammerts de Jager, werkman ( * 1822 te Balk);
1849 - 1852 Baukje de Vries, zonder beroep ( * 9 oktober 1785 te Franeker)
  Peeke Roelofs de Vries,
  Bonte Jurjens de Jager
volkstelling 1840, huisnummer Balk 82a
1840 Jan Hendriks Doorenspleet, werkman ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 115; huisnummer Balk 82a / 93
1849 - 1859 geen bewoners
   
woningregister 1859 - 1869 blad 37: kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 347, huisnummer Balk 93
1859 - 1869 Harmen Thees Hoogterp, koopman ( * 20 mei 1814 te Sloten); hoofd
1859 - 1864 Hidde Petrus Nota, ( * januari 1810 te Tjerkwerd); hoofd (gedoopt 13 januari 1810 te Blauwhuis RK)
1859 - 1866 Hendrikje Pelsma, weduwe Hidde Nota ( * 1807 te Balk); hoofd vanaf 1864
1860 - 1862 Grietje W Jongsma ( * 1817 te Oudega)
1860 - 1882 Pieter Baukes Poppes ( * 1842 te Balk)
1863 - 1865 Marten Martens van der Goot, arbeider ( * 31 juli 1835 te Balk); hoofd
1866 - 1868 Wybren Jacobs Propsma, timmerman ( * 20 mei 1836 te Delftrahuizen); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 38: kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 347, huisnummer Balk 93
1859 - 1869 Willem Jans Jasper, ( * 15 augustus 1829 te Tjalleberd); hoofd
1859 - 1869 Bokke Johannes de Jong, ( * 1833 te balk)
1859 - 1869 Gerrit Kleizes de Lange, ( * 5 november 1835 te Workum)
1868 - 1869 Geert Tjebbes Kuperus, ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
1859 - 1860 Bonte Jurjens de Jager, ( * 1823 te Balk)
  Sibbele Sytzes Arends, ( * 1 juni 1832 te Balk)
1860 - 1869 Folkert Martens Homma, ( * 1838 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 348, volgnummer 182 / 169
1869 - 1879 Folkert Martens Homma
woningregister 1869 - 1879 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 348, volgnummer 183 / 170
1869 - 1879 Bokke Johannes de Jong
woningregister 1869 - 1879 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 348, volgnummer 184 / 171
1869 - 1879 Geert Tjebbes Kuperus, ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
1873 - 1879 Hendrik Sjoerds Duim. kuiper ( * 24 januari 1846 te Koudum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 348, volgnummer 185 / 172
1869 - 1879 Gerrit Kleizes de Lange, bosarbeider ( * 5 november 1835 te Workum); hoofd
1875 - 1877 Fokke Jakobs Klijnsma, arbeider ( * 5 maart 1850 te Echten); inwonend, naar Ruigahuizen
woningregister 1869 - 1879 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 348, volgnummer 186 / 173
1869 - 1879 Marijke Jans Lam
1869 - 1879 Rein Tjeerds Pietersma
1869 - 1879 Tjebbe Jans Bandstra
woningregister 1869 - 1879 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 347, volgnummer 187 / 174
1869 - 1879 Harmen Thees Hoogterp
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 136; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 524
1880 - 1890 Harmen Thees Hoogterp  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 102; huisnummer Balk 93
1890 - 1896 Harmen Thees Hoogterp
1896 - 1900 Trijntje Boes, weduwe Harmen Thees Hoogterp
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 113; huisnummer Balk 93 / 123
1900 - 190? Trijntje Boes, winkeliersche
190? - 1910 Roelf Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 123 / 143
1910 - 1920 Roelf Groenewold
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 204; huisnummer Balk 123 / Balk 143
1911- 1920 Roelf Groenewold, olieslager ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 158; huisnummer Balk 172
1921 - 1921 Roelf Groenewold, olieslagersknecht ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek); hoofd
1921 - 1930 Aalk Visser, weduwe Roelf Groenewold, winkelierster ( * 6 december 1864 te Molkwerum); hoofd
1921 - 1922 Klaas van der Laan, machinist ( * 16 maart 1903 te Rees, Duitsland); niet verwant
1921 - 1922 Sieger Beenen, arbeider ( * 29 augustus 1897 te Katlijk); niet verwant
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 149; huisnummer Balk 173
1931 - 1935 Aalk Visser, weduwe Roelf Groenewold, winkelierster ( * 6 december 1864 te Molkwerum); hoofd
1935 - 1939 Hendrik Luyckx, zonder beroep ( * 14 februari 1891 te Mol, België); hoofd
1936 - 1939 Aalk Visser, weduwe Roelf Groenewold, schoonmoeder ( * 6 december 1864 te Molkwerum);
 
1931 - 1970 familie Luyckx
  sloop
     
bewoners
 
1879 - 188? Marijke Lam bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 137; A 525
188? - 1890 Hendrik de Wilde bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 137; A 525
1890 - 1896   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 102 nummer 93
1896 - 1900   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 102 nummer 93
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 113; huisnummer Balk 93 / 124
1900 - 190? Uilke Poppes, ( * 30 december 1827 te Balk); hoofd
190? - 191? Ids Valk, arbeider ( * 17 juni 1855 te Koudum); hoofd
190? - 191? Liesbert de Vries ( * 20 januari 1850 te Nijega); hoofd
190? - 191? Tea Rijpsma, arbeider ( * 2 juni 1864 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 124 / 144
1910 - 1910 Tea Rijpsma
1910 - 1913 Pieter Postma
1913 - 1913 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 189; huisnummer Balk 124
1910 - 1910 Tea Rijpsma, arbeider ( * 2 juni 1864 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 113; huisnummer Balk 144
1911 - 1913 Pieter Postma, venter ( *
     
bewoners Gaaikemastraat 8
huisnummers: ???? - (1839) Balk 82; (1859) - (1869) Balk 93; 1920 - 1930 Balk 173; 1930 - 1953 Balk 174; 1953 - heden Gaaikemastraat 8
     
1879 - 188? Baukjen Stuurman bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 137; A 526
188? - 1890 Jouke H de Jong bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 137; A 526
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 103; huisnummer Balk 93a
1890 - 1893 Grietje Eppinga, ( * 5 juli 1810 te Balk)
1893 - 1895 Martje Piersma, ( * 15 januari 1854 te Balk)
1895 - 1900 Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 115; huisnummer Balk 93a / 125
1900 - 190? Siebe Haringsma, arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
190? - 190? Klaaske Schram, ( * 27 januari 1839 te Balk); hoofd
190? - 190? Roelof van Elsloo, machinist ( * 16 februari 1881 te Sneek); hoofd
190? - 1910 Hendrik de Wilde, machinist ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 125 / 145
1910 - 1920 Hendrik de Wilde
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 60; huisnummer Balk 125 / Balk 145
1911 - 1920 Hendrik de Wilde, arbeider ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 159; huisnummer Balk 173
1921 - 1930 Hendrik de Wilde, los werkman ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 150; huisnummer Balk 174
1931 - 1932 Hendrik de Wilde, zonder beroep ( * 28 oktober 1855 te Wijckel); hoofd
 
  sloop  
     
bewoners Gaaikemastraat 9
huisnummers: ???? - (1839) Balk 82; (1859) - (1869) Balk 93; 1920 - 1930 Balk 174; 1930 - 1953 Balk 175; 1953 - 1980 Gaaikemastraat 9
1879 - 188? Tjibbe Jans Bandstra bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 138; A 527
188? - 1890 Joost Faber bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 138; A 527
     
1890 - 1900 Uilke Poppes bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 105 nummer 93bb
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 116; huisnummer Balk 93b / 126
1900 - 190? Hendrik Schram, arbeider ( * 23 oktober 1831 te Balk); hoofd
190? - 190? Klaas de Vries, schippersknecht ( * 28 september 1871 te Oudemirdum); hoofd
190? - 190? Pieter van der Wal, werkman ( * 13 decembere 1878 te Hemelum); hoofd
190? - 190? Hille Brinksma, arbeider ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen); hoofd
190? - 1910 Freerk Hoekema, koetsier ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 126 / 146
1910 - 1916 Freerk Hoekema
1916 - 1918 Meine Bosma
1918 - 1918 Hendrik Kortekamp
1918 - 1920 Martje Piersma
bevolkingsregister H-J 1911 - 1920 blad 52; huisnummer Balk 126 / Balk 146
1911 - 1916 Freerk Hoekema, petroleumventer ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister A-B 1911 - 1920 blad 143; huisnummer Balk 146
1916 - 1918 Meine Bosma, gasfitter ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister K-M 1911 - 1920 blad 64; huisnummer Balk 146
1918 - 1918 Hendrik Kortekamp, aardappelkoopman ( * 25 november 1838 te Sloten Frl); hoofd
bevolkingsregister N-R 1911 - 1920 blad 73; huisnummer Balk 146
1918 - 1920 Martje Piersma, zonder beroep ( * 15 janauri 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 160; huisnummer Balk 174
1921 - 1921 Martje Piersma, broodventster ( * 15 janauri 1854 te Balk); hoofd
1921 - 1926 Hendrik Hemstra, bankwerker ( * 18 september 1889 te Kubaard); hoofd
1926 - 1930 Albert Willems Weerman, grondwerker ( * 15 september 1891 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 151; huisnummer Balk 175
1931 - 1931 Albert Willems Weerman, opperman ( * 15 september 1891 te Balk); hoofd
1931 - 1939 Bauke Haringsma, los arbeider ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
 
  sloop  
     
bewoners Gaaikemastraat 10
huisnummers: ???? - (1839) Balk 82; (1859) - (1869) Balk 93; 1920 - 1930 Balk 175; 1930 - 1953 Balk 176; 1953 - 1980 Gaaikemastraat 10
1879 - 1890 Bregtje H. Drijfhout bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 138; A 528
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 104, huisnummer Balk 93b
1890 - 1890 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Hille Martens Homma, werkman ( * 5 juli 1830 te Balk); hoofd
1892 - 1895 Anne Roelof de Jong, arbeider
  Andries Martena, kleermaker
1895 - 1900 Ids Valk, werkman ( * 17 juni 1855 te Koudum)
1899 - 1899 Hendrik de Vries, arbeider ( * 29 augustus 1872 te Warns)
1890 - 189? Jacob Bremer
189? - 1900 Jitske van der Goot
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 117; huisnummer Balk 93c / 127
1900 - 190? Ids Valk, arbeider ( * 12 juni 1855 te Koudum); hoofd
190? - 1910 Hille Brinksma, arbeider ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 127 / 147
1910 - 1920 Hille Brinksma
1920 - 1920 Geeske Kuiper
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 193; huisnummer Balk 127 / Balk 147
1911 - 1920 Hille Brinksma, arbeider ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 82; huisnummer Balk 147
1920 - 1920 Geeske Kuiper, zonder beroep ( * 9 november 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 161; huisnummer Balk 175
1921 - 1930 Geeske Kuiper, zonder beroep ( * 9 november 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 152; huisnummer Balk 176
1931 - 1934 Geeske Kuiper, zonder beroep ( * 9 november 1851 te Balk); hoofd
1934 - 1936 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1936 - 1939 Age Pietersma, los werkman ( * 27 maart 1872 te Wijckel); hoofd
1939 - 1939 Sibbele Pietersma, broeder, zonder beroep ( * 14 januari 1870 te Wijckel)
 
2006 gesloopt  
     
bewoners Gaaikemastraat 11
huisnummers: ) Balk 93; 1920 - 1930 Balk 176; 1930 - 1953 Balk 177; 1953 - 1980 Gaaikemastraat 11
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 139; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 529
1880 - 1890 Pieter Meines Bosma, arbeider ( * 26 december 1845 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 107 huisnummer Balk 93d
1890 - 189? Fokke Roorda
189? - 1900 Thijs de Jager
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 118 huisnummer Balk 93d / 128
1900 - 190? Anne de Jong, koopman ( * 18 december 1856 te Sloten); hoofd
190? - 1907 Durk Piersma, arbeider ( * 14 augustus 1822 te Balk); hoofd
1907 - 1910 Martje Piersma, dochter ( * 15 januari 1854 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 128 / 148
1910 - 1918 Martje Piersma
1918 - 1920 Fintje Booij, weduwe Hendrik Kortekamp
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 73; huisnummer Balk 128 / Balk 148
1911 - 1918 Martje Piersma, zonder beroep ( * 15 januari 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 64; huisnummer Balk 148
1918 - 1920 Fintje Booij, weduwe Hendrik Kortekamp, zonder beroep ( * 9 december 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 141; huisnummer Balk 148
1920 - 1920 Fintje Booij, weduwe Hendrik Kortekamp, zonder beroep ( * 9 december 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 162; huisnummer Balk 176
1921 - 1924 Fintje Booij, weduwe Hendrik Kortekamp, zonder beroep ( * 9 december 1856 te Balk); hoofd
1922 - 1924 Johannes Haringsma, schoonzoon, los werkman ( * 12 juli 1883 te Balk)
1924 - 1926 Johannes Albertus Kramer, straatreiniger ( * 22 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
1926 - 1927 Anne de Groot, smidsknecht ( * 18 maart 1891 te Nijehaske); hoofd
1927 - 1930 Betze de Vries, brandstoffenhandelaar ( * 28 oktober 1851 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Grietje Bosma, weduwe Betze de Vries, zonder beroep ( * 2 februari 1862 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 153; huisnummer Balk 177
1931 - 1939 Grietje Bosma, weduwe Betze de Vries, zonder beroep ( * 2 februari 1862 te Balk)
 
1939 - 19??  
1983 gesloopt
     
bewoners
huisnummers: ???? - (1839) Balk 82; (1859) - (1869) Balk 93; 1910 - 1920 Balk 129 / 149; 1920 - 1930 Balk 177; 1930 - 1953 Balk 178; 1953 - 1980 Gaaikemastraat 12
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 108, nummer Balk 93e
1890 - 1890 Jan Bremer, ( * 27 juli 1814 te Oudemirdum); hoofd
1890 - 1891 Willem Pieters Weerman, werkman ( * 29 oktober 1868 te Sondel); hoofd
1891 - 1892 Teake Johannes Huisman, werkman ( * 6 april 1864 te Balk); hoofd
1892 - 1896 Pieter Christiaans Weerman, werkman ( * 24 februari 1822 te Nijemirdum); hoofd
1892- 1899 Klaaske Tuinman, weduwe Pieter Weerman, ( * 3 januari 1822 te Sondel); hoofd vanaf 1896
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 119; huisnummer Balk 93e / 129
1900 - 190? Durk Piersma, arbeider ( * 14 augustus 1822 te Balk); hoofd
190? - 190? Anne de Jong, koopman ( * 18 december 1856 te Sloten); hoofd
190? - 1910 Lammert de Graaf, arbeider ( * 15 november 1883 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 129 / 149
1910 - 1920 Klaaske Schram, weduwe Lubbert Hofstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 64; huisnummer Balk 129 / Balk 149
1911 - 1920 Klaaske Schram, weduwe Lubbert Hofstra, ( * 27 januari 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 163; huisnummer Balk 177
1921 - 1921 Klaaske Schram, weduwe Lubbert Hofstra, ( * 27 januari 1839 te Balk); hoofd
1921 - 1921 Foeke Wagenaar, veehandelaar ( * 19 augustus 1898 te Balk); hoofd
1921 - 1923 Johannes van Hes, chauffeur ( * 12 oktober 1893 te Nijemirdum); hoofd
1923 - 1928 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 10 juli 1889 te Hommerts); hoofd
1928 - 1930 Hendrik Jongstra, arbeider ( * 22 maart 1878 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 154; huisnummer Balk 178
1931 - 1934 Hendrik Jongstra, los arbeider ( * 22 maart 1878 te Hemelum); hoofd
1934 - 1939 Pietertje van der Woude, ( * 11 november 1898 te Scharnegoutum); hoofd
 
1939 - 19??  
1983 gesloopt
     

Hendrik Luyckx, kruidenier

 
voorgevel
foto beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
 
Hendrik Luyckx
bron: AR-partijblad afdeling Gaasterland uit waarschijnlijk 1939
 
winkelboekje
winkelboekje beschikbaar gesteld door de familie Luyckx
 
sloop
 
Balk A 224 in 1973
foto 036-004 gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
Het pand in 1973. De winkel is leeg en de meeste woningen daarachter ook.
 
Balk A 224 rond 1980 sloop
foto uit de Balkster Courant?
In het begin van de jaren tachtig is het pand aangekocht door de Gereformeerde Kerk. Leden van de kerk hebben het pand gesloopt.
!!!Oproep. Ik ben op zoek naar de originele foto !!!
 
steegwoningen
foto Johan Groenewoud
De steegwoningen bijna geheel afgebroken in februari 1983
 
anno 2006
foto Johan Groenewoud
Dit is wat er over is van de hele rij woningen in 2006
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-01-2023