Gaaikemastraat 5 en 6 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 78, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 81  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 225, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 5 en 6  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 5 hisgiscode: 1012

eigenaren

eigenaar in 1715: Gelke Tjeerds
eigenaar in 1729: IJble Hiddes
eigenaar in 1764: de Roomsche gemeente
eigenaar in 1812: Sjoerd Klazes Koornstra?
eigenaar in 1832 OAT: Sjoerd Klazes Koorenstra, omroeper te Balk
   
bij boedelscheiding in 1900 aan: Roelof Peekes de Vries, schipper te Balk
bij boedelscheiding in 1923 aan: Markus Bouwman, timmerman te Balk
verkoop in 1924 aan: Sijtze Sijtsma, timmerman te Balk
verkoop in 1958 aan: Gereformeerde gemeente te Balk
   
verkoop in ???? aan: snackbar De Linde
   
   
   
Balk A 225
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

225 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 225 in 1973
foto 036-005 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
het pand in 1973

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
kadastrale legger: eigenaar, beroep, woonplaats veranderingen / dj = dienstjaar
perceel Balk A 225    
     
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1870
 
verkoop kosterswoning verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1981
 
- Gereformeerde Kerk Gaaikemastraat 3
- verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
- kosterswoning Gaaikemastraat 5 bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1983
- 3 woningen Gaaikemastraat 7  
  - voormalige kosterswoning Gaaikemastraat 5
  - voormalig verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
  - 2 woningen Gaaikemastraat 7
 
verbouwingen
 
In 1913 laat Roelof de Vries de woning aan de Gaaikemastraat verbouwen. Het pand kreeg over een lengte van 6,2m een nieuw dak, een nieuwe voorgevel en nieuwe zijmuren van 3,7m lengte.
tekeningen volgens bouwvergunning 16 april 1913: voorgevel, begane grond, langsdoorsnede, dwarsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 81; 1859 - 1910 Balk 92; 1910 - 1914 Balk 122; 1914 - 1920 Balk 142; 1920 - 1930 Balk 170; 1930 - 1953 Balk 171; 1953-heden Gaaikemastraat 5
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Gelke Tjeerds / Claes Caspers; blad 80, nummer 78
1716 Gelke Tjeerds / Andries Sjoerds; blad 80, nummer 78
1717 - 1718 Gelke Tjeerds / Andries Sjoerds; blad 82, nummer 78
1721 - 1725 Gelke Tjeerds / Andries Sjoerds; blad 111, nummer 78
1729 - 1739 IJble Hiddes / zelfs; blad 111, nummer 78, de eigenaar arm
1742 - 1762 IJble Hiddes weduwe / zelfs; blad 111, nummer 78, de eigenaar arm
1764 - 1768 de Roomsche gemeente / Albert Sijtses; blad 111, nummer 78
1769 - 1771 de Roomsche gemeente / Johannes Alberts; blad 111, nummer 78
1772 - 1774 de Roomsche gemeente / Gerardus Alberts weduwe; blad 111, nummer 78
1775 de Roomsche gemeente / Gerardus Alberts weduwe; blad 164, nummer 79 tevoren nummer 78
1776 - 1780 de Roomsche gemeente / Gerardus Alberts weduwe; blad 164, nummer 79
1782 - 1785 de Roomsche gemeente / Ernst Arjens weduwe; blad 164, nummer 79
1786 - 1797 de Roomsche gemeente / Ernst Arjens weduwe; blad 165, nummer 79
1798 - 1804 de Roomsche gemeente / Arent Arjens weduwe; blad 165, nummer 79
speciekohieren 1748 - 1806
1805 2e post Sjoerd Klaaases in een armenhuis; blad 52, volgnummer 65
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 81
1812 Jan Jans, volgnummer 96
1812 Sjoerd Klazes Korenstra, volgnummer 244
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 81
1816 Thijs, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 81
1817 Thae, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 81
1821 Tjeerd, zoon van Pieter Sibles Pietersma en Teatske Veenstra geboren op nummer 81
1822 Sjoerd, zoon van Nanne Martens van der Goot en Korneliske Ykes Woudstra geboren op nummer 81
1822 Pieter Sibles Pietersma en Teatske Veenstra wonen op nummer 81
1824 Hendrik, zoon van Hendrik Hendriks Roorda en Baukjen Lykles Bosma geboren op nummer 81
volkstelling 1829; blad 91, huisnummer Balk 81
1829 Jan Sybes Bandstra, schoenmaker
volkstelling 1829; blad 92, huisnummer Balk 81
1829 Sjoerd Klazes Koorenstra, omroeper
volkstelling 1829; blad 93, huisnummer Balk 81?
1829 Hiltje Willlems Ruiter,
volkstelling 1829; blad 94, huisnummer Balk81
1829 Willem Hendriks de Jong, werkman
periode 1830 -1840; huisnummer Balk81
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 81
1840 Sjoerd Klazes Koorenstra, omroeper
periode 1841 -1849; huisnummer Balk81
   
woningregister 1849 - 1859 blad 111; huisnummer Balk 81 / 92
1849 - 185? Peeke Roelofs de Vries, werkman ( * 15 augustus 1822 te Balk); hoofd, naar Balk 82
185? - 185? Jurjen Stuurman, koopman/schipper ( * 1812 te Balk); hoofd
185? - 185? Wouter Jonkman, werkman ( * 6 april 1817 te Wolvega); hoofd
185? - 185? Pier Krijns Mulder, schoenmaker ( * 5 mei 1785 te Sint Jacobiparochie)
185? - 1859 Peeke Roelofs de Vries, werkman ( * 15 augustus 1822 te Balk); hoofd, van Balk 82
woningregister 1849 - 1859 blad 112; huisnummer Balk 81 / 92
1849 - 185? Akke Willems Visser (Bosma, Postma), wed. Sjoerd Klazes Koorenstra, omroepster ( * 1793 te Workum)
185? - 1859 Aukjen Tijsses Tijsma, weduwe Gerrit Jans Jansma, turfmeetster ( * 1794 te Koudum)
185? - 1859 Durk Piers Piersma, werkman ( * 1822 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 36; huisnummer Balk 92
1859 - 1869 Peeke Roelofs de Vries, ( * 15 augustus 1822 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 37; huisnummer Balk 92
1859 - 1869 Dooitje Jurjens Schram, ( * 27 oktober 1829 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 436; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 225, volgnummer 188 / 175
1869 - 1879 Roelof Peekes de Vries, ( * 20 mei 1848 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Gettje Lykles Bosma, ( * 24 september 1788 te Balk)
1869 - 1879 Marten Jans Homma, ( * 19 april 1850); hoofd
1869 - 1879 Hendrik Hendriks Roorda ( * 24 december 1850 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Peeke Roelofs de Vries, ( * 15 augustus 1822 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 225
1879 - 1889 Peeke Roelofs de Vries, koopman ( * 15 augustus 1822 te Balk); hoofd
1889 - 1890 Grietje Schram, weduwe Peeke Roelofs de Vries ( * 14 november 1823 te Balk); hoofd
1879 - 1890 Gerrit de Graaf, schoenmaker ( * 8 juli 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 100; huisnummer Balk 92
1890 - 1893 Grietje Schram, weduwe Peeke Roelofs de Vries ( * 14 november 1823 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Roelof Peekes de Vries, schipper ( * 20 mei 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 101; huisnummer Balk 92a
1890 - 1893 Jantje Gosses Pekema, weduwe Tjebbe Kuperus, zonder beroep ( * 25 april 1817 te Idskenhuizen); hoofd
1893 - 1894 Tea Rijpsma, werkman ( * 2 juni 1862 te Balk); hoofd
1894 - 1900 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 111; huisnummer Balk 92 / 122
1900 - 190? Roelof Peekes de Vries, schipper ( * 20 mei 1848 te Balk); hoofd
190? - 190? Tea Rijpsma, schoonbroeder ( * 5 juni 1863 te Balk)
1903 - 1905 Wobbigje Hofman, ( * 13 juli 1866 te Sloten)
1906 - 1906 Kornelis Homma, ( * 8 november 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 115; huisnummer Balk 92a / vervallen
1900 - 1910 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 122 / 142
1910 - 1920 Roelof Peekes de Vries,
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 173; huisnummer Balk 122 / Balk 142
1911 - 1920 Roelof Peekes de Vries, houthandelaar ( * 20 mei 1848 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Peeke Roelofs de Vries, schipper ( * 20 juni 1878 te Balk); zoon, inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 157; huisnummer Balk 170
1921 - 1922 Roelof Peekes de Vries, houthandelaar ( * 20 mei 1848 te Balk); hoofd
1922 - 1924 Markus Siebrens Bouwman, timmerman ( * 30 november 1884 te Sondel); hoofd
1922 - 1922 Annigje Smit, weduwe Bouwe de Boer, moeder ( * 11 maart 1860 te Wijckel); inwonend
1924 - 1930 Sijtze Douwes Sijtsma, timmerman ( * 24 januari 1895 te Sint Jacobiparochie); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 148; huisnummer Balk 171
1931 - 1939 Sijtze Douwes Sijtsma, houtbewerker ( * 24 januari 1895 te Sint Jacobiparochie); hoofd
1934 - 1939 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, moeder ( * 30 december 1872 te Berlikum); inwonend
 
1939 - 1958 familie Sijtsma
1958 - 1966 familie Ieke Wierda
  familie de Roos
  familie Hoekstra
  snackbar De Linde  
     
bewoners
huisnummers 1920 - 1930 Balk 170; 1930 - 1953 Balk 172; 1953 - 1958 Gaaikemastraat 6
     
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 16; huisnummer Balk 171
1920 - 1930 werkplaats en houtstek
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 14; huisnummer Balk 172
1930 - 1938 werkplaats en houtstek
     
firma Bouman & Sijtsma
 
foto 080-217
De Harichsterzijde tussen 1924 en 1929. Op het uithangbord links staat S.SIJTSMA, machinale houtbewerking. Door de brede steeg kwam je op het achtererf met de timmerschuur en opslagloods van Sijtse Sijtsma.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 oktober 1924
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1938
 
foto 500-009 eigen collectie
 
kosterswoning Gereformeerde Kerk
 
foto 036-005 gemaakt door Jan van der Berg
De Gaaikemastraat in 1973.
 
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De woning in 1983.
 
snackbar "De Linde"
 
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De Gaaikemastraat rond 1990.
 
bron: Balkster Courant van 9 juni 1994
 
In 2013 verhuisde de snackbar naar de overkant aan het Westein. Eigenaar ? van "De Linde" kocht het leegstaande pand van de voormalige AMRO-bank en verbouwde deze in een snackbar met groot terras. Het pand aan de Gaaikemastraat werd verkocht en is nu weer een woning geworden.
Het interieur van de snackbar in 2013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-06-2024