Gaaikemastraat 48
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 360, weiland in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Marten Brands van der Goot, grossier in Balk
   
verkoop in 1897 aan: coöperatieve zuivelfabriek "Harich"
   
   
   
   
 
2012 >>>
   
voorgevel
bewoners van Gaaikemastraat 48
huisnummers: 1897 - 1910 Harich 108a; 1910 - 191? Harich 147; 191? - 1920 Balk 180; 1920 - 1930 Balk 213; 1930 - 1953 Balk 220; 1953 - heden Gaaikemastraat 48
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 129; huisnummer Harich 108a
1897 - 1900 Nanne Reinders Kuperus, directeur zuivelfabriek ( * 19 september 1867 te Roordahuizum); hoofd
1897 - 1900 Bokje de Vries, dienstbode ( * 21 oktober 1878 te Cubaard); inwonend
1897 - 1898 Gerrit Falkena, volontair zuivelfabriek ( * 13 december 1877 te Bolsward); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 128; huisnummer Harich 108a / 147
1900 - 1910 Nanne Reinders Kuperus, directeur zuivelfabriek ( * 19 september 1867 te Roordahuizum); hoofd
1900 - 1901 Bokje de Vries, dienstbode ( * 21 oktober 1878 te Cubaard); inwonend
1900 - 1901 Gerrit Cnossen, commencaal ( * 7 april 1881 te Hommerts); inwonend
1901 - 1902 Tjitske van Elsloo, dienstbode ( * 18 april 1876 te Wyckel); inwonend
  Foekjen Breemer, dienstbode ( * 15 september 1878 te Wyckel); inwonend
1907 - 1908 IJsbrand van Staalduijnen, volontair zuivelfabriek? ( * 29 augustus 1891 te Naaldwijk); kostganger
huisnummerregister 1911 - 1920 huisnummer Harich 147
1910 - 1914 Nanne Reinders Kuperus
huisnummerregister 1911 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 180
1914 - 1920 Nanne Reinders Kuperus
1920 - 1920 Andries Dijkstra,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 92; huisnummer Harich 147
1911 - 1920 Nanne Reinders Kuperus, directeur zuivelfabriek ( * 19 september 1867 te Roordahuizum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 92; huisnummer Balk 180
1914 - 1920 Nanne Reinders Kuperus, directeur zuivelfabriek ( * 19 september 1867 te Roordahuizum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 89; huisnummer Balk 180
1920 - 1920 Andries Dijkstra, directeur zuivelfabriek ( * 8 maart 1890 te Oosterend); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 193; huisnummer Balk 213
1921 - 1930 Andries Dijkstra, directeur zuivelfabriek ( * 8 maart 1890 te Oosterend); hoofd
1922 - 1922 Regina van der Werf, dienstbode ( * 2 juli 1899 Harich); inwonend
1923 - 1925 Anna HF Holzke, dienstbode ( * 17 augustus 1901 W.Haven); inwonend
1925 - 1926 Froukje Spoelstra, dienstbode ( * 25 december 1905 Surhuisterveen); inwonend
1926 - 1928 Tetje Cnosssen, dienstbode ( * 16 mei 1909, Hommerts); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 188; huisnummer Balk 220
1931 - 1938 Andries Dijkstra, directeur zuivelfabriek ( * 8 maart 1890 te Oosterend); hoofd
1934 - 1934 Heinz Trilly Hilger volontair zuivelfabriek (* 16 december 1913 te Wuppertal); kostganger
1937 - 1939 Johan Bouma schoonvader (* 18 december 1859 te Westhem); inwonend
 
1938 - 1952 familie Dijkstra
1952 - 1973 familie Tiersma
1973 - 1993 familie Nijdam
     
zuivelfabriek
huisnummers: 1897 - 1910 Harich 108a; 1910 - 191? Harich 148; 191? - 1920 Balk 181; 1920 - 1930 Balk 214; 1930 - 1953 Balk 221; 1953 - 1998 Gaaikemastraat 49
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 128; huisnummer Harich 108a / 148
1900 - 1910 zuivelfabriek
huisnummerregister 1911 - 1920; huisnummer Harich 148
1911 - 191? zuivelfabriek
huisnummerregister 1911 - 1920; huisnummer Balk 181
191? - 1920 zuivelfabriek
huisnummerregister 1920 - 1930; huisnummer Balk 214
1921 - 1930 zuivelfabriek
huisnummerregister 1930 - 1939; huisnummer Balk 221
1931 - 1939 zuivelfabriek
 
1939 - 1998 zuivelfabriek  
     
coöperatieve Zuivelfariek "Harich"
 
direct naar foto's gemaakt door Joost Harmen van de Bogert in 1965 klik hier
 
zuivelfabriek
prentbriefkaart collectie Johan Groenewoud
Waarschijnlijk één van de oudste foto's van de fabriek. Onduidelijk is of deze foto is van voor of na de uitbreiding van 1907.
 
Schotanus kaart Balk
bron: Schotanuskaart 1718
 
Op de plek waar in de 17e en 18e eeuw de westelijk gelegen Balkster koornmolen heeft gestaan wordt aan het eind van 19e eeuw de coöperatieve zuivelfabriek Harich gebouwd. Al in 1886 waren er plannen voor het stichten van een boterfabriek in de voormalige stoomgrutterij van Reinder Lammerts Hamming aan de Lytse Side te Balk. In 1888 is men in beginsel akkoord. Bijna 10 jaar later is het dan eindelijk zover. De nieuwe fabriek met directeurswoning wordt op 22 oktober 1897 in gebruik genomen.
 
Hamming boterfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1886
 
boterfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1888
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1886
 
zuivelfabriek zuivelfabriek Harich
bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1896
Tjisse Kuperus uit Roordahuizum is een broer van Nanne Kuperus de 1e directeur in Harich.
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1896
 
zuivelfabriek Harich  
zuivelfabriek te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1896
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1896
 
 
zuivelfabriek te Harich zuivelfabriek te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 23 februari 1897
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1897
 
zuivelfabriek te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1897
 
In tegenstelling tot wat er in bovenstaand artikel staat worden in het uittreksel van de akte maar 35 namen genoemd.
 
1897 Balk, notaris L. H. Potma Statuten Betreft een stoomzuivelfabriek
 
1. Brant Hylkes van der Goot te Harich 19. Frans Pieters Deinum te Sondel
2. Auke Hettes de Vries te Harich 20. Bauke Folkertsma te Sondel
3. Rintje de Vries te Harich 21. Kerst Jans Beuckens te Sondel
4. Lyckele Reins Lycklema te Harich 22. Wiebe Boersma te Oudemirdum
5. Willem Asma te Harich 23. Otte Kornelis Bouwstra te Balk
6. Stoffel Bouwstra te Harich 24. Ype Schaap te Harich
7. Stoffel Hielkes van der Gaast te Wijckel 25. Jouke Durks Tuinier te Harich
8. Willem Freerks Beuckens te Wijckel 26. Haring de Vries te Harich
9. Foeke Dijkstra te Wijckel 27. Anne Visser te Harich
10. Jan Smit te Wijckel 28. Melchert Vogelzang te Wijckel
11. Hendrik Luinenburg te Wijckel 29. Pieter Hofstee te Wijckel
12. Pier Gerrits Leffertstra te Wijckel 30. Durk Jaarsma te Sondel
13. Roelof Jeens Dijkstra te Wijckel 31. Jan Freerks Beuckens te Oudemirdum
14. Brant Martens van der Goot te Sondel 32. Stoffel Stoffels Boersma te Nijemirdum
15. Hans Hoekstra te Sondel 33. Jacob Lieuwes van der Hoff te Oudemirdum
16. Harmen Douwes Boersma te Sondel 34. Willem Hendriks van der Goot te Oudemirdum
17. Igge Mulder te Sondel 35. Pieter Sietzes van der Hoff te Ruigahuizen
18. Andries Folkertsma te Sondel    
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070 Repertoirenr.: 11 d.d. 24 februari 1897
 
aanbesteding aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1897 bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1897
architect Wytze Durks de Jong
 
opening
bron: Nieuws van de Dag; kleine courant van 1 november 1897
 
ongeluk ongeluk
bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1900
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1900
 
zuivelfabriek Harich
bron: Nieuws van de Dag; Kleine courant van 26 november 1898
 
personeel zuivelfriek Harich
foto 375-001 beschikbaar gesteld door Menno Dijkstra
Het personeel van de zuivelfabriek circa 1900, kijk verder op deze link
 
zuivelfabriek Harich zuivelfabriek Harich
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 16 juli 1902
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 30 augustus 1902 >>>
 
zuivelfabriek Harich zuivelfabriek Harich
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 16 juli 1902 bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 28 februari 1903
 
eerste kaasmaker benoeming Deinema
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 13 juni 1903 bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 14 juni 1903
De familie Deinema gaat wonen op Eigen Haard.
 
zuivelfabriek te Harich
De zuivelfabriek te Harich rond 1912
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 15 november 1907
 
In 1907 volgt de eerste verbouwing en uitbreiding van de fabriek. Achter het bestaande fabrieksgebouw wordt een pekelkelder met daarboven een perslokaal gemaakt naar een ontwerp van architect Wytze Durks de Jong uit Sneek.
 
zuivelfabriek Harich
 
 
zuivelfabriek
foto 003-074 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
zuivelfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1911
klik op de afbeelding voor het volledige artikel
 
 
bron: 376-1 jaarverslag beschikbaar gesteld door Sytse Bouwhuis
 
J Kuperus diploma
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 14 februari 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 23 april 1913
 
kaasmaker
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1912
 
zuivelfabriek J de Mars
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 23 augustus 1913 bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 15 oktober 1913
 
laboratorium
 
De kwalieit van de produkten moest steeds beter worden. Om dit te bewerkstelligen was een laboratorium nodig. De Balkster timmerman Lucas Bouwman maakte de aanbouw tegen het in 1907 gemaakte pekelkelder.
tekeningen: plattegrond, gevel, doorsnede
bron: bouwvergunning 27 mei 1914 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
ledenvergadering
bron: Balkster Courant van 1 mei 1915
 
zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 5 juni 1915
 
personeel zuivelfabriek Harich
foto 204-001 beschikbaar gesteld door Ann Kuperus
Op de achtergrond de zuivelfabriek Harich bij Balk. De foto is genomen in de periode 1897 -1919 toen Nanne Kuperus hier directeur was. Kleis de Lange staat waarschijnlijk ook op deze foto. In 1929 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als werknemer bij de zuivelbriek. Rechts van het midden op de achtergrond de in 1907 gebouwde pekelkelder met perslokaal.
 
ongeluk
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 19 november 1915
 
aanbesteding machinegebouw  
aanbesteding
bron: Het Volk; dagblad voor de arbeiderspartij van 11 mei 1916
 
aanbesteding
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 12 mei 1916
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 28 april 1916
 
In 1916 werd het noodzakelijk de machinekamer te vergroten en te verplaatsen. Er kwam een nieuwe schoorsteen. Architect Tiede Tijsses Tijsma uit Balk tekende voor het ontwerp. Timmerman Thijs Johannes van Hout uit Balk was de laagste inschrijver met f 24.282,- Dit was f 3000,- boven de begroting, zodat Tiede Tijsma voor eigen risico de bouw van het machinegebouw voor zijn rekening nam.
tekeningen: voorgevel, achtergevel, plattegrond, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
grond te koop
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1916
 
benoeming personeel
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1917
 
benoeming
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1919
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1920 >>>
 
Andries Dijkstra
bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1920
 
De ontwikkelingen in de zuivelindustrie gaan gestaag verder. De grotere produktie vroeg om uitbreiding van opslagcapaciteit. In 1922 besluit de coöperatie om een kaaspakhuis met expeditieruimte te bouwen.
 
aanbesteding kaaspakuis
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 1922
 
bouw kaaspakhuis
klik op bovenstaande afbeelding voor de eerste pagina van het bestek
De gemeente Gaasterland verleent op 2 februari 1922 vergunning voor de bouw van het kaaspakhuis.
tekeningen: begane grond, voorgevel, zijgevel, dwarsdoorsnede, langsdoorsnede, situatie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
kaaspakhuis
foto 200-184 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het in 1922 gebouwde kaaspakhuis vlak voor de sloop in 1980
 
brand machinekamer  
brand machinekamer
bron: Nieuwsblad van het Noorden 30 december 1922
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant 29 december 1922
 
aanbesteding herbouw machinekamer  
aanbesteding herbouw machinekamer
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1923
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1923
 
 
Meindert Gerrits Dijkstra
foto 086-002 beschikbaar gesteld door de familie Dijkstra
 
Op de foto Meindert Gerrits Dijkstra. Hij maakte de botervaten voor de zuivelfabriek. De kuiperij bevond zich in het machinegebouw naast de steenkoolopslag en de machinekamer. Het vak van kuiper heeft hij in de fabriek geleerd. Daarvoor was hij werkzaam als koperslagersknecht.
Over het botertransport is meer te lezen in het boek "Melk en Melkproducten. Handboek voor zuivelbereiding, melk- en boteronderzoek, melkbacteriologie, pasteuriseeren, steriliseeren enz. Voor Nederland bewerkt door A.A. ter Haar"
Over botertransport wordt het volgende gezegd: pagina 1, pagina 2, pagina 3
Het boek "Yn en om it bûterfabryk" van Albert Cornelis Mulder geeft een prachtige beschrijving van de werkzaamheden in en om de zuivelfabrieken in Friesland.
 
kuipersgereedschap
kuipersgereedschap

 

botervat
botervat
tekeningen en leerboeken met dank aan Jacob Haker van de website www.zuivelhistorienederland.nl
 
 
In 1926 koopt de coöperatie de voormalige hoefijzerfabriek aan het Westeinde van Balk, nu Gaaikemastraat 40. In de fabriek worden twee woningen gemaakt voor het personeel. Het resterende deel wordt opslag.
 
 
brand zuivelfabriek kwajongen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 april 1927 bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 juli 1927
 
jubileum Kleis de Lange
jubileum Kleis de Lange in 1929
 
machist van der Wal machinist Zijlstra
bron: Leeuwarder Courant 31 juli 1929 bron: Leeuwarder Courant van 14 oktober 1930
  Roelof Zijlstra was tot hij ging trouwen in 1931 in de kost bij de familie Tjibbe van der Molen aan de Raadhuissstraat in Balk.
 
Roelof Zijlstra
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1938
 
machinist gevraagd machinist Wester
bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1938
Berend Wester
<<< bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1938
 
poederlokaal
 
aanbesteding poederlokaal
bron: Leeuwarder Courant 29 oktober 1934
Aan de voorzijde van het machinegebouw wordt in 1934 een poederlokaal gebouwd naar een ontwerp van architecten Hendrik Nieuwland (1872-1949) en Willem Frederik van der Vegte (1896-1963) uit Leeuwarden. Bouwvergunning afgegeven op 29 oktober 1934.
tekenen: situatie, plattegrond, gevels, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Bauke Schram
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 10 april 1936
De 59 jarige Bauke Schram uit Wijckel is als gevolg van een ongeluk bij de zuivelfabriek overleden op 3 april 1936.
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 1937
In 1937 gaat het hele fabricagegedeelte en de melkontvangst vlak achter de directeurswoning op de schop. Er komt ook een verdieping bovenop. Aannemer Jan van der Velde uit Balk voert de verbouwing uit naar een ontwerp van de architecten Nieuwland en van de Vegte uit Leeuwarden. Tijdens de werkzaamheden is er voor de melkontvangst een noordvoorzieningen gemaakt.
tekeningen bouwvergunning 4 juni 1937: noodmelkontvangst, begane grond, verdieping
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
aanbesteding kaaspakhuis
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1938
Nog geen jaar na de forse uitbreiding van de fabriek wordt de opslagcapaciteit voor kaas flink vergroot.
 
verpakking roomboter
foto 003-069 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
verpakking van een halve kilo eerste klas roomboter gemaakt in de zuivelfabriek in Balk
 
roomboter
 
bekroning  
Brant Hylke van der Goot
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 november 1942
klik op de afbeelding voor het complete artikel
bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1940  
 
Elfstedentocht
bron: Leeuwarder Nieuwsblad 10 februari 1940
 
vertrek Wester benoeming Jaarsma
bron: Friesch dagblad van 22 april 1940 bron: Leeuwarder Nieuwsblad 8 mei 1940
 
50 jarig jubileum
bron: De Heerenveensche Koerier van 19 juli 1947
 
machinisten eerste kaasmaker
bron: De Heerenveense Koerier van 20 januari 1951
 
bron: De Heerenveense Koerier van 2 februari 1949 fabriekscontroleur
 
 
bron: De Heerenveense Koerier van 3 november 1951 >>>
 
 
luchtfoto zuivelfabriek Harich
foto 003-072 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De zuivelfabriek met op de achtergrond de pas aangelegde Julianastraat met de in 1948 gebouwde woningen van het type Delfts Rood van de woningstichting Gaasterland.
 
benoeming Tiersma afscheid Dijkstra
bron: De Heerenveense Koerier van 8 oktober 1952
 
benoeming Tiersma
bron: De Heerenveense Koerier van 17 oktober 1952
 
 
 
 
 
 
bron: De Heerenveense Koerier van 14 november 1952 >
 
 
 
 
Gaaikemastraat
prentbriefkaart 127-001 beschikbaar gesteld door Marianne Planting
De Gaaikemastraat rond 1953 ter hoogte van de zuivelfabriek. Links één van de twee woningen die in 1939 zijn gebouwd tussen Eigen Haard en de Zuivelfabriek. De woning op de foto, Gaaikemastraat 50, is gebouwd voor Scholte Bremer en de andere woning, Gaaikemastraat 51, waarvan alleen het bruggetje te zien is op deze foto is gebouwd voor Hilbert Tromp.
 
eerste machinist machinist de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 9 juli 1955 bron: De Heerenveense Koerier van 8 augustus 1955
 
zuivelfabriek
briefkaart beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op de afbeelding voor de achterzijde
 
  bezoek Condens
personeel gezocht
bron: Balkster Courant van 23 maart 1957
 
melkrit
bron: Balkster Courant van 30 maart 1957
 
bron: Balkster Courant van 3 maart 1957 >>>
 
 
zuivelfabriek Harich te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1960
Cheshire en Stilton
 
zuivelfabriek
foto 003-079 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
kantoorgebouw
bron: Balkster Courant van 4 februari 1961
 
bouwers kantoorgebouw  
jubularissen
bron: Friesche Koerier van 4 april 1961
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 4 februari 1961
 
 
 
Joost Harmen van den Bogert (1926-1970) was in de jaren 60 van de twintigste eeuw assistent-directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Koudum en Balk. Als amateurfotograaf was hij actief bij de fotoclub in Balk. Van de werkzaamheden op en bij de zuivelfabriek in Balk heeft hij onderstaande foto's gemaakt. Het gezin van den Bogert woonde vlak naast de fabriek. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Rimmer van den Bogert.
De bijschriften samengesteld door Henk Roelevink, Gerben Breimer en Henk Kanninga..

zuivelfabriek Balk

administratie zuivelfabriek Balk
foto 301-036 de fabriek foto 301-004 administratie foto 301-035 lossen melkbussen
  Sjoukje Hoekstra en Sipke de Boer Klaas Muizelaar en Gosse van der Veen uit Oudemirdum
     

laboratorium

laboratorium boterbereiding
foto 301-003 laboratorium foto 301-021 laboratorium foto 301-026
Klaas Harkema? Laborant Gerben Blaam doet met een pipet melk in een butyrometer. Hiermee wordt het vetgehalte bepaald van de kaasmelk. (de Gerber methode)

Karnen en kneden van de boter. Een boterkarn. Bij Weerribbenzuivel wordt nog met een boterkarn gewerkt. www.weerribbenzuivel.nl

boterbereiding boterbereiding boterbereiding
foto 301-023 boterbereiding?? foto 301-025 boterbereiding foto 301-022 boterbereiding
  Jan Nieuwenhuis vult verpakkingen voor circa 20 kilo boter. Jan Nieuwenhuis bij de inpakmachine van Zwitsers fabrikaat
     
kaasmakerij kaasmakerij kaasmakerij
foto 301-019 foto 301-017 foto 301-014

Tebeldraineerbak. Vorm en draineer machine voor de Goudse kazen.

Kazen randen en omdraaien in het vat. (omlopen) Durk Wortman en Jappie Harkema Hier staan de Edammer kazen onder de pers. Anne Bethlehem
     
kaasmakerij kaasmakerij kaasmakerij
foto 301-012 foto 301-015 foto 301-016
Kazen randen en omgekeerd in het kaasvat. (omlopen) Age van der Goot? en Kobus Verf Roterende voorpersmachine voor Edammers. Jappie Harkema Edammer wrongelblok vanuit de draineerbak in de edammer voorpers
     
kaasmakerij

Wie staan er op deze foto's en welke fase van het productieproces is te zien?

contact

kaasmakerij
foto 301-010 kaasmakerij   foto 301-018
Kazen waar de omlooptijd verstreken is gaan in de pekel. Pieter de Jong uit Balk..   Wrongelblok voor goudse kaas vanuit draineerbak in kaasvat.
   

Hier worden de voorgevormde blokken wrongel in de vaten voor de Goudse kaas gedaan.

kaasmakerij kaasmagazijn kaaspakhuis
foto 301-011 foto 301-008 foto 301-009

Goudse na persen uit vat randen en dan zonder vatnet omgekeerd in het vat. (omlopen van de kaas) Age van der Goot?

Kaaspakhuis, Pieter de Jong uit Wijckel. kaaspakhuis
     
welke machine is dit? welke machine is dit? welke machine is dit
foto 301-005 foto 301-006 foto 301-007
Valstroom indampinstallatie. Hij stond aan de kant van het ketelhuis, Bennie de Groot was één van de condenseurs, weiindikken. Ammoniak koelmachine, onderdeel van de ijswaterinstallatie. Stoomketel, Backer en Rueb 'Breda’  ééntreksketel grijze kast aan de muur is een Mono apperaat meet de rookgassen gasfles rechts op foto was voor het aansteken van de oliebrander.
welke machine is dit welke machine is dit? welke machine is dit
foto 301-020 foto 301-027 foto 301-028

Een wrongelbereider (kaasbak) in bedrijf, rechts zie je het mes / roerwerk, in de midden denk ik de zeef waardoor de wei werd afgezogen.

Platen warmtewisselaar en bijbehorend intrektankje, zou maar zo kunnen dat het de kaasmelkpasteur is, mooi ook die Saunders regelbare handafsluiters boven het bakje.

 

Tebelwrongelbereider  8000L. In het midden de weizeef.

Bij Nestlé Osingahuizen hadden we ook veel saunderskranen kon je heel goed mee regelen maar sanitair slechte kranen als de membraam oud werd kwamen er kleine scheurtjes in. Ik zie geen centrifuges in de voorfabriek had je thermiseurs alle melk die in een kaasfabriek binnenkomt werd gethermiseert  67 gr.
welke machine is dit? welke machine is dit? oud gereedschap
foto 301-029 foto 301-030 foto 301-024

Opslag tanken voor ? Met een schaalverdeling op de buitenkant. Met behulp van een vlotter kon je het niveau in de tank aflezen. Op de voorgrond een aftappunt voor water en stoom.

Melkbussen reinigingsmachine in de fabriek werd die kannenwasser genoemd. Rechts machinist Klaas Jissink.

Oud gereedschap.
     
tankwagen Zutphen tank wagen Condens Leeuwarden klaverjassen in de kantine
foto 301-032 foto 301-031 foto 301-001
Tankwagen van de COMEGO uit Zutphen op het voorplein van de fabriek in Balk Tankwagen van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland uit Leeuwarden op het terrein van de fabriek in Balk. Klaverjassen in de kantine. Linker tafels Klaas van Dijk en Johannes Klijnsma.
In die tijd hadden alle deelnemende fabrieken die gezamenlijk eigendom waren van de CCF leverplicht aan de fabriek in Leeuwarden die zelf geen boeren had. Waarschijnlijk wordt er vollemelk of indedikte wei geladen. Rechter tafel Herre Zijlstra, Rein de Jong en Harm de Jong? Op de rug gezien Gerben Blaam.

De coöperatieve fabrieken hadden afhankelijk van hoeveel melk ze van de boeren kregen leveringsplicht aan de CCF Leeuwarden. De CCF was een topcoöperatie. Van de volle melk maakten ze Friesche vlag koffiemelk en gecondenriseerde melk in blik wat veel naar de Afrikaanse landen ging en van de ingedikte wei de melksuiker.

In Drenthe had je veel boterfabrieken die hielden dan ondermelk over wat terug ging naar de boeren voor de kalveren, daar hebben ze toen de DOMO in Beilen opgericht die maakte van de ondermelk melkpoeder. 
DOMO betekent :  Drentse Onder Melk Organisatie.

 
schoorsteen zuivelfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1978
 
zuivelfabriek Harich te Balk
foto genomen op 12 mei 1984 door Johan Groenewoud
 
foto 341-001 beschikbaar gesteld door Tallinus Tijben
klik op de afbeelding voor een foto zonder nummers
achterste rij:
1. Menno de Kroon, 2. Jelle Post, 3. Durk Wortman, 4. Anne Bethlehem, 5. Fonger Muizelaar, 6. Harry de Jong
middelste rij:
7. Johannes Rijpma, 8. Klaas Jissink, erachter 9. Jellie Lootsma, 10. Anne van den Berg, 11. Henk Kanninga, 12. Wiebe Visser, 13. Berend Thibaudier, erachter 14. Gerrit Schram, 15. Johannes Loonstra, 16. Douwe Bakker,
voorste rij:
17. Geert Bouma, 18. Hendrik Tijben, 19. mevrouw Altena, 20. Tallinus Tijben, 21. Klaas Hornstra, 22. Gerard Remmelink, 23. Dominicus Kock, 24. Henk Roelevink, 25. Age van der Goot, 25. Tjeerd Hoekstra, 27. Rein de Jong. 28. directeur Altena
 
Age van der Goot
bron: Balkster Courant van 14 april 1988
Age van der Goot Rein de Jong
Age van der Goot Rein de Jong
Rein de Jong
bron: Balkster Courant van 21 april 1988
 
reorganisatie zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 30 juni 1994 deel 1 / deel 2
 
 
 
 
pagina in bewerking
 
zuivelfabriek Harich te Balk 100 jaar
uitnodiging: blad 1, blad 2
 
zuivelfabriek Harich te Balk
bron: Balkster Courant van 30 oktober 1997
 
sluiting zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 25 juni 1998 ; deel 1, deel 2
 
sluiting zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 30 november 2000
 
meer over de zuivelhistorie in Nederland is te vinden op onderstaande websites
 
sloop zuivelfabriek
 
schoorsteen zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 14 juni 2001
schoorsteen zuivelfabriek
 
sloop zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 28 november 2002; vervolg van pagina 5
sloop zuivelfabriek
foto: Balkster Courant genomen op 14 november 2002 door Catrienus Meijer
De sloop van de zuivelfabriek verloopt traag. Een deel van het het oude kaaspakhuis wordt gesloopt.
 
sloop zuivelfabriek
foto: Balkster Courant genomen om 21 februari 2003 door Catrienus Meijer
In februari 2003 is het nog geen tien jaar oude hypermoderne kaaspakhuis alles wat nog rest van de eens zo belangrijke zuivelfabriek in Balk. De toekomst van de schoorsteen is nog onzeker.
 
schoorsteenpijp
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 2003
 
zuivelfabriek Harich te Balk
bron: Balkster Courant van 3 juli 2003
 
 
 
nieuwbouw appartementencomplex
 
artist impression
 
De Iendracht
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 2008
 
straatbeeld
 
achtergevel
 
sloop schoorsteenpijp
 
schoorsteen zuivelfabriek
bron: Balkster Courant van 27 maart 2014
 
zuivelfabriek
bron: Leeuwarder Courant 12 april 2014
 
afbraak schoorsteen
bron: Leeuwarder Courant van 20 mei 2014
 
afbraak schoorsteen zuivelfabriek
bron: Cobouw van 21 mei 2014
 
afbraak schoorsteen
bron: Telegraaf van 21 mei 2014
 
afbraak schoorsteen zuivelfabriek
foto gemaakt door Bram de Smit
Dit is wat er over is van de bijna 100 jaar oude schoorsteen.
 
schoorsteen
foto gemaakt door Jan de Vries op 1 juni 2014
Van schoorsteen tot bloembak.
 
kunstof op oude oude schoorsteen
bron: Balkster Courant van 1 juni 2014
 

 

laatste wijziging: 29 april 2017