Gaaikemastraat 43
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 358, weiland in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
verkoop in 1921 aan: Anne Piersma, veehandelaar te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
2013 >>>
   
Gaaikemstraat 43

kadastrale gegevens

 
358 vernummerd in ???? naar 931
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
verbouwingen
 
Gaaikemastraat 43
Op 18 juli 1921 verstrekt de gemeente Gaasterland vergunning aan veehandelaar Anne Piersma voor de bouw van een woning aan de kunstweg van Balk naar Kippenburg. De ontwerper van de woning was gemeentearchitect Douwe van der Meer uit Balk.
tekeningen: voorgevel, zijgevel, situatie, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
eerste steen
De eerste steen in de voorgevel gelegd door de vierjarige Evert Annes Piersma. De oudste zoon van de eigenaar.
 
verkopen
 
verkoop
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1974
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1974
 
bewoners
huisnummering: 1920 - 1930 Balk 209; 1930 - 1953 Balk 216; 1953 - heden Gaaikemastraat 43
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 189; huisnummer 209
1922 - 1925 Anne Piersma, veehandelaar (* 14 november 1889 te Balk)
1925 - 1929 Willem Croon, hoofd ULO-school (*27 november 1883 te Amsterdam)
1927 - 1929 Cornelia Veenstra, dienstbode (* 18 juni 1905 te Hitzum)
1925 - 1925 Janette van Zanten, wijkverpleegster (* 26 oktober 1895 te Zwolle)
1929 - 1930 Sijke Bouma, onderwijzeres (* 28 april 1894 te Wieuwerd)
1929 - 1930 Aagje Loopstra, onderwijzeres (* 13 mei 1911 te Joure)
1929 - 1930 Antje Schurink, onderwijzeres (* 10 maart 1907 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 184; huisnummer 216
1931 - 1932 Sijke Bouma, onderwijzeres op wachtgeld (* 28 april 1894 te Wieuwerd); hoofd
1932 - 1939 Maurens Veltman, zonder beroep (* 4 september 1865 te Stavoren); hoofd
1934 - 1934 Waltje Homminga, dienstbode (* 5 november 1910 te Oosterend); inwonend
1934 - 1935 Jantje Piet, dienstbode (* 21 juni 1911 te St. Nicolaasga); inwonend
1936 - 1939 Afke Dooper, dienstbode (* 20 augustus 1917 te Ruigahuizen); inwonend
1939 - 19?? Pietje Jongema, weduwe van Pieter Vellinga (* 17 maart 1870 te Spannum); hoofd
1939 - 19?? Iek Roelevink, dienstbode (* 22 juli 1915 te Oudemirdum); inwonend
 
   
19?? - 1974 Anne Huisman,
1974 - 19?? familie Bergsma,
  familie Steunebrink,
     

 

laatste wijziging: 24 augustus 2013