Gaaikemastraat 4 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 80  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 226, schuur en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 4  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 3 hisgiscode: 1013

eigenaren

eigenaar in 1715: geen, waarschijnlijk gebouwd rond 1774
eigenaar in 1775: Pieter Hendriks
eigenaar in 1782: Anneke Hendriks
eigenaar in 1832 Inne Johannes Betzema, bakker te Balk en Baukje Wabes Wieringa echtelieden
bij boedelscheiding in 1880 aan: Wabe Innes Betzema zonder beroep te Balk en Tetje Innes Betzema zonder beroep te Balk
   
   
verkoop in 1906 aan: Hans Willems van der Veer koopman te Balk (A 588)
verkoop in 1919 aan: Hans Willems van der Veer koopman te Balk (A 846)
verkoop in 1930 aan: Sijtze Sijtsma, timmerman te Balk
verkoop in 1958 aan: Gereformeerde Kerk te Balk
verkoop in 1983 aan:  
   
Balk A 226
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

226 vernummerd in 1881 naar 588, 589, 590
588 vernummerd in 1909 naar 847
589 komt uit 226 en 227
589 vernummerd in 1901 naar 741, 742, 743
590 ongewijzigd tot 1928
847 vernummerd in 1926 naar 1033
1033 komt uit 846 en 847
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 226 rond 1920
Het pand rond 1925

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1879 bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1880
 
perceel 1 = Gaaikemastraat 1; perceel 2 = Gaaikemastraat 2; perceel 3 = Gaaikemastraat 3; perceel 4 = Gaaikemastraat 4
 
Verkoop Gereformeerde Kerk verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1981
 
- Gereformeerde Kerk Gaaikemastraat 3
- verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
- kosterswoning Gaaikemastraat 5 bron: Leeuwarder Courant van 14 mei 1983
- 3 woningen Gaaikemastraat 7 - voormalige kosterswoning Gaaikemastraat 5
  - voormalig verenigingsgebouw Gaaikemastraat 4
  - 2 woningen Gaaikemastraat 7
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 80a; 1859 - 1869 Balk 91 hok; ; 1920 - 1930 Balk 169; 1930 - 1953 Balk 170; 1953 - heden Gaaikemastraat 4
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1774 niet genoemd in cohieren
1775 - 1779 Pieter Hendriks / Anneke Hendriks; blad 164, nummer 78
1780 Pieter Hendriks erven / Anneke Hendriks; blad 164, nummer 78
1782 - 1785 Anneke Hendriks / zelfs; blad 164, nummer 78
1786 - 1804 Anneke Hendriks / zelfs; blad 165, nummer 78
speciekohieren 1748 - 1806
1805 ??
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk ?
1812 ??
volkstelling 1829
1829  
volkstelling 1840; huisnummer Balk 80
1840  
woningregister 1849 - 1859 blad 110; huisnummer Balk 80 / 91
1849 - 1859 geen omschrijving
woningregister 1859 - 1869 blad 36; huisnummer Balk 91
1859 - 1869 hok
woningregister 1869 - 1879 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 226, volgnummer 189 / 176
1869 - 1879 schuurtje
bevolkingsregister 1879 - 1890
1879 - 1890 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ?; huisnummer Balk 91
1890 - 1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ?; huisnummer Balk 91 / 121
1900 - 1910 niet genoemd in register
register van huisnummering 1910-1920 blad 7; huisnummer Balk 121 / 141
1910 - 1910 bergplaats
1910 - 1920 Hans van der Veer
bevolkingsregister 1910 - 1910 T-V blad 64; huisnummer Balk 141
1911 - 1920 Hans van der Veer, petroleumventer / winkelier ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 156; huisnummer Balk 169
1921 - 1929 Hans van der Veer, koopman en ?? levensverzekeringen ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Theunis Toering, betonwerker ( * 20 december 1902 te Terband); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 147; huisnummer Balk 170
1931 - 1931 Theunis Toering, betonwerker ( * 20 december 1902 te Terband); hoofd
1931 - 1939 Bauke Tamminga, botermaker / winkelier ( * 22 september 1887 te Midlum); hoofd
1931 - 1937 Jelle Sienstra, machinist ( * 20 september 1911 te Harich); naar Duitsland
 
1939 - 1959 Bauke Tamminga
     

van der Veer

 
Gaaikemastraat 4
Omschrijving van vernieuwing van het bestaande pakhuis van H.W. van der Veer te Balk
Opgaaf der werkzaamheden.
Het bestaande pakhuis geheel af te breken en op te ruimen, en het daar ter plaatse bouwen van een gebouw volgens bijgaande tekening, bevattende beneden pakhuis en boven een slaapkamer. De afmetingen van het gebouw waren 3,14m breed en 5,60 meter diep.
tekeningen: voorgevel en doorsnede, plattegrond
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland dd 3 oktober 1906
Het pakhuis is gebouwd door timmerman Halbe Doele
 
Balk A 226 rond 1920 winkel
 
Rond 1930 wordt een pand aan de Harichsterzijde gekocht, van Swinderenstraat 43, waar inmiddels de 4e generatie van de familie, Willem van der Veer, een Blokker vestiging heeft.
 

groenteboer Tamminga

 
Op 25 september 1931 begint Bauke Tamminga aan de Gaaikemastraat een bescheiden groentenhandel.
 
Tamminga Tamminga
bron: Balkster Courant van 18 december 1948 bron: Balkster Courant van 25 december 1948
 
Tamminga
foto 203-004 beschikbaar gesteld door Durk Groenhof
Lammert de Graaf "sutelt" met de groentenkar van Tamminga in de Dubbelstraat in Balk. Feikje Groenhof-Doele loopt met de bak van de weegschaal in de hand rond de kar en zoekt zelf haar groenten uit. De foto is gemaakt in 1951 door een straatfotograaf.
 
Tamminga
bron: Balkster Courant van 18 december 1948
In 1959 verhuist de familie Tamminga naar de Van Swinderenstraat 63
 

Gereformeerde kerk

 

In 1958 koopt de Gereformeerde kerk de winkel en het woonhuis met timmerschuur van Sijtse Sijtsma. De winkel en de timmerschuur worden gesloopt. In 1961 laat de kerk een verenigingsgebouw bouwen achter op het terrein.

 
opening Trefpunt
bron: Balkster Courant van 14 oktober 1961
 
Trefpunt
Het pas opgeleverde gebouw. De naam "Trefpunt"moet nog worden aangebracht boven de hoofdingang.
 
rommelmarkt
Rommelmakrt gehouden ten behoeve van het Bouwfonds in oktober 1979
 
!!! Van bovenstaande foto's zou ik graag een origineel exemplaar willen scannen !!!
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-09-2022