Gaaikemastraat 35, 36, 37, 38
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 345, huis en erf in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 erven Zacharias Alderts Voetman
   
  Gaaikemastraat 37 en 38
verkoop in ? aan: Maatschappij Gaasterland
verkoop in 1899 aan: Gerben Meinderts Frankena, koopman te Balk
verkoop in 1917 aan: Severinus Franzes Haarsma (*1888), timmerman te Balk
verkoop in 1917 aan: Sjoerd Wybrens Pelsma, smid te Balk
verkoop in 1919 aan: Jacobus Mandemaker
  Gaaikemastraat 35 en 36
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage
verkoop in 1901 aan: Gerben Meinderts Frankena, koopman te Balk
verkoop in 1917 aan: Johannes Geerts Kuperus, kaashandelaar te Balk
   
   
 
2006 >>>
 
kadastrale gegevens
Balk H 345 en 346 vernummerd in 1850? naar 644-648
H 645 ongewijzigd tot 1929
H 646 vernummerd in 1884 naar H 926
H 647 vernummerd in 1884 naar H 927
H 648 vernummerd in 1884 naar H 928
H 928 vernummerd in 1898 naar H 1083
H 1081 komt uit H 883
H 1081 vernummerd in 1905 naar H 1132 en 1133
H 1082 komt uit H 884
H 1083 komt uit H 883,884 en 928
H 1083 vernummerd in 1905 naar H 1133
Balk H 345
foto: collectie Berend Bakker
verkopen
 
Gaaikemastraat 37  
eigendommen van Arend Berends Sikkes
perceel A 1:
van Swinderenstraat 52
perceel A 2:
van Swinderenstraat 53 (adres in 1953)
 
eigendommen van de erven Gerben Meinderts Frankena
perceel B 1:
Gaaikemastraat 37 en 38 (adres in 1953)
 
perceel B 2:
Gaaikemastraat 35 en 36 ( adres in 1953)
 
perceel B 3:
Wilhelminastraat 11a (adres is 2019)
timmerfabriek Sijtsma
 
 
Gaaikemastraat
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 februari 1917
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1917
 
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1869 - 1880 Balk 113; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 1910 - 191? Harich 190; 191? 1920 Balk 173; 1920 - 1930 Balk 202; 1930 - 1938 Balk 203; 1953 - ???? Gaaikemastraat 35
     
   
 
   
   
woningregister 1849 - 1859 blad 132; huisnummer Balk 88a / 113
1849 - 185? Fokke de Boer, zonder beroep ( * 1783 te Balk); hoofd
185? - 185? Betze Schram, werkman ( * 1784 te Balk); hoofd
185? - 1852 Romke Kramer, smidsknecht ( * 1815 te Franeker); hoofd, van Balk 127, naar Franeker
1852 - 185 Jacob Fokkes Klijnsma, werkman ( * 5 juni 1810 te Echten); hoofd, naar Balk 91
  Jacob Jongstra, werkman ( * 13 december 1829 te Balk)
  Jurjen Jongstra, werkman ( * 23 januari 1833 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645; huisnummer Balk 113
1859 - 1869 Ruurd Jentjes Bekema, ( * 7 september 1806 te Woudsend)
1859 - 1869 Antje Eelkes de Boer, weduwe Pieter Johannes de Winter, schoonmoeder ( * 1780 te Indijk); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645, volgnummer 163 / 150
1869 - 1879 Jan Douwes Reekers, bosarbeider ( * 12 april 1841 te Balk)
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 645
1880 - 1890 Jan Douwes Reekers, visser ( * 12 april 1841 te Balk); hoofd
  Hendrik Hielkes Bijma, neef, visser ( * 16 augustus 1856 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 124; huisnummer Harich 106
1890 - 1900 Johannes Koornstra, werkman ( * 8 april 1853 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 125; huisnummer Harich 106 / 160
1900 - 1900 Johannes Koornstra, werkman ( * 8 april 1853 te Balk); hoofd
1900 - 190? Tetje Herder, weduwe Johannes Koornstra, ( * 14 maart 1852 te Ouwsterhaule); hoofd
190? - 190? Jouke Haringsma, vrachtrijder ( * 8 februari 1844 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jacob de Graaf, arbeider ( * 31 december 1851 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 160
1910 - 191? Jacob de Graaf
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 173
191? - 1914 Jacob de Graaf
1914 - 1920 Ane de Vos
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 199; huisnummer Harich 160
1911 - 191? Jacob de Graaf, arbeider ( * 31 december 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 122; huisnummer Balk 173
191? - 1920 Ane de Vos, olieslagersknecht ( * 4 juni 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 184; huisnummer Balk 202
1921 - 1923 Ane de Vos, los arbeider ( * 4 juni 1878 te Balk); hoofd
1923 - 1926 Rinske de Graaf, weduwe Ane de Vos, vroedvrouw ( * 24 juni 1874 te Oudemirdum)
1926 - 1927 Hendrik Jongstra, arbeider ( * 24 maart 1878 te Hemelum); hoofd
1928 - 1930 Hans Hoekstra, arbeider ( 7 juni 1880 te Jorwerd); hoofd
1930 - 1930 Pieter Leijenaar, veekoopman ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 173; huisnummer Balk 203
1931 - 1939 Pieter Leijenaar, veekoopman ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
 
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 189; 191? 1920 Balk 174; 1920 - 1930 Balk 203; 1930 - 1938 Balk 204; 1953 - ???? Gaaikemastraat 36
     
 
   
woningregister 1849 - 1859 blad 133; huisnummer Balk 88a / 112
1849 - 185? Jan Jakobs Jongstra, werkman ( * 18 november 1800 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
185? - 1859 Trijntje L Coldewijer ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646; huisnummer Balk 112
1859 - 1869 Trijntje L Coldewijer, zonder beroep ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646, volgnummer 162 / 149
1869 - 1879 Minze Pieters ten Woude, bosarbeider ( * 11 april 1811 te Steggerda)
1869 - 1879 Trijntje Lammerts Coldeweijer, zonder beroep ( * 2 maart 1814 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 646
1880 - 1883 Franke Meinderts Frankena, koopman ( * 24 maart 1835 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1880 - 1890 Eeuw Frankes Frankema, ( * 13 februari 1870 te Balk)
1880 - 1890 Meindert Frankes Frankena, ( * 20 april 1873 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 122; huisnummer Harich 104 (105)
1890 - 1895 Hendrikus de Jong, werkman ( * 1 december 1849 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1895 - 1900 Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong,
bevolkingsregister 1900-1910 blad 124 nummer Harich 105 / 159
1900 - 190? Lijsbert Frankena, weduwe Hendrikus de Jong,
190? - 190? Hendrik de Wilde, arbeider
190? - 190? Jan Wierda, fabrieksarbeider
190? - 1910 Anne de Jong, koopman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 159
1910 - 191? Anne de Jong
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 174
191? - 1920 Anne de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 181; huisnummer Harich 159 / Balk 174
1911 - 1920 Anne de Jong, veekoopman ( * 13 december 1856 te Sloten, frl.); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 185; huisnummer Balk 203
1921 - 1928 Anne de Jong, veekoopman ( * 13 december 1856 te Sloten, frl.); hoofd
1921 - 1930 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong ( * 27 december 1854 te Westerbork); hoofd vanaf 1928
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 174; huisnummer Balk 204
1931 - 1931 Hendrikje ten Woude, weduwe Anne de Jong ( * 27 december 1854 te Westerbork); hoofd
1931 - 1932 Jacob Kuperus, landarbeider ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum); hoofd
1932 - 1939 Kerst Boomsma, landarbeider ( * 20 november 1902 te Sondel): hoofd
 
     
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1859 - 1879 Balk 111; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 104; 1910 - 191? Harich 158; 191? 1920 Balk 175; 1920 - 1930 Balk 204; 1930 - 1938 Balk 205; vervallen
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk ??
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 135; huisnummer Balk 88a / 111
1849 - 185? Jan Jansma, werkman ( * 1815 te Balk)
185? - 1869 Gerlof Posthuma, werkman ( * 1825 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647; huisnummer 111
1859 - 1869 Gerlof J Postma, ( * 1825 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647, volgnummer 161 / 148
1869 - 1879 Gerlof Jans Posthuma, stoelwinder ( * 14 april 1825 te Balk)
1877 - 1877 Sjieuwke Koopmans ( * 19 april 1855 te Sneek)
1878 - 1879 Jacobje Baaima, weduwe Tjemme Jarigs van Dam ( * 19 juli 1833 te Kolderwolde)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 596; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 647
1880 - 1890 Gerlof Jans, stoelenmaker ( * 14 april 1825 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890-1900 blad 123 nummer Harich 105 (104)
1890 - 1900 Hylke Hylkes de Vries, olieslagersknecht ( * 1 april 1839 te Warns); hoofd
bevolkingsregister 1900-1910 blad 123 nummer Harich 104 / 158
1900 - 1902 Hylke Hylkes de Vries, machinist ( * 1 april 1839 te Warns); hoofd
1902 - 190? Albertus Polder,
190? - 1910 Tetje Herder (wed. J. Koornstra)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 158
1910 - 191? Tetje Herder (wed. J. Koornstra)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 175
191? - 191? Tetje Herder (wed. J. Koornstra)
1913 - 1914 Sietse van der Wal
1914 - 1920 Jacob de Graaf
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 186; huisnummer Harich 158 / Balk 175
191? - 191? Tetje Herder, weduwe Johannes Koornstra, zonder beroep ( * 15 maart 1852 te Ouwsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 95; huisnummer Balk 175
1913 - 1914 Sietse van der Wal, stoombootknecht ( * 21 november 1884 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 199; huisnummer Balk 175
1914 - 1920 Jacob de Graaf, arbeider ( * 31 december 1851 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 186; huisnummer Balk 204
1920 - 1926 Jacob de Graaf, bankwerker ( * 31 december 1851 te Balk); hoofd
1926 - 1926 Douwe Jongsma, arbeider ( * 25 juli 1896 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1926 - 1929 Roelofje Fokkens, weduwe Berend Otten, ( * 9 ju;i 1874 te Tjerkgaast); hoofd
1929 - 1930 Jan de Jager, reiziger ( * 21 augustus 1907 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 175 ; huisnummer Balk 205
1930 - 1931 Jan de Jager, rijwielhersteller ( * 21 augustus 1907 te Balk); hoofd, vertrokken naar Enkhuizen
 
     
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 88a; 1859 - 1879 Balk 110; 1880 - 1890 Harich ??; 1890 - 1910 Harich 103; 1910 - 191? Harich 157; 191? 1920 Balk 176; 1920 - 1930 Balk 205; 1930 - 1938 Balk 206; 1953 - ???? Gaaikemastraat 37
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk ??
1840  
   
woningregister 1849 - 1859 blad 135; huisnummer Balk 88a / 110
1849 - 185? Manus Mous, werkman ( * 1803 te Harich)
185? - 1859 Jan Jakobs Jongstra, ( * 18 november 1800 te Mirns)
woningregister 1859 - 1869 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648; huisnummer Balk 110
1859 - 1869 Jan Jakobs Jongstra, ( * 18 november 1800 te Mirns)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648, volgnummer 160
1869 - 1873 Jan Jakobs Jongstra, bosarbeider ( * 18 november 1800 te Mirns/Hemelum); hoofd
1869 - 187? Antje Alberts Jongsma, weduwe Jan Jakobs Jongstra (* 21 april 1830 te Koudum); naar volgnummer 543
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 595; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 648
1880 - 1890 Gerben Meinderts Frankena, slager ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 121; huisnummer Harich 103
1890 - 1900 Gerben Meinderts Frankena, veekoopman ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1890 - 1900 Meindert Frankena, neef ( * 20 april 1873 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Harich 103 / 157
1900 - 1910 Gerben Meinderts Frankena, veekoopman ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1900 - 190? Meindert Frankena, neef ( * 20 april 1873 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Harich 157
1910 - 191? Gerben Meinderts Frankena,
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 176
191? - 1916 Gerben Meinderts Frankena,
1917 - 1919 Jelle Zoethout
1919 - 1920 Jacobus Mandemaker
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 149; huisnummer Harich 157 / Balk 176
1911 - 1916 Gerben Meinderts Frankena, veekoopman ( * 11 januari 1837 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 160; huisnummer Balk 176
1917 - 1919 Jelle Zoethout, timmerman ( * 26 juni 1879 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 183; huisnummer Balk 176
1919 - 1920 Jacobus Mandemaker, koopman in lompen ( * 11 juni 1865 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 187; huisnummer Balk 205
1920 - 1930 Jacobus Mandemaker, koopman in lompen ( * 11 juni 1865 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 176; huisnummer Balk 206
1931 - 1938 Jacobus Mandemaker, lompen koopman ( * 11 juni 1865 te Heerenveen); hoofd
1931 - 1939 Geertje Hoekstra, weduwe Jacobus Mandemaker ( * 3 juni 1871 te Balk); hoofd in 1938
1931 - 1939 Bauke Mandemaker, rijwielhersteller ( * 26 januari 1914 te Balk); hoofd vanaf 1938
 
1939 - heden familie Mandemaker
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 186; 191? 1920 Balk 177; 1920 - 1930 Balk 206; 1930 - 1938 Balk 207; 1953 - ???? Gaaikemastraat 38
1910 - 191? slachtplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 11; huisnummer Harich 156
191? - 1920 slachtplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 13; huisnummer 177
1920 - 1930 werkplaats en stalling register van huisnummering 1921-1930 blad 19; huisnummer 206
1930 - 1938 werkplaats register van huisnummering 1930-1938 blad 16; huisnummer 207
     
 
 
Balk H 345
foto beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
Een deel van het blokje van vier woningen met op de foto Geertje Mandemaker en Meinskje Leijenaar-Wierstra
 

 

laatste wijziging: 10 april 2017