Gaaikemastraat 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 77, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 80  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 227, schuur en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 3 hisgiscode: 1014

eigenaren

eigenaar in 1715: Pieter Passchiers
eigenaar in 1758: Passchier Pieters
eigenaar in 1775: Sijtse Douwes
eigenaar in 1795: Anneke Hendriks
eigenaar in 1812: Tjeerd Haaitjes
eigenaar in 1832 OAT: Inne Johannes Betzema, bakker te Balk en Baukje Wabes Wieringa echtelieden
bij boedelscheiding in 1880 aan: Wabe Innes Betzema, zonder beroep te Balk
verkoop in 1892 aan: Gerben Meinderts Frankena, koopman te Harich
verkoop in 1894 aan: Gereformeerde Kerk te Balk
verkoop in 1982 aan: Age van der Werf The String
verkoop in ???? aan: Sven Storms en Hannie Brandsma
verkoop in 2007 aan: Jelle Dijkman en Johan Boonstra
   
Balk A 227 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

227 vernummerd in 1881 naar 589
589 komt uit 226 en 227
589 vernummerd in 1901 naar 741, 742, 743
741 vernummerd in 1909 naar 846
742 vernummerd in 1921 naar 982
743 vernummerd in 1921 naar 982
846 vernummerd in 1926 naar 1033
1033 komt uit 846 en 847
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 227 rond 1925
rond 1925

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1879 bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1880
 
perceel 1 = Gaaikemastraat 1; perceel 2 = Gaaikemastraat 2; perceel 3 = Gaaikemastraat 3; perceel 4 = Gaaikemastraat 4
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1892
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 80; 1859 - 1910 Balk 90; 1910 - 1914 Balk 119; 1914 - 1920 Balk 139; 1930 - 1953 Balk 169; 1953 - heden Gaaikemastraat 3
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pieter Passchiers / zelfs; blad 80, nummer 77
1717 - 1718 Pieter Passchiers / zelfs; blad 82, nummer 77
1721 - 1722 Pieter Pieters (Passchiers) / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, twee kleine hutties en de eigenaar behoeftig
1725 Pieter Pieters / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, twee kleine huiskes en de eigenaar arm
1729 - 1745 Pieter Passchier / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, klein huisinge den eigenaar arm
1746 Pieter Passchiers / zelfs en Sijtse Douwes; blad 111, nummer 77, een kleijn huisje den eigenaar arm
1747 Pieter Passchiers erven / zelfs; blad 111, nummer 77, een kleijn huisje den eigenaar arm
1748 - 1750 Pieter Passchiers erven / Sijtse Douwes; blad 111, nummer 77, een kleijn huisje den eigenaar arm
1758- 1774 Passchier Pieters / Sijtse Douwes; blad 111, nummer 77, een kleijn huisje den eigenaar arm
1775 - 1779 Sijtse Douwes / zelfs; blad 164, nummer 77
1780 Sijtse Douwes erven / huysinge ledigh; blad 164, nummer 77
1782 - 1785 Pieter Folkerts / zelfs; blad 164, nummer 77
1786 - 1794 Pieter Folkerts / zelfs; blad 165, nummer 77
1795 Anneke Hendriks / Andries Annekes; blad 165, nummer 77
1797 - 1801 Anneke Hendriks / Jan Stoffels; blad 165, nummer 77
1803 Anneke Hendriks / Anneke Andries; blad 165, nummer 77
1802 - 1804 Anneke Hendriks / Andries Annekes; blad 165, nummer 77
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Anneke Hendriks, weduwe gealimiteerd; volgnummer 66
1805 Andries Annekes, gealimiteerd; volgnummer 66
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 80
1812 Tjeerd Haaitjes, volgnummer 66
periode 1812 - 1829
1814 Rinke Tjeerds Haitjema geboren op nummer Balk 80
1816 Gatske Tjeerds Haitjema geboren op nummer Balk 80
1829 Marijke, dochter van Johannes Bontes de Jager en Harmentje Anskes Schotanus geboren en overleden op huisnummer Balk 80
volkstelling 1829; huisnummer Balk 80
1829 Hittje Hendriks van Egten, winkeliersche
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 80
1840 Hittje Hendriks van Egten
  Aaltje Annes Folmer, winkeliersche
periode 1841 - 1849
1842 Hittje Hendriks van Egten overleden op huisnummer Balk 80
woningregister 1849 - 1859 blad 109; huisnummer Balk 80 / 90
1849 - 1849 Siemen de Jong, winkelier ( * 22 april 1825 te Balk)
1849 - 1852 Karel Gerrits van Maanenburg, werkman ( * 1824 te Haarlem)
1852 - 1859 Sibbele Koops Rinkema, schipper ( * 16 februari 1811 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 227, huisnummer Balk 90
1859 - 1869 Sibbele Koops Rinkema, schipper ( * 16 februari 1811 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 227, volgnummer 190 / 177
1869 - 187? Pieter Hendriks Doorenspleet, bosarbeider ( * 22 juni 1842 te Balk); hoofd
187? - 1879 Willem Hanzes van der Veer, ( * 11 december 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 227
1879 - 1890 Willem Hanzes van der Veer, koopman ( * 11 december 1848 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 98; huisnummer Balk 90
1890 - 1896 Willem Hanzes van der Veer, winkelier in galanteriën ( * 11 december 1848 te Balk); hoofd
1896 - 1900 Hans Willems van der Veer, koopman ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 110; huisnummer Balk 90 / 119
1900 - 1910 Hans Willems van der Veer, winkelier ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
1909 - 1910 Wiepkje Meijer, nicht ( * 8 augustus 1903 te Haskerdijken)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 119 / 139
1910 - 1910 Hans Willems van der Veer
1910 - 1920 winkel
bevolkingsregister 1910 - 1910 T-V blad 64; huisnummer Balk 119
1910 - 1910 Hans Willems van der Veer, petroleumventer ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 16; huisnummer Balk 168
1920 - 1930 Gereformeerde Kerk
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 14; huisnummer Balk 169
1930 - 1938 Gereformeerde Kerk
 
1938 - 1982 Gereformeerde Kerk
1982 - 2007 The String
2007 - heden Impuls  
huisnrs: ???? - (1839) Balk 80; (1859) - 1910 Balk 90a; 1910 - 1914 Balk 120; 1914-1920 Balk 140; 1930-1953 Balk 169; 1953-heden Gaaikemastraat 3
1879 - 1890 Wabe Innes Betzema bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 45; A 227
1890 - 1893 Wabe Innes Betzema bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 99 nummer 90a
1900 - 1910   niet genoemd in bevolkingsregister 1900 - 1910
1910 - 1920 Gereformeerde Kerk register van huisnummering 1910-1920 blad 7 nummer 120 /140
     
Gereformeerde Kerk
 
Balk A 227 anno Balk A 227 voorgevel Balk A 227 1920
bron: verlening bouwvergunning gemeente Gaasterland 6 december 1919
 
in gebruikname orgel
bron: Balkster Courant van 11 september 1920
 
voorgevel rond 1970
De voorgevel rond 1970 met links de ingang naar Het Trefpunt
 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw krijgt de sterk groeiende gemeente ruimtegebrek. Vooral tijdens de ochtenddienst zijn de stoelen niet aan te slepen. Het gangpad staat vol. Ook de ruimte om de preekstoel wordt volledig benut. Al gauw verhuist de ochtenddienst naar het pas in gebruik genomen dorphuis De Treemter. De middag- of avonddienst blijft in het kerkgebouw aan de Gaaikemastraat.
Er worden plannen gemaakt voor uitbreiding van het bestaande kerkgebouw. Vanaf 1975 wordt serieus gedacht aan nieuwbouw op een locatie in één van de nieuwe wijken in Balk. Het is tijd voor aktie. Rommelmarkten, bazars, bollenpellen, verkoop van haardhout, filmvoorstellingen enz. worden georganiseerd.
 
Gereformeerde Kerk
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1978
 
interieur
 
interieur interieur
foto's gemaakt door Johan Groenewoud op 2 oktober 1980.
 
Gerformeerde kerk
bron: Friesch Dagblad van november 1981
 
In december 1981 is het dan zover. De afrastering is geplaatst om het bouwterrein voor het nieuwe gereformeerd kerkelijk centrum op de hoek van de Douwe Aukesstraat en de Erasmusstraat.
bron: Balkster Courant van 3 december 1981
 
Gereformeerde kerk
bron: Sneeker Nieuwsblad van 28 oktober 1982
 

bar-dancing The String

 
Stirng
 
In 1982 wordt de kerk verkocht aan Age van der Werf uit Balk. Hij verandert het gebouw in een bar-dancing
tekeningen volgens de bouwvergunning van 20 december 1982: plattegrond bestaand, plattegrond nieuw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
De String
bron: Balkster Courant van 24 februari 1983
 
Age van der Werf doopte Balkster kerk om in bar
De afgelopen week heeft de 25-jarige Age van der Werf in Balk een bar geopend Ït String". Deze is gevestigd in de voormalige gereformeerde kerk aan de Lindenlaan. De "omdoping" van kerk in bar heeft verleden najaar nogal kwaad bloed gezet bij de gereformeerde kerkgemeenschap, die dit niet vonden passen. De koop was echter al gesloten en Age van der Werf heeft de kerk geheel zelfstandig fraai verbouwd De bar biedt plaats aan ongeveer tweehonderdvijftig personen en is door de week geopend vanaf vijf uur en in de weekeinden vanaf drie uur. Zaterdag en zondag zal er vooral voor de jeugd veel te beleven zijn als de diskotheek draait of levende muziek de sfeer maakt. Voor concurrentie is Age van der Werf niet bang. Integendeel, "want" zo, zegt hij. "Balk moet een trekpleister worden en dat kan alleen als het wat uitgaan betreft veel te bieden heeft". Dat hij daaraan een steentje heeft bijgedragen toont bijgaande foto. Het geheel ziet er prima uit en van de preekstoel is een disko gemaakt. Balk A 227 interieur The String 1983
bron: Sneker Nieuwsblad 27 februari 1983
 
de String
bron: Leeuwarder Courant van 18 april 1996
 
de String
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1997
 
de String de String
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1999 bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 2002
 
de String
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 2005
 
de String
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 2007
 
Gaaikemstraat 3  
Balk A 227 logo The String
 
Sven Storms en Hannie Brandsma, de laatste uitbaters van the String, hebben op 1 juni 2007 de locatie verkocht aan Johan Boonstra en Jelle Dijkman van hotel Teernstra.
 
<<< foto 2006
 

bar-dancing Impuls

 
Balk A 227 logo Impuls
Vrijdagavond 5 oktober 2007 vanaf 22.00 uur is iedereen vanaf 18 jaar welkom om een kijkje te gaan nemen in de 'Impuls' van de eigenaren Jelle Dijkman en Johan Boonstra.
 
Balk A 227 interieur Impuls
Het interieur van de bar-dancing tijdens de opening op vrijdag 5 oktober 2007
foto: Doede de Vries ©
In het weekend is de 'Impuls' geopend als bar-dancing voor publiek van 18 jaar en ouder. Daarnaast is het mogelijk om de ruimte te gebruiken voor een groot bedrijfs-, personeels- of bruiloftsfeest. Er is gelegenheid om een leuke band te laten spelen of te genieten van een broodmaaltijd of koud/warm buffet.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-09-2022