Gaaikemastraat 13 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 79, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 83  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 223, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 15 hisgiscode: 1010
eigenaren
eigenaar in 1715: Reijner Hartmans weduwe
eigenaar in 1772: Jelle Hanses
eigenaar in 1786: Hans Jelles
eigenaar in 1832 OAT: Jelle Meinesz, ontvanger te Balk en mede eigenaren
bij boedelscheiding in 1848 aan: Jolle Jelles Meinesz, landbouwer te Oudega
verkoop in 1854 aan: Jelle Sjoerds Meinesz, landeigenaar te Nijega, Sloten
verkoop in 1858 aan: Cornelis Pieters Wildeboer, timmerman te Balk en Tjalke Johannes Wassenaar te Balk
verkoop in 1872 aan: Hendrik Bernardus Gijsen, koemelker te Oudemirdum
verkoop in 1876 aan: Douwe Jans Lam, winkelier te Balk
verkoop in 1891 aan: Philippus Noordwal, kleermaker te Balk
verkoop in ?? aan: Piet Weerman, kapper te Balk
verkoop in 1960 aan: Jan de Vries, kapper te Balk
verkoop in 1968 aan: Gemeente Gaasterland
1970: sloop
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
Gaaikemastraat 15
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

223 ongewijzigd tot 1929
 
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 223
foto 062-003 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
het pand anno 1964
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Balk A 223 advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 8 december 1857
perceel 1 = Balk A 166 nu Raadhuisstraat 40; perceel 2 = Balk A 143 nu Raadhuisstraat 10, het onderste perceel = Balk A 223
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 november 1871
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 83; 1859 - 1910 Balk 94; 1910 - 1914 Balk 130; 1914 - 1920 Balk 150; 1920 - 1930 Balk 178; 1930 - 1953 Balk 179; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 13; 1990 - heden Gaaikemastraat 15
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Reijner Hartmans weduwe / Harmen Lubberts; blad 80, nummer 79, huijsinge
1717 Reijner Hartmans weduwe / Harmen Lubberts nu Antie Tjeerds; blad 82, nummer 79, huijsinge
1718 Reijner Hartmans weduwe / Antie Tjeerds; blad 82, nummer 79, huijsinge
1721 - 1722 Reijner Hartmans weduwe / Willem Messingh; blad 112, nummer 79, huijsinge
1725 - 1745 Reijner Hartmans weduwe / Jarig Annes; blad 112, nummer 79, huijsinge
1746 - 1750 Reijner Hartmans weduwe en erven / Jarig Annes; blad 112, nummer 79, huijsinge
1758 - 1771 Reijner Hartmans weduwe en erven / Offe Harmens; blad 112, nummer 79, huijsinge gratis bewoond
1772 Jelle Hanses / selfs; blad 112, nummer 79, een wagenhuijs
1773 - 1774 Jelle Hanses / selfs; blad 112, nummer 79, huyzinge
1775 Jelle Hanses / selfs; blad 165, nummer 80, te voren nummer 79
1776 - 1777 Jelle Hanses / selfs; blad 165, nummer 80
1779 - 1785 Jelle Hanses weduwe / zelfs blad 165, nummer 80
1786 - 1797 Hans Jelles / zelfs; blad 166, nummer 80
1798 Hans Jelles erven / zelfs; blad 166, nummer 80
1799 - 1802 weduwe Jelle Hanzes en Janke Jelles / Janke Jelles; blad 166, nummer 80
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 83
1812 ??
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 83
   
volkstelling 1829
1829  
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 83
1832 Anna Elisabeth, dochter van Johannes Bern. Rodenburg en Sjoukje Ulbes Wijnja geboren op nummer 83
1839 Dooitje, zoon van Popke Dooitjes Schram en Roelofke Hendriks Hoekstra geboren op nummer 83
volkstelling 1840; huisnummer Balk 83
1840 Jurjen Alderts Stuurman
1840 Lammert Bontes de Jager
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 83
   
woningregister 1849 - 1859 blad 116; huisnummer Balk 83 / 94
1849 - 185? Tijs Piers Piersma, schipper ( * 30 juli 1817 te Balk); hoofd
  Hille Nota, kuipersknecht ( * 1810 Tjerkgaast)
woningregister 1849 - 1859 blad 117; huisnummer Balk 83 / 94
1849 - 185? Durk Piers Piersma, werkman ( * 14 augustus 1823 te Balk); hoofd
185? - 1859 Sjoerd Gerrits Ligthart, timmerknecht ( * 19 april 1815 te Tjalhuizum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 39; huisnummer Balk 94
1859 - 1869 Durk Piers Piersma, werkman ( * 14 augustus 1823 te Balk); hoofd
1859 - 1865 Arend Pieters Wildeboer, timmerman ( * 1 februari 1822 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Gerardus Eppinga
1865 - 1868 Cornelis van der H
1868 - 1869 Franke Meinderts Frankena, koopman ( * 24 maart 1835 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 223, volgnummer 181 / 168
1869 - 1879 Franke Meinderts Frankena, koopman ( * 24 maart 1835 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1869 - 1879 Arend Pieters Wildeboer, timmerknecht ( * 1 februari 1822 te Balk); hoofd
1871 - 1872 Jan Kunst ( * 23 september 1843 te Idskenhuizen);
1871 - 1872 Folkert Kunst ( * 5 januari 1871 te Lemmer);
1871 - 1872 Marttjen Wildeboer ( * 14 december 1845 te Balk);
1871 - 1872 Willem Jans Jasper ( * 15 augustus 1829 te Tjalleberd);
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 223
1880 - 1890 Douwe Jans Lam, koopman ( * 12 april 1826 te Balk); hoofd
1888 - 1890 Johannes Douwes Lam, schoenmaker ( * 28 januari 1859 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Balk 94
1890 - 1891 Johannes Douwes Lam, schoenmaker ( * 28 januari 1859 te Balk)
1890 - 1891 Douwe Jans Lam, vader, inlandskramer in kruiden ( * 12 april 1826 te Balk)
1890 - 1891 Pier Kok, schoonvader ( * 20 september 1820 te Sneek)
1890 - 1891 Klaas Kok, zwager ( * 12 augustus 1864 te Balk)
1891 - 1900 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden)
1893 - 1893 Bonne Dikland, ? ( * 21 december 1890 te IJlst)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 120; huisnummer Balk 94 / 130
1900 - 1910 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 130 / 150
1910 - 1920 Philippus Noordwal
bevolkingsregister N-R 1911 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 130 / Balk 150
1911 - 1914 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden); hoofd
1911 - 1920 Ietje Klazes, weduwe Philippus Noordwal, zonder beroep ( * 10 maart 1857 te Balk); hoofd vanaf 1914
1911 - 1920 Aldert Noordwal, melkcontroleur ( * 5 september 1884 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 164; huisnummer Balk 178
1921 - 1930 Ietje Klazes, weduwe Philippus Noordwal, zonder beroep ( * 10 maart 1857 te Balk); hoofd
1928 - 1929 Hendrikje Wagenaar, dienstbode ( * 11 mei 1899 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 155; huisnummer Balk 179
1931 - 1934 Ietje Klazes, weduwe Philippus Noordwal, zonder beroep ( * 10 maart 1857 te Balk); hoofd
1935 - 1939 Ieke Wierda, timmerman ( * 22 september 1897 te Nijega HON); hoofd
1939 - 1939 Jan Doorenspleet, fabrieksarbeider ( * 28 april 1890 te Balk)
 
1939 - 19?? familie Doorenspleet
19?? - 1960 familie Weerman
1960 - 1968 familie Jan de Vries
1970 sloop
     

kleermaker Philippus Noordwal

 
bron: Balkster Courant van 14 maart 1914
 

kapper Jan de Vries

 
kapper de Vries
foto 062-001 beschikbaar gesteld door de familie de Vries
Het pand rond 1964 met v.l.n.r. buurmeisje Sjoukje Feenstra, mevr. de Vries en Duije de Vries
 
Jan de Vries is rond 1952 begonnen als kappersbediende bij Hottinga aan de van Swinderenstraat. Na 7 jaar ging hij een compagnonschap aan met Piet Weerman om gezamenlijk de kapperszaak aan de Gaaikemastraat 13 voort te zetten. kapper Jan de Vries
 
Deze vorm van samenwerking duurde slechts kort, want na één jaar kocht de Vries in 1960 het pand en ging als zelfstandig kapper verder. Tussen alle drukte door werd er naast de werkzaamheden in de kapperszaak aan de Gaaikemastraat ook bij de klant thuis, vooral bij boeren, geknipt en geschoren.
 

foto 062-002 beschikbaar gesteld door de familie de Vries >>>

Jan de Vries voor de kapsalon van Ids Hottinga

 
 
kapper Weerman en de Vries
bron: Balkster Courant van 9 april 1960
 
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 3 september 1960
 
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 14 april 1962
 
kapper de Vries kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 7 augustus 1965 bron: Balkster Courant van 21 augustus 1965
 
kapper de Vries  
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 11 maart 1967
 
kapper de Vries
bron: Balkster Courant van 27 april 1968
 

In mei 1968 verhuisde men naar de Raadhuisstraat waar het pand op nummer 19-20 was aangekocht van schoenmaker Theeuwes de Jong. Hier werd ook begonnen met de verkoop van tabaksartikelen, parfumeriën en snoepgoed.

 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-11-2023