Gaaikemastraat 14 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 80, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 84  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 222, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 14  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 14 hisgiscode: 1009
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Hiddes weduwe
eigenaar in 1725: Brant Hendriks
eigenaar in 1762: Hans Willems
eigenaar in 1762: Jacob Hiddes
eigenaar in 1801: Janke Jelles
eigenaar in 1802: Wouter Hendriks
eigenaar in 1832 OAT: erven Wouter Hendriks Kruizinga te Leeuwarden
   
verkoop in 18?? aan: Sjirk Gosses Haga, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1927 aan: Pieter Sjirks Haga, schipper te Balk
bij boedelscheiding in 1948 aan: Sybrigje van der Schuit, huishoudster te Joure
verkoop in 1973 aan: gemeente Gaasterland
gesloopt in 1973  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
Gaaikemastraat 14
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

222 vernummerd in 1876 naar nummer 530
530 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
gaaikemastraat 14
Gaaikemastraat 14 rond 1965

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 84; 1859 - 1910 Balk 95; 1910 - 1914 Balk 131; 1914 - 1920 Balk 151; 1920 - 1930 Balk 179; 1930 - 1953 Balk 180; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 14;
1990 - heden Gaaikemastraat 14
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jan Hiddes weduwe / zelfs; blad 80, nummer 80
1717 - 1718 Jan Hiddes weduwe / zelfs; blad 82, nummer 80
1721 Jan Hiddes weduwe getrouwt aan Brant Hendriks / Harmen Ottis; blad 112, nummer 80
1722 Jan Hiddes weduwe getrouwt aan Brant Hendriks / Jarigh Annis; blad 112, nummer 80
1725 - 1730 Brant Hendriks / Daniël Pieters; blad 112, nummer 80
1733 Brant Hendriks / Haring Sibles; blad 112, nummer 80
1739 Brant Hendriks weduwe / Murk Jans; blad 112, nummer 80
1742 - 1750 Brant Hendriks weduwe / Pieter Gerson; blad 112, nummer 80
1758 Brant Hendriks weduwe en erven / Hans Willems; blad 112, nummer 80
1762 - 1774 Hans Willems / zelfs; blad 112, nummer 80
1775 Hans Willems / zelfs; blad 165, nummer 81, te voren nummer 80
1776 - 1785 Hans Willems erven / zelfs; blad 165, nummer 81
1786 - 1788 Hans Willems erven / zelfs; blad 166, nummer 81
1789 - 1791 Hans Willems erven / Roelof Fokkes; blad 166, nummer 81
1792 - 1793 Hans Willems erven / Hendrik Wouters weduwe; blad 166, nummer 81
1794 - 1798 Hans Willems erven / Bauke Betzes; blad 166, nummer 81
1798 Jacob Hiddes / Bauke Betzes; blad 166, nummer 81
1799 - 1800 Jacob Hiddes / Wouter Hendriks; blad 166, nummer 81
1801 Janke Jelles / Jan Jans de Jong; blad 166, nummer 81
1802 - 1804 Wouter Hendriks / zelfs; blad 166, nummer 81
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 84
1812 Aldert Jurjens, volgnummer 117
periode 1812 - 1829
1821 Sybren, zoon van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren en overleden op nr. Balk 84
volkstelling 1829; huisnummer Balk 84
1829 Johannes Jeeps Tuinman, werkman
periode 1830 - 1840
1831 Jeep, zoon van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnummer Balk 84
1834 Jurjen, zoon van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnummer Balk 84
1837 Ymkjen, dochter van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnr. Balk 84
1839 Harmke, dochter van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnr. Balk 84
volkstelling 1840; huisnummer Balk 84
1840 Johannes Jeeps Tuinman, schipper ( * 1804 te Wijckel)
1840 Ymkje Dijkstra, inlandsch kramer ( * 1772 te Hartwerd)
1840 Thijsjen Rintjes, ( * 20 januari 1796 te Balk)
periode 1841 - 1849
1842 Idskjen, dochter van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnr. Balk 84
1845 Pietertje, dochter van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnr. Balk 84
1849 Jeep, zoon van Johannes Jeeps Tuinman en Baukjen Aalderts Stuurman geboren op huisnr. Balk 84
woningregister 1849 - 1859 blad 118; huisnummer Balk 84 / 95
1849 - 1859 Johannes Jeeps Tuinman, werkman ( * 1804 te Wijckel); hoofd
1849 - 1856 Ymkje Dijkstra, inlandsch kramer ( * 1772 te Hartwerd)
woningregister 1859 - 1869 blad 39; huisnummer Balk 95
1859 - 1869 Johannes Jeeps Tuinman, werkman ( * 9 maart 1804 te Wijckel); hoofd
1867 - 1869 Jitske Atsma
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 222, volgnummer 180 / 167
1869 - 1873 Johannes Jeeps Tuinman, werkman ( * 9 maart 1804 te Wijckel); hoofd
1869 - 1879 Baukje Alderts Stuurman, weduwe Johannes Jeeps Tuinman ( * 2 mei 1807 te Drachten); hoofd vanaf 1873
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 139; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 222
1880 - 1890 Sjirk Gosses Haga, koopman ( * 7 maart 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 112; huisnummer Balk 95
1890 - 1900 Sjirk Gosses Haga, koopman ( * 7 maart 1839 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Harmke Haga, dochter ( * 20 september 1865 te Balk); inwonend
1890 - 1900 Pieter Haga, zoon ( * 21 september 1870 te Balk; inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 121; huisnummer 95 / 131
1900 - 1910 Sjirk Gosses Haga, schipper ( * 7 maart 1839 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Harmke Haga, dochter ( * 20 september 1865 te Balk); inwonend
1900 - 1910 Pieter Haga, zoon ( * 21 september 1870 te Balk; inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 131 / 151
1910 - 1920 Sjirk Gosses Haga
bevolkingsregister 1911 - 1910 H-J blad 19; huisnummer Balk 179
1911 - 1920 Sjirk Gosses Haga, houtkoopman ( * 7 maart 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 165; huisnummer Balk 179
1921 - 1927 Sjirk Gosses Haga, houtschipper ( * 7 maart 1839 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Pieter Haga, houtschipper ( * 21 september 1870 te Balk); hoofd vanaf 1927
1921 - 1930 Harmke Haga, zuster, zonder beroep ( * 20 september 1865 te Balk); inwonend
1926 - 1926 Dirk Jillert Wiersma, houtschipper ( * 10 december 1911 te Parrega); inwonend
bevolkingsregister 1931-1939 blad 156; huisnummer Balk 180
1931 - 1939 Pieter Haga, houthandelaar ( * 21 september 1870 te Balk); hoofd
1931 - 1939 Harmke Haga, zuster, zonder beroep ( * 20 september 1865 te Balk); inwonend
 
  Antje Haga
195? - 1973 Sybrigje van der Schuit
  sloop
     

familie Haga en van der Schuit

 
Balk A 222 in 1973
foto 036-003 beschikbaar gesteld en gemaakt door Jan van den Berg
Het pand in 1973 vlak voordat het gesloopt is. De laatste bewoner, Sybrigje van der Schuit, verhuist binnenkort naar een nieuwe woning van de woningstichting aan de overzijde aan het Westeinde 23. De beide naburige panden, het kaaspakhuis links en de kapsalon van de Vries rechts, zijn al afgebroken.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-09-2022