Gaaikemastraat 17 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 82, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 86  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 220, 220a, 220b, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 17  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 11 en 12 hisgiscode: 1005, 1006 en 1007
eigenaren
eigenaar in 1715: Heert Tjeerds
eigenaar in 1745: Johannes Lieuwes
eigenaar in 1762: Hindrik Stortenbeker
eigenaar in 1781: Hendrik Hendriks
eigenaar in 1804: Buitenarmen te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Diaconie Hervormde Kerk te Balk
   
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
gesloopt in 19??  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
  hoge woning links is Gaaikemastraat 11 (beneden) en 12 (boven)
voorgevel
2006

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

220 vernummerd in 1892 naar 694
220a vernummerd in 1911 naar 868
220b vernummerd in 1892 naar 694
694 vernummerd in naar 1899 naar 734, 735
694 vernummerd in naar 1899 naar 734, 735
734 ongewijzigd tot 1928
735 ongewijzigd tot 1928
868 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel 1910
Deze foto is van rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners 1849 - 1879
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 86; 1859 - 1879 Balk 98 en 99;
1990 - heden Gaaikemastraat 11 en 12
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Heert Tjeerds / zelfs; blad 81, nummer 82, waar oft den eigenaar behoeftig
1717 - 1718 Heert Tjeerds / zelfs; blad 83, nummer 82, waar oft den eigenaar behoeftig
1721 - 1742 Heert Tjeerds / zelfs; blad 112, nummer 82, waar oft den eigenaar behoeftig
1745 - 1750 Johannes Lieuwes / zelfs; blad 112, nummer 82, eigenaar arm
1758 Johannes Lieuwes erven / Hirndrik Stortenbeker; blad 112, nummer 82
1762 - 1774 Hindrik Stortenbeker / zelfs; blad 112, nummer 82
1775 Hindrik Stortenbeker / zelfs; blad 165, nummer 83, te voren 82
  % Hindrik Stortenbeker begraven te Balk op 20 december 1775
1776 - 1780 Hindrik Stortenbeker erven / zelfs; blad 165, nummer 83
1781 - 1785 Hendrik Hendriks / zelfs; blad 165, nummer 83
1786 - 1802 Hendrik Hendriks / zelfs; blad 166, nummer 83
1803 Hendrik Hendriks weduwe / zelfs; blad 166, nummer 83
1804 Buitenarmen te Balk / door armen bewoond; blad 166, nummer 83, na 1720 geacquireerd
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 86
1812 Tetje Hendriks, volgnummer 80
periode 1812 - 1829
1822 Bonte, zoon van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op huisnummer 86
1823 Sybrig, dochter van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 86b
1824 Thijs, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 86b
1825 Baukjen, dochter van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op huisnummer 86
1826 Sybrig, dochter van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 86b
1828 Setske, dochter van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op huisnummer 86b
1828 Idskjen Hartmans Visser overleden op huisnummer Balk 86
1829 Eelkjen, dochter van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op huisnummer 86a
volkstelling 1829; blad 97, huisnummer Balk 86
1829 Sjirk Jans Haga
volkstelling 1829; blad 98, huisnummer Balk 86?
1829

Geeske Ulbes Wijnja, weduwe Geert Jacobs de Graaf

volkstelling 1829; blad 99, huisnummer Balk 86a
1829 Jurjen Bontes de Jager
volkstelling 1829; blad 100, huisnummer Balk 86b
1829 Thee Thees Rijpsma
periode 1830 - 1840
1830 Rienk Gerbens Kooistra overleden op huisnummer 86
1837 Aukje, dochter Berend Pieters Pietersma en Jeltje Passchiers van Dijk geboren op huisnummer Balk 86
volkstelling 1840; huisnummer Balk 86
1840 Sjirk Jans Haga, postloper
volkstelling 1840; huisnummer Balk 86a
1840 Willem Hendriks de Jong, werkman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 86b
1840 Tea Faas Rijpsma, werkman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 86c
1840 Jurjen Bontes de Jager, werkman
periode 1841 - 1849
1843 Sierd Tijsses Rijpsma - Tijsma overleden op huisnummer 86
1849 Thee Thees Rijpsma overleden op huisnummer 86
woningsregister 1849 - 1859 blad 121; huisnummer Balk 86 / 98
1849 - Gertje Gosses Gossema, weduwe van Sjirk Jans Haga, spinster ( * 19 mei 1780 te Woudsend)
  Pier Gosses Kok, werkman ( * 20 september 1820 te Sneek)
185? - 1859 Harmen de Vos, werkman ( * 1811 te Balk)
woningsregister 1849 - 1859 blad 122; huisnummer Balk 86 / 98
1849 - 185? Jurjen Dooitjes Schram, werkman ( * 20 mei 1800 te Balk); hoofd
  Jan Jans van Dijk, werkman ( * 25 december 1810 te Balk); hoofd
  Geeske Sibbeles Pietersma, weduwe de Jong, zonder beroep ( * 1 februari 1799 te Balk); hoofd
  Tijs Gerrits Jansma, werkman ( * 21 maart 1821 te Balk); hoofd
woningsregister 1849 - 1859 blad 123; huisnummer Balk 86 / --
1849 - 185? Roelof Hendriks van den Akker, werkman ( * 23 juli 1785 te Rotstergaast, gedoopt te Oudeschoot)
woningsregister 1849 - 1859 blad 124; huisnummer Balk 86 / 99
  Tea Rijpsma, werkman ( * 1818 te Balk)
  Pier Gerardus Reekers, werkman ( * 13 december 1825 te Balk)
woningsregister 1849 - 1859 blad 125; huisnummer Balk 86 / 99
  Hendrik Annes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk, gedoopt op 14 mei 1798 te Balk RK)
  Grietje Wielinga, zonder beroep ( * 1792 te St Anna Parochie)
  Hylkjen Arends Wildeboer, turfmeetster ( * 1796 te Balk)
  Rein Jongsma, kleermaker ( * 1788 te Franeker)
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220, huisnummer Balk 98
1859 - 1869 Tijs Gerrits Jansma
woningregister 1859 - 1869 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220, huisnummer Balk 99
1859 - 1869 Jan Sibbeles Pietersma
1859 - 1869 Geeske Sibbeles Pietersma, weduwe Willem Hendriks de Jong
woningregister 1859 - 1869 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220, huisnummer Balk 99
1859 - 1869 Thea Thaes Rijpsma, werkman ( * 1818 te Balk)
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220b, volgnummer. 175 / 162
1869 - 1879 Pier Gerardus Reekers, koopman ( * 13 december 1825 te Balk)
1872 - 1879 Tijs Plantinga,
woningregister 1869 - 1879 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220a, volgnummer 176 / 163
1869 - 1879 Tea Rijpsma, koopman
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220, volgnummer 177 / 164
1869 - 1879 Jan Hendriks Kuiper, bosarbeider
1869 - 1879 Dooitje Jurjens Schram, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220, volgnummer 178 / 165
1869 - 1879 Tjeerd Pieters Pietersma, bosarbeider
     
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Balk 86; 1879 - 1910 Balk 97; 1910 - 1914 Balk 134; 1914 - 1920 Balk 154; 1920 - 1930 Balk 182; 1930 - 1930 Balk 183; vervallen
     
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220
1879 - 1881 Tjeerd Pieters Pietersma, bosarbeider ( * 28 december 1821 te Balk); hoofd
1879 - 1890 Uilkjen Bosma, weduwe Tjeerd Pietersma, zonder beroep ( * 21 januari 1822 te Balk); hoofd vanaf 1881
1885 - 1890 Hans Jans Lenting(Linting), ( * 1 augustus 1806 te Kortezwaag); kostganger
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 114; huisnummer Balk 97
1890 - 1900 Uilkjen Bosma, weduwe Tjeerd Pietersma, zonder beroep ( * 21 januari 1822 te Balk); hoofd
1890 - 1898 Johan Frederik Schaafsma, zadelmaker ( * 24 januari 1835 te Balk); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 123; huisnummer Balk 97 / 134
1900 - 1910 Uilkje Bosma, weduwe Tjeerd Pietersma ( * 21 januari 1822 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Teunis Pietersma, zoon, arbeider ( * 7 maart 1857 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 134 / 154
1910 - 1920 Uilkje Bosma ( weduwe Tjeerd Pietersma)
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 85; huisnummer Balk 134 / Balk 154
1911 - 1920 Uilkje Bosma, weduwe Tjeerd Pietersma ( * 21 januari 1822 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 168; huisnummer Balk 182
1921 - 1922 Uilkje Bosma, weduwe Tjeerd Pietersma ( * 21 januari 1822 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Teunis Pietersma, bosarbeider ( * 7 maart 1857 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939; huisnummer Balk183
1931 - 1939 vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1813 - 1859 Balk 86; 1859 - 1910 Balk 98; 1910 - 1914 Balk 135; 1914 - 1920 Balk 155; 1920 - 1930 Balk 183; 1930 - 1953 Balk 184; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 17;
 
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 163; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220 (a)
1879 - 1890 Jan Hendriks Kuiper, arbeider ( * 16 maart 1837 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 115; huisnummer Balk 98
1890 - 1892 Geert Tjebbes Kuperus, werkman ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
1892 - 1900 Dooitje Schram, arbeider ( * 28 oktober 1829 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 124; huisnummer Balk 98 / 135
1900 - 1910 Anne Johannes Wassenaar, arbeider ( * 3 maart 1862 te Terzool); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 135 / 155
1910 - 1920 Anne Johannes Wassenaar
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 22; huisnummer Balk 135 / 155
1911 - 1920 Anne Johannes Wassenaar, straatreiniger ( * 3 maart 1862 te Terzool); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 169; huisnummer Balk 183
1921 - 1930 Anne Johannes Wassenaar, straatreiniger, los werkman ( * 3 maart 1862 te Terzool); hoofd
1921 - 1930 Martje Piersma, schoonzuster, zonder beroep ( * 15 januari 1854 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 159; huisnummer Balk 184
1931 - 1939 Anne Johannes Wassenaar, zonder beroep ( * 3 maart 1862 te Terzool); hoofd
1931 - 1935 Martje Piersma, schoonzuster, zonder beroep ( * 15 januari 1854 te Balk)
 
1939 - ???? ??
     
bewoners
huisnummers: 1813 - 1859 Balk 86; 1859 - 1910 Balk 99; 1910 - 1914 Balk 136; 1914 - 1920 Balk 156; 1920 - 1930 Balk 184; 1930 - 1953 Balk 185; vervallen
 
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 163; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 220 (b)
1879 - 1885 Pier Gerardus Reekers, schipper ( * 13 december 1825 te Balk); hoofd
1879 - 1890 Lijsbert Rijpsma, weduwe Pier Gerardus Reekers, zonder beroep ( * 15 mei 1821 te Balk); hoofd vanaf 1885
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 116; huisnummer Balk 99
1890 - 1900 Lijsbert Rijpsma, weduwe Pier Gerardus Reekers, zonder beroep ( * 15 mei 1821 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Sijbrig Rijpsma, zuster, ( * 16 oktober 1826 te Balk); inwonend
189? - 189? Willem Martena, arbeider ( * 30 september 1874 te Balk);
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 125; huisnummer Balk 99 / 136
1900 - 1902 Lijsbert Rijpsma, zonder beroep ( * 15 mei 1821 te Balk); hoofd
1900 - 1903 Sijbrig Rijpsma, zuster, ( * 16 oktober 1826 te Balk)
1902 - 1910 Nanne Rijpsma, koopman ( * 21 juli 1842 te Balk)
1909 - 1910 Jan Gijzen, zonder beroep ( * 13 februari 1837 te Sloten)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 136 / 156
1910 - 1910 Nanne Rijpsma
1910 - 1920 Tea Rijpsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 187; huisnummer Balk 136
1910 - 1910 Nanne Rijpsma, veekoopman ( * 21 juli 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 189; huisnummer Balk 136 / Balk 156
1910 - 1920 Tea Rijpsma, arbeider ( * 2 juni 1864 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 170; huisnummer Balk 184
1921 - 1930 Tea Rijpsma, zonder beroep ( * 2 juni 1864 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 160; huisnummer Balk 185
1931 - 1936 Tea Rijpsma, zonder beroep ( * 2 juni 1864 te Balk)
1936 vervallen
     
 
 
Gaaikemastraat
foto 003-091 collectie Berend Bakker
De Gaaikemastraat rond 1910 met aan de linkerzijde van het hoge pakhuis de diaconiewoningen.
 
achtergevel Gaaikemastraat Uilkje Bosma
foto 200-162 archief gemeente Gaasterlân-Sleat foto 003-092 collectie Berend Bakker
De achtergevel in 1960 van het resterende middelste pand, waar Anne Wassenaar met zijn vrouw Hiltje Piersma woonde. De 100 jarige Uilkje Bosma op de stoep voor haar woning Balk 182
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-09-2022