Gaaikemastraat 1 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 75, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 78  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 229, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 1  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 1 hisgiscode: 1016
eigenaren
eigenaar in 1715: Sjoerd Doitjes
eigenaar in 1758: Lolke Cornelis
eigenaar in 1762: Rintze Hennes
eigenaar in 1768: Idske Piers
eigenaar in 1782: Pier Jacobs
eigenaar in 1785: Sipke Jacobs, mr. broodbakker
eigenaar in 1832 OAT: Inne Johannes Betzema, bakker te Balk en Baukje Wabes Wieringa echtelieden
verkoop in 1880 aan: Popke Joukes van der Wey, boer te Greonterp later Nijhuizum
verkoop in 1884 aan: Watze Philippus de Wolf, kleermaker te Balk
verkoop in 1888 aan: Jelle Frederiks van der Schuit, verversknecht te Balk en Jan Jochums Porte timmerman te Balk
verkoop in 1890 aan: Jelle Frederiks van der Schuit, verver te Balk
verkoop in 1926 aan: Rein van der Werf, huis- en rijtuigschilder te Balk
verkoop in 1935 aan: Hendrik Klijnsma, klompenhandelaar te Balk
verkoop in 1980 aan: tweede hands boekenwinkel
verkoop in 1984 aan: Tjeerd Abbring Hingst, fitniscentrum
verkoop in 1997 aan: Egidio Peddis, te Sneek
   
Balk A 229
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

229 hernummerd in 1881 naar nummer 592
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
In het midden het pand rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 

verkopen

 
Gaaikemastraat 1
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1827
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1879 bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1880
 
perceel 1 = Gaaikemastraat 1; perceel 2 = Gaaikemastraat 2; perceel 3 = Gaaikemastraat 3; perceel 4 = Gaaikemastraat 4
 
advertentie advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1888 bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1890
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 5 juli 1980
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 78; 1859 - 1910 Balk 88; 1910 - 1914 Balk 117; 1914 - 1920 Balk 136; 1920 - 1930 Balk 166; 1930 - 1953 Balk 167; 1953 - heden Gaaikemastraat 1
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Sjoerd Doitjes / zelfs; blad 79, nummer 75, huysinge old en vervallen
1717 - 1718 Sjoerd Doitjes / zelfs; blad 81, nummer 75, huysinge old en vervallen
1721 - 1747 Sjoerd Doitjes / zelfs; blad 111, nummer 75, old vervallen huisinge ,den eigenaar onderholden?
1748 - 1750 Sjoerd Doytzes weduwe / zelf; blad 111, nummer 75, old vervallen huisinge ,den eigenaar onderholden?
1758 Lolke Cornelis / Jan Willems; blad 111, nummer 75
1762 - 1764 Rintze Hennes / Jan Willems; blad 111, nummer 75
1765 - 1766 Rintze Hennes / Sybren Joostes; blad 111, nummer 75
1767 Rintze Hennes / Sjoerd Sibles; blad 111, nummer 75
1768 - 1774 Idske Piers / zelfs; blad 111, nummer 75
1775 - 1780 Idske Piers / zelfs; blad 164, nummer 75
1782 - 1784 Pier Jacobs / Idsk Piers; blad 164, nummer 75
1785 Sipke Jacobs / zelfs; blad 164, nummer 75
1786 - 1804 Sipke Jacobs / zelfs; blad 165, nummer 75
speciekohieren 1748 - 1806
1799 -1805 Sipke Jacobs; blad 52 / volgnummer 65
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 78
1812 weduwe Sipke Jacobs, volgnummer 89
1812 Lubbert Sipkes, volgnummer 89
periode 1812 -1829
1811 Sipke Jacobs, mr. bakker overleden op dit adres
1813 - 1825 Lubbert Sipkes Bosman, mr. bakker
1826 Aaltje Douwes Zuiderwerf, broodbakkersche overleden op dit adres
1828 Inne Johannes Betzema, bakker
volkstelling 1829 blad 87; huisnummer Balk 78
1829 Inne Johannes Betzema, bakker
periode 1830 - 1840
1830 - 1839 Inne Johannes Betzema, bakker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 78
1840 Inne Johannes Betzema, bakker ( * 28 januari 1799 te Balk); hoofd
periode 1841 - 1849
1841 - 1848 Inne Johannes Betzema, bakker
woningregister 1849 - 1859 blad 106; huisnummer Balk 78 / 88
1849 - 1859 Inne Johannes Betzema, bakker ( * 28 januari 1799 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 35; huisnummer Balk 88
1859 - 1867 Inne Johannes Betzema, bakker ( * 28 januari 1799 te Balk); hoofd
  Baukje Wabes Wieringa, weduwe Inne Johannes Betzema,
1867 - 1869 Wabe Innes Betzema, bakker ( * 2 oktober 1845 te Balk);
woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 229
1869 - 1879 Wabe Innes Betzema,
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 229
1879 - 1890 Tettje Innes Betzema
1880 - 1882 Melle Visser
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 96; huisnummer Balk 88
1890 - 1900 Jelle van der Schuit, huischilder ( * 5 maart 1857 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 108; huisnummer Balk 88 / 117
1900 - 1910 Jelle van der Schuit, verwer ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 117 / 136
1910 - 1920 Jelle van der Schuit
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 72; huisnummer Balk 117 / Balk 136
1911 - 1920 Jelle van der Schuit, verver ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 154; huisnummer Balk 166
1920 - 1926 Jelle van der Schuit, huisschilder ( * 5 maart 1857 te Balk); hoofd
1926 - 1930 Rein van der Werf, huisschilder ( * 9 juni 1892 te Westhem); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 145; huisnummer Balk 167
1930 - 1935 Rein van der Werf, huisschilder ( * 9 juni 1892 te Westhem); hoofd
1935 - 1938 Hendrik Klijnsma, pakhuisknecht ( * 9 juli 1901 te Ruigahuizen); hoofd
 
1939 - 1980 Hendrik Klijnsma
1980 - 1984  
1984 - 1997 Tjeerd Abbring Hingst
1997 - heden pizzeria
     
bewoners
huisnummering: 1900 - 1910 Balk 87a; 1910 - 1914 Balk 116; 1914 -1920 Balk 135; 1921 - 1930 Balk 165;
   
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 95; huisnummer Balk 87a
1890 - 1893 Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten); hoofd
1893 - 1900 Bauke Yntes Kuipers, inlandsch kramer ( * 17 januari 1862 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 108; huisnummer Balk 87a / 116
1900 - 1905 Frederik van Schuit, zonder beroep ( * 25 oktober 1810 te Balk); hoofd
1905 - 1909 Harmina Arend Leentjes, weduwe Frederik van der Schuit ( * 18 maart 1825 te Sloten); hoofd
1900 - 1910 Arnoldus van der Schuit, timmerknecht ( * 7 januari 1855 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 116 / 135
1910 - 191? Arnoldus van der Schuit
191? - 1920 verfwinkel
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 71; huisnummer Balk 116 / Balk 135
1911 - 1912? Arnoldus van der Schuit, timmerman ( * 7 januari 1855 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 16; huisnummer Balk 165
1920 - 1930 verfwinkel
     

verver Jelle van der Schuit

 
advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1889
 
van der Schuit
foto beschikbaar gesteld door de Stichting Historiche Kring Woudsend
Uiterst links zien we een stuk van de brede toegangsdeur naar de verfwinkel van Jelle van der Schuit in de zijgevel van het pand. Muziekkorp De Harmonie marcheert in de Harichsterstikke onder begeleding van de de veldwachter. Aan de rechterzijde de ingang van van de garage van Hotel Teernstra. Nog zonder balkon en hotelkamers.
klik op de afbeelding voor de situatie in 2006 met de zij-ingang van de pizzeria
 
Boaz Bank Jelle van der Schuit
bron: Balkster Courant van 1925
Tijdens de verbouwing van boekhandel de Jong in 2015 zijn een groot aantal kranten achter het behang gevonden. Deze advertentie komt daaruit.
 
BOAZ-bank
bron: Balkster Courant van 13 februari 1926
 

verver Rein van der Werf

 
advertentie
advertentie in de Gids voor Gaasterland en het aansluitende Merengebied uit 1926
de werkplaats was aan het Westeinde
 

Hendrik Klijnsma, poelier, eierhandelaar en klompen

 
Hendrik Klijnsma
bron: Balkster Courant van 8 september 1956
 
interieur Hendrik Klijnsma
foto 003-096 beschikbaar gesteld door Berend Bakker gepubliceerd in de Friesland Post van januari 1980
Het interieur van de winkel in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hendrik Klijnsma (1901-1980) achter zijn toonbank.
In het Fries Mozaiek van de Leeuwarder Courant van 25 mei 1977 wordt ook aandacht besteed aan de unieke winkel van Hendrik Klijnsma op de hoek van de Gaaikemastraat en de Wilhelminastraat bij de Teernstrabrug.
 

Tweedehandsboekwinkel 't Splinterke

 
voorgevel t Splinterke
bron: Balkster Courant van 12 maart 1981
In de periode van 1981 - 1984 was er op dit adres een tweedehands boekwinkel gevestigd.
 
't Splinterke
bron: Tresoar 012-030028
 

Fitness Centrum Balk

 
opening fitnisscentrum
bron: SudwesthoekNijs van 11 januari 1985
Meer over de opening van het Fitness centrum wordt beschreven in een uitgebreid artikel in SudwesthoekNijs
 

pizzeria 'l Arcobaleno

 
pizzeria
website pizzeria www.pizzeriabalk.nl
 
In mei 1997 opent Egidio Peddes de deuren van zijn Pizzeria Ristorante 'l Arcolbaleno aan de Gaaikemastraat.
Meer hierover in de Balkster Courant van eind mei 1997
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-09-2022