Dubbelstraat 4 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 135, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 151  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 131, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 4  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1144

eigenaren

eigenaar in 1700: erven van Age Sibbles: Huysinge en stede in de Dubbelstraet, onder `t Raedthuys binnen Balk
eigenaar in 1715: secretaris Hylkema
eigenaar in 1718: Rintie Thijssens
eigenaar in 1742: Jan Monsma, vroedman
eigenaar in 1758: Hendrik Thees
eigenaar in 1790: Harke Jans, broodbakker
eigenaar in 1832 OAT: Jan Ottes de Jong, koopman te Balk
   
   
   
verkoop in 1928 aan: firma de Vries & van der Wal te Balk
   
   
Balk A 131
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

131 vernummerd in 1874 naar 521, 522, 523
521, 522 komen uit 131; ongewijzigd tot 1928
523 komt uit 129, 131; zie Dubbelstraat A 129
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 131
links de groothandel van de firma de Vries en van der Wal

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 151; 1859 - 1910 Balk 207; 1910 - 1914 Balk 323; 1914 - 1920 Balk 348; 1920 - 1930 Balk 372; 1930 - 1953 Balk 359; 1953 - sloop Dubbelstraat 4
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 secretaris Hylkema / Poppe Jans; blad 89 / nummer 135
1717 secretaris Hylkema nu Rintie Tijssen / Poppe Jans nu zelfs; blad 91 / nummer 135
1718 Rintie Thijssens / zelfs; blad 91 / nummer 135
1721- 1739 Rintie Thijssens / zelfs; blad 122 / nummer 135
1742 de vroedman Jan Monsma / Hendrik Thees; blad 122 / nummer 135
1745 - 1750 Jan Monsma / Hendrik Thees; blad 122 / nummer 135
1758 - 1774 Hendrik Thees / zelfs; blad 122 / nummer 137
1775 Hendrik Thees / zelfs; blad 175 / nummer 144, te voren 137
1777 - 1785 Hendrik Thees weduwe / zelfs; blad 175 / nummer 144
1786 - 1789 Hendrik Thees weduwe / zelfs; blad 176 / nummer 144
1790 - 1804 Herke Jans / zelfs; blad 176 / nummer 144
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Harke Jans, Jan Harkes, bij in; blad 59, nummer 117
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 151
1812 Herke Jans, boulanger volgnummer 101
 
1813 Jan Harkes, voorheen kastelein in de Zwaan, overleden op dit adres
1813 Herke Jans Harkes, meester bakker, overleden op dit adres
18?? - 1819 Hendrik Jans Harkes, zonder bedrijf, overleden op dit adres
1819 - 1820 Jan Ottes de Jong, schipper en koopman ( * 15 januari 1793 te Bakhuizen); hoofd
1821 - 1825 Willem Ottes de Jong, meester broodbakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
1829 Sybrandus van Kessel, koperslager
volkstelling 1829 blad 214; huisnummer Balk 151
1829 Okjen Rienks Vogelvanger, weduwe Jelle Ottes de Beer, werkster ( * Joure)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 151
1840 Jan Stoffels Stoffelsma, rentenier ( * te Nijemirdum)
1840 Pietje van der Werf, dienstmeid ( * te Makkum)
wonigregister 1849 - 1859 blad 293; huisnummer Balk 151 / 207
1849 - 185? Jan Molanus, gepensioneerd luitenant ( * 1792)
185? - 1852 Sijbrand Rijpsma, rijkscommies ( * 1798 te Sneek)
1852 - 185? Jan Johannes Settelaar, rijkscommies ( * 11 maart 1814 te Leeuwarden)
185? - 1854 Fokele G. Planting, brievenbode ( * 1829 te Workum)
1854 - 1855 Douwe Johannes Winkler, rijksturfmeter ( *
1855 - 1859 Fokele G. Planting, brievenbode ( * 1829 te Workum)
woningregister 1859 - 1869 blad 97 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 131; huisnummer Balk 207
1859 - 1869 Fokke G Planting
  Johannes Bernardus de Rooij, veldwachter
  Pier Thijsses Piersma
  Haitje Hantjes Visser
1859 - 1869 bergplaats
woningregister 1869 - 1879 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 131, volgnummer 13 / ???
1869 - 1879 Haitje Hantjes Visser, visser ( * 18 januari 1838 te Sloten); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 131, volgnummer 13 / ???
1869 - 1879 pakhuis
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 135 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 521
1880 - 1887 Haitje Hantjes Visser
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 301; huisnummer Balk 207
1890 - 1891 Pieter Haga, rijkscommies ( * 16 december 1846 te Balk)
1890 - 1891 Antje van der Wal, schoonmoeder ( * 6 juni 1812 te Lippenhuizen)
1891 - 1900 Hendrik Huisman, winkelier ( * 2 februari 1839 te Balk); hoofd
1893 - 1894 Dieuwke Braaksma, huishoudster ( * 8 januari 1842 te Jorwerd); inwonend
1894 - 1900 Froukje van der Veen, huishoudster ( * 22 januari 1838 te Langweer); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 296; huisnummer Balk 207 / 323
1900 - 1910 Hendrik Huisman, winkelier ( * 2 februari 1839 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Froukje van der Veen, huishoudster ( * 22 januari 1838 te Langweer); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 323 / 348
1910 - 1912 Hendrik Huisman
1912 - 1913 Froukje van der Veen
1913 - 1913 Obe Kuipers
1913 - 1920 Durk Jansma
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 100; huisnummer Balk 323 / Balk 348
1911 - 1912 Hendrik Huisman, winkelier ( * 2 februari 1839 te Balk); hoofd
dienstboden 1911-1920 blad 85; huisnummer Balk 323 / Balk 348
1911 - 1913 Froukje van der Veen, huishoudster ( * 22 januari 1838 te Langweer)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 103; huisnummer Balk 348
1913 - 1913 Obe Kuipers, schipper ( * 11 oktober 1886 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 177; huisnummer Balk 348
1913 - 1920 Durk Jansma, koperslager ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 372
1921 - 1928 Durk Jansma, koperslager, venter ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd
1928 - 1930 pakhuis
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 27; huisnummer Balk 359
1931 - 1939 pakhuis
 
1939 - 1967 pakhuis
     
bewoners
huisnummering: ???? - (1839) Balk 151; (1859) - 1910 Balk 207; 1910 - 1914 Balk 324; 1914 - 1920 Balk 349; 1920 - 1930 Balk 273; 1930 - 1953 Balk 359; 1953 - sloop Dubbelstraat 4
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 324 / 349
1910 - 1920 pakhuis
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 273
1921 - 1930 pakhuis
     
firma Jan de Jong
 
Jan de Jong
bron: Balkster Courant van 13 september 1924
 
firma de Vries & van der Wal
 
de Vries en van der Wal
bron: nota van februari 1930 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
De nota is verstuurd geweest in onderstaande enveloppe
 
envelope
 
de Vries & van der Wal
bron: programmaboekje volksfeesten te Balk op 2 september 1930
 
luchtfoto Dubbelstraat
foto 021-026 beschikbaar gesteld door Ytzen Bergsma
 
De firma had drie panden. Het pand vlak naast het raadhuis, oorspronkelijk 3 kleine woningen, fungeerde als pakhuis. De tussenmuren van de zolder waren verwijderd, waardoor een grote zolder ontstond voor de opslag van o.a. peulvruchten. In een zijmuur van dit pand was een ingemetselde steen met een afbeelding van "Het Paradijs"
Teake Steenbergen woonde in de woning achter het middelste huis. Het middelste pand is gesloopt om plaats te maken voor een garage voor de oude vooroorlogse Opel Kadett. Later vervangen door een bestel Ford.
bron: Ytzen (Frits) Bergsma werknemer van de firma in de periode 1948 - 1954
 
Cornelis de Vries gevelststeen
De gevelsteen "INTPARADIS"
<<< foto 077-055 Cornelis de Vries met op de achtergrond de zijgevel van Dubbelstraat A 131 en de gevelsteen.
 
de Vries & van der Wal
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk op 6 september 1938
 
de Vries & van der Wal
bron: Balkster Courant van 31 juli 1954
 
opening nieuwe grossierderij de Vries en van der Wal
bron: Balkster Courant van 3 september 1955
Klik op bovenstaande afbeelding voor een compleet verslag van de officiële opening
 
de Vries & van der Wal
bron: Balkster Courant van 31 augustus 1956
 
de Vries & van der Wal
bron: Balkster Courant van 9 februari 1957
 
briefpapier  
magazijnbediende
bron: Balkster Courant van 18 januari 1958
 
 
 
 
 
 
 
 
NGV poppenkast
bron: Balkster Courant 20 september 1958
 
NGV
bron: Balkster Courant van 10 februari 1962
 
Duppie
In 1962 verscheen er wekelijks een stripboekje over de avonturen van Duppie
Door te klikken op de afbeelding komt de voorzijde van het stripboekje te voorschijn.
 
De Volharding
foto 077-062 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
Een deel van de Volharding aan de Lytse Side werd door de firma de Vries & van der Wal gebruikt voor de opslag en overslag van emballage.
 
de Vries & van der Wal
bron: nota 7 maart 1962 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
 
NGV tocht
bron: Balkster Courant van 28 april 1962
Door te klikken op bovenstaande afbeelding wordt een groter exemplaar zichtbaar
 
NGV
bron: Balkster Courant van 19 mei 1962
 
de Vries & van der Wal
bron: foto 96,422 uit beeldbank cultureelerfgoed
De foto is gemaakt in 1965. Een paar jaar later zijn de panden, behalve het raadhuis, met de grond gelijk gemaakt. In het ijzeren toegangshek links tegen de gevel in steeg zit het logo van de NGV verwerkt.
 
NGV
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1965
 
opening Joure
bron: Balkster Courant van 11 november 1967
 
sloop Dubbelstraat
foto 200-061 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-01-2024