Dubbelstraat 6 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 136, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 152  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 130, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 6  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1143
eigenaren
bron: floreencohier  
eigenaar in 1700: Boote Jaspers: Huysinge in de Dubbelstraet
eigenaar in 1715: Hoexma
eigenaar in 1717: niet bewoond
eigenaar in 1739: Arent Hendriks
eigenaar in 1762: Claas Jans
eigenaar in 1794: Hinne Geerts
eigenaar in 1797: Willem Tietjes
verkoop in ???? aan: Jan Brants van der Goot, grossier in wijn en sterke drank
verkoop in 1828 aan: Hendrik Alles van Wielen, uurwerkmaker te Balk
verkoop in 1848 aan: Jan Ottes de Jong, koopman te Balk
   
verkoop in 1928 aan: firma de Vries & van der Wal te Balk
   
   
Balk A 130
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

130 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 130
Op deze plaats, in het huis met de kar en vrouwpersoon voor de stoep, is in 1845 Antje Lolkes Postma vermoord door Ruurd Passchiers van Dijk. Datering van de foto is ongeveer 1910. In oppervlak en grenzen is er sinds 1832 niets veranderd. Het is mogelijk dat dit hetzelfde huis is waar de moord heeft plaats gevonden.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 152; 1859 - 1910 Balk 208; 1910 - 1914 Balk 325; 1914 - 1920 Balk 350; 1920 - 1930 Balk 374; 1930 - 1953 Balk 360; 1953 - sloop Dubbelstraat 6
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Hoexma / selfs; blad 89, nummer 136
1717 - 1718 vervallende huysinghe; blad 91, nummer 136
1721 - 1733 Een old vervallen aan de staat vervallen huysinghe; blad 122, nummer 136
1739 - 1747 Arent Hendriks / Harmke Arents; blad 122, nummer 136
1748 Arent Hendriks / Willem de Rode; blad 122, nummer 136
1750 Arent Hendriks / Johannes Sjoerds, Willem de Rode; blad 122, nummer 136
1758 Arent Hendriks / Claas Jans; blad 122, nummer 138
1762 - 1774 Claas Jans / zelf; blad 122, nummer 138
1775 Claas Jans / zelf; blad 175, nummer 145 te voren 138
1777 - 1785 Claas Jans / zelf; blad 175, nummer 145
1786 - 1793 Claas Jans / zelf; blad 176, nummer 145
1794 Hinne Geerts / Claas Jans; blad 176, nummer 145
1797 - 1804 Willem Tietjes / zelf; blad 176, nummer 145
  = overleden in 1806 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 152
1812 weduwe de Vries; volgnummer 216
1812 Daniël Grim de Vries, 35 jaar; volgnummer 216
periode 1812 - 1829
1816 Jan Baukes Poppes, boterkoper
1818 Petertje, dochter van Gerard Willems Reinking en Elisabeth Everts Vlink geboren op Balk 152
1820 - 1825 Harmen Baukes Poppes, koopman ( * 17 december 1795 te Balk)
volkstelling 1829 blad 215; huisnummer Balk 152
1829 Hendrik Alles van Wielen, horlogemaker
periode 1830 - 1840
1831 Jacobus Krijns Eppinga overleden op huisnummer Balk 152
volkstelling 1840; huisnummer Balk 152
1840 Hendrik Alles van Wielen, uurwerkmaker
woningregister 1849 - 1859 blad 294; huisnummer Balk 152 / 208
1849 - 1852 Marius van Scheltinga, goud, en zilversmid ( * 9 november 1810 te Vledder); hoofd
1852 - 1859 Tiete Machiels Tromp, weduwe Jan Ottes de Jong, renteniersche ( * 31 oktober 1795 te Ypecolsga); hoofd
  Trijntje Willems de Jong, dienstmeid ( * 22 oktober 1832 te Balk); inwonend
  Grietje Popkes Schram, dienstmeid ( * 27 juni 1831 te Balk); inwonend
1852 - Gerbrig Noordenbos, schoolleerling ( * 26 mei 1844 te Oudkerk); inwonend
1856 - 1857 Froukje Gerbens Kokje, dienstmeid ( * 12 april 1815 te Lemmer); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 98; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 130, huisnummer Balk 208
1859 - 1869 Tiete Machiels Tromp, weduwe Jan Ottes de Jong, renteniersche ( * 31 oktober 1795 te Ypecolsga); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 130, volgnummer ?
1869 - 1877 Tiete Machiels Tromp, weduwe Jan Ottes de Jong, renteniersche ( * 31 oktober 1795 te Ypecolsga); hoofd
1877 - 1879 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 130
1880 - 1890 Karel Sietzes Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
1882 - 1882 Hanna H. Haitjema, dienstbode
1885 - 1886 Age Okkema, schoenmakersknecht
1886 - 1887 Sybren Abma, schoenmakersknecht
1887 - 1890 Bauke B. Woudstra, schoenmakersknecht
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 302; huisnummer Balk 208
1890 - 1893 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
1893 - 1900 Hendrikje van der Gaast
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 297; huisnummer Balk 208 / 325
1900 - 1910 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 325 / 350
1910 - 1920 Karel Buwalda
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 210; huisnummer Balk 325 / Balk 350
1911 - 1920 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 332; huisnummer Balk 374
1920 - 1924 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 22 december 1851 te Sloten); hoofd
1924 - 1927 Jouke Venema, machine bankwerker ( * 19 augustus 1894 te IJlst); hoofd
1927 - 1929 Gerben van Dijk, huisschilder ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Jan Wagenmakers, brievenbesteller ( * 18 juli 1895 te Balk); hoofd
1930 - 1930 Atze van der Veen, stoombootondernemer ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 303; huisnummer Balk 360
1931 - 1939 Atze van der Veen, stoombootondernemer ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum); hoofd
1939 - 1939 Tamme Huites Luinenburg, huisschilder ( * 16 april 1913 te Harich); hoofd
 
1939 - 1967    
   
     
uurwerkmaker Hendrik Alles van Wielen
 
moord in Balk
Zaterdagavond 6 december 1845 tegen zevenen meldt een late klant zich in de winkel van horlogemaker Hendrik Ales van Wielen en zijn vrouw Antje van Wielen-Postma. Hendrik was niet thuis op dat moment. Antje wil haar man gaan halen. Plotseling trekt de klant een mes en steekt Antje in de hals. Ze valt dood neer. De dader breekt het kabinet en de porseleinkast open en pakt snel een gouden en drie zilveren horloges, twee paar zilveren schoengespen, een zilveren suikerstrooier, wat zilveren kinderspeelgoed en nog een paar kleine sieraden en verdwijnt richting Sloten.
Op 16 december 1845 probeert een jongeman wat zilverwerk te verkopen in de juwelierszaak van weduwe mej. Van Slogteren in de stad Groningen. De juwelierster vertrouwd het niet. Ze heeft gehoord van de brute moord in Balk. De jongeman wordt met een smoesje aan de praat gehouden. Ondertussen is de politie gewaarschuwd. De man, Ruurd Passchiers van Dijk, geboren te Wijckel op 19 februari 1816, wordt aangehouden op verdenking van moord met diefstal in Balk. Op 19 december wordt hij via Leeuwarden overgebracht naar Sneek om verhoord te worden door rechter-commissaris mr. G. Andreae. Ruurd blijft echter ontkennen dat hij iets te maken heeft met de moord in Balk. Pas in april van het volgende jaar legt hij een volledige bekentenis af.
artikel LC  
Op zaterdag 27 juni 1846 doet het Provinciale Gerechtshof uitspraak in deze zaak. Ruurd Passchiers van Dijk wordt ter dood veroordeeld door de strop (ophanging). Een gratieverzoek bij de koning wordt afgewezen begin oktober van dat jaar. Marktdag vrijdag 16 oktober 1846 is het een drukte van belang in Leeuwarden. Ruurd Passchiers van Dijk wordt opgehangen. Zijn stoffelijk overschot wordt aan het eind van de dag begraven op het zogeheten misdadigerskerkhof.
 
Er is veel geschreven over deze moord. Het meest recente boekwerk is verschenen in 2005 van de hand van Jan de Roos woonachtig in Nijemirdum met aquarellen van Kristin Deinum- Jacobus uit Sondel.
 
De titel van het boek is:
Een Gaasterlander op het schavot.
 
<<< Leeuwarder Courant van 20 oktober 1846
 
Ruurd Passchiers van Dijk
bron: Bredasche Courant van 20 oktober 1846
 
Ruurd Passchiers van Dijk
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1846
 
 
 
GJ Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1848
 
firma de Vries & van der Wal
 
zie Dubbelstraat 4
 
sloop Dubbelstraat
foto 200-060 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 18-12-2022