Dubbelstraat 12, 14 en 16 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 138, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 155  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 127, bergplaats  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 12, 14 en 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 4 hisgiscode: 1140

eigenaren

eigenaar in 1700: niet genoemd: De huysinge in de Dubbelstraet binnen Balk, voormaels bij de predicant dyer plaatse bewoont
eigenaar in 1715: Pieter Meijnes
eigenaar in 1725: Edger Sjoerds
eigenaar in 1739: Meintien Meinerts
eigenaar in 1758: Meinze Pieters
eigenaar in 1762: Sible Pieters
eigenaar in 1798: Pieter Harings weduwe
eigenaar in 1832 OAT: Age Michiels Tromp, koopman te Balk, en mede-eigenaren
verkoop in 1856 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
   
verkoop in 1919 aan: Lucas Lucas Bouwman, timmerman te Balk (A 910, 911)
bij legaat in 1920 aan: Jacob Vermooten, timmerman te Balk (A 910, 911)
  Lucas Vermooten, timmerman te Balk
   
   
voorgevel
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

127 vernummerd in 1877 naar 558, 559
558 komt uit 125, 126, 127
559 komt uit 126, 127
558 vernummerd in 1892 naar 698, 699, 700
559 vernummerd in 1892 naar 697
697 vernummerd in 1914 naar 910, 911
698 komt uit 558, 560; ongewijzigd tot 1928
699 komt uit 124, 558; ongewijzigd tot 1928
700 komt uit 558; ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel rond 1930
de voorgevel rond 1930

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
In 1912 wordt voor het voorste deel van het pand, dat in gebruik is bij Lukas Bouwman & Co, verbouwd tot winkel.
plattegrond, voorgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
titel
In 1926 wordt de timmerwerkplaats verbouwd door Jacob Vermooten
plattegrond, langsdoorsnede, dwarsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
In 1946 laat Jacob Vermooten een krachtstroominstallatie aanleggen door installatiebedrijf Wiebren van der Heide
plattegrond werkplaats en woning
tekening beschikbaar gesteld door Jan van der Heide
 
luchtfoto Dubbelstraat
Luchtfoto van de Dubbelstraat rond 1950? Rechtsonder de woning, met winkel en werkplaats van timmerman Jacob Vermooten en later zijn zoon Lucas Vermooten.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 155; 1859 - 1910 Balk 211; 1910 -1914 Balk 328; 1914 - 1920 Balk 353; 1920 - 1930 Balk 378; 1930 - 1953 Balk 364; 1953 - sloop Dubbelstraat 12
 
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pieter Meijnes / zelfs; blad 90, nummer 138
1717 - 1722 Pieter Meijnes / zelfs; blad 92, nummer 138
1725 Edger Sjoerds / ???? NN; blad 122, nummer 138, huysinghe en stallinghe
1729 - 1730 Edger Sjoerds / Frans Lowys; blad 122, nummer 138, huysinghe en stallinghe
1733 Edger Sjoerds / Jan Poules weduwe; blad 122, nummer 138, huysinghe en stallinghe
1739 Meintien Meinerts erven / zelfs; blad 122, nummer 138
1742 - 1750 Meentzen Meenerts erven / Sible Pieters; blad 122, nummer 138
1758 Meinze Pieters / zelfs; blad 122, nummer 140
1762 - 1774 Sible Pieters / zelfs; blad 122, nummer 140
1775 Sible Pieters / zelfs; blad 175, nummer 148 te voren 140
1777 Sible Pieters / zelfs; blad 175, nummer 148
1779 - 1780 Sible Pieters weduwe erven / zelfs; blad 175, nummer 148
1782 Sible Pieters erven / zelfs, het ander gedeelte van de huisinge ledig; blad 175, nummer 148
1783 - 1785 Sible Pieters erven / zelfs en Jacob Pieters; blad 175, nummer 148
1786 - 1788 Sible Pieters erven / zelfs en Jacob Pieters; blad 176, nummer 148
1789 Sible Pieters erven / zelfs en Bauke Durks; blad 176, nummer 148
1790 - 1797 Sible Pieters erven / zelfs; blad 176, nummer 148
1798 - 1804 Pieter Harings weduwe / zelf; blad 176, nummer 148
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 155
1812 weduwe Pieter Harings, volgnummer 70
1812 weduwe Sible Pieters, volgnummer 158
volkstelling 1840
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 297; huisnummer Balk 155 / 211
1949 - 1959 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 298; huisnummer Balk 155 / 211
1949 - 1959 geen bewoners
woningregister 1859 - 1869 blad 98; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 127; huisnummer Balk 211
1859 - 1869 kantoor en houtloods
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastale gemeente Balk sectie A nummern 127; volgnummer 9 / 318
1869 - 1879 kantoor
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 127; volgnummer 9 / 317
1869 - 1879 houtloods
bevolkingsregister 1880 - 1890
1880 - 1890 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 300; huisnummer Balk 211 / 328
1900 - 1910 Antje Wolthuis, zonder beroep ( * 25 december 1830 te Pietersburem); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 328 / 353
1910 - 1920 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 32; huisnummer Balk 377
1921 - 1930 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 27; huisnummer Balk 363
1931 - 1939 timmerwerkplaats
 
1939 - 1967  
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 328a, 1914 - 1920 Balk 354; 1920 - 1930 Balk 378; 1930 - 1953 Balk 364; 1953 - sloop Dubbelstraat 14
huisnummers: 1910 -1914 Balk 328a; 1914 - 1920 Balk 354; 1920 - 1930 Balk 378; 1930 - 1953 Balk 364; 1953 - sloop Dubbelstraat 16
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 328a / 354
1912 - 1916 Harmen Wiebes de Jong
1916 - 1919 Durkje Schilstra, (weduwe Harmen Wiebes de Jong)
1920 - 1920 Jacob Vermooten, timmerman ( * 20 december 1888 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 195; huisnummer Balk 328a / Balk 354
1912 - 1916 Harmen Wiebes de Jong, winkelier ( * 10 april 1853 te Balk ); hoofd
1912 - 1919 Durkje Schilstra, wed. Harmen de Jong, zonder beroep ( * 25 nov. 1848 te Hemeleum); hoofd vanaf 1916
1919 - 1919 Ottje Harmens de Jong, dochter ( * 8 oktober 1894 te Balk); hoofd vanaf 1919
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 335; huisnummer Balk 378
1921 - 1930 Jacob Vermooten, timmerman ( * 20 december 1888 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 306; huisnummer Balk 364
1931 - 1939 Jacob Vermooten, timmerman ( * 20 december 1888 te Balk); hoofd
 
1939 - 1967  
     
timmerman Jacob Vermooten
 
Op 9 mei 1934 zet Jacob Vermooten zijn naam op een houten balk van de verdiepingsbalklaag in een pand aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 17
 
aanbesteding Elfbergen
bron Leeuwarder Courant van 24 mei 1934
In 1934 krijgen de Balkster aannemers Jacob Vermooten en Thijs Johannes van Hout opdracht om een houten kantine, gebruikt bij de aanleg van de afsluitdijk, te verplaatsen naar een terrein op Elfbergen bij Oudemirdum.
 
bouwbedrijf Vermooten
 
overdracht Sikkes Vermooten
bron: Balkster Courant van 2 juli 1954
 
Lukas Vermooten
foto 203-002 beschikbaar gesteld door Durk Groenhof
Lucas Vermooten herstelt de gevel van het raadhuis aan de Dubbelstraat. Op de achtergrond de schoorsteenpijp van de Volharding aan de Lytse Side.
 
boelgoed Vermooten
bron: Balkster Courant van 31augustus 1957
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 18-12-2022