Dubbelstraat 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, 139, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 156  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 125, werkplaats en stalling  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 6 hisgiscode: 1138

eigenaren

eigenaar in 1700: professor Hoexma, Huysinge in de Dubbelstraet
eigenaar in 1715: Executeur Walle Clases
eigenaar in 1730: Symen Boues
eigenaar in 1758: Jan Rienx
eigenaar in 1775: Meyne Tjeerds, timmerman te Rijs
eigenaar in 1780: Tjeerd Clases, timmerman te Balk
eigenaar in 1783: Meyne Tjeerds, timmerman te Rijs
eigenaar in 1793: Klaas Tjeerds Duisterhout, timmrman te Balk
eigenaar in 1832: Frederik Wilhelm Fokke, dokter te Balk
verkoop in 1841 aan: Johannes Fokke, genees, heel- en vroedmeester te Balk
verkoop in 1864 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1898 aan: Berend Schoon timmerman te Balk
verkoop in 1902 aan: Jan Halbes Doele timmerman te Balk
verkoop in 1904 aan: Simon Zwanenburg onderwijzer te Amsterdam en Jacob Zwanenburg onderwijzer te Oldeboorn.
verkoop in 1915 aan: Marten Zwanenburg huisschilder te Balk
verkoop in 1921 aan: Bonne Johannes Dijkstra schoenmaker te Balk
   
   
Balk A 125 in 2007
2007

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

125 vernummerd in 1877 naar 558, 560
558 komt uit 125, 126, 127; 560 komt uit 125, 126
558 vernummerd in 1892 naar 698, 699, 700
560 vernummerd in 1892 naar 698
698 komt uit 558, 560; ongewijzigd tot 1928
699 komt uit 124, 558; ongewijzigd tot 1928
700 komt uit 558; ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 125
De middelste woning is Balk A 125 rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Dubbelstraat
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1863
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 156; 1859 - 1910 Balk 212; 1910 - 1914 Balk 329; 1914 - 1920 Balk 355; 1920 - 1930 Balk 379, 1930 - 1953 Balk 365; 1953 - sloop Dubbelstraat 18
     
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Executeur Walle Clases / zelfs; blad 90, nummer 139
1717 - 1718 Executeur Walle Clases / zelfs; blad 92, nummer 139
1721 - 1729 Executeur Walle Clases / zelfs; blad 123, nummer 139
1730 - 1750 Symen Boues / zelfs; blad 123, nummer 139
1758 - 1773 Jan Rienx / zelfs; blad 123, nummer 141
1774 Jan Rienx nu Meyne Tjeerds / zelfs; blad 123, nummer 141
1775 Meyne Tjeerds / zelfs; blad 176, nummer 149 te voren 141
1776 - 1779 Meyne Tjeerds / zelfs; blad 176, nummer 149, huysinghe
1780 - 1782 Tjeerd Clases / zelfs; blad 176, nummer 149, huysinghe en een tuin
1783 Meyne Tjeerds / zelfs; blad 176, nummer 149, huysinghe en een tuin
1784 - 1785 Meyne Tjeerds / zelfs; blad 176, nummer 149, een tuin, de huysinghe wegens bouwvalligheid onbruikbaar geworden en onbewoond
1786 - 1792 Meyne Tjeerds weduwe / Claas Tjeerds; blad 177, nummer 149, huis en tuin
1793 - 1804 Klaas Tjeerds; blad 177, nummer 149
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 156
1812 Klaas Tjeerds, volgnummer 208
  Klaas Tjeerds Duisterhout, timmerman, overleden in 1812 op nummer Balk 156
  weduwe = Grietje Klaazes Ratel, winkeliersche, breidvrouw overleden in 1816 op nummer Balk 156
volkstelling 1840; huisnummer 156
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 300; huisnummer Balk 156 / 212
1849 - 185? Tjipkje Vellinga, weduwe Albert Ekker, zonder beroep ( * 1792 te Balk); ?
1850 - 1859 Tiede Johannes Samplonius, werkman ( * 28 april 1811 te Tjerkgaast); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 99; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 125; huisnummer Balk 212
1859 - 1869 Tiede Johannes Samplonius, werkman ( * 28 april 1811 te Tjerkgaast); hoofd
1859 - 1869 Hendrik Johannes Huisman,
1859 - 1869 stalling
woningregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 125, volgnummer 8 / 320
1869 - 1879 Hendrik Johannes Huisman, bosarbeider
1869 - 1879 stalling
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 156; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 560
1880 - 1890 Hendrik Johannes Huisman, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 305; huisnummer Balk 212
1890 - 1891 Hendrik Johannes Huisman. groentenwinkel ( * 2 februari 1839 te Balk); hoofd
1891 - 1898 Maike Reins Lycklema, we. Johannes H. Betz, winkeliersche ( * 31 maart 1832 te Balk); hoofd
1892 - 1900 Berend Tjepkes Schoon, schoonzoon, timmerman ( * 29 augustus 1867 te Balk); hoofd vanaf 1898
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 301; huisnummer Balk 212 / 329
1900 - 1902 Berend Tjepkes Schoon, timmerman ( * 29 augustus 1867 te Balk); hoofd
1902 - 1904 Jan Halbes Doele, timmerknecht ( * 13 november 1875 te Balk); hoofd
1904 - 1910 Marten Zwanenburg, verver ( * 17 maart 1853 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 155; huisnummer Balk 329 / 355
1911 - 1918 Marten Zwanenburg, verver ( * 17 maart 1853 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Mare Duijff, wed Marten Zwanenburg ( * 27 januari 1856 te Hindeloopen); hoofd vanaf 1918
1912 - 191? Jodocus (de) Mars, assitent directeur zuivelfabriek ( * 12 juli 1889 te Oldeboorn); kostganger
191? - 1920 Evert Hempenius, onderwijzer bijzondere school ( * 9 november 1897 te Bolsward); kostganger
1920 - 1920 Sjoukje van der Meulen, onderwijzeres ols ( * 28 augustus 1900 te Warga); kostgangster
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 336; huisnummer Balk 379
1921 - 1921 Mare Duijff, weduwe Marten Zwanenburg, winkeliersche ( * 27 januari 1856 te Hindeloopen); hoofd
1921 - 1921 Sjoukje van der Meulen, onderwijzeres ols ( * 28 augustus 1900 te Warga); kostgangster
1921 - 1930 Bonne Johannes Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heereenveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 307; huisnummer Balk 365
1931 - 1939 Bonne Johannes Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heereenveen); hoofd
 
1939 -  
     
timmerman Berend Schoon
 
Berend Schoon
bron: Balkster Courant van 6 september 1902
 
timmerman Jan Halbes Doele
 
 
 
 
 
verver Marten Zwanenburg
 
Marten Zwanenburg Marten Zwanenburg
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 
Marten Zwanenburg
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904 bron: VVV-gids van 1917
 
Marten Zwanenburg
bron: Balkster Courant van 4 januari 1908
 
Marten Zwanenburg Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1918
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 november 1918
 
schoenmaker Bonne Dijkstra
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-03-2024