Dubbelstraat 22 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, 141, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 158  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 123, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 22  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 6 hisgiscode: 1136

eigenaren

eigenaar in 1715: Hidde Rommerts
eigenaar in 1742: Bartle Jurjens
eigenaar in 1777: Sytze Arents
eigenaar in 1803: O. van Kolde en Harmen Johannes
eigenaar in 1832 OAT: erven Olphaert Frederik van Kolde te Balk
verkoop in 1844 aan: Frederik Zacharias Reneman, grondeigenaar te Wijckel
verkoop deel in 1868 aan: Het dorp Balk
bij boedelscheiding in 1876 aan: Durk Gerrits van der Wal, koopman en olieslager te Sloten, Balk
verkoop in 1897 aan: Gerben Gerrits van der Wal, koopman te Sloten, Leeuwarden
verkoop in 1901 aan: Jan Wiebes Brouwer stoombootkapitein te Sloten, Evert Hofstra winkelier te Balk, Watze Tjebbes Hepkema landbouwer te Wijckel,
verkoop in 1905 aan: Popkje de Boer huishoudster te Tjalleberd
verkoop in 1917 aan: Klaas Huizinga, muziekonderwijzer te Sneek
verkoop in 1928 aan: Ate Jans Kooistra, schoenhandelaar te Lippenhuizen
  Jan Kooistra, schoenhandel te Balk
   
Balk A 123
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

123 vernummerd in 1870 naar 481, 482
481 komt uit 123, 396, 397 / 482 komt uit 123
482 vernummerd in 1872 naar 505
505 vernummerd in 1913 naar 817, 818
817 ongewijzigd tot 1928 / 818 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
de woning rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Dubbelstraat verkoop
bron: Leeuwarder Courant 12 oktober 1866
1. = Meerweg 1 en 2 -------- 2. = van Swinderenstraat 1 ---------- 3. = Dubbelstraat
 
Dubbelstraat verkoop
bron: Leeuwarder Courant 19 februari 1904
Het winkelhuis onder punt 1 is dit pand in de Dubbelstraat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 158; 1859 - 1910 Balk 214; 1910 -1914 Balk 331; 1914 - 1920 Balk 357; 1920 - 1930 Balk 381; 1930 - 1953 Balk 367; 1953 - sloop Dubbelstraat 22
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1716 Hidde Rommerts / zelf; blad 90, nummer 141
1717 - 1718 Hidde Rommerts / zelf; blad 92, nummer 141
1721 - 1730 Hidde Rommerts / zelfs; blad 123, nummer 141
1733 - 1739 Hidde Rommerts / Bartle Jurjens; blad 123, nummer 141
1742 Bartle Jurjens / zelfs; blad 123, nummer 141
1745 - 1750 Bartle Jurjens weduwe / zelfs; blad 123, nummer 141
1758 - 1774 Bartle Jurjens weduwe / zelfs; blad 123, nummer 143
1775 Bartle Jurjens weduwe erven / zelfs; blad 176, nummer 151 te voren 143
1776 Bartle Jurjens weduwe erven / ledigh; blad 176, nummer 151
1777 - 1785 Sytze Arents / zelf; blad 176, nummer 151
1786 - 1790 Sytze Arents / zelf; blad 177, nummer 151
1791 - 1794 Sytze Arents weduwe / zelf; blad 177, nummer 151
1797 - 1802 Sytze Arents weduwe / Gerryt Fellinga; blad 177, nummer 151
1803 - 1804 O. van Kolde en Harmen Johannes / Pieter Theekes; blad 177, nummer 151
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 158
1812 Tijmen Roelofs, volgnummer 178
1812 Pieter Theekes, volgnummer 204
 
1825 Pietje Gerbens Groenhof overleden op het adres Balk 158
1835 Pieter Teekes Theekens overleden op het adres Balk 158
volkstelling 1840; huisnummer Balk 158
1840 Gerben Pieters Theekens, schipper ( * 1 februari 1795 te Idzega); hoofd
1840 Peekjen Luijens Mulder, dienstmeid ( * te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 302; huisnummer Balk 158 / 214
1849 - 1859 Gerben Pieters Theekens, winkelier ( * 1 februari 1795 te Idzega); hoofd
1849 - 1859 Pieter Wildeboer, rentenier ( * 1790 te Balk)
1849 - 1859 Sietske Bremer, dienstmeid ( * 1830 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 123; huisnummer Balk 214
1859 - 1865 Gerben Pieters Theekens, winkelier ( * 1 februari 1795 te Idzega); hoofd
1866 - 1869 Jacob Cransberg, rijksveearts
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 123, volgnummer ???
1869 - 1876 Arend Berends van der Sluis, schipper ( * 5 augustus 1836 te Warns); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 70; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 123, volgnummer ???
187? - 1879 Gesina Maria Wilhelmina Hemsing, winkeliersche ( * 18 maart 1832 te Balk); hoofd
1879 - 1879 Fopke Petrus Noordenbos, leerling Rijksnormaalschool ( 24 jan. 1864 te Wommels); kostganger, van Wommels
1879 - 1879 Hendrik Ouwes de Vries, leerling Rijksnormaalschool ( * 11 augustus 1864 te Het Bildt); kostganger, van Sint Jacobiprochie
1879 - 1879 Tjeerd Wieberdink, leerling Rijksnormaalschool ( * 24 feb. 1863 te Gorredijk); kostganger, van Gorredijk
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 505
1880 - 1890 Gesina Maria Wilhelmina Hemsing, winkeliersche ( * 18 maart 1832 te Balk); hoofd
1880 - 1881 Tjeerd Wieberdink, leerling Rijksnormaalschool ( * 24 feb. 1863 te Gorredijk); kostganger, naar Oosterhout
1880 - 1880 Fopke Petrus Noordenbos, leerling Rijksnormaalschool ( 24 jan. 1864 te Wommels); kostganger, naar Wommels
1880 - 1880 Hendrik Ouwes de Vries, leerling Rijksnormaalschool ( * 11 augustus 1864 te Het Bildt); kostganger, naar Nijmegen
1880 - 1886 Elisabeth G. Kramer, dienstbode ( * 14 februari 1862 te Gaasterland); inwonend, naar Sneek
1880 - 1883 Rinnert Draaisma, leerling Rijksnormaalschool ( * 6 aug. 1865 te Oudeschoot); kostganger, van Grouw naar Lochem
1880 - 1884 Luitsen Reinders IJntema, leerling Rijksnormaalschool ( * 21 november 1865 te Pingjum); kostganger, van Pingjum, naar Pingjum
1882 - 1884 Sijke S. Hoekstra, dienstbode ( * 7 januari 1867 te Sloten); inwonend, van Sloten, naar IJlst
1884 - 1885 Johan Georg Theunissen, leerling Rijksnormaalschool ( * 20 nov. 1869 te Suameer); kostganger, van Bergum, naar Sneek
1882 - 1884 Maria Susanna Hemsing ( * 3 december 1834 te Balk); kostganger, van Haren naar Zuidhorn
1884 - 1885 Anne G Bosje, leerling Rijksnormaalschool ( * 24 december 1869 te St. Jacobiparochie); kostganger, van St. Jacobiparochie, naar Sneek
1886 - 1888 Hendrik de Geus, ( * 28 mrt 1864 te 's Gravendeel); kostganger, van 's Gravendeel, naar 's Gravendeel
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 307; huisnummer Balk 214
1890 - 1890 Gesina Matia Wilhelmina Hemsing, kruidenier ( * 18 maart 1832 te Balk); hoofd
1891 - 1894 Eibert Rinzes Hoekstra, ambtenaar ( * 16 juni 1859 te Balk); hoofd
1894 - 1900 Ids de Vries, winkelier ( * 5 november 1845 te Balk); hoofd
1896 - 1897 Douwe van der Meer, bouwkundige ( * 13 september 1865 te Molkwerum); kostganger
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 303; huisnummer Balk 214 / 331
1900 - 1905 Ids de Vries, manufacturier ( * 3 november 1845 te Balk); hoofd
1905 - 1910 Johannes Wagenmakers, postbode ( * 31 oktober 1876 te Sloten); hoofd
19?? - 19?? Sjoerd Breeuwsma, notarisklerk ( * 28 mei 1878 te Folsgare); kostganger
19?? - 19?? Jan Pier van Riezen, kommies der Rijksbelasting ( * 10 juli 1883 te Wolvega); kostganger
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 331 / 357
1910 - 1917 Johannes Wagenmakers
1917 - 1920 Klaas Huizinga
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 4; huisnummer Balk Balk 331 / Balk 357
1911 - 1917 Johannes Wagenmakers, postbode ( * 31 oktober 1876 te Sloten); hoofd
1913 - 1914 Johannes Swart, 2e ambtenaar ter secretarie ( * 27 februari 1892 te Berlikum); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 140; huisnummer Balk 357
1917 - 1920 Klaas Huizinga, muziekleraar ( * 9 mei 1861 te Ee); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 338; huisnummer Balk 381
1921 - 1928 Klaas Huizinga, muziekleraar ( * 9 mei 1861 te Ee); hoofd
1928 - 1930 Ate Kooistra, schoenmaker ( * 5 januari 1870 te Warga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ; huisnummer Balk 367
1931 - 1936 Ate Kooistra, schoenmaker ( * 5 januari 1870 te Warga); hoofd
1931 - 1939 Wijtske de Vries, weduwe Ate Kooistra ( * 28 oktober 1873 te Boornbergum); hoofd vanaf 1936
 
1939 - 195? familie Kooistra
  sloop
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Balk 214a, 214b; vervallen
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 373; huisnummer 214a
1892 - 1897 Jelle Schaafsma, verversknecht ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1897 - 1899 Douwe Sijtzes Sijtsma, kaasmaker ( * 6 mei 1868 te Cubaard); hoofd
1899 - 1900 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 374; huisnummer 214b
1893 - 18?? Minne Overdiep, notaris klerk ( * 19 augustus 1868 te Terband); hoofd
1897 - 18?? Akke Aukes van der Meer, nicht ( * 20 februari 1881 te Akkerwoude);
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer 214 / ---
1900 - 1900 Johannes Hieronimus Noordenbos, notaris ( * 19 november 1858 te Wommels); hoofd
1900 - 1902 Hielke Tromp, arbeider ( * 9 september 1869 te Woudsend); hoofd
1902 - 1903 Jacob Everaarts, machinist ( * 17 oktober 1871 te Leeuwarden); hoofd
1903 - 1904 Sjoerd Jaasma, machinist ( * 18 april 1878 te Sneek); hoofd
1904 - 1905 Marten de Boer, stoombootkapitein ( * 7 december 1873 te Warns); hoofd
     
Jacob Cransberg, rijksveearts
 
veearts Cransberg
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1866
 
Ids de Vries, manufacturier
 
boelgoed Ids de Vries faillissement Ids de Vries
bron: Balkster Courant 16 mei 1903 bron: Balkster Courant 31 oktober 1903
 
Johannes Wagenmakers, rijwielhersteller
 
voorgevel in 1917
foto beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
Rijwielhersteller Johannes Wagenmakers en Popkje de Boer voor hun woning.
 
rijwielhandel Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 11 augustus 1906
 
Johannes Wagenmakers Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 1 januari 1908 bron: Nieuwsblad van Friesland 31 december 1911
 
Johannes Wagenmakers
bron: Nieuwsblad van Friesland 3 juli 1917
 
schoenhandel Kooistra
 
Ate Kooistra
bron: Balkster Courant 17 november 1928
 
A. Kooistra
bron: Balkster Courant 30 november 1929
 
schoenhandel Kooistra
bron: programmaboekje Volksfeesten 2 september 1930
 
schoenhandel Kooistra
bron: Regionaal AR partijblad 1939
 
  Jan Kooistra
Jan Kooistra
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 17 januari 1940
 
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 28 nov 1941 >>
 
Kooistra schoenhandel schoenhandel Kooistra
bron: Balkster Courant 6 november 1948 bron: programmaboekje 1949-1950 parochie Balk
 
Kooistra
bron: programmaboekje zang- en muziekconcours te Balk 16 augustus 1950
 
Jan Kooistra
bron: De Heerenveensche Koerier van 27 november 1950
 
Kooistra
bron: programmaboekje fokveekeuring 4 oktober 1952
 
Kooistra
bron: classicale zendingsdag te Rijs 15 juli 1953
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29-01-2024