Dubbelstraat 24 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, 142, schoolmeestershuis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 159  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 122, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 24  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 6 hisgiscode: 1135

eigenaren

eigenaar in 1700: De schoolmeesters huysinge binnen Balk
eigenaar in 1715: schoolmeesterhuizinge
eigenaar in 1832 OAT: school te Balk
verkoop in 1972 aan: Rabobank
   
   
   
   
   
Dubbelstraat
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

122 vernummerd in 1872 naar 506
506 komt uit 121, 122, 399
506 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 121 rond 1920
het schoolhuis rond 1920

kaart 1813

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 159; 1859 - 1910 Balk 215; 1910 -1914 Balk 332; 1914 - 1920 Balk 358; 1920 - 1930 Balk 382; 1930 - 1953 Balk 368; 1953 - sloop Dubbelstraat 24
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 schoolmeesterhuizinge; blad 90, nummer 142
1717 - 1718 schoolmeesterhuizinge; blad 92, nummer 142
1721 - 1750 schoolmeesterhuizinge; blad 123, nummer 142
1758 - 1774 schoolmeesterhuizinge; blad 123, nummer 144
1775 schoolmeesterhuizinge; blad 176, nummer 152 te voren 144
1776 - 1785 schoolmeesterhuizinge; blad 176, nummer 152
1786 - 1804 schoolmeesterhuizinge; blad 177, nummer 152
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 159
1812 Jelle Meinesz, volgnummer 139
periode 1812 - 1829
1815 Froukje, dochter van Jentje Jolles Wiarda en Arentje Johannes Wierda geboren op nummer 159 te Balk
1819 Johannis, zoon van Jentje Jolles Wiarda en Arentje Johannes Wierda geboren op nummer 159 te Balk
1824 Jolle, zoon van Jentje Jolles Wiarda en Arentje Johannes Wierda geboren op nummer 159 te Balk
volkstelling 1829; blad 221, huisnummer Balk 159
1829 Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 159
1840 Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer der jeugd ( * 1786 te Oosterzee)
woningregister 1849 - 1859 blad 303; huisnummer Balk 159 / 215
1849 - 1858 Jentje Jolles Wiarda, onderwijzer ( * 1786 te Oosterzee)
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 122; huisnummer Balk 215
1859 - 1860 schoolhuizinge, onbewoond
1860 - 1869 Jacob Dirks, hoofdonderwijzer OLS ( * 1 juli 1819 te Franeker); hoofd
  Hiske Tuinman, ( * 20 november 1842 te Balk)
  Anne Knol, ? ( * augustus 1849 te Sexbierum)
1867 - 18 Hil? Harders, ? ( * 24 juni 1821 te Leer)
1870 - 1871 Tomas Hoog, predikant ( * ); kostganger
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 122; volgnummer 5 / 327
1869 - 1879 Jacob Dirks, hoofdonderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker); hoofd
1869 - 1870 Pieter Cornelis Lapidoth, onderwijzer ( * 5 november 1839 te Leiden);
1871 - 1871 Thomas Hoog, predikant van Ned. Indië ( * 31 mei 1829 te Barneveld);
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 132; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 506
1880 - 1886 Jacob Dirks, hoofdonderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker); hoofd
1883 - 1884 Anna Dorothea Terpstra, kwekeling ( * 4 januari 1867 te Oenkerk); kostganger, van Giekerk
1886 - 1890 Johannes Hendriks Wijma, hoofdonderwijzer ( * 4 oktober1849 te Drogeham); hoofd
1886 - 1890 Baukje Hendriks Wijma, ( * 3 juli 1857 te Drogeham)
1886 - 1890 Foppe Hendriks Westra, halfbroeder ( * 25 september 1867 te Drogeham)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 308; huisnummer Balk 215
1890 - 1900 Johannes Hendriks Wijma, onderwijzer ( * 4 oktober1849 te Drogeham)
1890 - 1894 Baukje Hendriks Wijma, zuster ( * 3 juli 1857 te Drogeham)
1890 - 1891 Foppe Hendriks Westra, halfbroeder ( * 25 september 1867 te Drogeham)
1896 - 1900 Geertje Sijzes Wijma, nicht ( *18 februari 1880 te Eestrum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 305; huisnummer Balk 215 / 332
1900 - 1910 Johannes Hendriks Wijma, hoofd der school ( * 4 oktober1849 te Drogeham); hoofd
1900 - 1910 Geertje Sijzes Wijma, nicht ( *18 februari 1880 te Eestrum); inwonend
1900 - 1902 Oebele Wijma, neef ( * 21 januari 1888 te Eestrum); inwonend
1903 - 1904 Baukje Sijtzes Wijma, nicht ( * 27 mei 1883 te Eestrum); inwonend
1903 - 1904 Hendrik Wijma, neef, timmerknecht ( * 23 maart 1886 te Eestrum); inwonend
1908 - 1910 Baukje Wijma, onderwijzer ( * 27 mei 1883 te Eestrum); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 332 / 358
1910 - 1920 Johannes Hendriks Wijma
1920 - 1920 Gijsbert Alexander Bos
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 82; huisnummer Balk 332 / Balk 358
1911 - 1920 Johannes Hendriks Wijma, hoofd der school ( * 4 oktober1849 te Drogeham); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 136; huisnummer Balk 358
1920 - 1920 Gijsbert Alexander Bos, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 23 februari 1894 te Enschede); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 339; huisnummer Balk 382
1921 - 1929 Gijsbert Alexander Bos, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 23 februari 1894 te Enschede); hoofd
1929 - 1930 Auke Vleer, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 30 oktober 1895 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 310; huisnummer Balk 368
1931 - 1936 Auke Vleer, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 30 oktober 1895 te Sneek); hoofd
1936 - 1939 Willem Boersma, hoofdonderwijzer openbare lagere school ( * 14 december 1896 te Warga); hoofd
 
1939 - ???? familie Boersma
  familie Dijkstra
195? - 1963 familie Bakker
1963 - familie Kanninga
1974 - heden Rabobank
     
schoolmeesterswoning
 
Dubbelstraat
De Dubbelstraat rond 1920 met uiterst links de schoolmeesterswoning.
 
Dubbelstraat
prentbriefkaart: eigen collectie
De Dubbelstraat rond 1940 met uiterst links het huidige Haskeplein en daarnaast de schoolmeesterswoning.
 
Haskeplein
foto 309-009 beschikbaar gesteld door Tonnie Bakker
De familie Bakker woonde in de jaren vijftig van de vorige eeuw in de schoolmeesterwoning. Op de foto uit circa 1962 de gebroeders Bakker, v.l.n.r. Jappie, Otto en Tonnie bij het muurtje om het schoolplein van de naastgelegen Openbare Lagere School, het huidige Haske (2015). Op de achtergrond v.l.n.r. garage van der Heide, Mulo, woning gezusters Wagenaar, bioerderij van de familie Wagenaar (in 2015 de Plus supermarkt van Siemonsma.
 
Rabobank
 

Woensdag 23 januari 1974 was de officiële opening van het nieuwe kantoorgebouw van de Rabobank in Balk. Dat is 44 jaar geleden. Voorzitter Dirk Geertsma uit Harich (1917-2004) en loco burgemeester Yke Dijkstra uit Rijs (1908-1989) openden samen de bank door het cijfer 9 van het oude bankgebouw te verplaatsen naar de overkant van de Dubbelstraat en het als een 6 op te hangen. De uit Aalten afkomstige architect Just Hebly (1938-2014) verzorgde het ontwerp van het bankgebouw. Het is niet toevallig dat de woensdag is gekozen om het gebouw te openen. Woensdag was al eeuwen de marktdag in Balk. De dag dat de boeren een bezoek brachten aan de bank om geld te halen en na afloop te storten.

a
Rabobank
Het bankgebouw in 1985??
 
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 23 april 1981
Rabobank
 
Rabobank
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 29 september 1988
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 6 oktober 1988
Rabobank
 
Rabobank
foto 200-109: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 11 april 1991
Rabobank
 
Rabobank
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 2001
Rabobank
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 21 juni 2001 voorpagina
Rabobank
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 21 juni 2001
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 13 december 2001
Rabobank
 
notaris Nicolai
bron: Balkster Courant van 13 december 2001
 
Rabobank
bron: Balkster Courant van 13 december 2001
 
Rabobank
eigen foto
Het Haskeplein met de ingang van de Rabobank in 2009.
 
Rabobank  
Rabobank
bron: Balkster Courant van 9 november 2017
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-01-2024