Dubbelstraat 30, 32 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 120, tuin  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 30 en 32  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 10 hisgiscode: 1133

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: school te Balk
   
   
   
   

 

2008
kadastrale gegevens
120 vernummerd in 1853 naar 396, 397, 398, 399
396 en 397 komen uit 119 en 120
396 en 397 vernummerd in 1870 naar 481
481 komt uit 396, 397 en 123
481 vernummerd in 1902 naar 788
788 komt uit 481 en 508
788 vernummerd in 1903 naar 819
 
minuutplan 1832
bron: Tresoar
Links onder op bovenstaande kaart uit 1832 Balk A 120
netteplan 1887 / kadastrale kaart 1913
 
bewoners
huisnummering: Balk ; (1859) - (1869); 1920 - 1930 Balk 386; 1930 - 1953 Balk 371; 1953 - ???? Dubbelstraat 30
     
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 geen vermelding
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 120, volgnummer 3 / ???
1869 - 1879 Openbare School
bevolkingsregister 1880 - 1890
1880 - 1890 geen vermelding
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 geen vermelding
bevolkingsregister 1900 - 1910
1900 - 1910 geen vermelding
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 335 / 362
1910 - 1920 schoolgebouw
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 33; huisnummer Balk 386
1920 - 1930 schoolgebouw
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 28; huisnummer Balk 371
1931 - 1939 Openbare school
 
1939 - 1967    
     
bewoners
huisnummering: 1920 - 1930 Balk 387; 1930 - 1953 Balk 372; 1953 - ???? Dubbelstraat 32
     
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 33; huisnummer Balk 387
1921 - 1930 ledige MULO school  
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 28 huisnummer Balk 372
1931 - 1939 voormalige ULO school  
 
     
kerk
 
Johannes de Doper kerk
tekening van de kerk in 1724; bron: Fries Museum
De vroegere room-katholieke St. Johannes de Doperkerk te Balk is in 1572 door de Watergeuzen geplunderd. Dit kerkje heeft gestaan ongeveer op de plek waar nu het jongerencentrum 't Haske staat. In 1580 is dit kerkje bij de reformatie "overgenomen" door de toenmalige kerkhervormers. Aan de noordzijde van de kerk, het huidige Haskeplein, lag de begraafplaats.
 
Jan Alberts de Grave, klokken- en geschutsgieter te Amsterdam kreeg in 1727 opdracht een nieuwe klok te gieten voor deze kerk. Het opschrift van de klok uit 1727 is: "Fecit MDCC Soli Deo Gloria Amstelodami. Dezen is hergoten weer door order van den edl. heer Reynerus Anneus Lyklama van Wycjle grietman over Gaesterlant Anno 1727" In 1728 mocht hij voor de nieuwe kerk aan de Harichsterzijde te Balk nog een klok leveren. helaas is dit opschrift later weggeslepen.
Ten tijde van van Abdias Noorbeek (predikant te Balk van 1701 - 1752) liet de bouwkundige staat van de kerk steeds meer te wensen over. Het onderhoud bleef achterwege omdat het dweilen met de kraan open was. Er werden steunberen aan de buitenzijde aangebracht om het gebouw in balans te houden. De kerkvoogden waren niet bij machte om de kosten van het onderhoud te bekostigen. Daardoor kregen de weersinvloeden steeds meer vat op het zwaar vervallen kerkgebouw. Er werd tijdens de dienst regelmatig van plek verwisseld om een beter, droger en veiliger heenkomen te zoeken.
De nieuwe kerk is in 1729 in een feestelijke dienst in gebruik genomen. Kort daarna is de oude kerk afgebroken. De grond bleef in gebruik als tuin en hoorde rond 1800 bij de in de Dubbelstraat gevestigde openbare school waar onder andere Jelle Meinesz de meester was.
bron: 525 jaar Protestantse gemeente te Balk gepubliceerd in Underweis geschreven door Y.J. van de Lageweg
 
Openbare Lagere School
 
De openbare school was oorspronkelijk gevestigd iets ten noordwesten van deze locatie (nummer 121 blauw ingekleurd op de kaart uit 1832), namelijk achter het ons bekende schoolmeesterhuis aan de Dubbelstraat dat rond 1870 vernieuwd en in 1700 al genoemd werd als De schoolmeesters huysinge binnen Balk. In 1867 zijn er twee klaslokalen gebouwd op de locatie van de oude St. Johannes de Doperkerk.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 september 1938
deel 1 / deel 2 / deel 3
 
Jacob Dirks hoofdonderwijzer van 1859 - 1885
 
Openbare Lagere School Balk
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1861
 
Openbare Lagere School Balk
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1863
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1867
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1885
 
Openbare Lagere school
foto 003-177 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
In 1885 vergroot tot 4 lokalen. Het lokaal achter het linker raam werd gebruikt door de ULO.
 
Anne Jetzes Woudstra
foto gemaakt door Lucas Hoogkamp
Timmerman Anne Jetzes Woudstra (1859-1941) uit Nijemirdum zet zijn naam op de balken van de school tijdens de verbouwing van het pand in 1885.
 
Openbare Lagere School Balk
bron: archief gemeente Gaasterland
Een tekening van de plattegrond van de school vlak voor de verbouwing in 1931
 
Johannes Wijma hoofdonderwijzer van 1886 - 1920
 
Openbare Lagere school Balk  
Johannes Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1886
 
Johannes Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1886
 
Johannes Wijma ( * 4 april 1849 te Drogeham)
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1886
 
Openbare Lagere School Balk
foto 176-144 beschikbaar gesteld door HWG
Het personeel van Openbare Lagere School in Balk omstreeks 1912.
v.l.n.r.
Sytze Sjoerds van Tuinen (1892-1965), Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952), Aaltje Dijkstra, Johannes Hendriks Wijma (1849-1930), Baukje Sijtzes Wijma (1883-1949)
 
Openbare Lagere school Balk
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1916
Benoeming van onderwijzer Hendrik Wijnstra ( * 19 augustus 1897 te Lippenhuizen)
 
JOhannes Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1919
 
onder deze link klassenfoto's van de Openbare Lagere School.
 
Gijsbert Alexander Bos hoofdonderwijzer van 1920 - 1929
 
Gijsbert Bos Gijsbert Bos
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1919
 
bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche Courant van 22 december 1919
Benoeming hoofdonderwijzer Gijsbert Alexander Bos ( * 23 februari 1894 te Enschedé)
 
 
Auke Vleer hoofdonderwijzer van 1929 - 1936
 
Openbare Lagere school Balk
foto 200-074 archief gemeente Gaasterland
De school vlak voor de verbouwing. De hardstenen palen markeren het voormalige kerkhof.
 
benoeming Auke Vleer en Antje Schurink
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 10 september 1929
Hoofdonderwijzer Auke Vleer ( * 20 oktober 1895 te Sneek) en onderwijzeres Antje Schurink ( * 10 maart 1907 te Sneek).
 
Openbare Lagere School Balk Openbare Lagere School Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 juni 1931 bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1931
 
Op de muren van de in 1867 en 1885 gebouwde school ontwierp gemeenteopzichter Tjebbe van Dijk (1895-1978) een nieuwe school. Met kenmerken van de bouwstijl "Amsterdamse School" is het een typisch jaren dertig gebouw. De twee lokalen aan de voorzijde werden het gymnastieklokaal. De privaten achter de school verdwenen. In de school kwamen echte wc's. In de twee overgebleven leslokalen konden elk 48 leerlingen zitten. Tiede Tijsma uit Balk deed voor de gemeente het toezicht op de bouw. Timmerman Johannes Visser (1886-1932) uit Wijckel bouwde de school. Aannemer van der Velde uit Balk verzorgde het beton- en stukadoorwerk. En Hettinga uit Balk legde de installaties aan.
Openbare Lagere School Balk
bron: archief gemeente Gaasterland
tekeningen: plattegrond bestaand / plattegrond nieuw / voorgevel / achtergevel / zijgevel
 
Openbare Lagere School Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 december 1931
Openbare Lagere School
 
Openbare lagere School 1932
foto beschikbaar gesteld door Radio Gaasterlân
Bovenstaande foto is gemaakt na de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in 1932 en gepubliceerd in fan Fryske Groun.
 
Auke Vleer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 februari 1936
 
Willem Boersma hoofdonderwijzer van 1936 - 1957
 
hoofdonderwijzer Willem Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1936
 
bron: Balkster Courant van 25 mei 1940
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1941
Bedoelt wordt hier de in 1916 gebouwde ULO-school in de Pypsterstikke.
 
A. Wiersma hoofdonderwijzer van 1957 - 1973
 
Openbare Lagere School 1960
foto 003-178 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
bron: Sneeker Nieuwsblad van 29 maart 1973
 
bron: Balkster Courant van 10 maart 1973
 
Distributiekantoor ?
 
 
 
 
 
 
Sociaal Cultureel Centrum 't Haske
 
 
 
Van 1974 - 1992 en 2003 - 2006 verzorgde 't Haske de jaarlijkse verkiezing van Balkster van het Jaar.
 
1976 gemeentewerken Gaasterland, foto 1 / foto 2namen
1980 Elisabeth van der Heide, foto / tekst
1988 Piet Veldman, foto / tekst
1989 Henk Kanninga, foto / tekst
 
't Haske
foto 003-183 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
't Haske in 1980.
 
bron: Balkster Courant van 10 maart 1983
 
t Haske
foto: Johan Groenewoud
't Haske in 2007
 
t Haske
foto: Johan Groenewoud gemaakt in 2008
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 2008
 
t Haske
foto: Johan Groenewoud gemaakt in 2008
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 2012
 
www.haske.nl
 
Radio Gasterlân
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1988, deel 1 / deel 2
In de studio "Gasterlân-Sleat" links vooraan omroeper Geeske Visser, achter het glas technicus Luca Hoogkamp, en toekijkend regisseur Anjolien Kooremans (tweede van links) en secreataris Jan de Vries.
 
 
bron: Balkster Courant van 21 maart 2013
 
www.radiogasterlan.nl
 
lokale omroep
 
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG)
 
Een aantal jaren kon het HWG gebruik maken van de ruimte boven het 't Haske.
bron: Balkster Courant van 1 december 2011
 
Radio Spannenburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019