Dubbelstraat 34, 36 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 119, begraafplaats  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 34 en 36  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1132

eigenaren

eigenaar in 1832 OAT: Het Vlek te Balk
   
   
   
   
Haskeplein
2012
kadastrale gegevens
119 vernummerd in 1853 naar 396, 397, 398, 399
396 en 397 komen uit 119 en 120
399 vernummerd in 1872 naar 506 en 508
506 komt uit 121, 122 en 399
508 komt uit 121 en 399
508 vernummerd in 1902 naar 786
398 vernummerd in 1902 naar 787
786 vernummerd in 1914 naar 912
787 vernummerd in 1914 naar 912, 913, 914
 
netteplan 1887
bron: Tresoar
Het plein in 1887. De contouren van de begraafplaats zijn goed te herkennen
minuutplan 1832 / kadastrale kaart 1913
 
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 336; 1914 - 1920 Balk 363; 1920 - 1930 Balk 389; 1930 - 1953 Balk 373; 1953 - sloop Dubbelstraat 34
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 7 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 119
1880 - 1890 Wiebe Roelofs de Vries, werkman
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25, huisnummer 336 / 363
1910 - 1920 verfwinkel (kad. nr. A
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 33, huisnummer Balk 388
1921 - 1930 verfwinkel
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 28, huisnummer Balk 373
1931 - 1939 hok
     
bewoners
huisnummering: 1910 - 1914 Balk 337; 1914 - 1920 Balk 364; 1920 - 1930 Balk 388;1930 - 1953 Balk 374; 1953 - sloop Dubbelstraat 36
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 337 / 364
1910 - 1920 timmerwerkplaats (kad. nr. A 786)
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 33; huisnummer 389
1920 - 1930 timmerwerkplaats
register van huisnummering 1930 - 1939 blad 28; huisnummer 374
1930 - 1939 timmerwerkplaats (Sikke Doele)
     
begraafplaats
 
grafsteen Yohannes Feyes Winter Yohannes Feyes Winter
 
ANNO 1653
DEN 17 YANNEWARYIS
IN DEN HEERE GERUST
YOHANNES FEYES
WINTER APOTHEKER
TOT BALCK
 
Waarschijnlijk was Yohannes Feyes Winter de stamvader van een aantal generaties apothekers en geneesheren in Friesland.
 
Sjerp Piers de Groen is op maandag 14 februari 1825 te Balk begraven. Als gevolg van de grote overstroming stond het graf half vol water. Johannes Folkerts Schootstra (1797-1874), onderwijzer te Harich (1821-1870, beschrijft de ramp van 1825 in een briefwisseling met zijn vader Folkert Johannes Schootstra (1764-1854), onderwijzer te Ouwsterhaule.
 

De Stormvloed van 1825 was een stormvloed die plaatsvond tussen 3 en 5 februari 1825 en leidde tot grote schade in Nederland, Duitsland, Denemarken en in mindere mate in Vlaanderen. De provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Utrecht en Holland werden getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen waardoor 379 mensen in Nederland het leven verloren. Hiervan vielen er 305 in de provincie Overijssel, 25 in de provincie Holland en 17 in de provincie Friesland. In alle landen samen vielen ongeveer 800 slachtoffers te betreuren.

bron: nl.wikipedia.org
 
kerkhof Balk
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1827
 
Onduidelijk is wanneer exact de laatste teraardebestelling op het kerkhof in Balk heeft plaats gevonden. In de periode tussen 1825 en 1850 werd er steeds minder begraven in de bebouwde kom. Na 1850 was dit helemaal verboden. In het grafregister van de kerk in Harich kom ik na 1825 veel Balkster families tegen. De Grietenij Gaasterland staat in 1832 in het kadaster beschreven als eigenaar van het kerkhof in Balk. Uit bovenstaande advertentie waarin een aantal dikke iepen te koop worden aangeboden kan je opmaken dat de Grietenij al eerder eigenaar was.
 
kerkhof te Balk
bron: Tresoar; Eekhoff atlas uit 1849-1859
 
koemarkt
 
Rondom het kerkhof werd wekelijks de paarden en beestenmarkt gehouden. Tot 1851 was dit blijkbaar een moeilijk begaanbaar pad. De koemarkt was 750 vierkante el groot, omgerekend ongeveer 375 m2.
 
koemarkt
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1851
 
koemarkt
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1852
 
weekmarkt
bron: Balkster Courant van 13 december 1958
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete verhaal dat zich afspeelt tussen 1890 en 1900
 
  Hendrik Jans Visser
koemarkt brol
bron: Leeuwarder Courant van 26 septmeber 1896
De betekenis van het woord "brol" is moeilijk vast te stellen. Volgens wikipedia: "Brol is het kernachtige woordje waarmee men in Vlaanderen uitdrukt dat iets als rommel beschouwd wordt. Men drukt er echter méér mee uit dan dat, en krachtiger"
De brol in Balk was in de hoofdstraat, vermoedelijk nu de van Swinderenstraat. Waar precies is mij niet bekend.
 
Hendrik Jans Visser (1875-1950) uit Balk met daarachter waarschijnlijk Jan Beukens van Nijemirdum aan het herstraten van de kinderhoofdjes op 't Haskeplein in opdracht van de gemeente Gaasterland. Op de achtergrond het schoolmeestershuis aan de Dubbelstraat.

077-116 beschikbaar gesteld door de familie de Vries te Balk

 
Dubbelstraat met schoolplein
prentbriefkaart 080-168 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Dubbelstraat ter hoogte van het schoolplein rond 1910 (tussen 1900 en 1916). Links de bomen van het schoolplein en daarachter verscholen het schoolmeestershuis.
 
School met schoolplein
foto 200-074 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De openbare lagere school aan het plein. De school is gebouwd in 1860 en in 1931 vervangen door het huidige gebouw, 't Haske. De foto zal gemaakt zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw. De hardstenen stoeppalen geven nog de contouren aan van het voormalige kerkhof te zien op het netteplan van 1887 bovenaan deze pagina.
 
verfwinkel van ?
 
 
timmerwerkplaats Evert Doele
 
Op 24 augustus 1899 vroeg timmerman Halbe Jans Doele uit Balk toestemming om op een stukje grond van ca 93 m2 in de buurt van de openbare school aan het plein een houten schuur te mogen bouwen. Op 2 september 1899 gaf gemeente-opzichter Douwe van der Meer een positief advies aan Burgemeester en Wethouders. Jammergenoeg zat de tekening niet meer bij de stukken.
schuur Halbe Doele
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken 1816-1936 toegang 129-98
 
  Evert Doele
Evert Doele
foto 106-002
De foto is gemaakt rond 1963 vlak voor de afbraak van de schuren van timmerman Evert Doele. Links is de zijgevel te zien van het huidige 't Haske. De andere bebouwing is gesloopt.
  bron: Balkster Courant van 10 november 1962
 
Haskeplein
 
Haskeplein
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 april 1935
 
Haskeplein
foto 229-003 beschikbaar gesteld door Geke Bijlholt - de Jong
Op 17 april 1945 is Gaasterland bevrijd door de Canadezen. Hun bivak stond op het plein voor de Openbare Lagere school.
 
ZWH garage
foto 116-002 beschikbaar gesteld door Melle van de Goot
De feestelijke opening van de ZWH-garage in de Wilhelminastraat op 28 juni 1950. De gasten van het feest hebben hun auto's geparkeerd op het Haskeplein. Links op de achtergrond de rij bussen voor garage van der Heide. In het midden de woning van de gezusters Wagenaar en daarachter de timmerschuur van Evert Doele. Langs de Dubbelstraat staan nog bomen.
 
Haskeplein rond 1950
prentbriefkaart 148-013 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
Bakker Fopma had tot 1956 zijn bakkerij aan de Dubbelstraat tegenover het plein. Hier gaat hij met zijn handkar op weg naar huis. Links de Openbare Lagere School, daarnaast de houten schuur van Hofstra, daarna het baarhok van gemeente Gaasterland. Op de hoek de schoolmeesterwoning. De bomen zijn inmiddels gekapt.
 
zwerfkei
bron: Balkster Courant foto: Martin van der Heide
Bij de aanleg van waterleiding in Balk in 1957 vonden de grondwerkers een grote zwerfkei in de Dubbelstraat. Wat er verder met de zwerfkei is gebeurd zie het artikel in de Balkster Courant 4 oktober 2012 onder deze link.
 
Haskeplein
foto 309-009 beschikbaar gesteld door Tonnie Bakker
De familie Jacob Bakker woonde een tijdje in de oude schoolmeesterswoning (niet op de foto) op de hoek van het plein. Van links naar rechts de broers Jappie, Otto en Tonnie Bakker. De schuren van timmerman Evert Doele zijn inmiddels gesloopt. De foto zal dan genomen moeten zijn in de zomer van 1963 of later.
 
1969-1974 sanering en herinrichting Dubbelstraat en schoolplein
 
sanering Dubbelstraat
foto 200-059 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
1969, de sloop van de evenzijde van de Dubbelstraat in volle gang.
 
Dubbelstraat
bron: Balkster Courant van 11 mei 1974
 
Haskeplein
foto: facebook Balksters
Melle van der Goot: Prachtig nostalgie met op de achter grond de melkauto van Herman ten Klooster uit Koudum die de melk bussen naar de Nestle fabriek in Scharsterbrug bracht. Ten Klooster had de melk rit van Yke Zwart uit Wijckel er bij gekregen die eerst ook melk reed naar Schasterbrug en bij Mink op de tank auto kwam. Foto is rond 1979 gemaakt volgens mij.
Het kenteken van de Peugeot rechts is DF-57-TK. Deze sidecode is van september 1978 tot 1991 in gebruik geweest.
 
1992 herinrichting Haskeplein en Dubbelstraat
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 29 april 1992
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Haskeplein
foto 003-172 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het kappen van de grote populieren op het plein in april 1992. Daarna is het plein opnieuw ingericht.
 
Haskeplein Haskeplein Haskeplein
foto 200-251 foto 200-252 foto 200-253
Haskeplein   Haskeplein
foto's:
archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Onder het toeziend oog van ** worden de bomen gekapt. >>>
 
foto 200-254   foto 200-250

*** Geheel rechts is Piet Kramer, was boer in Sondel aan de Delbuursterweg samen met zijn broer Herman. De man daarnaast is Piet Thibaudier, was boer in Sondel aan de Delbuursterweg waar prof Lense Koopmans woonde.
De man met bril daarnaast is Wijbrand Kramer  (oudste broer van Piet) en hij was boer in Ruigahuizen.

 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 10 september 1992
Haskeplein
 
Haskeplein Haskeplein Haskeplein
foto 200-551 foto 200-550 foto 200-552
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 3 december 1992
Haskeplein
 
 
 
Haskeplein
bron: Sneeker Nieuwsblad van september 1998? , deel 1 / deel 2
Haskeplein
 
weekmarkt Haskeplein
bron: Balkster Courant van 5 mei 2011
 
Haskeplein
foto 29 april 2011 eigen collectie
 
Haskeplein
foto 29 april 2011 eigen collectie
 
Haskeplein
Het Haskeplein in de herfst van 2012.
 
Haskeplein
bron: Balkster Courant van 14 maart 2013
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Koningslinde
bron: Balkster Courant van 2 mei 2013
 
Haskeplein
Het Haskeplein zomer 2016
 
2018 herinrichting Dubbelstraat, Haskeplein
 
Haskeplein
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 2017
Haskeplein
Jurjen Boonstra van de gemeente en Bennie Lenes van loonbedrijf Verf verplaatsen bomen in Balk foto: Simon Bleeker
 
Haskeplein
Het Haskeplein begin november 2018. Onder het toezicht van archeologen is de ondergrond van het plein laagje voor laagje uitgegraven tot een diepte van circa 80cm. Alle skeletten die binnen dit gebied te voorschijn kwamen zijn gedocumenteerd en voorzichtig verwijderd voor verder onderzoek. Dieper gelegen skeletten blijven liggen.
Het eerste skelet werd halverwege oktober al gevonden op de rand van het plein met de Dubbelstraat.
Haskeplein Haskeplein
bron: Omrop Fryslan / De Fryske Marren bron: radio Spannenburg
 
opgravingen Haskeplein
bron: Leeuwarder Courant van 1 november 2018
Haskeplein
 
In Balk is veel belangstelling voor de opgravingen van het oude kerkhof onder het Haskeplein. Aannemersbedrijf A Faber zal de archeologen van Sweco, ADC ArcheoProjecten en Crina eerst de ruimte geven voor onderzoek waarna de herinrichting van het Haskeplein kan plaats vinden.
Haskeplein Haskeplein
bron: radio Spannenburg
Foto gemaakt door Wytze Stellingwerf, één van de vrijwilligers die de archeologen geholpen hebben. >>>
Haskeplein Haskeplein
Haskeplein
Haskeplein Haskeplein
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019