Dubbelstraat 38 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 160  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 118, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 38  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1131

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Bonte Lammerts de Jager te Balk
verkoop in 1832 aan: Diaconie Hervomde Kerk te Balk
   
   
verkoop in 1908 aan: Attje van Dijk minderjarig te Balk
   
   
   
   
   
   
   
Balk A 118 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

118 vernummerd in 1911 naar 869
869 ongewijzigd tot 1928
 
 
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 118 rond 1965
Foto uit een 8 mm film gemaakt door Henk Kanninga rond 1965.
 

Balk A 118 in 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
Een verbouwing aan het huis bewoond door de familie van Dijk te Balk
De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan in het wegbreken van de uitlaag, dak, voor- en binnemuur, de gehele binnebetimmering enz. Het weder maken van voor- en binnemuur, verhoogen zij- en achtermuur, verplaatsen en dichtmaken van kozijns, maken van beschoten dak, verder, rookleidings, kelder, geheel de binnebetimmering, verder privaat, regenwatersbak, enz.
tekeningen: voorgevel, plattegrond begane grond, dwarsdoorsnede, langsdoorsnede
bron: bouwvergunning verleend door de gemeente Gaasterland dd 3 maart 1909
Het huis was 5 m breed en 6,5 m diep. Het is in de jaren zeventig van de vorige eeuw afgebroken.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 160; 1859 - 1910 Balk 217; 1910 - 1914 Balk 338; 1914 - 1920 Balk 365; 1920 - 1930 Balk 390; 1930 - 1953 Balk 375; 1953 - sloop Dubbelstraat 38
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804 geen vermelding
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 160
1812 Bonte Lammerts, volgnummer 128
periode 1811 - 1829
1817 Hoitskje, dochter van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op huisnummer 160
1822 Bonte, zoon van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 160
1824 Baukjen, dochter van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 160
1824 Lijsbert, dochter van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 160
1826 Hendrik, zoon van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 160
1828 Hendrik, zoon van Geert Bontes de Jager en Aaltje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 160
volkstelling 1829; blad 222, huisnummer Balk 160
1829 Bonte Lammerts de Jager
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 160
1840 Bonte Lammerts de Jager, werkman ( * ); hoofd
1840 Hielkjen Arends Wildeboer, weduwe van Geert Wolda, turfmeetster ( * 5 februari 1796 te Balk); hoofd
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 305; huisnummer Balk 160 / 217
1849 - 1857 Hielkjen Arends Wildeboer, weduwe van Geert Wolda, turfmeetster ( * 5 februari 1796 te Balk); hoofd
  Wiepkjen voor den Wind ( * 1781 te Dronrijp);
  Antje de Vries, ( * 1804 te Harich);
  Popkjen de Vries, kramersche ( * 1790 te Nijemirdum)
woningregister 1849 - 1859 blad 306; huisnummer Balk 160 / 217
1849 - 185? Sjoerdje Aukes Visser, weduwe Jurjen Bontes de Jager, ( * 1790 te Woudsend); hoofd
  Popkjen de Vries, weduwe Pieter Pieters Velzen, kramersche ( * 1790 te Nijemirdum); hoofd
  Hartman Kaspers Betz, werkman ( * 1800 te Balk); hoofd
  Johannes Meijer, schoenmaker ( * 5 september 1811 te Leeuwarden)
woningregister 1859 - 1869 blad 101 kad. nr. A 118 nummer 217
1859 - 1869 Jan Thomas Rinkema, koopman ( * 30 augustus 1809 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Jetze Jacobs van Dijk, sjouwer ( * 4 augustus 1813 te Sneek); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 118, volgnummer 1 / 337
1869 - 1879 Jan Thomas Rinkema, koopman ( * 30 augustus 1809 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 118, volgnummer 2 / 336
1869 - 1879 Jetze Jacobs van Dijk, sjouwer ( * 4 augustus 1813 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 7; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 118
1880 - 1890 Jetze Jacobs van Dijk, koetsier ( * 4 augustus 1813 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 310; huisnummer Balk 217
1890 - 1900 Jetze Jacobs van Dijk, zonder beroep ( * 4 augustus 1813 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 307; huisnummer Balk 217 / 338
1900 - 1907 Jetze Jacobs van Dijk, zonder beroep ( * 4 augustus 1813 te Sneek); hoofd
1907 - 1910 Bauke Jetzes van Dijk, verversknecht ( * 10 maart 1846 te Heeg); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 338 / 365
1910 - 1920 Bauke Jetzes van Dijk,
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 54 ; huisnummer Balk 338 / Balk 365
1911 - 1920 Bauke Jetzes van Dijk, verver ( * 10 maart 1846 te Heeg); hoofd
1911 - 1916 Attje van Dijk, zonder beroep ( * 29 augustus 1890 te Balk); inwonend, naar Woudsend
1914 - 1917 Abel Kupererus, smidsknecht ( * 19 feb. 1891 te Nijberkoop); kostganger, van Amersfoort naar Ooststelingw
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 340; huisnummer Balk 390
1921 - 1926 Bauke Jetzes van Dijk, zonder beroep ( * 10 maart 1846 te Heeg); hoofd
1926 - 1929 Oedske Jetzes van Dijk, huishoudster ( * 21 augustus 1849 te Balk)
1929 - 1930 Gerben Jetzes van Dijk, huisschilder ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 -1939 blad 311; huisnummer Balk 375
1931 - 1935 Gerben Jetzes van Dijk, schilder ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1935 - 1937 Frederik Schram, zonder beroep ( * 12 mei 1878 te Balk); hoofd
1935 - 1935 Anne Kornelis Regeling, stiefzoon ( * 13 mei 1917 te Poppingawier)
1937 - 1939 Benjamin Stegenga, arbeider ( * 13 maart 1906 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 19??    
  Eelkje en Baukje Wagenaar  
     
 
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 500-084 eigen collectie
Het huisje rechts op de foto is nummer A 118 zo rond 1910. In het midden de weg van Balk naar Wijckel nu Wijckelerdijk. Tussen de bomen door aan de linkerkant van de weg zien we Landlust, met nam ehet zomerhuis tegen de achtergevel van deze stolpboerderij. Geheel links de stalling van café De Veehandel.
 
Haskeplein
foto 144-015 beschikbaar gesteld door Siemen de Jong
De foto is genomen in 1964. Het kleine huisje van de gezusters Wagenaar middenrechts. Garagebedrijf van der Heide links en de Christelijke Mulo in het midden. Alle gebouwen zijn inmiddels gesloopt. Op de voorgrond het schoolplein van de Openbare Lagere school.
 
Haskeplein
foto herfst 2012: eigen collectie
 
25 jaar gasbedrijf Westergo
 
A 118 plastiek  
Balk A 118 gedenksteen
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1991
 
 
Het speelplastiek is een jubileumgeschenk van het Intercommunaal Gasbedrijf N.V. Westergo. Het bedrijf bestond 25 jaar en ter gelegenheid daarvan werden op negen plaatsen dergelijke speelplastieken geplaatst. Naast Joure in Lemmer, Koudum, Balk, Witmarsum, IJsbrechtum, Wommels, Bolsward en IJlst. De plastieken bestaan uit dezelfde elementen die onderling verschillend geschikt zijn. De opdracht kwam tot stand door bemiddeling van de Stichting Kunstprojecten te Sneek.
Het ontwerp is van Henk Lampe uit Sneek.
1 / 9 , 2 / 9 , 3 / 9 , 4 / 9 , 5 / 9 , 6 / 9 , 7 / 9 , 8 / 9 Balk Haskeplein, 9 / 9
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-07-2023