Dubbelstraat 27 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 144, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 162  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 116, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 27  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 11 hisgiscode: 1129

eigenaren

eigenaar in 1715: Sybren Cornelis erven
eigenaar in 1721: Cornelis Sybrens erven
eigenaar in 1758: Hendrik Pieters
eigenaar in 1762: Tomas Rentzes
eigenaar in 1767: Lieuwe Johannes
eigenaar in 1785: Doede Jans (Dijkstra)
eigenaar in 1786: Johannes Willems
verkoop in 1812? aan: Kornelis Berends van den Bosch, werkman te Wijckel
eigenaar in 1832: Gelkje Jans van den Bosch te Balk
eigenaar in 1839: erven Froukje Johannes??
verkoop in 1855? aan: Johannes Kornelis van den Bosch, werkman te Balk
verkoop in 1906 aan: Kornelis van den Bosch, werkman te Balk
verkoop in 1907 aan: Anne Reids Bearda, bakkersknecht te Sneek
verkoop in 1911 aan: Ids Fopma, bakkersknecht te Bolsward
verkoop in ???? aan: garage van der Heide te Balk
verkoop in 2021 aan:  
   
   
voorgevel
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

116 vernummerd in 1877 naar 561, 562
561 vernummerd in 1908 naar 845
562 vernummerd 1889 naar 686
686 vernummerd in 1908 naar 845
845 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel bakkerij Fopma
bakkerij Fopma rond 1930
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verbouwingen
 
bron: Balkster Courant van 24 februari 1906
 
bakkerij van den Bosch
Architect Douwe van der Meer ontwerp een nieuw woonhuis met bakkerij voor Kornnelis van den Bosch. De bouwvergunning wordt afgegeven op 17 maart 1906 door de gemeente Gaasterland.
tekeningen: voorgevel, zijgevel, begane grond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 162; 1859 - 1910 Balk 219; 1910 - 1914 Balk 340; 1914 - 1920 Balk 375; 1921 - 1930 Balk 400; 1931 - 1953 Balk 385; 1953 - sloop Dubbelstraat 27
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Sybbren Cornelis erven / Cornelis Sybbrens; blad 91, nummer 144
1717 - 1718 Sybbren Cornelis erven / Cornelis Sybbrens; blad 93, nummer 144
1721 - 1725 Cornelis Sybrens erven / Gerrijt Freerks; blad 124, nummer 144
1729 - 1730 Cornelis Sybrens erven / Sybe Dirks; blad 124, nummer 144
1733 - 1748 Cornelis Sybrens erven / zelf; blad 124, nummer 144
1750 Cornelis Sybrens erven / zelf; blad 124, nummer 144, den eigenaar arm
1758 Hendrik Pieters / zelf; blad 124, nummer 146
1762 - 1764 Tomas Rentzes / Keimpe Minkes; blad 124, nummer 146
1765 Tomas Rentzes / Gerrardus ????; blad 124, nummer 146
1766 Tomas Rentzes / Jeene Keimpes; blad 124, nummer 146
1767 Tomas Rentzes / Sybren Joosten; blad 124, nummer 146
1767 - 1771 Lieuwe Johannes / Jan Beemis; blad 124, nummer 146
1772 Lieuwe Johannes / Ernst Dirks; blad 124, nummer 146
1773 - 1774 Lieuwe Johannes / Hendrik Beerents; blad 124, nummer 146
1775 Lieuwe Johannes / Hendrik Beerents; blad 177, nummer 154, te voren 146
1776 Lieuwe Johannes / Hendrik Beerents; blad 177, nummer 154
1777 - 1779 Lieuwe Johannes / Andries de Jongh; blad 177, nummer 154
1780 Lieuwe Johannes / Hans Coenraads; blad 177, nummer 154
1782 - 1784 Lieuwe Johannes / Jan Rintjes; blad 177, nummer 154
1785 Doede Jans / / zelf; blad 177, nummer 154
1786 - 1804 Johannes Willems / zelf; blad 178, nummer 154
  % Johannes Willems (Messelink, Meslink) = vader van Feikjen Johannes Messing (Messelink, Meslink)
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 162
1812 Feikje Johannis Messing
1812 Kornelis Berends (van den Bosch)
periode 1812 - 1829
1812 Geertje, dochter van Kornelis Berends van den Bosch en Feikjen Johannes Metz geboren op nummer 162
1814 Johannes, zoon van Kornelis Berends van den Bosch en Feikjen Johannes Metz geboren op nummer 162
1816 Gooitske, dochter van Kornelis Berends van den Bosch en Feikjen Johannes Metz geboren op nummer 162
1819 Johannes, zoon van Kornelis Berends van den Bosch en Feikjen Johannes Metz geboren op nummer 162
1821 Willemke, dochter van Kornelis Berends van den Bosch en Feikjen Johannes Metz geboren op nummer 162
volkstelling 1829; blad 224 huisnummer Balk 162
1829 Kornelis Berends van den Bosch, werkman
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 162
1840 Kornelis Berends van den Bosch, werkman
periode 1841 - 1849
1849 Kornelis Berends van den Bosch, overlden op huisnummer Balk 162
woningregister 1849 - 1859 blad 309; huisnummer Balk 162 / 219
1849 - 1854 Gooits Jans van den Bosch, arbeidster ( * 1803 te Balk)
1849 - 1850 Romkje Jans van den Bosch, arbeidster ( * 1809 te Nijega)
1855 - 1859 Johannis Kornelis van den Bosch, arbeider ( * 10 juni 1819 te Balk)
1855 - 1859 Tjidze Roelofs de Boer, zadelmakersgezel ( * 6 maart 1840 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 102; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 116, huisnummer Balk 219
1859 - 1869 Johannis Kornelis van den Bosch, ( * 10 juni 1819 te Balk)
1859 - 1869 Tjidze Roelofs de Boer, zadelmakersgezel ( * 6 maart 1840 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 116
1869 - 1880 Johannis van den Bosch, boscharbeider ( * 10 juni 1819 te Balk)
1871 - 18?? Hendrik Boertje, ( * 1 mei 1843 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 156; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 561
1880 - 1890 Johannis van den Bosch, arbeider ( * 10 juni 1819 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 312; huisnummer 219
1890 - 1900 Johannis van den Bosch, tuinman ( * 10 juni 1819 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 309; huisnummer Balk 219 / 340
1900 - 1904 Johannis van den Bosch, ( * 10 juli 1819 te Balk)
1900 - 1905 Janna de Boer, weduwe Johannes van den Bosch ( * 9 november 1835 te Balk)
1900 - 1910 Kornelis van den Bosch, ---- ( * 29 juli 1861 te Balk)
1906 - 1910 Anne Bearda, bakker ( * 21 augustus 1867 te Huizum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 340 / 375
1910 - 1911 Anne Bearda
1911 - 1920 Ids Fopma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 54; huisnummer Balk 340
1911 - 1911 Anne Bearda, bakker ( * 21 augustus 1867 te Huizum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 148; huisnummer Balk 340 / Balk 375
1911 - 1920 Ids Fopma, bakker ( * 24 december 1880 te Britswerd); hoofd
bevolkingsregsiter 1921-1930 blad 349, huisnummer Balk 400
1921 - 1930 Ids Fopma, bakker ( * 24 december 1880 te Britswerd)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 320; huisnummer Balk 385
1931 - 1939 Ids Fopma, bakker ( * 24 december 1880 te Britswerd)
 
1939 - sloop familie Fopma
     
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 162; 1859 - 1890 Balk 219; 1890 - 1910 Balk 219a
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 162
1840 Johannes Johannes Huisman, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 308; huisnummer Balk 162 / 219
1849 - 1859 Johannes Johannes Huisman, werkman
woningregister 1859 - 1869 blad 102; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 116, huisnummer Balk 219
1859 - 1869 Jelle Hiddes Koornstra, ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 116
1869 - 1880 Jelle Hiddes Koornstra, boscharbeider ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 157 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 562
1880 - 1890 Harmen Frederiks van der Schuit, timmerman ( * 12 mei 1847 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 313; huisnummer Balk 219a
1890 - 1891 Hendrik Jans Bremer, werkman ( * 8 juni 1842 te Sloten); hoofd
1891 - 1894 Gerrit van der Horst, smidsknecht ( * 28 december 1861 te Sneek); hoofd
1894 - 1900 Durk de Jong, wagenmaker ( * 14 augustus 1868 te Woudsend); hoofd
1897 - 1897 Wijbren Walinga, wagenmakersknecht ( * 14 maart 1887 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 310; huisnummer Balk 219a / vervallen
1900 - 1905 Eibert Hoekstra, --- ( * 16 juni 1859 te Balk); hoofd
     
bakkerij Bearda
 
bakker Bearda
bron: Feestgids zang en muziekwedstrijd in Gaasterland op 15 en 16 augustus 1906
feestgids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma - de Jong
 
bakkerij Fopma
 
bakkerij Fopma
foto 003- 167 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
bakker Ids Fopma
foto 148-013 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
 
Bakker Fopma onderweg naar zijn bakkerij in de Dubbelstraat. Op de achtergrond links de openbare lagere school en rechts het schoolmeestershuis. Daartussen naast de school de houten schuur van Hofstra en de schuur van de gemeente??? Dit is ook het lijkhuisje geweest??.
Zoon Jan Fopma bezorgde het brood op de fiets. Hij kreeg de bijnaam Jan “fluitje” omdat hij tijdens het bezorgen altijd een deuntje floot. Willem Asma "sutelde" voor bakker Fopma onder andere in Wijckel met de bakkerskar.
 
sluiting bakkerij Fopma
bron: Balkster Courant van 10 november 1956
 
garage van der Heide
 
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De bakkerij is gesloopt in ?. Deze foto is gemaakt in 1980. Van der Heide gebruikte het terrein voor de stalling van auto's.
 
meer informatie over garage Van de Heide zie: Dubbelstraat 29 - 31
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2022