Dubbelstraat 21, 23 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 146, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 164  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 114, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 21 en 23  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 5 hisgiscode: 1127

eigenaren

eigenaar in 1715: Rintie Wybes
eigenaar in 1742: Jacob Obes
eigenaar in 1762: De gemene armen van Balk
eigenaar in 1792: Diacony te Balk
   
verkoop in 1824 Sipke Jans Sloterdijk, timmerman te Balk
eigenaar in 1832: Sipke Jans Sloterdijk, timmerman te Balk
verkoop in 1859 aan: Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk
   
verkoop in 1899 aan: Hendrik Boonstra, verver te Langweer (A 684)
verkoop in 1900 aan: Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker te Balk (A 685)
verkoop in 1916 aan: Hendrik Boonstra, logementhouder te Balk (A 685)
overname in 1926 door: Auke Tjibbe Boonstra, logementhouder te Balk
verkoop in 1957 aan: Gerhardus Jans, logementhouder te Rijs
verkoop in 1968 aan: Siemen de Witte
   
verkoop in 2003 aan:  
   
Balk A 114
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

114 vernummerd in 1871 naar 485, 486
485 vernummerd in 1889 naar 684
486 vernummerd in 1889 naar 685
684 ongewijzigd tot 1928
685 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
hotel Boonstra
het hotel rond 1900

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners A 114
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 164; 1859 - 1900 Balk 221;
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Rintie Wybes / zelf; blad 91, nummer 146
1717 - 1718 Rintie Wybes weduwe / Rintie zelf; blad 93, nummer 146
1721 - 1725 Rintie Wybes erven / Rintie Wybbes weduwe; blad 124, nummer 146
1729 - 1739 Rintie Wybes erven / zelf; blad 124, nummer 146
1742 - 1747 Jacob Obes / zelf; blad 124, nummer 146
1748 - 1750 Jacob Obes weduwe / zelf; blad 124, nummer 146, de eigenaarsche arm
1758 Jacob Obes weduwe / zelf; blad 124, nummer 148, de eigenaarsche doodarm
1762 - 1774 De gemene armen van Balk / Clara Wispelweij; blad 124, nummer 148
1775  
1776 - 1785 De gemene armen van Balk / Clara Wispelweij; blad 177, nummer 156
1786 - 1791 De gemene armen van Balk / Clara Wispelweij; blad 178, nummer 156
1792 - 1795 Diacony te Balk / Clara Wispelweij; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
1797 Diacony te Balk / Clara Wispelweij, Joske Bartz; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
1798 - 1799 Diacony te Balk / Tymen Roelofs; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
1800 Diacony te Balk / Rink Wildeboer; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
1801 Diacony te Balk / Wouter Hendriks; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
1802 - 1804 Diacony te Balk / Douwe Tjepkes; blad 178, nummer 156, een kleijn huisje
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 164
1812 Johannis Konst, volgnummer 126
periode 1812 - 1829
1819 Makke, dochter van Sipke Jans Sloterdijk en Janke Joukes Tromp geboren op huisnummer Balk 164
volkstelling 1829 blad 226, huisnummer Balk 164
1829 Sipke Jans Sloterdijk, timmerman
periode 1830 - 1840
1834 Grietje, dochter van Sipke Jans Sloterdijk en Aafje Tjeerds de Boer geboren op huisnummer Balk 164
volkstelling 1840; huisnummer Balk 164
1840 Feike Taes Hoogeterp, timmermansknecht ( *
1840 Sipke Jans Sloterdijk, timmermansknecht ( *
1840 Berber Johannes Schotanus, zonder beroep ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 312; huisnummer Balk 164
1849 - 1859 Meine Bosma, zonder beroep ( * 1801 te Wijckel)
woningregister 1849 - 1859 blad 313; huisnummer Balk 164 / 221
1849 - 1859 Johannes Neyts, ketelboeter ( * 1822 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 314; huisnummer Balk 164 / 221
1849 - 1859 Sytske Wiebrens de Jong, weduwe Hans Jarigs Boersma, tappersche ( * 1806 te Sloten); hoofd tot 1851
1851 - 1859 Tjalko Wassenaar, verversknecht ( * 2 december 1823 Leeuwarden); hoofd vanaf 1851
1855 - Seth Henneman, kleermakersknecht ( * 19 februari 1813 te Leeuwarden); inwonend
1856 - Hendrik Roest, verversknecht ( * 1830 Delfstrahuizen); inwonend
1859 - 1859 Hillebrand Kluwer, verversknecht ( * 1836 te Oosterzee); inwonend
1859 - 1859 Sierk Schellinga, verversknecht ( * 2 juni 1838 te Stavoren); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 114, huisnummer Balk 221
1859 - 1869 Wiepkje Jans Poppes, weduwe Hans Dijkstra ( * 9 januari 1816 te Balk)
1859 - 1869 Tjidze R de Boer, ( * 1840 te Balk)
1859 - 1869 Beitske Eeltjes Alberda, ( * 22 januari 1846 te Hommerts)
1869 - 1869 Teunis Abraham Wielinga, ( * 6 april 1845 te Sneek)
1869 - 1869 Tjalling Spannenburg, ( * 1 december 1844 te Sneek)
1869 - 1869 Johannes Hendrikus Walker, ( * 20 oktober 1848 te Sloten)
woningregister 1859 - 1869 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 114, huisnummer Balk 221
1859 - 1864 Tjalko Wassenaar, ? ( * 2 december 1823 te Leeuwarden); hoofd
1859 - 1869 Sietske Wiebrens de Jong, weduwe Tjalko Wassenaar, ( * 6 december 1810 te Sloten); hoofd vanaf 1864
1859 - 1860 Sierk Schellinga, verversknecht ( * 2 juni 1838 te Stavoren)
1863 - 1863 Pieter Tjerks Oosterwal, ? ( * 30 januari 1843 te Irnsum)
1865 - 1866 Everardus de Vries, ? ( * 29 juni 1843 te Heeg)
1865 Bontje S. de Jong, ? ( * 11 oktober 1848 te Sloten)
1865 - 1866 Douwe Jurjens Uiterdijk, ? ( * 28 januari 1841 te Oudkerk)
1866 - 186? Jentje Kromhout van der Meer, ? ( * 10 maart 1846 te Dantumadeel)
1867 - 1869 Johannes Verbeek, verwersknecht ( * 13 april 1845 te Heeg)
1868 - 1868 Feikje J. Doele, ? ( * 8 september 1847 te Balk)
bewoners A 486 / A 685
   
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 114, volgnummer 329
1869 - 1878 Sietske Wiebrens de Jong, weduwe Tjalko Wassenaar, verversche ( * 6 december 1810 te Sloten); hoofd
1869 - 1879 Wiebren Hanzes Boersma, verwer ( * 20 november 1840 te Wijckel)
  Adriaan Deinema, zonder beroep ( * 5 juli 1865 te Lemmer)
1869 - 1870 Johannes Verbeek, verwersknecht ( * 13 april 1845 te Heeg)
1869 - 1870 Geertje Jans Homma, dienstmeid ( * 28 december 1851 te Balk)
1871 - 1873 Anna Jans Jongstra, ? ( * 12 februari 1856 te Balk)
  Janke Joukes Sloterdijk, ? ( * 15 september 1841 te Balk)
1869 - 1871 Teunis Joukes Wielinga, koperslager ( * 6 april 1845 te Sneek)
1871 - 1879 Tjibbe Joukes Sloterdijk, winkelier? ( * 18 november 1950 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 121; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 486
1880 - 1890 Tjibbe Joukes Sloterdijk, winkelier ( * 18 november 1950 te Balk)
1886 - 1886 Ate Dirks Weber, dienstbode ( * 19 januari 1862 te Hoogebeintum)
1887 - 1890 Hiltje Dirks Piersma, dienstbode ( * 22 juni 1858 te Balk)
1887 - 1890 Tjitte Volbeda, dienstbode ( * 21 juli 1867 te Woudsend)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 316; huisnummer Balk 221
1890 - 1900 Dieuwke Sloterdijk, winkeliersche ( * 13 december 1838 te Balk)
1890 - 1890 Jantje Sloterdijk, zuster ( * 2 september 1852 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 313; huisnummer Balk 221 / 342
1900 - 1900 Dieuwke Sloterdijk, winkeliersche ( * 13 december 1838 te Balk); hoofd
1900 - 19?? Jacoba Meijer, winkeliersche ( * 1 november 1845 te Wolvega); hoofd
19?? - 1910 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, winkeliersche ( * 13 april 1842 te Stavoren); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 342 / 377
1910 - 1912 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, winkeliersche ( * 13 april 1842 te Stavoren); hoofd
1912 - 1916 onbewoond; gesloopt als woonhuis; huisnummer vervalt; samengevoegd met Balk 378
1916  
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 16; huisnummer Balk 342
1911 - 1912 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, winkeliersche ( * 13 april 1842 te Stavoren); hoofd
   
bewoners A 485
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 164; 1859 - 1890 Balk 221; 1890 - 1910 Balk 221a; 1910 - 1914 Balk 343; 1914 - 1920 Balk 378; 1920 - 1930 Balk 402; 1930 - 1953 Balk 387; 1953 - ???? Dubbelstraat 21
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 120; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 485
1880 - 1880 Wiebren Hanzes Boersma
1881 - 1883 Siebe Machiels Visser Balk in vroeger jaren 30 juli 1960
1883 - 1890 Johannes Nicolaas Antonie Kappelhoff Balk in vroeger jaren 30 juli 1960
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 317; huisnummer Balk 221a
1890 - 1894 Johannes Nicolaas Antonie Kappelhoff , machinist ( * 6 augustus 1841 te 't Zandt); hoofd
1894 - 1900 Jelle Schaafsma, kastelein ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 314 huisnummer Balk 221a / 343
1900 - 1900 Jelle Schaafsma, kastelein ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1900 - 1910 Hendrik Boonstra, verwer en logementhouder ( * 4 januari 1877 te Langweer); hoofd
1900 - 1900 Harmke de Vries, dienstbode ( * 5 november 1876 te Oudemirdum); inwonend
1900 - 1901 Geeske de Jong, dienstbode ( * 22 september 1879 te Heeg); inwonend
1901 - 1901 Anna Arends, dienstbode ( * 30 mei 1875 te Balk); inwonend
1901 - 1901 Rinske Haringsma, dienstbode ( * 29 september 1880 te Harich); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 129; huisnummer Balk 343 / Balk 378
1910 - 1920 Hendrik Boonstra, logementhouder ( * 4 januari 1877 te Langweer); hoofd
1917 - 1920 Jan Westra , dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum); kostganger
1917 - 1918 Eduard Frederick van Haaps, dierenarts ( * 29 maart 1890 te Rotterdam); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 351; huisnummer Balk 402
1920 - 1926 Hendrik Boonstra, hotelhouder ( * 4 januari 1877 te Langweer); hoofd
1926 - 1930 Auke Tjibbe Boonstra, hotelhouder ( * 14 januari 1902 te Balk); hoofd
1920 - 1921 Jan Westra, dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum); kostganger
1922 - 1922 Willem Iest, opzichter / tekenaar ( * 23 oktober 1898 te Drachten); kostganger
1922 - 1923 Lambertus Steenaart, kantoorbediende ( * 18 augustus 1901 te Dokkum); kostganger
1923 - 1923 Margaretha Eberhart, dienstbode ( * 22 november 1891 te Egeln, Duitsland); inwonend
1923 - 1923 Jacob Timmer, hoofd ULO-school ( * 24 mei 1858 te Leek); kostganger
1925 - 1925 Gerhardus Hendrikus Wenting, kantoorbediende ( * 18 januari 1873 te Arnhem); kostganger
1926 - 1928 Wietze Landstra, kelner ( * 26 februari 1905 te Oudehorne); inwonend
1927 - 1927 Janke Lezwijn, dienstbode ( * 15 november 1907 te Haulerwijk); inwonend
1927 - 1927 Johanna Frederika Lezwijn, dienstbode ( * 9 juli 1910 te Haulerwijk); inwonend
1928 - 1929 Jitske Roederma, dienstbode ( * 24 april 1909 te Oosterbierum); inwonend
1928 - 1928 Auke Hibma, hotelknecht ( * 27 oktober 1907 te Burgwerd); inwonend
1928 - 1928 Janneke Hoekema, dienstbode ( * 26 januari 1912 te Balk); inwonend
1928 - 1928 Paulus de Vries, kelner ( * 22 januari 1906 te Franeker); inwonend
1929 - 1929 Tamme Jongboom, kelner ( * 15 oktober 1911 te St. Anna Parochie); inwonend
1929 - 1930 Akke de Boer, dienstbode ( * 4 oktober 1907 te St. Nicolaasga); inwonend
1929 - 1930 Thomas Anne Siersma, kelner ( * 31 mei 1910 Follega); inwonend
1930 - 1930 Engbert Johannes Bergsma, kelner ( * 28 oktober 1913 te Opeinde); inwonend
1930 - 1930 Isaak van der Walle, kelner ( * 6 februari 1912 te Noordwolde); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 321; huisnummer Balk 387
1930 - 1938 Auke Tjibbe Boonstra, hotel / caféhouder ( * 14 januari 1902 te Balk); hoofd
1930 - 1931 Isaak van der Walle, kelner ( * 6 februari 1912 te Noordwolde); inwonend
1931 - 1932 Sijmen Gaasmans, kelner ( * 16 februari 1912 te Workum); inwonend
1834 - 1934 Klaske Koning, dienstbode ( * 17 mei 1915 te Terkaple); inwonend
1934 - 1935 Hendrikje Doorenspleet, dienstbode ( * 1 september 1915 te Ruigahuizen); inwonend
1935 - 1938 Siementje Wiarda, dienstbode ( * 19 december 1903 te Sloten); inwonend
1937 - 1937 Paulus Exbius Josephus de Vries, fouragehandelaar ( * 1 maart 1901 te Blankenham); inwonend
1938 - 1993 Martje Steiginga, dienstbode ( * 17 november 1915 te Workum); inwonend
1939 - 1939 Fokje Fortuin, dienstbode ( * 30 juli 1916 te Heeg); inwonend
1939 - 1939 Aaltje de Jong, dienstbode ( * 11 juni 1923 te Tirns); inwonend
 
1938 - 1957 familie Boonstra
1957 - 1968 familie Olivier
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 221b;
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 318; huisnummer Balk 221b
1890 - 1890 Sipke Sipkes Hofstra, zilversmidsknecht ( * 8 juni 1863 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Alida Zanstra, weduwe Cornelis Luitjens Mulder, ? ( * 19 september 1852 te Akkrum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 315; huisnummer Balk 221b / vervallen
1900 - 1900 Alida Zandstra, weduwe Cornelis Luitjens Mulder, ? ( * 19 september 1852 te Akkrum); hoofd
     
Siebe Machiels Visser
 
Dubbelstraat 21 en 23
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
drankwet 1882
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Johannes Kappelhoff
 
Kappelhof bestolen
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1889
De daders van de diefstal waren Pieter de Jong (* 16 december 1872) of (*14 maart 1873) en Popke Stoffels Schram (*20 december 1872 te Balk).
 
Jelle Schaafsma
 
 
 
 
 
hotel - café - restaurant "Boonstra"
 
aanbesteding Boonstra opdracht Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1900
 
Na de aankoop in 1899 gaat Hendrik Boonstra voortvarend te werk. De oude herberg wordt geheel afgebroken. Architect Douwe van der Meer ontwerpt een nieuw logement en timmerman Lucas Bouwman uit Balk bouwt het.
bron: Leeuwarder Courant van 15 februari 1900
 
opening Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1900
 
advertentie verversknecht advertentie dienstbode
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1901 bron: Leeuwarder Courant van 18 februari 1901
De opbrengsten uit het hotel waren kennelijk niet voldoende om van te leven getuige de advertentie waarin een verversknecht wordt gevraagd. Hendrik Boonstra bleef zijn oude beroep van verver nog uitoefenen.
 
vergadering
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1909
 
Dubbelstraat rond 1910
De Dubbelstraat rond 1910 ter hoogte van hotel-café-restaurant Boonstra. Uiterst rechts het pand aangekocht door Hendrik Boonstra in 1926. Op deze plaats is de garage gebouwd, waarin nu de snackbar is. Het pand links daarvan is gekocht in 1916 daarna geheel gesloopt. Op dit perceel zijn de nieuwe hotelkamers gebouwd. En weer links daarvan het oorspronkelijke logement gebouwd in 1900 door L. Bouwman en Co timmerman te Balk voor f 6285,-.
 
hotel Boonstra
Naar een ontwerp van Tiede Tijsses Tijsma , bouwkundige te Balk, wordt het hotel vergroot. Daarvoor koopt Hendrik Boonstra het pand van de buurman (kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 685)
tekeningen van de uitbreiding: voorgevel, begane grond, verdieping, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 19 april 1916
 
Een maand later blijkt de verbouwing niet de verwachte ruimtewinst te bieden. Boven de slaapkamers van de uitbreiding wordt een zolderverdieping gemaakt weer volgens een ontwerp van Tiede Tijsses Tijsma.
tekeningen van de zolderverdieping: voorgevel, plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 31 mei 1916
 
voorgel hotel Boonstra
prentbriefkaart 500-069 eigen collectie
Het pand na de verbouwing van 1916
 
Naast de hotelactiviteiten worden er in het logement vele vergaderingen gehouden van de plaatselijke verenigingen en ook daarbuiten. Veilingen van roerend en onroerend goed georganiseerd door de notaris in Balk zijn bijna een vast onderdeel in het café.
 
vergadering
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1919
 
overdracht Boonstra
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1926
In 1926 neemt zoon Auke Tjibbe Boonstra de zaak over van zijn vader. Hij maakt reclame in een toeristische gids om meer vakantiegangers in zijn hotel te krijgen.
advertentie 1926
advertentie in de Gids voor Gaasterland en het aansluitende Merengebied uit 1926
 
Auke Tjibbe Boonstra gaat voortvarend te werk. Direct na de overname laat hij een garage bouwen naast het hotel. Hiervoor koopt hij het pand van zijn buurman. Tiede Tijsses Tijsma, architect, tekent voor het ontwerp.
hotel Boonstra
tekeningen: voorgevel, plattegrond, achtergevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 28 juni 1926
 
hotel Boonstra
prentbriefkaart 080-159 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 15 juni 1929
 
advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1935
 
tandarts Engelsma
Het hotel was in de tijd van de Boonstra's zeer gerenommeerd. Het was een elite-zaak. De "high society" kwam hier. Notarissen, burgemeesters en wethouders bezaten in Hotel Boonstra hun stamkroeg en sociëteit. Buitenstaanders werden niet geduld. Die werden er min of meer uitgezet ". Aldus een interview met Tjalling Ruivenkamp in de Leeuwarder Courant van 29 juli 1986.
bron: Balkster Courant van 10 augustus 1935  
 
peroneel
foto 168-021 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
 
vierde van links is Frijke Visser
 
Ondanks de moeilijke oorlogsjaren dient Auke Boonstra in 1942 een plan in voor het verbouwen van het hotel. De voormalige garage in het midden van het pand wordt omgebouwd tot woonkamer.
Auke Boonstra
tekeningen bestaande situatie: voorgevel, begane grond, verdieping
tekeningen gewijzigede situatie: voorgevel, begane grond, verdieping
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 28 juni 1926
 
Frijke Visser
foto 168-023 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Frijke Visser rond 1955 op het achtererf van hotel Boonstra. Het terrein waar later de mr. C.J. Trompstraat zal worden aangelegd wordt bouwrijp gemaakt. Op de achtergrond de gebouwen van De Volharding.
 
Boonstra
briefhoofd van een nota van hotel Boonstra in 1956
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1957
 
In 1957 wordt de zaak verkocht aan A. J. Olivier
hotel - café - restaurant Olivier
 
logo hotel Olivier
 
voorgevel achtergevel
ansichtkaart beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
hotel Olivier
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1964
 
suikerzakje suikerzakje
 
hotel - café - restaurant Boonstra
 
Boonstra
bron: Balkster Courant van 5 december 1970
 
Boonstra
 
voorgevel
foto gemaakt door Johan Groenewoud op 26 juli 1984
In 1968 nam Siemen de Witte, oorspronkelijk agrariër van beroep, de zaak over. De naam "Hotel Boonstra" werd in ere hersteld. Tot 1985 beheerde hij samen met zijn vrouw de zaak. Zijn opvolger Tjalling Ruivenkamp pachtte de zaak van familie de Witte.
 
suikerzakje suikerzakje
 
Ruivenkamp
foto 513-021 Balkster Courant
Familie de Witte draagt het hotel over aan de familie Ruivenkamp.
 
gelukkig nieuwjaar
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1985
 
terras
 
Een overnachting kostte in de tijd van uitbaters Tjalling en Ineke Ruivenkamp f 30,- per persoon per nacht inclusief ontbijt. Het hotel had 10 kamers, 8 tweepersoonskamers, een kamer voor één persoon en een driepersoonskamer. Wc en douche op de gang. Foekje Hoogervorst, ook al dienst bij familie de Witte, zorgt voor de bediening. Naast het hotel en het restaurant is er ook een slijterij. De drie zalen worden vooral in de winterperiode gebruikt door plaatselijke verenigingen, zoals de sjoelclub, de toneelvereniging, klaverjasclub, plattelandsvrouwen.
het uitgebreide verslag is te vinden in de Leeuwarder Courant van 29 juli 1986
 
Bertus Bult
bron: Leeuwarder Courant van 9 juli 1988
 
Grand Café Fellows
 

In 2003/2004 heeft uitbater Jeroen Betzema het oude café-restaurant omgetoverd in een Grand Café dat in maart 2004 geopend is. Tijdens de verbouwing stuitte men op een blauwachtig tegeltjes tableau verwerkt in een deels nog aanwezige schoorsteen. De voorstelling op het tableau past bij de omgeving namelijk: vrolijk muziekmakende en drinkende gasten voor een herberg.

tegeltableau

 
Brendo's lunchcafé
 
Brendo's lunchcafé
bron: Balkster Courant van 18 oktober 2012
 
Dubbel en Dwars lunchcafé
 
Dubbel en Dwars
bron: Balkster Courant van 25 april 2013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2022