Dubbelstraat 19 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 112, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 113, steeg of reed als bouwland  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 19  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1125 en 1126

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: weduwe Jan Haitzes Visser, winkeliersche te Balk
   
verkoop in 1856 aan: Arnout Daniël Reneman, medicinae docter te Balk
verkoop in 1857 aan: Sikke Poppes Poppes, grossier in wijn en sterke drank te Balk
   
   
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk
   
  Hendrik Huisman
   
   
   
 
2007 >>>
   
Balk A 112
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

112 vernummerd in 1858 naar 420, 421
113 vernummerd in naar
420 komt uit 112, 113 / 421 komt uit 111, 112, 113
420 vernummerd in 1859 naar 424, 425
421 vernummerd in 1859 naar 425, 426
424 komt uit 420 / 425 komt uit 420, 421
426 komt uit 421
424 vernummerd in 1889 naar 683
425 vernummerd in 1889 naar 672 zie Lytse Side
426 vernummerd in 1889 naar 682 zie Balk A 111
683 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 112
Een afbeelding uit een film gemaakt door Henk Kanninga rond 1965. De woning is afgebroken in 1978 De laatste bewoner was Hans Schilstra. Hij was werkzaam bij boer Hendrik Huisman
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 165a; 1859 - 1910 Balk 223; 1910 - 1914 Balk 344; 1914 - 1920 Balk 379; 1920 - 1930 Balk 403; 1930 - 1953 Balk 388; 1953 - sloop Dubbelstraat 19
   
   
volkstelling 1829, blad 229, huisnummer Balk 165a?
1829 Jotje Piers Bosman, turfdrager
volkstelling 1829, blad 230, huisnummer Balk 165a?
1829 Albert Franzes Bouma,
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 165a
1840 Antje Baukes Feenstra, weduwe Klaas Alles van Wielen,
volkstelling 1840; huisnummer Balk 165b
1840 Pieter Johannes de Winter, slager
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 315; huisnummer Balk 165a / 223
1849 - 185? Gerlof de Vries, stalknecht ( * 1798 te Balk)
185? - 185? Arend Wildeboer, timmerknecht ( * 1822 te Balk)
185? - 185? Bokke Gerlofs de Vries, werkman ( * 1829 te Nijega)
185? - 185? Rommert Meijer, molenmaker ( * 1800 te Franeker)
185? - 185? Hendrik Annes Folmer, werkman ( * 1798 te Balk); hoofd
185? - 1859 Sybren Pieters de Jong, werkman
woningregister 1859 - 1869 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 112, huisnummer Balk 223
1859 - 1869 Sybren Pieters de Jong, werkman
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 424, volgnummer 326
1869 - 1880 Johannes Hendriks Bets, bosarbeider
1869 - 1880 schuur
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 99; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 424
1880 - 1890 Maike Reins Lyklema, melktapster (weduwe Johannes Hendriks Bets)
1880 - 188? Jelle Pieters de Vries, koperslager bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 99; kad.nr. A 425
188? - 1890 Doede Bleeker, koperslager bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 99; kad.nr. A 425
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 321; huisnummer Balk 223
1890 - 1900 Johannes Samplonius, dagloner
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 316; huisnummer Balk 223 / 344
1900 - 190? Johannes Samplonius, arbeider ( * 15 januari 1845 te Balk)
190? - 1910 Johannes Hendriks Betzema, boerenknecht ( * 21 juni 1857 te Balk)
huisnummerregister 1911 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 344 / 379
1910 - 1920 Johannes Betzema
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 74; huisnummer Balk 344 / Balk 379
1911 - 1920 Johannes Hendriks Betsema, arbeider ( * 21 juni 1857 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 352; huisnummer Balk 403
1920 - 1929 Johannes Hendriks Betzema, boerenarbeider ( * 21 juni 1857 te Balk)
1929 - 1930 Ittje vander Veen, huishoudster ( * 28 januari 1868 te Koudum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 322; huisnummer Balk 388
1931 - 1939 Hans Schilstra, boerenarbeider ( * 21 mei 1883 te Hemelum)
 
1939 - 195? Hans Schilstra,
   
 
 
voorgevel zijgevel
foto 025-008 foto 025-007
v.l.n.r. mevrouw Nolmans (Belgisch geïnterneerde bij de familie Groenhof), Aaltje Groenhof-Feenstra (*1865), Martje Groenhof (*1892), Feikje Groenhof- Doele (*1892), Coke Groenhof, ?, Brechtje Groenhof (*1900) v.l.n.r. Age Groenhof (*1890), ?, Durk Groenhof (*1859), Durk Jansma, koperslagersknecht (*1865), Johannes Betzema (*1887). De foto is genomen door majoor Nolmans (Belgisch geïnterneerde militair bij de familie Groenhof)
foto's beschikbaar gesteld door de familie van der Werf
 
Dubbelstraat 19
foto 170-035 beschikbaar gesteld door de familie van der Heide
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 25-12-2022