Dubbelstraat 15, 17 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 165  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 111, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 15 en 17  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1124

eigenaren

  huis waarschijnlijk gebouwd rond 1770
eigenaar in 1775: Dirk Ages
eigenaar in 1779: Haye Jacobs
   
verkoop in ???? aan: Hieltje Idzes van der Wey, zilversmid te Balk
verkoop in 1816 aan: Jan Haitzes Visser, visser te Balk
bij boedelscheiding in 1823 aan Sjouwkje Reinders Jellema, weduwe van Jan Haitzes Visser, winkeliersche te Balk
verkoop in 1856 aan: Johannes Anthonius Neijts, koperslager te Balk
bij boedelscheiding in 1868 aan: Grietje van den Bosch, weduwe van Johannes Antonius Neijts
bij boedelscheiding in 1894 aan: Grietje Groenhof, winkeliersche te Balk
verkoop in 1907 aan: Age Durks Groenhof, minderjarig te Balk
verkoop in 1955 aan: Jan en Marten van der Heide, te Balk
verkoop in 1988 aan: familie Swart
verkoop in 2002 aan: gemeente Gaasterlân-Sleat
   
Balk A 111
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

111 vernummerd in 1858 naar 420, 421
420 komt uit 112, 113
421 komt uit 111, 112, 113
420 vernummerd in 1859 naar 424, 425
421 vernummerd in 1859 naar 425, 426
424 komt uit 420 / 425 komt uit 420, 421
426 komt uit 421
424 vernummerd in 1889 naar 683 zie Balk A 112
425 vernummerd in 1889 naar 672 zie Lytse Side
426 vernummerd in 1889 naar 682
682 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 111
het pand rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1856
 
verkoop  
uitstel veiling
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1889
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1889
De Koemarkt is het huidige Haskeplein
 
 
 
verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1878
a.: is dit pand aan de Dubbelstraat
b.: is een pand aan de van Swinderenstraat eigen aan de weduwe Hans Ages van der Feer
 
hoofdbewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 165; 1859 - 1910 Balk 222; 1910 - 1914 Balk 346; 1914 - 1920 Balk 381; 1920 -1930 Balk 405; 1930- 1953 Balk 390 ; 1953 - 19?? Dubbelstraat 15
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 Dirk Ages / Age Obes en Dirk Clases; blad 177, nummer 157 te voren 149
1776 - 1777 Dirk Ages / Age Obes en Dirk Clases; blad 177, nummer 157
1779 - 1785 Haye Jacobs / zelf; blad 177, nummer 157
1786 - 1802 Haye Jacobs / zelf; blad 178, nummer 157
  % Haye Jacobs (de Vries) overleden in 1802
1803 - 1804 Haye Jacobs weduwe / zelf; blad 178, nummer 157
  % Fopjen Feikes Feikema, overleden op 1 december 1825 op nummer 109 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 165
1812 weduwe Haye Jacobs; volgnummer 93
periode 1811 - 1829
1812 Geert, zoon van Jan Geerts Hottinga, schuitevaarder, en Jeltje Hendriks Spoelstra geboren op nummer 165
1816 Grietje, dochter van Betze Dooitjes Schram en Trijntje Sakes Haanstra geboren en overleden op nummer 165
1818 Gerritje, dochter van Klaas Sakes Haanstra en Aaltje Gerrits Fellinga geboren op nummer 165
1820 Sake, zoon van Klaas Sakes Haanstra en Aaltje Gerrits Fellinga geboren op nummer 165
1823 Aukje, dochter van Willem Hendriks de Jong en Geeske Sibbeles Pietersma geboren op 165
1825 Willem, zoon van Jacobus Krijns Eppinga en Trijntje Hendriks Mulder geboren op nummer 165
1826 Baukje, dochter van Jan Jakobs Janstra en Maartje Jurjens Harminides geboren op nummer 165
1829 Hendrik, zoon van Jacobus Krijns Eppinga en Trijntje Hendriks Mulder geboren op nummer 165
volkstelling 1829, blad 227
1829 Jacobus Krijns Eppinga, kleermaker
volkstelling 1829, blad 228
1829 Pier Jans Piersma, schippersknecht
periode 1830 - 1840
1831 Aafke, dochter van Pier Jans Piersma en Maaike Harmens Groninger geboren op nummer 165
volkstelling 1840; huisnummer Balk 165
1840 Sjoukjen Reinders Jellema, weduwe van Jan Haitzes Visser
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 316; huisnummer Balk 165 / 222
1849 - 185? Jeltje Pieters Jongstra, weduwe Sjouke Hanzes Bergsma ( * 1812 te Sloten )
1850 - 185? Karel Gerrits van Maanenburg, werkman ( * 1824 te Haarlem);
185? - 185? Jelle Hiddes Koornstra, ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
185? - 1854 Jan Belt, werkman ( * 12 aug 1826 te Scherpenzeel)
1854 - 185? Fokele Planting, brievenbode ( * 1829 te Workum)
185? - 185? Jelle Hiddes Koornstra, ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 317; huisnummer Balk 165 / 222
1849 -1859 Sjoukjen Reinders Jellema, weduwe van Jan Haitzes Visser
   
woningregister 1859 - 1869 blad 104; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 111; huisnummer 222
1859 - 1868 Johannes Anthonius Neits, koperslager ( * 25 oktober 1822 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Grietje Cornelis van den Bosch , koperslagersche, weduwe J.A. Neits ( * 12 oktober 1803 te Harich); hoofd
1859 - 1869 Grietje Jacobs Groenhof, zonder beroep ( * 9 april 1843 te Elahuizen)
  Johannes ( * 1816 te Workum)
1862 - 186? Hendrik Wendel, koperslagerskknecht ( * april 1840 te Blokzijl)
1863 - 1863 Jan Jans Franken, koperslagersknecht ( * 1 november 1844 te Dronrijp)
1865 - 1868 Jelle Pieters de Vries, koperslagersknecht ( * 12 april 1842 te IJlst); inwonend
1868 - 1869 Teunis Abrahams Wielinga, koperslagersknecht ( * 6 april 1845 te Sneek)
1869 - 1869 Age Hylkes Tromp, koperslagersknecht ( * 31 januari 1850 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 426, volgnummer 324
1869 - 1879 Grietje Cornelis van den Bosch , koperslagersche ( * 12 oktober 1803 te Harich)
1869 - 1879 Grietje Jacobs Groenhof, zonder beroep ( * 9 april 1843 te Elahuizen)
1869 - 1871 Age Hylkes Tromp, koperslagersknecht ( * 31 januari 1850 te Woudsend)
187? - 1875 Binne Westerhof, koperslagerknecht ( * 13 mei 1849 te Buitenpost)
1875 - 1878 Hendrik Boersma, koperslagerknecht ( * 28 februari 1856 te Woudsend)
1877 - 1879 Doede Bleeker, koperslagersknecht ( * 25 november 1854 te Koudum)
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 426, volgnummer 324
1869 - 1879 Jelle Pieters de Vries, koperslagersknecht ( * 12 april 1842 te IJlst); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 426, volgnummer 325
1869 - 1879 Hendrikje Jans Piersma, zonder beroep, weduwe van Sybren Pieters de Jong ( * 17 juni 1802 te Balk)
1869 - 1879 Pier Sybrens de Jong, postbode ( * 29 mei 1846 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 99 / 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 426
1880 - 1890 Grietje Cornelis van den Bosch, winkeliersche ( * 12 oktober 1803 te Harich)
1880 - 1890 Grietje Jacobs Groenhof, nicht, dienstbode ( * 9 april 1843 te Elahuizen)
1880 - 188? Doede Bleeker, koperslagersknecht ( * 25 november 1854 te Koudum)
1880 - 1882 Hylkjen Cornelis van den Bosch, commencaal ( * 2 maart 1800 te ?)
1880 - 1881 Jacob Gerrit van Hoogdalem, koperslagersknecht ( * 20 december 1856 te Zoutkamp )
1881 - 1881 Oege Jans van Hoften, koperslagersknecht ( * 20 oktober 1860 te Harlingen); koperslager te Groningen (1883)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 319; huisnummer Balk 222
1890 - 1894 Doede Bleeker, koperslager ( * 25 november 1854 te Koudum)
189? - 189? Grietje Gerlofs Bakker, dienstmeid ( * 24 december 1874 te Oudemirdum)
189? - 189? Grietje Johannes Samplonius, dienstmeid ( * 30 december 1872 te Balk)
1894 - 1900 Grietje Jacobs Groenhof, winkeliersche ( * 9 april 1843 te Elahuizen); hoofd
1894 - 189? Pietertje Hisses Lyklema, dienstmeid ( * 29 augustus 1875 te Balk)
1895 - 1900 Grietje Hendriks Mulder, nicht, dienstmeid ( * 27 september 1873 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 316; huisnummer Balk 222 / 346
1900 - 1907 Grietje Jacobs Groenhof, koperslagersche ( * 9 april 1843 te Elahuizen); hoofd
1900 - 190? Grietje Hendriks Mulder, nicht, dienstbode ( * 27 september 1873 te Oudemirdum)
1900 - 1903 Jacob Meinesz de Hoop, neef ( * 29 juli 1879 te Nijega HON)
1903 - 1903 Anna Elzinga, dienstbode ( * 29 maart 1875 te Wolsum)
1903 - 1910 Age Durks Groenhof, neef, koperslager, ( * 30 maart 1890 te Nijega HON)
1907 - 1910 Durk Brugts Groenhof, winkelier in galanteriën ( * 20 november 1859 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 205; huisnummer Balk 346 / Balk 381
1911 - 1917 Durk Brugts Groenhof, koperslager en winkelier ( * 20 november 1859 te Koudum); hoofd, naar Workum
1915 - 1915 Gerardus Petrus Nolmans, opzichter geïnterneerden te Balk ( * 18 februari 1863 te Amsterdam);
1914 - 1920 Age Durks Groenhof, koperslager, ( * 30 maart 1890 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 354; huisnummer Balk 405
1921 - 1930 Age Durks Groenhof, koperslager, ( * 30 maart 1890 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 324; huisnummer Balk 390
1931 - 1939 Age Durks Groenhof, koperslager, ( * 30 maart 1890 te Nijega HON); hoofd
 
1939 - 1955 Age Groenhof
1955 - 1988 familie Jan van der Heide
1988 - 2001 familie Swart
   
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 222a; 1910 - 1914 Balk 345 1914 - 1920 Balk 380; 1920 - 1930 Balk 404; 1930 - 1953 Balk 389 ; 1953 - 19?? Dubbelstraat 17
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 320; huisnummer Ba;lk 222a
1890 - 1894 Grietje Cornelis van den Bosch ( * 12 oktober 1803 te Harich); hoofd
1890 - 1894 Grietje Groenhof , nicht ( * 9 april 1843 te Nijega HON)
1894 - 1896 Aukje Rinkema, zonder beroep ( * 15 december 1834 te Eesterga); hoofd
1896 - 1897 Anne Uilkes Wierstra, zonder beroep ( * 6 juli 1861 te Hemelum); hoofd
1897 - 1900 Douwe van der Meer, ( * 13 september 1865 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 317; huisnummer Balk 222a / 345
1900 - 1902 Douwe van der Meer, gemeenteopzichter ( * 13 september 1865 te Molkwerum); hoofd
1902 - 1907 Klaas Johannes van Hout, ambtenaar ter secretarie ( * 15 oktober 1877 te Balk); hoofd
1907 - 1910 Jan Dolle, fabrikant ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 345 / 380
1910 - 1913 Jan Dolle
1913 - 1914 Lieuwe Brameijer
1914 - 1914 Jouke Boersma
1914 - 1917 Durk Groenhof
1917 - 1919 Tiede Tijsma
1919 - 1920 Aukje Ekkers
bevolkingsregister 1911 - 1910 C-G blad 36; huisnummer Balk 345 / Balk 380
1911 - 1913 Jan Dolle, machinefabrikant ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 A-B blad 201; huisnummer Balk 380
1913 - 1914 Lieuwe Brameijer, brievenbesteller ( * 18 maart 1885 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1910 A-B blad 120; huisnummer Balk 380
1914 - 1914 Jouke Boersma, huisschilder ( * 16 april 1878 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 205; huisnummer Balk 380
1914 - 1917 Durk Brugts Groenhof, koperslager en winkelier ( * 20 november 1859 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 33; huisnummer Balk 380
1917 - 1919 Tiede Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 114; huisnummer Balk 380
1919 - 1920 Aukjen Ekkers, weduwe Auke Boonstra, ( * 8 februari 1847 te IJlst); hoofd
bevolkingsrregister 1921 - 1930 blad 353; huisnummer Balk 404
1920 - 1925 Aukjen Ekkers, weduwe Auke Boonstra, ( * 8 februari 1847 te IJlst); hoofd
1925 - 1930 Jouke Schaap, agent V.O.V. ( * 26 mei 1888 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 323; huisnummer Balk 389
1930 - 1931 Jouke Schaap agent Vrijwillige Ouderdoms Verzekering ( * 26 mei 1888 te Ruigahuizen); hoofd
1932 - 1932 Hendrikus Haarsma, houthandelaar ( * 10 juli 1903 te Sneek); hoofd
1933 - 1938 Jantje de Boer, weduwe van Yme de Boer, zonder beroep ( * 14 december 1864 te Woudsend); hoofd
 
   
   
Johannes Antonius Neijts, koperslager
 
Johannes Antonius Neijts koperslagersknecht
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1863
 
  vliegenbordjes
weduwe JA Neijts
bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1875
 
 
weduwe JA Neijts
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1879
 
 
weduwe Neijts
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1881
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1882 >>>
 
 
 
Grietje Groenhof
 
firma Neijts
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1894
 
firma Neijts
bron: programmaboekje kroningsfeesten Wilhelmina in 1898 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
koperslagerij Groenhof
 
Groenhof
advertentie uit het gemeentelijk belastingboekje van 1911
boekje beschikbaar gesteld door Henk Boomsma
 
Durk Groenhof
bron: Balkster Courant van 2 mei 1914
 
A.D. Groenhof
bron: VVV-gids voor de zuidwesthoek van Friesland uit 1917
 
briefkaart 1923
briefkaart 024-020 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
bestelling uit 1923 bij de firma Keverling te Joure
 
logo Age Durks Groenhof
afbeelding 045-012 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
Dubbelstraat
foto 025-015
 
Age Groenhof had als één van de eersten in Balk met een radio. Deze was door hemzelf gebouwd. Op zondag kwam de familie in de Dubbelstraat om naar de radio te luisteren. Om twaalf uur hoorde je de Big Ben galmen door de radio "helemaal uit Londen". Dat was alles wat er te horen viel, maar een wereldwonder. Groenhof had de bediening en het onderhoud van de draadradio. Op het dak van het pand aan de Dubbelstraat stond de antenne. Van daaruit werd het signaal middels kabels naar de woningen in Balk gezonden.
 
radiocentrale
kalender beschikbaar gesteld door Dick de Jong
logo op een maandscheurkalender uit 1935 uitgegeven door ??
 
Meer informatie over de radiodistributie en de draadomroep is te vinden op de website van het museum voor communicatie in Den Haag www.muscom.nl
 
Groenhof
bron: programmaboekje Oranjefeesten september 1938
 
Age Groenhof
foto 203-003 beschikbaar gesteld door Durk Groenhof
Age Groenhof, met benzinesoldeerbout in de rechterhand en een forse staaf soldeertin in de linkerhand, en leerling Piet Spoelstra ? uit Staveren aan het werk in de dakgoot van het voormalige kantoor van notaris van Giffen in de Dubbelstraat. De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1953. Het gebouw was toen al in gebruik als secretarie van de gemeente Gaasterland.
 
Age Durks Groenhof
nota van 22 december 1943 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
Dubbelstraat
foto 200-191 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Groenhof
bron: Balkster Courant van 13 augustus 1955
 
electro-technisch bureau van der Heide
 
straatbeeld rond 1955
foto 170-038 beschikbaar gesteld door Jan van der Heide
 
van der Heide
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1955
 
W van der Heide W van der Heide
bron: Balkster Courant 11 april 1959 bron: Balkster Courant 11 april 1959
 
televisie service instructie
 
televisie service-instructie
 
NVRD
 
Alle radio- en televisie detailhandelaren waren wettelijk verplicht voor de P.T.T. een register bij de houden voor de in- en verkoop van radio- en televisieontvangtoestellen.
 
de voorgevel rond 1977
foto 170-038 beschikbaar gesteld door Jan van der Heide
De voorgevel van het pand in 1978 vlak voor de ingrijpende verbouwing in dat jaar.
 
achtergevel
werkplaats
beton storten
18 juli 1978
18 juli 1978
22 september 1978
     
aanbouw
aanbouw
staalconstructie
22 september 1978
22 september 1978
26 september 1978
     
staalconstructie
staalconstructie
aanbouw
26 september 1978
26 september 1978
10 oktober 1978
     
noodwinkel
voorgevel
schilders
16 oktober 1978
24 oktober 1978
10 november 1978
     
voorgevel
werkoverleg
interieur
10 november 1978
10 november 1978
14 november 1978
In enkele maanden tijd wordt het pand omgetoverd in een moderne winkel met magazijn en werkplaats
 
uitnodiging
 
opening
 
opening
 
opening
 
personeel
 
na de verbouwing van 1978
foto 170-038 beschikbaar gesteld door Jan van der Heide
De geheel vernieuwde winkel geopend op 23 november 1978.
 
openingskrant
openingskrant 23 november 1978: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4
foto's enz beschikbaar gesteld door de familie van der Heide
 
van der Heide
bron: Balkster Courant 4 februari 1988
 
In mei 2006 vierden Jan en Trijnie van der Heide hun 60-jarig huwelijksfeest
bron: Balkster Courant van 27 mei 2006
 
Swart electrotechniek
 
Swart
bron: Balkster Courant 10 maart 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Swart Techniek
 
gemeentekantoor
 
sloop
 
sloop
bron: Balkster Courant van 4 april 2002
 
uitbreiding gemeentekantoor
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 2003
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-12-2023