Dubbelstraat 13 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 147, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 166  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 110, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1123

eigenaren

eigenaar in 1715: vrouw Johanna van Wykel weduwe Glinstra
eigenaar in 1733: de heer Wykel
eigenaar in 1758: Jan Kiekeboe en Hendrik Hendrix
eigenaar in 1762: Jan Kiekeboe
eigenaar in 1764: Jan Kiekeboe erven
eigenaar in 1780: Frans Farnandt weduwe
eigenaar in 1792: Johannes Obes
eigenaar in 1832 OAT: erven Johannes Obes Smit, smid te Balk
verkoop in ???? aan: Bernardus Jacobs Pelsma smidsknecht te IJlst
verkoop in 1896 aan: Jentje Pieters Larooy, smidsknecht te Balk
verkoop in 1947 aan: Gabe Klazes de Vries, smid te Balk ?
verkoop in 1955 aan Coöperatieve Boerenleenbank te Balk
verkoop in ???? aan: gemeente Gaasterland
   
Balk A 110
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

110 vernummerd in 1889 naar 681
681 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
voorgevel van in pand in de jaren vijftig vlak voor de sloop
foto beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1896
 
bewoners
gehele perceel / voor
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 166; 1859 - 1910 Balk 224; 1911 - 1914 Balk 347; 1914 - 1920 Balk 382; 1920 - 1930 Balk 406; 1930 - 1953 Balk 391; 1953- sloop Dubbelstraat 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 vrouw Johanna van Wykel weduwe Glinstra / Cornelis Teekes; blad 91, nummer 147
1717 - 1718 vrouw Johanna van Wykel weduwe Glinstra / mons. Truvel; blad 93, nummer 147
1721 - 1725 vrouw Johanna van Wykel weduwe Glinstra / Hendriks Pieters; blad 124, nummer 147
1729 - 1730 de heer Grietman Wykel / Jacob Uilkes; blad 124, nummer 147
1733 - 1742 de heer Wykel / Jacob Uilkes; blad 124, nummer 147
1745 de heer Wykel / Andries Martens; blad 124, nummer 147
1746 de heer Wykel / Aant Tuinier; blad 124, nummer 147
1747 de heer Wykel / Herre Lous; blad 124, nummer 147
1748 - 1750 de heer Wykel / Andries Martens; blad 124, nummer 147
1758 Jan Kiekeboe en Hendrik Hendrix / Hendrik zelf en Johannes Wouters; blad 124, nummer 149
1762 Jan Kiekeboe / Willem Jans en Jan Anes; blad 124, nummer 149
1764 - 1766 Jan Kiekeboe erven / Knegt Willem weduwe; blad 124, nummer 149
1767 - 1771 Jan Kiekeboe erven / Gerardus Hendrix en Pijtter Smith; blad 124, nummer 149
1772 Jan Kiekeboe erven / Jan Donker & Willem Cuyper; blad 124, nummer 149
1773 - 1774 Jan Kiekeboe erven / Claas Rintjes en Jan Donker; blad 124, nummer 149
1775 Jan Kiekeboe erven / Claas Rintjes en Jan Donker; blad 177, nummer 158 te voren 149
1776 - 1777 Jan Kiekeboe erven / weduwe Tijs Rintjes en Jan Donker; blad 177, nummer 158
1779 Jan Kiekeboe weduwe en erven / Hendrik Harmens en Jan Donker; blad 177, nummer 158
1780 - 1785 Frans Farnandt weduwe / zelf; blad 177, nummer 158
1786 - 1791 Frans Farnandt weduwe / zelf; blad 178, nummer 158
1792 - 1804 Johannes Obes / zelf; blad 178, nummer 158
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Johannes Obbes; blad 60, nummer 125
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 166
1812 Johannis Obes, volgnummer 144
 
1828 Johannes Obes Smid, overleden op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 166
1840 Jitske Ruurds Siemensma, weduwe Johannes Obes Smit, zonder beroep
1840 Obe Johannes Smid, grof- en hoefsmid
woningregister 1849 - 1859 blad 318; huisnumer Balk 166 / 224
1849 - 1850 Jitske Ruurds Siemensma, zonder beroep
1849 - 1850 Obe Johannes Smid, grof- en hoefsmid
1850 - 1859 Bernardus Pelsma, grofsmid ( * 25 januari 1815 te IJlst); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 110; huisnummer Balk 224
1859 - 1869 Bernardus Pelsma, grofsmid ( * 25 januari 1815 te IJlst); hoofd
1858 - 1860 Ymke Westerhof, ( * 12 juli 1836 te Wolvega)
1860 - 1862 Geeske Mous, ( * 1839)
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 110; volgnummer 322
1869 - 1879 Bernardus Pelsma, grofsmid ( * 25 januari 1815 te IJlst); hoofd
1878 - 1879 Willebrordus Manema, smidsknecht ( * 7 juni 1851 te Oudeschoot)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 5; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 110
1879 - 1890 Willebrordus Maneman, grofsmid ( * 7 juni 1851 te Oudeschoot) ; hoofd
1879 - 1890 Bernardus Pelsma, schoonvader, zonder beroep ( * 25 januari 1815 te IJlst)
18?? - 1889 Adam Theodorus de Jong, smidsknecht ( * 14 juni 1870te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 322; huisnummer Balk 224
1890 - 1892 Willebrordus Maneman, grofsmid ( * 7 juni 1851 te ?) ; hoofd, naar Schagen
1890 - 1892 Bernardus Pelsma, schoonvader, zonder beroep ( * 23 januari 1815 te IJlst)
1890 - 1890 Bernardus Veltman, smidsknecht ( * 23 mei 1872 te Dronrijp)
1892 - 1896 Kornelis Gabes Bijlsma, grofsmid ( * 19 maart 1851 te Hommerts); hoofd
1896 - 1900 Pieter Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 319; huisnummer Balk 224 / 347
1900 - 1910 Pieter Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 347 / 382
1910 - 1910 Ybeltje de Jong, weduwe Pieter Larooij ( * 17 oktober 1845 te Sloten)
1910 - 1920 Jentje Larooij, smid
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 137; huisnummer Balk 347
1910 - 1910 Pieter Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
1910 - 1910 Ybeltje de Jong, weduwe Pieter Larooij ( * 17 oktober 1845 te Sloten)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 136: huisnummer Balk 347 / Balk 382
1910 - 1920 Jentje Larooij, smid ( * 23 juli 1868 te Irnsum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 355; huisnummer Balk 406
1921 - 1930 Jentje Larooij, smid ( * 23 juli 1868 te Irnsum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 325; huisnummer Balk 391
1931 - 1931 Jentje Larooij, smid ( * 23 juli 1868 te Irnsum); hoofd
1931 - 1931 Oege Brinksma, smidsknecht ( * 25 juni 1904 te Wirdum)
1931 - 1937 Anne de Jong, smid ( * 18 januari 1907 te Hoornsterzwaag)
1937 - 1939 Klaas Timmerman, smid ( * 5 februari 1913 te Genemuiden)
 
1939 - 19?? Klaas Timmerman
???? - 1950 Gabe Klazes de Vries, smid
     
bewoners
achter
huisnummers: 1812 - 1839 Balk 166; 1859 - 1910 Balk 224; 1911 - 1914 Balk 348; 1914 - 1920 Balk 383; 1920 -1930 Balk 407; 1930 - 1953 Balk 392; 1953 - sloop Dubbelstraat 13
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 320; huisnummer Balk 224 / 348
1900 - 1910 Jentje Larooij, grofsmid ( * 23 juli 1868 te Irnsum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 348 / 383
1910 - 1910 Jentje Larooij
1910 - 1918 Ybeltje de Jong, weduwe Pieter Larooij
1918- 1920 Hielke Tromp
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 136: huisnummer Balk 348
1910 - 1910 Jentje Larooij, grofsmid ( * 23 juli 1868 te Irnsum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 249; huisnummer Balk 348 / Balk 383
1910 - 1918 Ybeltje de Jong, weduwe Pieter Larooij, zonder beroep ( * 17 oktober 1845 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 24; huisnummer Balk 383
1918 - 1920 Hielke Tromp, arbeider ( * 20 juni 1886 te Sloten Frl); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 356; huisnummer Balk 407
1924 - 1926 Johannes Beuckens, fabriekarbeider ( * 12 november 1882 te Wijckel); hoofd
1926 - 1930 Johannes Hofstra, voerman ( * 20 november 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 326; huisnummer Balk 392
1931 - 1931 Johannes Hofstra, veehouder ( * 20 november 1871 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Jentje Larooij, zonder beroep ( * 23 juli 1868 te Irnsum); hoofd
1931 - 1939 Geertruida Harsma, weduwe Jentje Larooij, zonder beroep ( * 6 december 1869 te Tjerkgaast); hoofd
 
     
smederij Pelsma
 
Bernardus Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1863
 
Bernardus Pelsma Manema
bron: Leeuwarder Courant van 9 februari 1877 bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1888
 
Pelsma Manema  
Utrechtse wagen
een Utrechtse wagen
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1892
 
smederij Jentje Larooij
 
foto 080-158
De Dubbelstraat rond 1900 met rechts achter de lindenbomen de smederij van Larooy
 
Jentje Larooij
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1901
 
Pieter Jentjes Larooij
bron: Balkster Courant van 18 juli 1903
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 februari 1905
 
foto 336-009 beschikbaar gesteld door Albert Aukes Visser
Albert Dirks Duyf (1874-1964) van Landlust aan de Wikelerdyk staat hier met zijn paard voor de smederij van Larooij in de Dubbelstraat in Balk. Geheel rechts waarschijnlijk Pieter Jentjes Larooij (1835-1910). De foto is dus gemaakt voor 1910. En dan is de man vlak achter het paard zijn zoon Jentje Pieters Larooij (1868-1931)
 

Grofsmid Jentje Larooij uit Balk deed mee aan de wedstrijd hoefbeslag op de Friesche Landbouwtentoonstelling in Leeuwarden. Larooij behoorde niet tot de prijswinnaars.

bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 1912

bron: beeldbank HCL
bron: beeldbank HCL
bezoek koningin Wilhelemina op 28 augustus 1912
  bron: beeldbank HCL
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 mei 1913
 
smederij Anne de Jong
 
smederij de Jong
bron: Balkster Courant van augustus 1931
Tijdens de verbouwing van boekhandel de Jong in 2015 zijn een groot aantal kranten achter het behang gevonden. Deze advertentie komt daaruit.
 
Anne de Jong
bron: prgrammaboekje classicale zendingsdag op 16 juli 1933 te Rijs
 
smederij Klaas Timmerman
 
K. Timmerman
bron: prgrammaboekje classicale zendingsdag op 13 juli 1938 te Rijs
 
smederij Gabe Klazes de Vries
 
Gabe Klazes de Vries
nota van januari 1946 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
Gabe de Vries
bron: Leeuwarder Courant van 25 juli 1947
 
Gabe de Vries
bron: programmaboekje classicale zendingsdag op 13 juli 1949 te Rijs
 
foto 080-436
Links de woning van Beukens en daarnaast de smederij vlak voor de sloop.
 
Coöperatieve Boerenleenbank
 
foto beschikbaar gesteld door Marten Dijkstra
Het pas opgeleverde nieuwe bankgebouw van de Coöperatieve Boerenleenbank gemaakt door de fa. Postma en Dijkstra uit Balk.
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1958
 
opening bank
bron: Balkster Courant van 23 mei 1959
 
opening bank
bron: Balkster Courant van 23 mei 1959
 
In mei 1959 wordt het nieuwe bankgebouw officieel in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door de uit Sneek afkomstige architect J. de Vries. Een ontwerper van De Porceleyne Fles uit Delft heeft in mozaiek 6 voorstellingen aangebracht in de voorgevel die landbouw, veeteelt, handel, nijverheid, verkeer en spaarzin symboliseren.
bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1959
 
gevelmozaiek
Een gevelfragment van de voorzijde toen het gebouw al in gebruik was door de gemeente Gaasterland zo rond 1980
foto gemaakt en beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
gesloten
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1964
 
personeel gevraagd personeel gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1965 bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1969
 
Dubbelstraat
bron: foto 200-091 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De Dubbelstraat in 1973
 
gemeente Gaasterland
 
foto 200-315 archief gemeente Gaasterland
De afdeling bouw- en woningtoezicht kwam in het voormalige bankgebouw.
 
foto Johan Groenewoud
De Dubbelstraat in 2009 met links het gemeentekantoor. Bij de fietsbeugels stond de smederij en later het kantoor van de Boerenleenbank
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-12-2022