Dubbelstraat 11 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 167  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 109, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1122

eigenaren

  huis waarschijnlijk gebouwd rond 1770
eigenaar in 1775: Claas Tjeerds
eigenaar in 1785: executeur ???
eigenaar in 1786: Dirk Pelsma
eigenaar in 1800: Frederik Wilhelm Fokke,
eigenaar in 1832 OAT: Frederik Wilhelm Fokke, dokter te Balk
verkoop in 1864 aan: Fekke Johannes Boelsma, schoenmakersknecht te Balk
verkoop in 1885 aan: Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker te Balk
   
verkoop in 1919 aan: Jacoba Meyer, weduwe van Willem Freerks Beu(c)kens
   
verkoop in ???? aan: Coöperatieve Boerenleenbank te Balk
verkoop in ???? aan: Gemeente Gaasterland
   
Balk A 109
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

109 vernummerd in 1889 naar 680
680 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel rond 1950
links een deel van de voorgevel rond 1950

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1864 bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1885
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 167; 1859 - 1910 Balk 225; 1910 - 1914 Balk 349; 1914 - 1920 Balk 384; 1920 - 1930 Balk 408; 1930 - 1953 Balk 393; 1953 - 1958 Dubbelstraat 11
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 - 1784 Claas Tjeerds / zelf; blad 177, nummer 159
1785 executeur ??? / Claas Tjeerds; blad 177, nummer 159
1786 - 1799 Dirk Pelsma / zelf; blad 178, nummer 159
1800 - 1804 Frederik Wilhelm Fokke / zelf; blad 178, nummer 159
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 167
1812 Frederik Willem Fokke, volgnummer 53
periode 1812 - 1829
   
volkstelling 1829 blad 232, huisnummer 167
1829 Frederik Wilhelm Fokke, genees- heel- en vroedmeester
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 167
1840 Frederik Wilhelm Fokke, genees- heel- en vroedmeester; hoofd
1840 Baukjen Bokkes de Jong, dienstmeid
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 319; huisnummer Balk 167 / 225
1849 - 1859 Gerbrig Beerends Fokke, weduwe Frederik Wilhelm Fokke, renteniersche ( * 1775 te Oldeboorn)
1849 - 1853 Ebertje Kuiper, dienstbode ( * 1811 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 109, huisnummer Balk 225
1859 - 1860 Gerbrig Beerends Fokke ( * 10 november 1775 te Oldeboorn); hoofd
1859 - 1863 Sipkjen Fokke, dochter ( * 12 juni 1811 te Balk)
  Pieter Johannes Albertus de Bruine ( * 22 januari 1845 te Vlissingen)
  Titia Kuitert
  Jan Willem Kuitert
1864 - 1869 Fekke Johannes Boelsma, schoenmaker ( * 11 september 1840 te Wijckel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 109, volgnummer 319
1869 - 1870 Maike Harmens Groninger ( * 18 augustus 1799 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Fekke Johannes Boelsma, schoenmaker ( * 11 september 1840 te Wijckel); hoofd
1869 - 1871 Antje Rinzes Overzee, dienstmeid ( * 26 augustus 1828 te Balk)
1873 - 1879 Ymkje Annes de Jong, dienstmeid ( * 9 september 1842 te Workum)
18?? - 1880 Elisabeth Sietzes van Randen, dienstmeid ( * 1 maart 1854 te Sloten)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 5; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 109
1879 - 1889 Fekke Johannes Boelsma, schoenmaker ( * 11 september 1840 te Wijckel); hoofd
1879 - 1881 Jelle Willems de Boer, schoenmakersknecht ( * 14 mei 1849 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 323; huisnummer 225
1890 - 1900 Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker ( * 25 april 1845 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Adrianus Hylkema, kleermakersknecht ( * 6 oktober 1869 te Sneek)
1890 - 1892 Jouke van der Woude, kleermakersknecht ( * 18 februari 1864 te Leeuwarden)
1892 - 1893 Gerben Tolsma, kleermakersknecht ( * 29 oktober 1850 te Workum)
1893 - 1894 Sijbolt van der Meer, kleermakersknecht ( * 16 juni 1872 te Leeuwarden)
1893 - 1893 Engeltje Sjoerds Bouma, schoonmoeder ( * 3 maart 1806 te Oudega)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 321; huisnummer Balk 225 / 349
1900 - 1907 Bernardus Nieuwenhuis, kleermaker ( * 25 april 1845 te Balk); hoofd
1907 - 1910 Jacoba Meijer, weduwe Willem F. Beuckens,winkelierster ( * 1 november 1845 te Wolvega); hoofd
1908 - 1910 Johannes Tromp, machinist ( * 28 maart 1889 te Hardegarijp); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 349 / 384
1910 - 1920 Jacoba Meijer
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 85; huisnummer Balk 349 / 384
1911 - 1920 Jacoba Meijer, wed. W.F. Beuckens, winkeliersche in kruidenierswaren ( * 1 nov. 1845 te Wolvega); hoofd
191? - 191? Johannes Tromp, bankwerker ( * 23 maart 1889 te Hardegarijp); kostganger
1910 - 1910 Johan Peter Rehwinkel, goud- en zilversmidsknecht ( * 28 augustus 1875 te Groningen); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 357; huisnummer Balk 408
1920 - 1923 Jacoba Meijer, weduwe Willem F. Beuckens ( * 1 november 1845 te Wolvega); hoofd
1923 - 1923 Willemke Beuckens, winkelierster ( * 19 april 1879 te Wijckel); hoofd
1923 - 1924 Johannes Beuckens, fabrieksarbeider ( * 12 november 1882 te Wijckel); hoofd
  Titte Beuckens, arbeider / winkelier ( * 11 juni 1863 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 327; huisnummer Balk 393
1931 - 1939 Titte Beuckens, winkelier ( * 11 juni 1863 te Oudemirdum)
 
1939 - ???? Titte Beuckens
  Sjouke en Janke Bremer; boer op Lorbuorren
1949 - 1957 familie Freerk Beuckens, arbeider bij Smink op Lorbuorren
  familie Hille de Koe, kaasmaker zuivelfabriek??
  pand gesloopt in 1958, zie Dubbelstraat A 110
     
kleermaker Boelsma
 
Fekke Johannes Boelsma
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1864
 
Fekke Johannes Boelsma
bron: Leeuwarder Courant van 20 oktober 1865
 
Raiffeissenbank
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 28-12-2022